Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009-03-06 Wykorzystanie funduszy strukturalnych 2007-2013, a światowe tendencje rozwoju firm branży technologie informacyjne, komunikacyjne i informatyczne,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009-03-06 Wykorzystanie funduszy strukturalnych 2007-2013, a światowe tendencje rozwoju firm branży technologie informacyjne, komunikacyjne i informatyczne,"— Zapis prezentacji:

1 2009-03-06 Wykorzystanie funduszy strukturalnych 2007-2013, a światowe tendencje rozwoju firm branży technologie informacyjne, komunikacyjne i informatyczne, elektronika ( PO IG Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym) Innowacyjny potencjał nowych technologii 06 marca 2009 mgr inż. Marcin Błaszczok ekspert PARP w obszarze technologie informacyjne, komunikacyjne i informatyczne, elektronika.

2 2009-03-06 Agenda spotkania Wprowadzenie Charakter nowych technologii w kontekście zagrożeń i szans Elementy ryzyka w projektach rozwojowych Wymierne korzyści innowacyjności Metody poszukiwania nowych technologii Sposoby oceny nowatorskich rozwiązań w rozwoju projektów Możliwości rozwijania innowacyjności Modułowa budowa projektów Zarządzanie projektem od początku do...

3 2009-03-06 Wprowadzenie Innowacyjność, czyli jak wymyślić proch ? Podstawowe pytanie: Kto ma wymyślić ten proch? Tak jest Państwo !!

4 2009-03-06 Dlaczego Państwo jesteście najlepszym źródłem innwacyjności Najlepsza teoria bez praktyki jest jałowa. Sama technologia to narzędzia, które trzeba dopiero użyć w konkretnym celu Najlepsza praktyka bez teorii jest ślepa. Najlepsze doświadczenie i wiedza bez odpowiednich technicznych środków da słabe efekty

5 2009-03-06 Dlaczego Państwo jesteście najlepszym źródłem innwacyjności

6 2009-03-06 ( ) Wzór na sukces technologia Praktyka i umiejętności + = Ciekawy produkt pomysłowość ostrożność

7 2009-03-06 Źródła innowacyjności Nowa oprawa Modernizacja Reorganizacja Integracja

8 2009-03-06 Innowacyjność przez Nową oprawę Proces pozostaje jak był Ewentualna konieczność sprawdzenia zgodności z założeniami Brak możliwości pełnego wykorzystania siły nowej technologii Łatwiejsze i tańsze w utrzymaniu Bezpieczniejsze

9 2009-03-06 Innowacyjność przez Modernizację Proces poprawiony i dostosowany (zoptymalizowany) Konieczność sprawdzenia zgodności z założeniami Znacznie większa możliwości wykorzystania siły nowej technologii Łatwiejsze i tańsze w utrzymaniu Bezpieczniejsze

10 2009-03-06 Innowacyjność przez Reorganizację Proces stworzony na nowo optymalnie dla technologii Konieczność sprawdzenia zgodności z założeniami Pełna możliwość wykorzystania siły nowej technologii Łatwiejsze i tańsze w utrzymaniu Bezpieczniejsze

11 2009-03-06 Innowacyjność przez Integracje Nowe możliwości automatyzacji Łatwe połączenie z pozostałymi elementami Nowe funkcje płynące z nowej technologii Łatwiejsze i tańsze w utrzymaniu Bezpieczniejsze

12 2009-03-06 Przykładowy projekt Zakład fotograficzny Co mamy: Tradycję Umiejętności Stałych klientów Malejącą liczbę zamówień

13 2009-03-06 Jakie mamy perspektywy ? Dać się wyprzeć gigantom Zmodernizować się Zwiększyć ofertę Zacząć konkurować

14 2009-03-06 Kierunki rozwoju nowych technologii Integracja Miniaturyzacja Alternatywne formy komunikacji –Uproszczone –Wykorzystujące różne media –Integrujące ze sprzętem użytkownika

15 2009-03-06 Charakter nowych technologii w kontekście zagrożeń i szans „Lepsze” konieczne „dobremu” Konieczność konkurowania Konkurowanie jakością i funkcjonalnością Nowe technologie najlepszą tego realizacją

16 2009-03-06 Przykładowy projekt Zakład fotograficzny Aby rozwijać się musimy: Poprawić jakość usług Poszerzyć ofertę Przyspieszyć obsługę Przejście na technologię cyfrową

17 2009-03-06 Elementy ryzyka w projektach rozwojowych Brak rozeznania zagrożeń Możliwość wycofania się twórców z dalszego rozwoju Trudność w oszacowaniu kosztów zastosowania Czynnik ludzki (słabość i siła)

18 2009-03-06 Model sprzyjający eksperymentom

19 2009-03-06 Metodologie projektowe PRINCE2 jako standard brytyjskiej administracji publicznej i biznesu organizacja planowanie nadzór podział na etapy zarządzanie ryzykiem zarządzanie jakością zarządzanie konfiguracją zarządzanie zmianami

20 2009-03-06 Zarządzanie ryzykiem Do głównych ryzyk biznesowych zalicza się: trafność i aktualność uzasadnienia biznesowego, zgodność projektu ze strategią firmy, konsekwencje związane z niepowodzeniem projektu, stabilność biznesowa obszarów objętych projektem, wymagania programu, którego projekt jest częścią, zmiany prawne, czynniki polityczne, w tym opinia publiczna, wpływ na środowisko, wpływ rezultatów projektu na klienta, ryzyko spełnienia wymagań i niespełnienia oczekiwań.

