Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, 31 maja 2011 r. Sylwia Śnieg Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, 31 maja 2011 r. Sylwia Śnieg Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Departament."— Zapis prezentacji:

1 II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, 31 maja 2011 r. Sylwia Śnieg Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Departament Obszarów Natura 2000 II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich Zachowanie różnorodności biologicznej w szczególności na obszarach Natura 2000, w kontekście finansowania Wspólnej Polityki Rolnej Zarządzanie obszarami Natura 2000 - obecny stan prac

2 II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, 31 maja 2011 r. Okiem Komisji Europejskiej

3 Stan wdrażania w skali Unii Europejskiej II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, 31 maja 2011 r.

4 Lądowe obszary Natura 2000 (tylko OZW) II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, 31 maja 2011 r.

5 Morskie obszary Natura 2000 (tylko OZW) II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, 31 maja 2011 r.

6 Aktualny zasięg obszarów Natura 2000 w Europie Całkowita liczba obszarów Natura 2000 w UE-27: 26 078 obszarów Całkowita powierzchnia pokrycia: 949 995 km² powierzchnia lądowa: 751 369 km² powierzchnia morska: 198 627 km² 17,5 % powierzchni lądowej UE pokrywa sieć obszarów Natura 2000 (tyle co DE+FR+DK) II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, 31 maja 2011 r.

7 Rola regionalnych dyrekcji ochrony środowiska we wdrażaniu Programu rolnośrodowiskowego 2007-2013, Falenty 16-17 września 2010 r.

8 Powierzchnia morza terytorialnego pokrytego siecią obszarów Natura 2000 (dane ze stycznia 2011 r.)

9 Struktura użytkowania gruntów (UE-27) Trwałe użytki zielone Grunty orne Lasy Obszary wodno-błotne Ekosystemy nadbrzeżne Inne II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, 31 maja 2011 r.

10 Rola regionalnych dyrekcji ochrony środowiska we wdrażaniu Programu rolnośrodowiskowego 2007-2013, Falenty 16-17 września 2010 r.

11 Termin wyznaczenia SOO (czas liczony od momentu zatwierdzenia pierwszych OZW)

12 II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, 31 maja 2011 r. Stan prac nad wdrażaniem sieci obszarów Natura 2000 w Polsce

13 Nowe obszary specjalnej ochrony ptaków Bagno Pulwy PLB140015 - realizacja budowy obwodnicy miasta Wyszkowa w ramach projektu budowy drogi ekspresowej S8 odcinek: Radzymin – Wyszków wraz z obwodnicą Wyszkowa (finansowane z Funduszu Spójności 2004/PL/16/C/PT/002) Góry Izerskie PLB020009 Sudety Wałbrzysko- Kamiennogórskie PLB020010 – oddziaływanie budowy i eksploatacji autostrady A4 na odcinku Zgorzelec-Krzyżowa na obszar Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005 Powiększenie obszaru Ostoja Warmińska PLB280015 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133) II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, 31 maja 2011 r. 144 obszary 55 719 km 2 15,8% pow. lądowej Polski

14 II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, 31 maja 2011 r. OSO – 15,8% powierzchni lądowej Polski

15 OSO opracowuje się w oparciu o kryteria wyznaczania obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77, poz. 510) Kryteria wyznaczania zbliżone do kryteriów wyznaczania ważnych ostoi ptaków IBA opracowanych przez BirdLife International II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, 31 maja 2011 r. Obszary specjalnej ochrony ptaków

16 Proces tworzenia sieci OSO ptaków Natura 2000 w Polsce uznaje się za zakończony z chwilą zaakceptowania jej ostatecznego kształtu przez Komisję Europejską (2009 r. - wycofanie skargi z TSWE na zbyt małą ilość obszarów ptasich) W 2010 r. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (krajowy partner BirdLife International) wskazało 30 nowych ostoi IBA Nowe obszary IBA 2010 - rezerwy obszarów (mogą zostać wyznaczone, gdy zachodzi potrzeba zastosowania dodatkowych działań środowiskowych mających na celu utrzymanie właściwego stanu zachowania gatunków ptaków) II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, 31 maja 2011 r. Obszary specjalnej ochrony ptaków a IBA

17 II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, 31 maja 2011 r. Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm 823 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW) Wszystkie obszary wysłane do KE w październiku 2009 r. (po WZS) otrzymały status OZW - decyzja Komisji 2011/64/EU z 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (numer aktu notyfikacyjnego K(2010) 9669) - decyzja Komisji 2011/62/EU w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (numer aktu notyfikacyjnego K(2010) 9663)

18 OZW – 11% powierzchni lądowej Polski II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, 31 maja 2011 r.

19 Natura 2000 w Polsce - 19,8% pow. lądowej Polski II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, 31 maja 2011 r.

