Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009-03-06 Wykorzystanie funduszy strukturalnych 2007-2013, a światowe tendencje rozwoju firm branży technologie informacyjne, komunikacyjne i informatyczne,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009-03-06 Wykorzystanie funduszy strukturalnych 2007-2013, a światowe tendencje rozwoju firm branży technologie informacyjne, komunikacyjne i informatyczne,"— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie funduszy strukturalnych , a światowe tendencje rozwoju firm branży technologie informacyjne, komunikacyjne i informatyczne, elektronika ( PO IG Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym) Innowacyjny potencjał nowych technologii 06 marca 2009 mgr inż. Marcin Błaszczok ekspert PARP w obszarze technologie informacyjne, komunikacyjne i informatyczne, elektronika.

2 Agenda spotkania Wprowadzenie Charakter nowych technologii w kontekście zagrożeń i szans Elementy ryzyka w projektach rozwojowych Wymierne korzyści innowacyjności Metody poszukiwania nowych technologii Sposoby oceny nowatorskich rozwiązań w rozwoju projektów Możliwości rozwijania innowacyjności Modułowa budowa projektów Zarządzanie projektem od początku do...

3 Wprowadzenie Innowacyjność, czyli jak wymyślić proch ? Podstawowe pytanie: Kto ma wymyślić ten proch? Tak jest Państwo !!

4 Dlaczego Państwo jesteście najlepszym źródłem innwacyjności Najlepsza teoria bez praktyki jest jałowa. Sama technologia to narzędzia, które trzeba dopiero użyć w konkretnym celu Najlepsza praktyka bez teorii jest ślepa. Najlepsze doświadczenie i wiedza bez odpowiednich technicznych środków da słabe efekty

5 Dlaczego Państwo jesteście najlepszym źródłem innwacyjności

6 ( ) Wzór na sukces technologia Praktyka i umiejętności + = Ciekawy produkt pomysłowość ostrożność

7 Źródła innowacyjności Nowa oprawa Modernizacja Reorganizacja Integracja

8 Innowacyjność przez Nową oprawę Proces pozostaje jak był Ewentualna konieczność sprawdzenia zgodności z założeniami Brak możliwości pełnego wykorzystania siły nowej technologii Łatwiejsze i tańsze w utrzymaniu Bezpieczniejsze

9 Innowacyjność przez Modernizację Proces poprawiony i dostosowany (zoptymalizowany) Konieczność sprawdzenia zgodności z założeniami Znacznie większa możliwości wykorzystania siły nowej technologii Łatwiejsze i tańsze w utrzymaniu Bezpieczniejsze

10 Innowacyjność przez Reorganizację Proces stworzony na nowo optymalnie dla technologii Konieczność sprawdzenia zgodności z założeniami Pełna możliwość wykorzystania siły nowej technologii Łatwiejsze i tańsze w utrzymaniu Bezpieczniejsze

11 Innowacyjność przez Integracje Nowe możliwości automatyzacji Łatwe połączenie z pozostałymi elementami Nowe funkcje płynące z nowej technologii Łatwiejsze i tańsze w utrzymaniu Bezpieczniejsze

12 Przykładowy projekt Zakład fotograficzny Co mamy: Tradycję Umiejętności Stałych klientów Malejącą liczbę zamówień

13 Jakie mamy perspektywy ? Dać się wyprzeć gigantom Zmodernizować się Zwiększyć ofertę Zacząć konkurować

14 Kierunki rozwoju nowych technologii Integracja Miniaturyzacja Alternatywne formy komunikacji –Uproszczone –Wykorzystujące różne media –Integrujące ze sprzętem użytkownika

15 Charakter nowych technologii w kontekście zagrożeń i szans „Lepsze” konieczne „dobremu” Konieczność konkurowania Konkurowanie jakością i funkcjonalnością Nowe technologie najlepszą tego realizacją

16 Przykładowy projekt Zakład fotograficzny Aby rozwijać się musimy: Poprawić jakość usług Poszerzyć ofertę Przyspieszyć obsługę Przejście na technologię cyfrową

17 Elementy ryzyka w projektach rozwojowych Brak rozeznania zagrożeń Możliwość wycofania się twórców z dalszego rozwoju Trudność w oszacowaniu kosztów zastosowania Czynnik ludzki (słabość i siła)

18 Model sprzyjający eksperymentom

19 Metodologie projektowe PRINCE2 jako standard brytyjskiej administracji publicznej i biznesu organizacja planowanie nadzór podział na etapy zarządzanie ryzykiem zarządzanie jakością zarządzanie konfiguracją zarządzanie zmianami

20 Zarządzanie ryzykiem Do głównych ryzyk biznesowych zalicza się: trafność i aktualność uzasadnienia biznesowego, zgodność projektu ze strategią firmy, konsekwencje związane z niepowodzeniem projektu, stabilność biznesowa obszarów objętych projektem, wymagania programu, którego projekt jest częścią, zmiany prawne, czynniki polityczne, w tym opinia publiczna, wpływ na środowisko, wpływ rezultatów projektu na klienta, ryzyko spełnienia wymagań i niespełnienia oczekiwań.