21 2009-03-06 Zarządzanie ryzykiem Główne kategorie zarządzanego ryzyka projektowego to: zależność od dostawców, czynniki organizacyjne, czynniki specjalistyczne

22 2009-03-06 Zarządzanie ryzykiem składa się z czterech głównych działań: planowania – określenie zasobów i nakładów potrzebnych do wykonywania działań związanych ze zmniejszaniem poziomu lub akceptacją ryzyka – na każdym poziomie planowania, zapewnienie zasobów i nakładów zgodnie z planem, monitorowania – ocena skuteczności podjętych działań i obserwacja symptomów materializacji ryzyka, nadzoru – zapewnienie, że plan jest realizowany.

23 2009-03-06 Zarządzanie jakością Wymagania jakościowe klienta powinny zostać zebrane w następujące grupy: - wymagania funkcjonalne, - wydajność, - praktyczność, - bezpieczeństwo, - kompatybilność, - dostępność, - łatwość rozbudowy, - skalowalność, - elastyczność, - czytelność, - porównanie do innych produktów, - koszt, - termin.

24 2009-03-06 Przykładowy projekt Ryzyko przy przejściu na technologię cyfrową: Nowe narzędzia Nowe procedury Inne formy archiwizacji Nowy sprzęt o innej eksploatacji

25 2009-03-06 Wymierne korzyści innowacyjności Oszczędność czasu Nowe możliwości Nowe kręgi odbiorców Nowy wizerunek, nowe argumenty, nowe hasła, nowi sprzymierzeńcy

26 2009-03-06 Najważniejsze zyski Proekologiczność Nowoczesność Elastyczność Zdolność dostosowania Wygoda Bezpieczeństwo

27 2009-03-06 Przykładowy projekt Korzyści przejścia na technologię cyfrową: Oszczędność Wygoda Poprawa jakości Poszerzenie grona klientów Poprawa bezpieczeństwa Przyspieszenie wykonania usług

28 2009-03-06 Standaryzacja i certyfikacja na przykładzie ISO Pozytywne postrzeganie firmy przez klientów jako stabilnej na rynku Uporządkowanie dokumentacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie Podniesienie jakości pracy Wzrost satysfakcji klientów Przewaga konkurencyjna Wzrost prestiżu firmy i jej usług/produktów zarówno w oczach jej obecnych, jak i potencjalnych klientów Ograniczenie liczby reklamacji Lepszy dostęp do rynku krajowego i zagranicznego Wzrost zysku wywołany obniżką kosztów własnych na skutek poprawy jakości.

29 2009-03-06 Przykładowy projekt Korzyści wprowadzenia ISO w zakładzie fotograficznym Wzrost prestiżu Wzrost jakości usług Wzrost wiarygodności

30 2009-03-06 Metody poszukiwania nowych technologii Prasa techniczna i hobbystyczna Serwisy informacyjne (działy tech) Specjalistyczne serwisy internetowe Strony internetowe producentów

31 2009-03-06 Sposoby oceny nowatorskich rozwiązań w rozwoju projektów Kto jest autorem, kto produkt rozwij Jakie jest aktualnie zainteresowanie produktem Czy są technologie konkurencyjne aktualnie rozwijane

32 2009-03-06 Możliwości rozwijania innowacyjności Zebrać dokładnie to na czym się znamy Zebrać i scharakteryzować klientów jakich obecnie mamy Wyznaczyć grupę „prawie klientów” i wskazać czego nam brakuje aby byli z nami Znaleźć technologie, które przyciągną nowych klientów

33 2009-03-06 Przykładowy projekt Zebranie tego na czym się znamy: Profesjonalnie wykonujemy zdjęcia Kompleksowo obsługujemy uroczystości Wywołujemy filmy i wykonujemy odbitki Korygujemy uszkodzone zdjęcia

34 2009-03-06 Przykładowy projekt Aktualnie posiadani klienci: Amatorzy fotografiki Organizatorzy uroczystości Na potrzeby dokumentów

35 2009-03-06 Przykładowy projekt Grupy „prawie” klientów: Oddalone od naszego zakładu Nie dysponujące wystarczającym czasem Chcące dokonać ingerencji w zdjęciach Posiadające aparat cyfrowy

36 2009-03-06 Przykładowy projekt Technologia cyfrowa: Możliwość przesłania zdjęć pocztą email Wykonanie odbitek w kilka minut Pełna możliwość retuszu zdjęć Możliwość obsługi dowolnych formatów zdjęć

37 2009-03-06 Przykładowy projekt Kompleksowa wizja rozwoju: Pełne przejście na technologię cyfrową Rozbudowanie archiwum Uruchomienie serwisu www do przyjmowania zleceń Rozszerzenie oferty usługowej o: –retusz –publikację elektroniczną zdjęć

38 2009-03-06 Przykładowy projekt Końcowy efekt modernizacji: Pozyskanie nowych klientów –Poszerzenie oferty –Dostosowanie do klienta –Poprawa jakości Redukcja kosztów –Uproszczenie procesów –Tańsze eksploatacyjnie

39 2009-03-06 Modułowa budowa projektów Robię sam –Pełne koszty po naszej stronie –Dokładnie znamy rozwiązanie Korzystam z gotowego –Musimy dostosować się czyjejś koncepcji –Minimalne koszty

40 2009-03-06 PRINCE 2 Obszary zarządzania projektem Organizacja Planowanie Nadzór Podział na etapy

41 2009-03-06 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "2009-03-06 Wykorzystanie funduszy strukturalnych 2007-2013, a światowe tendencje rozwoju firm branży technologie informacyjne, komunikacyjne i informatyczne,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google