20 Seminaria biogeograficzne Seminarium biogeograficzne dla obszaru Morza Bałtyckiego - listopad 2009 r., Sopot Bilateralne seminarium biogeograficzne - marzec 2010 r., Warszawa = KONIECZNOŚĆ UZUPEŁNIENIA SIECI O: 21 NOWYCH OZW 15 POWIĘKSZEŃ ISTNIEJĄCYCH OZW termin: do końca 2011 r., ale wg harmonogramu KE – do końca września 2011 r. + konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań (Scientific Reserve) + konieczność wpisania przedmiotów ochrony w istniejące OZW (In Minor) termin: do końca 2011 r. II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, 31 maja 2011 r.

21 Obszary do wyznaczenia po seminarium (przykład) Lp.Nazwa obszaruTypStan prac 1 Bezlist koło Gniewowa Nowy obszar Zaopiniowany w 2010 2 Białowodzka Góra nad Dunajcem Nowy obszar Dane dla obszaru zostaną dostarczone przez RDOŚ w Krakowie 3 Dąbrowskie Łąki Nowy obszar Badania dla obszaru zostały przeprowadzone w 2010 r. 4 Dolina Budkowiczanki Nowy obszar Zaopiniowany w 2010 5 Dolina Prosny (Wieruszów nad Prosną) Nowy obszar Badania dla obszaru zaplanowane w budżecie 6 Dolina Słupi Nowy obszar Część badań wykonano w 2010 r. pozostałe badania nie zostały ujęte w budżecie ze względu na możliwość ich pozyskania od Dyrekcji Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. 7 Jata Nowy obszar Zaopiniowany w 2010 Lp.Nazwa obszaruTypStan prac 8 Jezioro Księże w Lipuszu Nowy obszar Badania dla obszaru zaplanowane w budżecie 9 Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy Nowy obszar Zaopiniowany w 2010 10 Krośnieńska Dolina Odry Nowy obszar Zaopiniowany w 2010 11 Lemańskie Jodły Nowy obszar Badania dla obszaru zostały przeprowadzone w 2010 r. 12 Łąki w Jaworznie Nowy obszar Badania dla obszaru zostały przeprowadzone w 2010 r. 13 Łąki w Sławkowie Nowy obszar Badania dla obszaru zostały przeprowadzone w 2010 r. 14 Łąki w Śliwie Nowy obszar Badania dla obszaru zostały przeprowadzone w 2010 r. 15 Murawy w Orzyszu (Murawy na Poligonie Orzysz) Nowy obszar Zaopiniowany w 2010 16 Dębowa Góra koło Mławy Nowy obszar SDF został przygotowany przez RDOŚ Olsztyn w porozumieniu z RDLP

22 Scientific reserve (przykład) Badania niezbędne do przeprowadzenia, ustalone na seminariach Lp.Ustalenia z seminariumPotencjalny teren badań Stan wyznaczaniaKwota planowan a Termin badań Kalkulacja kosztów Wywiązanie się z terminu wykonania badań ustalonego z KE na 31.12.2011 11 SR dla gatunku dzwonecznik wonny (Adenophora lilifolia) Wzgórza Kunowskie PLH260039 Badania zaplanowano w budżecie na ten rok.5000 złVI - VIIIBadania te umożliwią uzyskanie danych o areale występowania dzwonecznika wonnego w obszarze oraz podstawowe dane o lokalnej populacji tego gatunku wraz z uzupełnieniem SDF W terminie 12 SR dla gat. elisma wodna północno-zachodniej części woj. Pomorskiego i okolicach Nowogardu w celu wytypowania propozycji obszarów Natura 2000 Badania zaplanowano w budżecie na ten rok.50 000 złV - IXBadania te umożliwią uzyskanie danych występowaniu populacji elismy wodnej w tej części kraju (zgodnie z raportem dla KE z 2007 – kilkadziesiąt stanowisk) a także dla cennych miejsc występowania ocena stanu zachowania zgodnie z metodyką monitoringu GIOŚ - zbieranie prób w obszarze przez cały okres wegetacyjny W terminie II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, 31 maja 2011 r.

