Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała Aldona Kotlenga

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała Aldona Kotlenga"— Zapis prezentacji:

1 Opracowała Aldona Kotlenga
Energia – od Słońca do żarówki Opracowała Aldona Kotlenga

2 Uczeń: 3) wyjaśnia związek pomiędzy budową ATP a jego funkcją
wymienia właściwości oraz podobieństwa i różnice między światłem płomienia, żarówki, lasera; 2) omawia sposoby uzyskiwania oświetlenia dawniej i obecnie oraz charakteryzuje stosowane do tego związki chemiczne; 3) wyjaśnia związek pomiędzy budową ATP a jego funkcją jako przenośnika użytecznej biologicznie energii chemicznej; 4) omawia przebieg i ocenia znaczenie biologiczne fotosyntezy; 5) omawia przepływ energii przez ekosystemy wodne i lądowe; 6) wyjaśnia funkcjonowanie oaz hydrotermalnych; 7) przedstawia na podstawie informacji z różnych źródeł, jakie jest współczesne wykorzystanie energetyki słonecznej dla potrzeb gospodarki i jakie są perspektywy rozwoju energetyki słonecznej.

3 Co mnie napędza? http//

4 Paliwem komórek jest ATP
CO2 + H2O glukoza w ATP

5 Paliwem komórek jest ATP
glukoza ATP

6 adenozynotrifosforan
Jak zbudowane jest ATP? adenina – zasada azotowa adenozynotrifosforan trzy reszty kwasu fosforowego cukier 5C - ryboza

7 dwa wiązania wysokoenergetyczne
2 x 30,5 kJ energii dwa wiązania wysokoenergetyczne

8 Istota fotosyntezy

9 Etapy fotosyntezy chloroplast
I. faza jasna w granach Istota: przekształcenie energii świetlnej w energię chemiczną, czyli wytworzenie siły asymilacyjnej w postaci ATP i NADPH2 II. faza ciemna w stromie Istota: wykorzystanie siły asymilacyjnej (ATP i NADPH2) do przyswojenia CO2 i produkcji cukru chloroplast

10 Jakie jest znaczenie fotosyntezy?
materia organiczna konsumenci producent

11 Przekształcenie energii glukozy w energię ATP następuje w procesie
oddychania wewnątrzkomórkowego

12 Sposoby oddychania beztlenowe tlenowe wymaga wymiany gazowej
fermentacja alkoholowa fermentacja mlekowa

13

14 Życie naszej planety warunkuje słońce
ziemia.jpg&imgrefurl= Q- 8SaKqXlQQLo_ywsQQxVW0ndI=&h=732&w=732&sz=116&hl=pl&start=18&si g2=EX2W8oT9tOngXGUTM9nPYQ&zoom=1&tbnid=L1CcdXhaqlFgLM:&tbnh =120&tbnw=120&ei=ix7- TYSDB8_fsgb8xKTwDQ&prev=/search%3Fq%3Dplaneta%2Bziemia%26um% 3D1%26hl%3Dpl%26rlz%3D1R2GGLA_pl%26biw%3D1003%26bih%3D558% 26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=404&vpy=155&dur=32&hovh=22 5&hovw=225&tx=118&ty=139&page=2&ndsp=18&ved=1t:429,r:8,s:18&biw=10 03&bih=558

15 Energia przepływa przez ekosystem
STRATY ENRGII DESTRUENCI KONSUMENCI III RZĘDU KONSUMENCI II RZĘDU KONSUMENCI I RZĘDU PRODUCENCI

16 Piramida biomasy ekosystemu trawiastego
Wyjaśnij, dlaczego przepływ energii między różnymi poziomami troficznymi wiąże się zawsze z jej stratami.

17 Czym odżywiają się organizmy w strefie afotycznej mórz i oceanów?
„deszczem trupów” 500 At 0oC

18 Doliny i oazy ryftowe Gigantyczne pęknięcia, które opasują kulę ziemską na dnie oceanów. Wypływa z nich gorąca lawa. Woda ma tam temperaturę 300 oC i przesycona jest siarczkami, metanem i amoniakiem.

19 W oazach ryftowych żyją organizmy samożywne!
W oazach hydrotermalnych (ryftowych) nie ma roślin, ale są chemosyntetyczne bakterie, np. siarkowe.

20 robaki ryftowe nie mają
Oazy ryftowe robaki ryftowe nie mają gęby, ponieważ żyją w symbiozie z bakteriami siarkowymi, które są samożywne wyrostki skrzelowe robaków obgryzają kraby i ryby

21 Źródła http://www.meeritu.isu.pl
vg&filetimestamp=


Pobierz ppt "Opracowała Aldona Kotlenga"

Podobne prezentacje


Reklamy Google