Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA O FIRMACH W INTERNECIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA O FIRMACH W INTERNECIE"— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA O FIRMACH W INTERNECIE
Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ Aktualizacja

2 Spis treści Wstęp Bazy danych, katalogi, książki telefoniczne w informacji o firmach – polskie i zagraniczne Rankingi w informacji o firmach – polskie i zagraniczne Narodowe rejestry przedsiębiorstw i innych organizacji – polskie i zagraniczne Dokumenty wymagane przez przepisy prawa w informacji o firmach – polskie i zagraniczne Dane statystyczne w informacji o firmach Inne zasoby w informacji o firmach

3 WSTĘP

4 Informacja o firmach (organizacjach) 1
Informacja o organizacjach różnego typu: spółki giełdowe – publicly trade companies (listed on stock exchanges) firmy prywatne – private companies firmy państwowe – state-owned companies organizacje pozarządowe niekomercyjne, trzeci sektor – not-for-profit organizations, non-profit organizations agendy rządowe – government bodies inne

5 Informacja o firmach (organizacjach) 2
Informacja może dotyczyć (zakres i zasięg informacji): podstawowych wiadomości o firmie – Company background – name, address, website, contacts, identification number; managers; line of business – products, services; legal status and type of a company; size, number of employees; corporate affiliations; basic financial data (income, profit or loss, turnover) pogłębionych wiadomości o firmie – More in-depth information – company finances, competitors, history, perspectives, policies (ecological, social, etc.)

6 Informacja o firmach (organizacjach) 3
Źródła informacji o firmach wymienione w prezentacji stanowią przykłady, faktycznie jest ich o wiele więcej Zawartość informacyjna (content) źródeł jest zróżnicowana, w niektórych z nich znajdziemy tylko dane teleadresowe, w innych – informację o liczbie zatrudnionych, obrotach, zarządzie etc. Źródła cechują się odmiennym stopniem wiarygodności, proszę m.in. zwrócić uwagę na aktualizację W informacji o firmach nigdy nie opieramy się wyłącznie na jednym źródle

7 Źródła informacji o firmach
Bazy danych – databases Gazety, czasopisma, serwisy medialne – trade magazines, journals, news services Katalogi firm, książki telefoniczne – directories, yellow pages Klasyfikacje firm i branż – business/industry classifications Oficjalne rejestry firm – national/official registries Rankingi firm i innych organizacji – lists/rankings Serwisy WWW giełd papierów wartościowych – stock exchanges’ websites and services Serwisy WWW organów administracji i władzy, zwłaszcza ministerstw i urzędów centralnych Sprawozdania roczne i inne dokumenty formalne – annual reports and other formal documents Własne serwisy WWW firm i innych organizacji – companies’ websites

8 BAZY DANYCH, KATALOGI, KSIĄŻKI TELEFONICZNE W INFORMACJI O FIRMACH – POLSKIE I ZAGRANICZNE

9 Firmy w Polsce – bazy danych, katalogi, książki telefoniczne – ogólnopolskie, wielobranżowe – przykłady Katalog Firm Odi.pl Panorama Firm Polskie Książki Telefoniczne HBI – firmy z Polski i Europy Kompass – firmy z Polski, Europy, świata TeleAdreson

10 Firmy w Polsce – bazy danych, katalogi, książki telefoniczne – lokalne i regionalne – przykłady
Krakowskie Książki Telefoniczne (Kraków i województwo małopolskie) Żółty telefon (głównie Warszawa i okolice)

11 Firmy w Polsce – bazy danych, katalogi, książki telefoniczne, oficjalne rejestry – branżowe – przykłady Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (prowadzi Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) Katalog firm budowlanych Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych (prowadzi Urząd Komunikacji Elektronicznej)

12 Firmy na świecie – bazy danych, katalogi, książki telefoniczne
BusinessPatrol.com – Companies Listing (w kontekście handlu międzynarodowego) Central & Eastern European Directory On-Line Europages, the European Business Directory globalEdge – Company Directories Hoover’s Kompass ThomasNet (Ameryka Północna)

13 RANKINGI W INFORMACJI O FIRMACH – POLSKIE I ZAGRANICZNE

14 Rankingi przedsiębiorstw – polskie
Pięćsetka Polityki – Największe polskie przedsiębiorstwa 2010 i inne rankingi Ranking Firm Rodzinnych Newsweek Polska