21 Zarządzanie ryzykiem Główne kategorie zarządzanego ryzyka projektowego to: zależność od dostawców, czynniki organizacyjne, czynniki specjalistyczne

22 Zarządzanie ryzykiem składa się z czterech głównych działań: planowania – określenie zasobów i nakładów potrzebnych do wykonywania działań związanych ze zmniejszaniem poziomu lub akceptacją ryzyka – na każdym poziomie planowania, zapewnienie zasobów i nakładów zgodnie z planem, monitorowania – ocena skuteczności podjętych działań i obserwacja symptomów materializacji ryzyka, nadzoru – zapewnienie, że plan jest realizowany.

23 Zarządzanie jakością Wymagania jakościowe klienta powinny zostać zebrane w następujące grupy: - wymagania funkcjonalne, - wydajność, - praktyczność, - bezpieczeństwo, - kompatybilność, - dostępność, - łatwość rozbudowy, - skalowalność, - elastyczność, - czytelność, - porównanie do innych produktów, - koszt, - termin.

24 Przykładowy projekt Ryzyko przy przejściu na technologię cyfrową: Nowe narzędzia Nowe procedury Inne formy archiwizacji Nowy sprzęt o innej eksploatacji

25 Wymierne korzyści innowacyjności Oszczędność czasu Nowe możliwości Nowe kręgi odbiorców Nowy wizerunek, nowe argumenty, nowe hasła, nowi sprzymierzeńcy

26 Najważniejsze zyski Proekologiczność Nowoczesność Elastyczność Zdolność dostosowania Wygoda Bezpieczeństwo

27 Przykładowy projekt Korzyści przejścia na technologię cyfrową: Oszczędność Wygoda Poprawa jakości Poszerzenie grona klientów Poprawa bezpieczeństwa Przyspieszenie wykonania usług

28 Standaryzacja i certyfikacja na przykładzie ISO Pozytywne postrzeganie firmy przez klientów jako stabilnej na rynku Uporządkowanie dokumentacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie Podniesienie jakości pracy Wzrost satysfakcji klientów Przewaga konkurencyjna Wzrost prestiżu firmy i jej usług/produktów zarówno w oczach jej obecnych, jak i potencjalnych klientów Ograniczenie liczby reklamacji Lepszy dostęp do rynku krajowego i zagranicznego Wzrost zysku wywołany obniżką kosztów własnych na skutek poprawy jakości.

29 Przykładowy projekt Korzyści wprowadzenia ISO w zakładzie fotograficznym Wzrost prestiżu Wzrost jakości usług Wzrost wiarygodności

30 Metody poszukiwania nowych technologii Prasa techniczna i hobbystyczna Serwisy informacyjne (działy tech) Specjalistyczne serwisy internetowe Strony internetowe producentów

31 Sposoby oceny nowatorskich rozwiązań w rozwoju projektów Kto jest autorem, kto produkt rozwij Jakie jest aktualnie zainteresowanie produktem Czy są technologie konkurencyjne aktualnie rozwijane

32 Możliwości rozwijania innowacyjności Zebrać dokładnie to na czym się znamy Zebrać i scharakteryzować klientów jakich obecnie mamy Wyznaczyć grupę „prawie klientów” i wskazać czego nam brakuje aby byli z nami Znaleźć technologie, które przyciągną nowych klientów

33 Przykładowy projekt Zebranie tego na czym się znamy: Profesjonalnie wykonujemy zdjęcia Kompleksowo obsługujemy uroczystości Wywołujemy filmy i wykonujemy odbitki Korygujemy uszkodzone zdjęcia

34 Przykładowy projekt Aktualnie posiadani klienci: Amatorzy fotografiki Organizatorzy uroczystości Na potrzeby dokumentów

35 Przykładowy projekt Grupy „prawie” klientów: Oddalone od naszego zakładu Nie dysponujące wystarczającym czasem Chcące dokonać ingerencji w zdjęciach Posiadające aparat cyfrowy

36 Przykładowy projekt Technologia cyfrowa: Możliwość przesłania zdjęć pocztą Wykonanie odbitek w kilka minut Pełna możliwość retuszu zdjęć Możliwość obsługi dowolnych formatów zdjęć

37 Przykładowy projekt Kompleksowa wizja rozwoju: Pełne przejście na technologię cyfrową Rozbudowanie archiwum Uruchomienie serwisu www do przyjmowania zleceń Rozszerzenie oferty usługowej o: –retusz –publikację elektroniczną zdjęć

38 Przykładowy projekt Końcowy efekt modernizacji: Pozyskanie nowych klientów –Poszerzenie oferty –Dostosowanie do klienta –Poprawa jakości Redukcja kosztów –Uproszczenie procesów –Tańsze eksploatacyjnie

39 Modułowa budowa projektów Robię sam –Pełne koszty po naszej stronie –Dokładnie znamy rozwiązanie Korzystam z gotowego –Musimy dostosować się czyjejś koncepcji –Minimalne koszty

40 PRINCE 2 Obszary zarządzania projektem Organizacja Planowanie Nadzór Podział na etapy

41 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "2009-03-06 Wykorzystanie funduszy strukturalnych 2007-2013, a światowe tendencje rozwoju firm branży technologie informacyjne, komunikacyjne i informatyczne,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google