Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alternatywny slajd początkowy – logo bez animacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alternatywny slajd początkowy – logo bez animacji"— Zapis prezentacji:

1 Alternatywny slajd początkowy – logo bez animacji

2 Budowa systemu parkingów kubaturowych w systemie PPP

3 Parking pod placem Wolności
3 kondygnacyjny parking podziemny na miejsca parkingowe W ścisłym centrum miasta (300 m od Starego Rynku) Oddany do użytkowania 31 maja 2006 roku

4 Parking pod placem Wolności
Obiekt wybudowało francusko-polskie konsorcjum Eiffage Parking- Mitex Formuła: Buduj – Eksploatuj – Przekaż (BOT) W oparciu o umowę cywilno-prawną (brak regulacji prawnych o PPP w momencie podpisywania umowy) Ustanowienie na rzecz wykonawcy prawa użytkowania nieruchomości (parkingu, bez płyty placu) na 39 lat Umowa obejmowała także: rewitalizację płyty placu Wolności (wygląd nawiązuje do kształtu z 1923 roku) wybudowanie stacji trakcyjnej (zasilanie trakcji tramwajowej „Śródmieście”) likwidację 450 miejsc parkingowych na okolicznych ulicach w Strefie Płatnego Parkowania (82% pojemności parkingu)

5 Parking pod placem Wolności
Harmonogram realizacji: 2000 – zaproszenie do składania ofert – dwuetapowy konkurs ofert, negocjacje Wybrani partnerzy: Budimex Poznań Developer Sp. z o.o – zobowiązany do przygotowania całego procesu inwestycyjnego oraz pozyskania wykonawcy wraz z zabezpieczeniem finansowania Auto Park Poznań Sp. z o. o. – wykonawca, finansowanie 2002 – podpisanie umowy pomiędzy: Miastem Poznań a Budimex Poznań Developer i Auto-Park Poznań – budowa parkingu 2006 – oddanie do użytkowania

6 Parking pod placem Wolności
Całkowity koszt netto: 43,2 mln PLN (ca. 11 mln EUR) parking podziemny 37,5 mln PLN (ca. 9,6 mln EUR) stacja trakcyjna 0,68 mln PLN (0,17 mln EUR) rewitalizacja płyty placu 5,07 mln PLN (ca. 1,3 mln EUR) Parkingiem zarządza spółka Auto-Park Poznań Cena promocyjna w początkowym okresie 2 zł/godzinę Cena 1h (obecnie ) – 4zł, Ceny abonamentów miesięcznych: 24h – 350 zł 7:00-19:00 – 300 zł nocny dla mieszkańców (18:00-10:00) – 100 zł

7 Inne postępowania Postępowanie o koncesji na roboty budowlane lub usługi na wybór partnera prywatnego dla budowy 3 parkingów: Park & Ride Stróżyńskiego / Szymanowskiego – min 580 miejsc Park & Ride Sobieskiego – min 450 miejsc Parkingi przy pętli Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (dojazd do centrum w 15 min), w północnej części miasta Park & Go Poznańska – min 250 miejsc parking na granicy Strefy Płatnego Parkowania, w pobliżu przystanków tramwajowych i m.in. Szpitala Możliwość składania ofert na wszystkie bądź tylko wybrane obiekty Możliwość przeznaczenie powierzchni na działalność handlowo (do 2000m2)-usługowo-rekreacyjno-biurową Czas trwania postępowania: lipiec 2009 – lipiec 2010 3 firmy biorące udział w negocjacjach – Koma Parking (Czechy), Karmar Investments (Francja), Hepolico-Hochtief (Niemcy) Brak ofert ostatecznych

8 Inne postępowania Postępowanie o koncesji na roboty budowlane lub usługi na wybór partnera prywatnego dla parkingu podziemnego pod placem Bernardyńskim: W ścisłym centrum miasta W pobliżu Starego Rynku, szpitali, urzędów 3-4 kondygnacje miejsc postojowych Ogłoszenie o postępowaniu – maj 2010 Zgłoszenie dwóch firm do etapu negocjacji Zakończenie postępowania po pierwszej turze negocjacji

9 Inne działania Przygotowanie postępowania PPP dla parkingu przy ul. Skośnej budowę parkingu (częściowo podziemnego, 3 kondygnacje, min 500 miejsc postojowych) budowę na jego płycie obiektów kubaturowych wielopoziomowych dla Zespołu Szkół Muzycznych i Akademii Muzycznej, przedłużenie ul. Skośnej na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Składowej, budowa przejścia podziemnego pod ul. Św. Marcin. inwestycje przekazano do realizacji Wielkopolskiemu Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. (spółka miejska) Spotkania z potencjalnymi inwestorami czerwiec 2010 Hotel Sheraton Poznań z udziałem Prezydenta i Zastępców ponad 200 uczestników

