Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualizacja systemu monitoringu realizacji Strategii rozwoju miasta i gminy na lata 2010 - 2020 Legnica 03.06.2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualizacja systemu monitoringu realizacji Strategii rozwoju miasta i gminy na lata 2010 - 2020 Legnica 03.06.2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Aktualizacja systemu monitoringu realizacji Strategii rozwoju miasta i gminy na lata 2010 - 2020
Legnica r.

2 System monitoringu strategii: stan dotychczasowy
Monitoring realizacji strategii Raport o stanie gminy Wskaźniki rozwoju Wskaźniki realizacji poszczególnych projektów Monitoring bieżący (spotkania) Plany pracy

3 Harmonogram aktualizacji strategii
Zadanie/ Spotkanie Terminy luty 13 marzec 13 kwiecień 13 maj 13 czerwiec 13 lipiec 13 sierpień 13 wrzesień 13 październik 13 I połowa II połowa Badania Jakości Życia do luty 2013 Analiza potencjału na podstawie Monitora Rozwoju DZS: - harmonogram prac - podsumowanie BJŻ - metodologia, opracowania r. Raport o stanie gminy 2012 XII V 2013 (ew. opóźnienie do II poł. maja) Rekomendacje z 2012 r. IV 2013 Informacja prasowa o przystąpieniu do aktualizacji strategii + ewentualna informacja do zaproszenia w konstrukcji analizy SWOT (Biuletyn, oficjalna strona urzędu) I - II 2013 DZS: - analiza SWOT wewnątrz Urzędu - wstępne zadania, które byłyby proponowane ze strony UMiG r. Warsztaty dla mieszkańców: - SWOT - zadania III - IV tydzień marca DZS: - podsumowanie warsztatów - ustalenie listy projektów i programów r. Opis programów Do końca kwietnia Opis projektów Do końca maja Prace redakcyjne nad Strategią VI (ew. opóźnienie do I poł. lipca) Wyłożenie projektu do publicznego wglądu VII - VIII 2013 Informacja prasowa o projekcie aktualizacji i konsultacjach społecznych (Biuletyn, oficjalna strona urzędu) VI 2013 Zebranie uwag IX 2013 Skietowanie projektu do biura Rady Miejskiej Prezentacja projektu na Komisji RM Uchwała na sesji Informacja w Biuletynie dotycząca podsumowania prac nad strategią X 2013

4 Aktualizacja strategii rozwoju
Cykl monitorowanie i aktualizacji strategii rozwoju w Murowanej Goślinie Aktualizacja strategii rozwoju co 3 lata Badania Jakości Życia Co 3 lata (w roku poprzedzającym aktualizację strategii) Raport o stanie gminy co 1 roku

5 Uzupełnienie systemu monitorowania Strategii po GWD
Monitorowanie całości strategii WSKAŹNIKI ROZWOJU MONITORING STRATEGII Monitorowanie CELÓW / PROGRAMÓW Monitorowanie poszczególnych projektów WSKAŹNIKI PROJEKTÓW

6 Kryteria doboru wskaźników CELÓW/ PROGRAMÓW
Wskaźniki powinny obrazować efekt (np. społeczny, ekonomiczny) podejmowanych działań. Wartości wskaźnika są łatwo dostępne w Urzędzie bądź w bazach danych zamieszczonych na stronach internetowych np. GUS.

7 Przykłady rozwiązań

8 WSKAŹNIKI ROZWOJU Wskaźniki demograficzne
Liczba mieszkańców Saldo migracji: Przyrost naturalny Imigracja Emigracja Wskaźniki koniunktury na rynku nieruchomości Liczba oddawanych mieszkań /domów Liczba warunków zabudowy oraz wypisów i wyrysów Liczna pozwoleń na budowę Cena grunlu / liczba transakcji Wskaźniki finansów gminy Powierzchnia mieszkalna opodatkowana (m2) Wartość podarku od nieruchomości mieszkalnych (w tys. zł) Wartość podatku dochodowego (PIT) w mln zł

9 Wskaźniki monitoringu CELÓW/PROGRAMÓW
Cel II. Zrównoważony rozwój gminy – warunek wysokiej jakości życia Program 2.1. Wspieranie przedsiębiorczości: Propozycje wskaźników Bezrobotni zarejestrowani Zarejestrowane podmioty gospodarcze Osoby prowadzące działalność gospodarczą na 1000 mieszkańców

10 Wskaźniki monitoringu CELÓW/PROGRAMÓW
Cel II. Zrównoważony rozwój gminy – warunek wysokiej jakości życia Program 2.2. Odnowa i rozwój miasta: Propozycje wskaźników Liczba osób w wieku produkcyjnym na terenie obszaru miasta poddanego rewitalizacji Parametr aktywności gospodarczej: w tym liczba punktów gastronomicznych Parametr aktywności społecznej: ilość i frekwencja na imprezach

11 Wskaźniki monitoringu CELÓW/PROGRAMÓW
Cel II. Zrównoważony rozwój gminy – warunek wysokiej jakości życia Program 2.2. Odnowa i rozwój miasta: Propozycje wskaźników Skuteczność węzła komunikacyjnego Średnia liczba pasażerów wsiadających na stacji Murowana Goślina Średnia liczna pasażerów linii 341 i 348 Średnia liczba samochodów parkujących przy dworcu

12 Wskaźniki monitoringu CELÓW/PROGRAMÓW
Cel II. Zrównoważony rozwój gminy – warunek wysokiej jakości życia Program 2.3. Rozwój oferty mieszkaniowej: Propozycje wskaźników Liczba mieszkań oddanych do użytku Powierzchnia mieszkań oddanych do użytku

13 Wskaźniki monitoringu CELÓW/PROGRAMÓW
Cel III. Rozwój rynku usług jako warunek konkurencyjności gminy Program 3.1. Oświata zwiększenie konkurencyjności szkół gminy Murowana Goślina w Metropolii Poznań: Propozycje wskaźników Wskaźnik skolaryzacji (szkoły) Wskaźnik skolaryzacji przedszkoli

14 Wskaźniki monitoringu CELÓW/PROGRAMÓW
Cel III. Rozwój rynku usług jako warunek konkurencyjności gminy Program 3.2. Usługi dla ludności: Propozycje wskaźników Liczba osób w wieku poprodukcyjnym Liczba osób korzystających z usług organizowanych przez gminę Liczba osób korzystających z przewozów : węwnątrzgminnych do Poznania: transport autobusowy i kolejowy

15 Grupy porównawcze Powiat Poznański +sąsiedzi
16 gmin powiatu Poznańskiego Oborniki Rogoźno Skoki Kiszkowo województwo wielkopolskie Gmin podobnych w Polsce (po 2 na Aglomerację) Warszawską Górnośląską Krajowską Gdańska Łódzka Wrocławska okolice Częstochowy

16 Tomasz Łęcki Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Gośliny
Dziękuję za uwagę! Tomasz Łęcki Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Gośliny tel.:


Pobierz ppt "Aktualizacja systemu monitoringu realizacji Strategii rozwoju miasta i gminy na lata 2010 - 2020 Legnica 03.06.2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google