Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.murowana-goslina.pl M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Aktualizacja systemu monitoringu realizacji Strategii rozwoju miasta i gminy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.murowana-goslina.pl M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Aktualizacja systemu monitoringu realizacji Strategii rozwoju miasta i gminy."— Zapis prezentacji:

1 www.murowana-goslina.pl M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Aktualizacja systemu monitoringu realizacji Strategii rozwoju miasta i gminy na lata 2010 - 2020 Legnica 03.06.2013 r.

2 www.murowana-goslina.pl M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a System monitoringu strategii: stan dotychczasowy Monitoring realizacji strategii Raport o stanie gminy Wskaźniki rozwoju Wskaźniki realizacji poszczególnych projektów Monitoring bieżący (spotkania) Plany pracy

3 www.murowana-goslina.pl M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Harmonogram aktualizacji strategii Zadanie/ SpotkanieTerminy luty 13marzec 13kwiecień 13maj 13czerwiec 13lipiec 13sierpień 13wrzesień 13październik 13 I połowaII połowaI połowaII połowaI połowaII połowaI połowaII połowaI połowaII połowaI połowaII połowaI połowaII połowaI połowaII połowaI połowaII połowa Badania Jakości Życia do luty 2013 Analiza potencjału na podstawie Monitora Rozwoju do luty 2013 DZS: - harmonogram prac - podsumowanie BJŻ - metodologia, opracowania 19.02.2013 r. Raport o stanie gminy 2012 XII 2012 - V 2013 (ew. opóźnienie do II poł. maja) Rekomendacje z 2012 r. IV 2013 Informacja prasowa o przystąpieniu do aktualizacji strategii + ewentualna informacja do zaproszenia w konstrukcji analizy SWOT (Biuletyn, oficjalna strona urzędu) I - II 2013 DZS: - analiza SWOT wewnątrz Urzędu - wstępne zadania, które byłyby proponowane ze strony UMiG 05.03.2013 r. Warsztaty dla mieszkańców: - SWOT - zadania III - IV tydzień marca DZS: - podsumowanie warsztatów - ustalenie listy projektów i programów 09.04.2013 r. Opis programów Do końca kwietnia Opis projektów Do końca maja Prace redakcyjne nad Strategią VI 2013 (ew. opóźnienie do I poł. lipca) Wyłożenie projektu do publicznego wglądu VII - VIII 2013 Informacja prasowa o projekcie aktualizacji i konsultacjach społecznych (Biuletyn, oficjalna strona urzędu) VI 2013 Zebranie uwag IX 2013 Skietowanie projektu do biura Rady Miejskiej IX 2013 Prezentacja projektu na Komisji RM IX 2013 Uchwała na sesji IX 2013 Informacja w Biuletynie dotycząca podsumowania prac nad strategią X 2013

4 www.murowana-goslina.pl M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Cykl monitorowanie i aktualizacji strategii rozwoju w Murowanej Goślinie Aktualizacja strategii rozwoju co 3 lata Badania Jakości Życia Co 3 lata (w roku poprzedzającym aktualizację strategii) Raport o stanie gminy co 1 roku

5 www.murowana-goslina.pl M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Uzupełnienie systemu monitorowania Strategii po GWD Monitorowanie całości strategii WSKAŹNIKI ROZWOJU Monitorowanie poszczególnych projektów WSKAŹNIKI PROJEKTÓW Monitorowanie CELÓW / PROGRAMÓW MONITORING STRATEGII

6 www.murowana-goslina.pl M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Kryteria doboru wskaźników CELÓW/ PROGRAMÓW Wskaźniki powinny obrazować efekt (np. społeczny, ekonomiczny) podejmowanych działań. Wartości wskaźnika są łatwo dostępne w Urzędzie bądź w bazach danych zamieszczonych na stronach internetowych np. GUS.

