Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Architektura SAP R/3 Wybrane zagadnienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Architektura SAP R/3 Wybrane zagadnienia."— Zapis prezentacji:

1 Architektura SAP R/3 Wybrane zagadnienia

2 Architektura klient - serwer
warstwa bazy danych (serwer bazy danych) warstwa aplikacji (serwer aplikacji) warstwa prezentacji (stacje robocze)

3 SAP GUI (graphical user interface)

4 Środowisko systemów operacyjnych, sprzętu, baz danych i graficznych systemów współpracy z użytkownikiem dla systemu R/3

5 Podstawowe oprogramowanie R/3
R/3 basis software zbiór programów i narzędzi, które komunikują się z: systemem operacyjnym komputera podstawową bazą danych sieciowymi protokołami komunikacyjnymi interfejsem użytkownika

6 Główne interfejsy systemu
Użytkownicy Baza danych System operacyjny Aplikacje systemu R/3 System R/3 Graficzny interfejs użytkownika Interfejs systemu operacyjnego Interfejs bazy danych

7 Podstawowe oprogramowanie R/3
niezależna warstwa gwarantuje integrację wszystkich modułów moduły R/3: ta sama funkcjonalność działają w ten sam sposób

8 Wymiana informacji pomiędzy serwerami aplikacji
ALE – Application Link Enabling, technologia umożliwiająca swobodną komunikację pomiędzy kilkoma aplikacjami, zawierająca mechanizmy kontrolujące spójność danych

9 Podstawowe założenia architektury
Transakcja Krok dialogowy Logiczne jednostki pracy Instancja Procesy robocze Message Server Dispatcher

10 Transakcja transaction
operacja, która pozwala użytkownikowi dokonać zmian w bazie danych R/3 system, który przetwarza transakcje biznesowe przepływ danych wykonuje się za pomocą transakcji

11 Transakcja i krok dialogowy
Kroki dialogowe

12 Krok dialogowy dialog step
jest ekranem SAP R/3, reprezentowanym przez dynamic program (dynpro) użytkownik porusza się w systemie R/3 od ekranu do ekranu - wykonuje kroki dialogowe zbiór kroków dialogowych tworzy transakcję

13 Przerwanie transakcji

14 Logiczne jednostki pracy
logical unit of work podstawowy krok przetwarzania, który działa jak mechanizm blokujący chroniący integralność transakcji zbiorem kroków w obrębie transakcji

15 Transakcja faza interaktywna fazy uaktualnienia
przygotowanie rekordów bazy danych, które mogą uaktualnić bazę fazy uaktualnienia przetwarza poprzednio przygotowane rekordy i uaktualnia bazę danych

16 Transakcja kod transakcji (transaction code)
pole poleceń (command field) tabela systemowa TSTC Tools  ABAP/4 Development Workbench  Development  Other Tools  Transactions numer transakcji SE93

17 Instalacja R/3 (instance, serwer aplikacji)
10 do 12 GB przestrzeni dyskowej posiada jeden proces rozdziału zadań (dispatcher), oraz wiele procesów roboczych (work processes)

18 Jądro systemu R/3 działa na zasadzie grupy współpracujących ze sobą procesów równoległych.
Program koordynujący (dispatcher) jest procesem spełniającym rolę systemu monitorującego transakcje, przydziela procesom zadania oraz koordynuje i kontroluje ich działania. Każda instancja SAP posiada jeden program koordynujący, który może zawiadywać wieloma procesami roboczymi (work processes).

19 Instancja, procesy robocze, message server, dispatcher
Instancja Centralna Dispatcher Message Server D V E B S ...

20 Procesy robocze TYP PROCESU ROBOCZEGO WYKORZYSTANIE Dialog (D)
Komunikacja (dialog) użytkownika z systemem Update (V,V2) Aktualizacja przetworzonych rekordów bazy danych (faza uaktualnienia w transakcji) Background (B) Realizuje prace pochłaniające duże ilości czasu oraz prace, które wykonane mają być automatycznie, bez udziału użytkownika Enqueue (E) Zarządzanie blokadami, umożliwia synchroniczny dostęp wielu serwerom aplikacji do bazy danych i utrzymuje spójność danych Spool (S) Formatowanie wydruku, obsługa kolejki wydruku

21 Procesy robocze

22 Instancja centralna, rozkład obciążenia
Instancja A Instancja B Dispatcher Dispatcher S S ... B B ... Instancja Centralna C Dispatcher Message Server D V E B S ...

23 Komunikacja w systemie R/3
Message Server Dispatcher Dispatcher D V E B S ... D V B D ... R/3 Basis Software Baza Danych


Pobierz ppt "Architektura SAP R/3 Wybrane zagadnienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google