Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energia – od Słońca do żarówki Opracowała Aldona Kotlenga.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energia – od Słońca do żarówki Opracowała Aldona Kotlenga."— Zapis prezentacji:

1 Energia – od Słońca do żarówki Opracowała Aldona Kotlenga

2 Uczeń: 1)wymienia właściwości oraz podobieństwa i różnice między światłem płomienia, żarówki, lasera; 2) omawia sposoby uzyskiwania oświetlenia dawniej i obecnie oraz charakteryzuje stosowane do tego związki chemiczne; 3) wyjaśnia związek pomiędzy budową ATP a jego funkcją jako przenośnika użytecznej biologicznie energii chemicznej; 4) omawia przebieg i ocenia znaczenie biologiczne fotosyntezy; 5) omawia przepływ energii przez ekosystemy wodne i lądowe; 6) wyjaśnia funkcjonowanie oaz hydrotermalnych; 7) przedstawia na podstawie informacji z różnych źródeł, jakie jest współczesne wykorzystanie energetyki słonecznej dla potrzeb gospodarki i jakie są perspektywy rozwoju energetyki słonecznej.

3 Co mnie napędza?

4 Paliwem komórek jest ATP CO2 + H2O glukoza w ATP

5 Paliwem komórek jest ATP glukoza ATP

6 Jak zbudowane jest ATP? trzy reszty kwasu fosforowego cukier 5C - ryboza adenina – zasada azotowa adenozynotrifosforan

7 2 x 30,5 kJ energii dwa wiązania wysokoenergetyczne

8 Istota fotosyntezy

9 I. faza jasna w granach Istota: przekształcenie energii świetlnej w energię chemiczną, czyli wytworzenie siły asymilacyjnej w postaci ATP i NADPH2 II. faza ciemna w stromie Istota: wykorzystanie siły asymilacyjnej (ATP i NADPH2) do przyswojenia CO2 i produkcji cukru Etapy fotosyntezy chloroplast O2O2

10 Jakie jest znaczenie fotosyntezy? materia organiczna producent konsumenci O2O2

11 Przekształcenie energii glukozy w energię ATP następuje w procesie oddychania wewnątrzkomórkowego

12 Sposoby oddychania beztlenowetlenowe fermentacja alkoholowa fermentacja mlekowa wymaga wymiany gazowej

13

14 Życie naszej planety warunkuje słońce

15 PRODUCENCI KONSUMENCI III RZĘDU KONSUMENCI II RZĘDU KONSUMENCI I RZĘDU DESTRUENCI STRATY ENRGII Energia przepływa przez ekosystem

16 Piramida biomasy ekosystemu trawiastego Wyjaśnij, dlaczego przepływ energii między różnymi poziomami troficznymi wiąże się zawsze z jej stratami.

17 Czym odżywiają się organizmy w strefie afotycznej mórz i oceanów? deszczem trupów 500 At 0 o C

18 Doliny i oazy ryftowe Gigantyczne pęknięcia, które opasują kulę ziemską na dnie oceanów. Wypływa z nich gorąca lawa. Woda ma tam temperaturę 300 oC i przesycona jest siarczkami, metanem i amoniakiem.

19 W oazach ryftowych żyją organizmy samożywne ! W oazach hydrotermalnych (ryftowych) nie ma roślin, ale są chemosyntetyczne bakterie, np. siarkowe.

20 Oazy ryftowe robaki ryftowe nie mają gęby, ponieważ żyją w symbiozie z bakteriami siarkowymi, które są samożywne wyrostki skrzelowe robaków obgryzają kraby i ryby

21 Źródła vg&filetimestamp= http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Oddychanie_kom%C3%B3rkowe.s vg&filetimestamp=


Pobierz ppt "Energia – od Słońca do żarówki Opracowała Aldona Kotlenga."

Podobne prezentacje


Reklamy Google