Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Architektura SAP R/3 Wybrane zagadnienia. Architektura klient - serwer n warstwa bazy danych (serwer bazy danych) n warstwa aplikacji (serwer aplikacji)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Architektura SAP R/3 Wybrane zagadnienia. Architektura klient - serwer n warstwa bazy danych (serwer bazy danych) n warstwa aplikacji (serwer aplikacji)"— Zapis prezentacji:

1 Architektura SAP R/3 Wybrane zagadnienia

2 Architektura klient - serwer n warstwa bazy danych (serwer bazy danych) n warstwa aplikacji (serwer aplikacji) n warstwa prezentacji (stacje robocze)

3 SAP GUI (graphical user interface)

4 Środowisko systemów operacyjnych, sprzętu, baz danych i graficznych systemów współpracy z użytkownikiem dla systemu R/3

5 Podstawowe oprogramowanie R/3 n R/3 basis software n zbiór programów i narzędzi, które komunikują się z: u systemem operacyjnym komputera u podstawową bazą danych u sieciowymi protokołami komunikacyjnymi u interfejsem użytkownika

6 Główne interfejsy systemu Interfejs bazy danych Użytkownicy Baza danych System operacyjny Aplikacje systemu R/3 System R/3 Graficzny interfejs użytkownika Interfejs systemu operacyjnego

7 Podstawowe oprogramowanie R/3 n niezależna warstwa n gwarantuje integrację wszystkich modułów n moduły R/3: u ta sama funkcjonalność u działają w ten sam sposób

8 ALE – Application Link Enabling, technologia umożliwiająca swobodną komunikację pomiędzy kilkoma aplikacjami, zawierająca mechanizmy kontrolujące spójność danych Wymiana informacji pomiędzy serwerami aplikacji

9 Podstawowe założenia architektury n Transakcja n Krok dialogowy n Logiczne jednostki pracy n Instancja n Procesy robocze n Message Server n Dispatcher

10 Transakcja n transaction n operacja, która pozwala użytkownikowi dokonać zmian w bazie danych n R/3 system, który przetwarza transakcje biznesowe n przepływ danych wykonuje się za pomocą transakcji

11 Transakcja i krok dialogowy Transakcja Kroki dialogowe

12 Krok dialogowy n dialog step n jest ekranem SAP R/3, reprezentowanym przez dynamic program (dynpro) n użytkownik porusza się w systemie R/3 od ekranu do ekranu - wykonuje kroki dialogowe n zbiór kroków dialogowych tworzy transakcję

13 Przerwanie transakcji

14 Logiczne jednostki pracy n logical unit of work n podstawowy krok przetwarzania, który działa jak mechanizm blokujący chroniący integralność transakcji n zbiorem kroków w obrębie transakcji

15 Transakcja n faza interaktywna u przygotowanie rekordów bazy danych, które mogą uaktualnić bazę n fazy uaktualnienia u przetwarza poprzednio przygotowane rekordy i uaktualnia bazę danych

16 Transakcja n kod transakcji (transaction code) n pole poleceń (command field) n tabela systemowa TSTC n Tools ABAP/4 Development Workbench Development Other Tools Transactions n numer transakcji SE93

17 Instalacja R/3 (instance, serwer aplikacji) n 10 do 12 GB przestrzeni dyskowej n posiada jeden proces rozdziału zadań (dispatcher), oraz wiele procesów roboczych (work processes)

18 n Jądro systemu R/3 działa na zasadzie grupy współpracujących ze sobą procesów równoległych. n Program koordynujący (dispatcher) jest procesem spełniającym rolę systemu monitorującego transakcje, przydziela procesom zadania oraz koordynuje i kontroluje ich działania. n Każda instancja SAP posiada jeden program koordynujący, który może zawiadywać wieloma procesami roboczymi (work processes).

19 Instancja Centralna Dispatcher Message Server D V E B S... Instancja, procesy robocze, message server, dispatcher

20 Procesy robocze TYP PROCESU ROBOCZEGOWYKORZYSTANIE Dialog (D)Komunikacja (dialog) użytkownika z systemem Update (V,V2) Aktualizacja przetworzonych rekordów bazy danych (faza uaktualnienia w transakcji) Background (B) Realizuje prace pochłaniające duże ilości czasu oraz prace, które wykonane mają być automatycznie, bez udziału użytkownika Enqueue (E) Zarządzanie blokadami, umożliwia synchroniczny dostęp wielu serwerom aplikacji do bazy danych i utrzymuje spójność danych Spool (S)Formatowanie wydruku, obsługa kolejki wydruku

21 Procesy robocze

22 Instancja Centralna C Instancja B Instancja A Dispatcher Message Server D V E B S... SS B B Instancja centralna, rozkład obciążenia

23 Baza Danych R/3 Basis Software Message Server D VE B S... D VB D Dispatcher Komunikacja w systemie R/3


Pobierz ppt "Architektura SAP R/3 Wybrane zagadnienia. Architektura klient - serwer n warstwa bazy danych (serwer bazy danych) n warstwa aplikacji (serwer aplikacji)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google