10 Podstawowe analizy przed ogłoszeniem ppp na parkingi
Wstępny podział ryzyk Wstępna analiza „bankowalności” i inflacji Wstępne badania gruntowe Analiza ekonomiczna uwzględniająca min.: Koszty inwestycyjne: przygotowania i projektowania, badań archeologicznych, budowy parkingu, odbudowy płyt na placach z funkcjonującymi rynkami, budowy powierzchni handlowej, budowy dworców autobusowych, Koszty eksploatacji: koszty energii elektrycznej, sprzątania, ochrony, ubezpieczenia OC, ubezpieczenia budowli, podatku od nieruchomości, serwis urządzeń i nakłady na odtworzenie majątku Ewentualnie koszty działalności spółki zarządzającej parkingami: wynagrodzenia, koszty działalności biura Koszty finansowania: odsetki od zaciągniętego kredytu na budowę (oprocentowanie, marża, okres spłaty , karencja w spłacie) Przychody z działalności parkingowej: bilety jednorazowe, bilety abonamentowe Ewentualne przychody z pozostałej działalności: wynajmu powierzchni handlowo-usługowo-rekreacyjno-biurowej

11 Podstawowe założenia ogłoszonych postępowań ppp -parkingi
Nie zakłada się dopłat do realizacji i eksploatacji z budżetu Miasta Strona publiczna: reguluje stan prawny nieruchomości przeprowadza wstępne badania gruntowe przygotowuje program funkcjonalno- użytkowy wstępny projekt umowy ppp wstępne kryteria oceny ofert dopuszcza prowadzenie w obiekcie dodatkowej działalności (handlowo-usługowo-rekreacyjno-biurowej) Partner Prywatny prowadzi proces inwestycyjny od warunków zabudowy, poprzez projektowanie, po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację w perspektywie maksimum 39 lat

12 Przyczyny niepowodzenia zgłaszane przez partnerów prywatnych
Problemy z finansowaniem - trudności związane z kredytowaniem inwestycji. Banki domagają się podpisania umowy również z Miastem (gwarancja spłaty zobowiązań w przypadku niepowodzenia inwestycji), wymaganiach rzędu 80% zobowiązań po stronie Miasta (udział w koszcie budowy, opłaty za dostępność) Krótki okres kredytowania przez banki lat Brak dopłat ze strony Miasta Obawa o całkowitą (trwające dzierżawy, zwroty) dostępność wszystkich gruntów przeznaczonych pod inwestycje Ryzyko zmiany prowadzonej przez Miasto Polityki Parkingowej Ryzyko związane z popytem na parkingi

13 Przyczyny niepowodzenia zgłaszane przez partnerów prywatnych
Brak formalnego potwierdzenia (decyzja organu) możliwego zakresu realizacji inwestycji; ryzyko w tym zakresie związane jest z brakiem na aktualnym etapie: szczegółowych badań gruntowych (tylko wstępne) warunków zabudowy decyzji środowiskowej badań archeologicznych (zalecenie Konserwatora) Zbyt mała skala inwestycji Opłacalne mogą być parkingi w Centrum (wewnątrz SPP) – parkingi P&R powinny być realizowane jako obiekty miejskie (przykład Warszawy) Postępowanie prowadzone w trybie koncesji (zbyt mała elastyczność)

14 Przyczyny nieopłacalności realizacji projektu z punktu widzenia Miasta
Zbyt wysoki, oczekiwany poziom dopłat – nawet do 50% kosztów budowy (przeniesienie znacznej części ryzyka ekonomicznego na partnera publicznego) Zbyt krótki termin obowiązywania umowy proponowany przez partnera prywatnego (ok. 15 lat) Wymagania dot. zabezpieczenia minimalnego poziomu popytu (przeniesienie ryzyka popytu na stronę publiczną) Gwarancja spłat zobowiązań – wpływ na poziom zadłużenia Miasta Przy takich założeniach– koncesja/ppp stanowi zbyt drogą formę realizacji obiektów komunalnych – teoretycznie samorządy mogą samodzielnie uzyskać korzystniejsze finansowanie (problem progu zadłużenia)

15 Zidentyfikowane słabości partnerów prywatnych
Brak zainteresowania bardziej ryzykownymi formami finansowania projektu (np. finansowanie etapowe, rolowanie kredytu). Niechęć do przejęcia większości ryzyka ekonomicznego i ryzyka związanego z popytem (oczekiwanie dopłat). Niewielkie zainteresowanie zawieraniem umów na okres powyżej lat. Zbyt wysoki oczekiwany poziom zwrotu z inwestycji (12-15%) w stosunkowo krótkim czasie

16 Możliwe opcje dalszego postępowania
Partnerstwo publiczno prywatne – konieczność większego zaangażowania po stronie Miasta współfinansowanie inwestycji (z uwagi na decyzję EUROSTAT 18/2004, większość ryzyk - budowy i popytu lub budowy i dostępności, powinno pozostać po stronie partnera prywatnego) ograniczenie/zakaz wjazdu do określonych obszarów przejęcie przez Miasto ryzyka przygotowania inwestycji, w tym np. uzyskania warunków zabudowy, decyzji środowiskowej Ponowne ogłoszenie o PPP dla systemu parkingów kubaturowych w Centrum + P&G na obrzeżach SPP z opcją poszerzenia na P&R Spółka Miejska, która może współpracować z Partnerem Prywatnym

17


Pobierz ppt "Alternatywny slajd początkowy – logo bez animacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google