23 Korekty i nowe OSO Uzyskano zgodę Komisji Europejskiej na zmniejszenie powierzchni obszarów specjalnej ochrony ptaków: - Dolina Dolnej Skawy (PLB120005) na terenie gminy Zator - Stawy w Brzeszczach (PLB120009) na terenie gminy Oświęcim Wypełnienie warunków środowiskowych dla budowy drogi S3 Szczecin – Gorzów Wlkp. (wyznaczenie obszaru dla ochrony siedlisk migrujących gęsi) - m.in. wyznaczenie nowego obszaru specjalnej ochrony ptaków Doliny Przysowy i Słudwi (PLB100003) W konsekwencji: - zmiana rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków - planowana publikacja III kwartał 2011 r. II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, 31 maja 2011 r.

24 Sporządzanie planu ochrony Natura 2000 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. Sporządzanie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. Wytyczne GDOŚ do sporządzania projektu zadań ochronnych Zawiadamia się właścicieli i użytkowników gruntów, na których znajdują się siedliska cenne przyrodniczo i tworzy się Zespół Lokalnej Współpracy Platforma informacyjno – komunikacyjna jako narzędzie współpracy i komunikacji wszystkich zainteresowanych planami zadań ochronnych oraz Naturą 2000 Proces powstawania planów zadań ochronnych http://www.kp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=470&Itemid=577 II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, 31 maja 2011 r.

25 Przystąpienie do sporządzania planu zadań ochronnych jest opublikowane na stronie internetowej RDOŚ Informacja dla RZGW, Lasy Państwowe, ANR, organizacji pozarządowych, wysłane pocztą tradycyjną powiadomienie gmin i starostw leżących na terenie obszaru Natura 2000 Metoda warsztatowa Obwieszczenie opublikowane w prasie Proces powstawania planów zadań ochronnych II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, 31 maja 2011 r.

26 Projekt POIiŚ.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski realizowany jest w ramach działania 5.3. Opracowanie planów ochrony, priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Opracowanie planów zadań ochronnych dla 406 obszarów Natura 2000 na terenie Polski Koszty całkowite: 24 999 944,40 zł Dofinansowane projektu ze środków EFRR w wysokości 80% wydatków kwalifikowanych Plany zadań ochronnych II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, 31 maja 2011 r.

27 W chwili obecnej trwałą prace w 10 obszarach Natura 2000 (RDOŚ Lublin, RDOŚ Katowice i Białowieski Park Narodowy) Rozpoczęte i trwające procedury przetargowe w 2011 r.:109 Podpisane umowy na 2011 r.: 36 umów Na zatwierdzenie czeka 14 projektów PZO (na etapie uzgadniania) 2010 r. – 14 projektów 2011 r. – 143 projekty 2012 r. – 157 projektów 2013 r. – 92 projekty II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, 31 maja 2011 r. Plany zadań ochronnych – stan obecny

28 INSTRUKCJA OBSŁUGI : 1.http://geoportal.gov.pl/ 2.MAPY 3.Akceptacja regulaminu 4.ORTO 5.Zdefiniuj źródło danych 6.WMS 7.Pozycja 50. GDOŚ 8.Rejestruj 9.KATASTER 10.WMS Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska INSTRUKCJA OBSŁUGI : 1.http://geoportal.gov.pl/ 2.MAPY 3.Akceptacja regulaminu 4.ORTO 5.Zdefiniuj źródło danych 6.WMS 7.Pozycja 50. GDOŚ 8.Rejestruj 9.KATASTER 10.WMS Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Źródła informacji o granicach obszarów Natura 2000 II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, 31 maja 2011 r.

29 Funkcjonalność Geoportalu pozwala na analizę rozmieszczenia obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000, i określenie położenia działki ewidencyjnej w obszarze chronionym lub poza nim. Geoportal spełnia wszystkie normy i standardy Dyrektywy INSPIRE w zakresie usługi przeglądania.

30 Dziękuję za uwagę II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, 31 maja 2011 r.


Pobierz ppt "II posiedzenie Grupy Tematycznej Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, 31 maja 2011 r. Sylwia Śnieg Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google