Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 INFORMACJA O FIRMACH W INTERNECIE Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ Aktualizacja 2013-01-12.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 INFORMACJA O FIRMACH W INTERNECIE Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ Aktualizacja 2013-01-12."— Zapis prezentacji:

1 1 INFORMACJA O FIRMACH W INTERNECIE Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ Aktualizacja

2 2 Spis treści n Wstęp Wstęp n Bazy danych, katalogi, książki telefoniczne w informacji o firmach – polskie i zagraniczne Bazy n Rankingi w informacji o firmach – polskie i zagraniczne Rankingi n Narodowe rejestry przedsiębiorstw i innych organizacji – polskie i zagraniczne Narodowe n Dokumenty wymagane przez przepisy prawa w informacji o firmach – polskie i zagraniczne Dokumenty n Dane statystyczne w informacji o firmach Dane statystyczne n Inne zasoby w informacji o firmach Inne

3 3 WSTĘP

4 4 Informacja o firmach (organizacjach) 1 n Informacja o organizacjach różnego typu: –spółki giełdowe – publicly trade companies (listed on stock exchanges) –firmy prywatne – private companies –firmy państwowe – state-owned companies –organizacje pozarządowe niekomercyjne, trzeci sektor – not-for-profit organizations, non-profit organizations –agendy rządowe – government bodies –inne

5 5 Informacja o firmach (organizacjach) 2 n Informacja może dotyczyć (zakres i zasięg informacji): –podstawowych wiadomości o firmie – Company background – name, address, website, contacts, identification number; managers; line of business – products, services; legal status and type of a company; size, number of employees; corporate affiliations; basic financial data (income, profit or loss, turnover) –pogłębionych wiadomości o firmie – More in-depth information – company finances, competitors, history, perspectives, policies (ecological, social, etc.)

6 6 Informacja o firmach (organizacjach) 3 n Źródła informacji o firmach wymienione w prezentacji stanowią przykłady, faktycznie jest ich o wiele więcej n Zawartość informacyjna (content) źródeł jest zróżnicowana, w niektórych z nich znajdziemy tylko dane teleadresowe, w innych – informację o liczbie zatrudnionych, obrotach, zarządzie etc. n Źródła cechują się odmiennym stopniem wiarygodności, proszę m.in. zwrócić uwagę na aktualizację n W informacji o firmach nigdy nie opieramy się wyłącznie na jednym źródle

7 7 Źródła informacji o firmach n Bazy danych – databases n Gazety, czasopisma, serwisy medialne – trade magazines, journals, news services n Katalogi firm, książki telefoniczne – directories, yellow pages n Klasyfikacje firm i branż – business/industry classifications n Oficjalne rejestry firm – national/official registries n Rankingi firm i innych organizacji – lists/rankings n Serwisy WWW giełd papierów wartościowych – stock exchanges websites and services n Serwisy WWW organów administracji i władzy, zwłaszcza ministerstw i urzędów centralnych n Sprawozdania roczne i inne dokumenty formalne – annual reports and other formal documents n Własne serwisy WWW firm i innych organizacji – companies websites n …

8 8 BAZY DANYCH, KATALOGI, KSIĄŻKI TELEFONICZNE W INFORMACJI O FIRMACH – POLSKIE I ZAGRANICZNE

9 9 Firmy w Polsce – bazy danych, katalogi, książki telefoniczne – ogólnopolskie, wielobranżowe – przykłady n Katalog Firm Odi.pl n Panorama Firm n Polskie Książki Telefoniczne n HBI – firmy z Polski i Europyhttp://www.hbi.pl/ n Kompass – firmy z Polski, Europy, świata n TeleAdreson

10 10 Firmy w Polsce – bazy danych, katalogi, książki telefoniczne – lokalne i regionalne – przykłady n Krakowskie Książki Telefoniczne (Kraków i województwo małopolskie) n Żółty telefon (głównie Warszawa i okolice)

11 11 Firmy w Polsce – bazy danych, katalogi, książki telefoniczne, oficjalne rejestry – branżowe – przykłady n Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (prowadzi Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami n Katalog firm budowlanych Katalog firm budowlanych n Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych (prowadzi Urząd Komunikacji Elektronicznej) Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych

12 12 Firmy na świecie – bazy danych, katalogi, książki telefoniczne n BusinessPatrol.com – Companies Listing (w kontekście handlu międzynarodowego) n Central & Eastern European Directory On-Line n Europages, the European Business Directory n globalEdge – Company Directories directories directories n Hoovers n Kompass n ThomasNet (Ameryka Północna)http://www.thomasnet.com/

13 13 RANKINGI W INFORMACJI O FIRMACH – POLSKIE I ZAGRANICZNE

14 14 Rankingi przedsiębiorstw – polskie n Pięćsetka Polityki – Największe polskie przedsiębiorstwa 2010 i inne rankingi n Ranking Firm Rodzinnych Newsweek Polska rankingu rankingu

15 15 Rankingi firm, organizacji – międzynarodowe, światowe n Gary Price's List of Lists n Forbes n Fortune, zwłaszcza Global 500 e/rankings/ e/global500/2011/ e/rankings/ e/global500/2011/

16 16 NARODOWE REJESTRY PRZEDSIĘBIORSTW I INNYCH ORGANIZACJI – POLSKIE I ZAGRANICZNE

17 17 Oficjalne, krajowe rejestry firm i innych organizacji n W większości krajów firmy i inne organizacje muszą być zarejestrowane w jakiejś agendzie rządowej, w sądzie i/lub w urzędzie statystycznym – i otrzymują odpowiednie numery identyfikacyjne – national registration numbers

18 18 Rejestry firm, organizacji w Polsce – CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej n CEIDG –CEIDG, Baza przedsiębiorców, Wyszukiwanie wpisów https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/S earch.aspx https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/S earch.aspx n CEIDG

19 19 Rejestry firm, organizacji w Polsce – Krajowy Rejestr Sądowy KRS n Ministerstwo Sprawiedliwości RP – KRS i inne rejestry i ewidencje ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/ ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/ –KRS jest też przeszukiwalny w innych serwisach, np.