15 Rankingi firm, organizacji – międzynarodowe, światowe
Gary Price's List of Lists Forbes Fortune, zwłaszcza Global

16 NARODOWE REJESTRY PRZEDSIĘBIORSTW I INNYCH ORGANIZACJI – POLSKIE I ZAGRANICZNE

17 Oficjalne, krajowe rejestry firm i innych organizacji
W większości krajów firmy i inne organizacje muszą być zarejestrowane w jakiejś agendzie rządowej, w sądzie i/lub w urzędzie statystycznym – i otrzymują odpowiednie numery identyfikacyjne – national registration numbers

18 Rejestry firm, organizacji w Polsce – CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG CEIDG, Baza przedsiębiorców, Wyszukiwanie wpisów CEIDG

19 Rejestry firm, organizacji w Polsce – Krajowy Rejestr Sądowy KRS
Ministerstwo Sprawiedliwości RP – KRS i inne rejestry i ewidencje KRS jest też przeszukiwalny w innych serwisach, np.

20 Rejestry firm, organizacji w Polsce – Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON
Jest w gestii Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Rejestr REGON jest jawny i powszechnie dostępny. Podmioty i dane objęte rejestrem REGON: Zasady udostępniania danych z rejestru REGON:

21 Rejestry firm i innych organizacji w Polsce – NIP
Jest w gestii Ministerstwa Finansów RP Ministerstwo Finansów – Podatki – System podatkowy – Rejestracja podatników

22 Rejestry firm i innych organizacji w Polsce – inne rejestry
Ministerstwo Gospodarki – EUGO – Pojedynczy Punkt Kontaktowy Dostęp do rejestrów publicznych Pozostałe rejestry Oficjalnych rejestrów firm, organizacji, produktów, specjalistów jest kilkadziesiąt, prowadzą je różne organy administracji państwowej i urzędy centralne (kompletny wykaz urzędów, instytucji państwowych itp. można znaleźć na

23 Rejestry firm i innych organizacji w Polsce – inne rejestry – przykłady
Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w Polsce – prowadzi Ministerstwo Gospodarki RP

24 Ogólne informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce – cytat z serwisu WWW Ministerstwa Sprawiedliwości RP [dostęp ] Przedsiębiorcami prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową są: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną. Za przedsiębiorców należy także uznać wspólników spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności. Wszyscy przedsiębiorcy podlegają wpisowi do Ewidencji Działalności Gospodarczej bądź do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

25 Źródła informacji o rejestrach firm i innych organizacji na świecie – przykłady
European Business Register GBRDirect Ministerstwo Sprawiedliwości RP – Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestry poza Polską RBA – Official Company Registers

26 DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ PRZEPISY PRAWA W INFORMACJI O FIRMACH – POLSKIE I ZAGRANICZNE (nie dotyczy wszystkich form i typów przedsiębiorstw)

27 Firmy w Polsce – raporty, sprawozdania roczne oraz inne oficjalne dokumenty
„Monitor Polski B” wydawany był przez rządowe Centrum Usług Wspólnych CUW Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378), z dniem 1 stycznia 2013 r. zostaje zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B". Ustawa jednocześnie nakłada obowiązek ogłaszania m.in. sprawozdań finansowych określonych w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. [Ministerstwo Sprawiedliwości RP, gospodarczy/, dostęp ] „Monitor Sądowy i Gospodarczy” jest w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości RP (pełne teksty online)

28 Firmy na świecie – raporty, sprawozdania roczne oraz inne oficjalne dokumenty
AnnualReports.com (USA) IRIN – Annual Report Resource Center U.S. Securities and Exchange Commission oraz baza EDGAR (USA i Kanada)

29 DANE STATYSTYCZNE W INFORMACJI O FIRMACH

30 Urzędy statystyczne w Polsce i na świecie
GUS Liczba podmiotów w rejestrze REGON Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON Eurostat Eures – Urzędy statystyczne, GUS – Krajowe/Narodowe Urzędy Statystyczne

31 INNE ZASOBY W INFORMACJI O FIRMACH

32 Inne zasoby w informacji o firmach
Zobacz prezentacja Zarządzanie, narzędzia i organizacja pracy brokera informacji


Pobierz ppt "INFORMACJA O FIRMACH W INTERNECIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google