7 www.murowana-goslina.pl M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Przykłady rozwiązań

8 www.murowana-goslina.pl M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a WSKAŹNIKI ROZWOJU Wskaźniki demograficzne Liczba mieszkańców Saldo migracji: Przyrost naturalny Imigracja Emigracja Wskaźniki koniunktury na rynku nieruchomości Liczba oddawanych mieszkań /domów Liczba warunków zabudowy oraz wypisów i wyrysów Liczna pozwoleń na budowę Cena grunlu / liczba transakcji Wskaźniki finansów gminy Powierzchnia mieszkalna opodatkowana (m 2 ) Wartość podarku od nieruchomości mieszkalnych (w tys. zł) Wartość podatku dochodowego (PIT) w mln zł

9 www.murowana-goslina.pl M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Wskaźniki monitoringu CELÓW/PROGRAMÓW Cel II. Zrównoważony rozwój gminy – warunek wysokiej jakości życia Program 2.1. Wspieranie przedsiębiorczości: Propozycje wskaźników –Bezrobotni zarejestrowani –Zarejestrowane podmioty gospodarcze –Osoby prowadzące działalność gospodarczą na 1000 mieszkańców

10 www.murowana-goslina.pl M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Wskaźniki monitoringu CELÓW/PROGRAMÓW Cel II. Zrównoważony rozwój gminy – warunek wysokiej jakości życia Program 2.2. Odnowa i rozwój miasta: Propozycje wskaźników –Liczba osób w wieku produkcyjnym na terenie obszaru miasta poddanego rewitalizacji –Parametr aktywności gospodarczej: w tym liczba punktów gastronomicznych –Parametr aktywności społecznej: ilość i frekwencja na imprezach

11 www.murowana-goslina.pl M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Wskaźniki monitoringu CELÓW/PROGRAMÓW Cel II. Zrównoważony rozwój gminy – warunek wysokiej jakości życia Program 2.2. Odnowa i rozwój miasta: Propozycje wskaźników –Skuteczność węzła komunikacyjnego Średnia liczba pasażerów wsiadających na stacji Murowana Goślina Średnia liczna pasażerów linii 341 i 348 Średnia liczba samochodów parkujących przy dworcu

12 www.murowana-goslina.pl M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Wskaźniki monitoringu CELÓW/PROGRAMÓW Cel II. Zrównoważony rozwój gminy – warunek wysokiej jakości życia Program 2.3. Rozwój oferty mieszkaniowej: Propozycje wskaźników –Liczba mieszkań oddanych do użytku –Powierzchnia mieszkań oddanych do użytku

13 www.murowana-goslina.pl M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Wskaźniki monitoringu CELÓW/PROGRAMÓW Cel III. Rozwój rynku usług jako warunek konkurencyjności gminy Program 3.1. Oświata zwiększenie konkurencyjności szkół gminy Murowana Goślina w Metropolii Poznań: Propozycje wskaźników –Wskaźnik skolaryzacji (szkoły) –Wskaźnik skolaryzacji przedszkoli

14 www.murowana-goslina.pl M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Wskaźniki monitoringu CELÓW/PROGRAMÓW Cel III. Rozwój rynku usług jako warunek konkurencyjności gminy Program 3.2. Usługi dla ludności: Propozycje wskaźników –Liczba osób w wieku poprodukcyjnym –Liczba osób korzystających z usług organizowanych przez gminę –Liczba osób korzystających z przewozów : węwnątrzgminnych do Poznania: transport autobusowy i kolejowy

15 www.murowana-goslina.pl M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Grupy porównawcze Powiat Poznański +sąsiedzi 16 gmin powiatu Poznańskiego Oborniki Rogoźno Skoki Kiszkowo województwo wielkopolskie Gmin podobnych w Polsce (po 2 na Aglomerację) Warszawską Górnośląską Krajowską Gdańska Łódzka Wrocławska okolice Częstochowy

16 www.murowana-goslina.pl M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Dziękuję za uwagę! Tomasz Łęcki Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Gośliny burmistrz@murowana-goslina.pl tel.: 61 89 23 605


Pobierz ppt "Www.murowana-goslina.pl M i a s t o i G m i n a M u r o w a n a G o ś l i n a Aktualizacja systemu monitoringu realizacji Strategii rozwoju miasta i gminy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google