20 20 Rejestry firm, organizacji w Polsce – Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON n Jest w gestii Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) n Rejestr REGON jest jawny i powszechnie dostępny. n Podmioty i dane objęte rejestrem REGON: n Zasady udostępniania danych z rejestru REGON:

21 21 Rejestry firm i innych organizacji w Polsce – NIP n Jest w gestii Ministerstwa Finansów RP Ministerstwo Finansów – Podatki – System podatkowy – Rejestracja podatników

22 22 Rejestry firm i innych organizacji w Polsce – inne rejestry n Ministerstwo Gospodarki – EUGO – Pojedynczy Punkt Kontaktowy Dostęp do rejestrów publicznychDostęp do rejestrów publicznych n Pozostałe rejestry cja-o-firmach-i-innych.html cja-o-firmach-i-innych.html n Oficjalnych rejestrów firm, organizacji, produktów, specjalistów jest kilkadziesiąt, prowadzą je różne organy administracji państwowej i urzędy centralne (kompletny wykaz urzędów, instytucji państwowych itp. można znaleźć na

23 23 Rejestry firm i innych organizacji w Polsce – inne rejestry – przykłady n Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych n Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w Polsce – prowadzi Ministerstwo Gospodarki RP Ograniczenia+w+obrocie+towarami+i+uslugami/Rejest r+przedstawicielstw+przedsiebiorcow+zagranicznych Ograniczenia+w+obrocie+towarami+i+uslugami/Rejest r+przedstawicielstw+przedsiebiorcow+zagranicznych

24 24 Ogólne informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce – cytat z serwisu WWW Ministerstwa Sprawiedliwości RP sadowy/ogolne-informacje-o-prowadzeniu-dzialalnosci-gospodarczej- w-polsce/ [dostęp ] sadowy/ogolne-informacje-o-prowadzeniu-dzialalnosci-gospodarczej- w-polsce/ n Przedsiębiorcami prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową są: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną. Za przedsiębiorców należy także uznać wspólników spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności. n Wszyscy przedsiębiorcy podlegają wpisowi do Ewidencji Działalności Gospodarczej bądź do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).Ewidencji Działalności Gospodarczej Krajowego Rejestru Sądowego n Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

25 25 Źródła informacji o rejestrach firm i innych organizacji na świecie – przykłady n European Business Register GBRDirect n Ministerstwo Sprawiedliwości RP – Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestry poza Polską rejestr-sadowy/rejestry-poza-polska/ rejestr-sadowy/rejestry-poza-polska/ n RBA – Official Company Registers

26 26 DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ PRZEPISY PRAWA W INFORMACJI O FIRMACH – POLSKIE I ZAGRANICZNE (nie dotyczy wszystkich form i typów przedsiębiorstw)

27 27 Firmy w Polsce – raporty, sprawozdania roczne oraz inne oficjalne dokumenty n Monitor Polski B wydawany był przez rządowe Centrum Usług Wspólnych CUW –http://cuw.gov.pl/index.php/uslugi, https://sklep.monitorb.gov.pl/http://cuw.gov.pl/index.php/uslugihttps://sklep.monitorb.gov.pl/ –Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378), z dniem 1 stycznia 2013 r. zostaje zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B". Ustawa jednocześnie nakłada obowiązek ogłaszania m.in. sprawozdań finansowych określonych w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. [Ministerstwo Sprawiedliwości RP, gospodarczy/, dostęp ]http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/monitor-sadowy-i- gospodarczy/ n Monitor Sądowy i Gospodarczy jest w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości RP –http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/monitor-sadowy-i-gospodarczy/http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/monitor-sadowy-i-gospodarczy/ –https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow (pełne teksty online)https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

28 28 Firmy na świecie – raporty, sprawozdania roczne oraz inne oficjalne dokumenty n AnnualReports.com (USA)http://annualreports.com/ n IRIN – Annual Report Resource Center n U.S. Securities and Exchange Commission oraz baza EDGAR ers.htm (USA i Kanada) ers.htm

29 29 DANE STATYSTYCZNE W INFORMACJI O FIRMACH

30 30 Urzędy statystyczne w Polsce i na świecie n GUS –Liczba podmiotów w rejestrze REGONLiczba podmiotów w rejestrze REGON –Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGONMiesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON n Eurostat ortal/eurostat/home ortal/eurostat/home n Eures – Urzędy statystyczne, GUS – Krajowe/Narodowe Urzędy StatystyczneUrzędy statystyczne Krajowe/Narodowe Urzędy Statystyczne

31 31 INNE ZASOBY W INFORMACJI O FIRMACH

32 32 Inne zasoby w informacji o firmach n Zobacz prezentacja –Zarządzanie, narzędzia i organizacja pracy brokera informacji dzanie-narzdzia-i-organizacja-pracy- brokera-informacji dzanie-narzdzia-i-organizacja-pracy- brokera-informacji


Pobierz ppt "1 INFORMACJA O FIRMACH W INTERNECIE Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ Aktualizacja 2013-01-12."

Podobne prezentacje


Reklamy Google