Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

COI – skuteczny instrument pozyskiwania inwestora w Wielkopolsce Łukasz Filipiak Dyrektor Centrum Obsługi Inwestora Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "COI – skuteczny instrument pozyskiwania inwestora w Wielkopolsce Łukasz Filipiak Dyrektor Centrum Obsługi Inwestora Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski."— Zapis prezentacji:

1 COI – skuteczny instrument pozyskiwania inwestora w Wielkopolsce Łukasz Filipiak Dyrektor Centrum Obsługi Inwestora Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego - Kramsk, r.

2 Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestora Centrum Obsługi Inwestora oficjalny partner PAIiIZ i Samorządu Województwa zajmujący się obsługą projektów inwestycyjnych Autor inajwiększej bazy danych ofert inwestycyjnych (w 2011: 282 audytowane tereny) certyfikowani konsultanci przekazujący informacje zainteresowanym Wielkopolską podmiotom kapitałowych organizator wizyt inwestorskich oraz punkt obsługi projektów on-line od 2002 roku ponad 50 projektów rocznie, w tym inwestycje zamknięte np. Bridgestone, Gestamp Automotion, H&M, Honda, Geronimo Martins, Fortitech

3 Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestora Jak promujemy Region

4 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski Nowy portal internetowy dla wielkopolskich samorządów zainteresowanych pozyskaniem inwestora Strona internetowa COI to : - regularny kontakt z konsultantami COI - dost ę p do bazy danych terenów inwestycyjnych z Wielkopolski - raporty, analizy i aktualno ś ci z rynku inwestycji bezpo ś rednich - mo ż liwo ść umieszczania informacji gospodarczych z ż ycia samorz ą dów - mo ż liwo ść dost ę pu do bazy danych partnerów gospodarczych COI - m.in. strefy ekonomiczne odwiedź koniecznie:

5 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski One-day-trip: organizacja wizyty inwestora Dzia ł ania Centrum Obs ł ugi Inwestora: - regularny kontakt z inwestorem - wspó ł praca z samorz ą dami przy organizacji wizyty - umówienie spotka ń z lokalnymi decydentami -- koordynacja wizyt na kilku terenach inwestycyjnych podczas dnia wizyty -Sta ł a asysta konsultanta COI podczas ka ż dej wizyty

6 Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestora Budowa i obs ł uga baz danych terenów inwestycyjnych - coroczna aktualizacja zasobów bazy realizowana w ramach projektu EBOI, realizowanego na zlecenie UMWW - dzi ę ki wspó ł pracy z samorz ą dami uzyskano baz ę zawieraj ą c ą niemal 300 dobrze przygotowanych pod inwestycje terenów -zg ł oszonych przez samorz ą dy przez zespó ł certyfikowanych konsultantów COI -Dystrybucja ofert przy u ż yciu zró ż nicowanych narz ę dzi marketingu inwestycyjnego - jedno (bezp ł atne) zg ł oszenie do bazy procentuje zaistnieniem w trzech najwa ż niejszych zestawieniach (PAIiIZ, UMWW, COI) - prezentacja ofert m.in. podczas targów inwestycyjnych za granic ą MIPIM, EXPO REAL

7 Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestora V edycja konkursu Grunt na Medal - Konkurs organizowany przez Polsk ą Agencj ę Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Urz ą d Marsza ł kowski oraz SGiPW - patronat honorowy Wiceprezesa Rady Ministrów Waldemara Pawlaka - w pe ł ni bezp ł atny udzia ł dla ka ż dej gminy z Wielkopolski - mo ż liwo ść wygrania darmowej promocji terenu w ś ród inwestorów zainteresowanych Polsk ą -Szczegó ł owe informacje dost ę pne na stronach internetowych Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski - przyjmowanie zg ł osze ń najpó ź niej do dnia 18 maja br (zosta ł y dwa dni!)

8 Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestora Cel jest jeden!

9 Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestora Główne obszary zainteresowania inwestorów w regionie Poznań Strefa 1 – Miasto Poznań (centra BPO, R&D) Strefa 2 – pierwszy pierścień (logistyka, R&D, produkcja nastawiona na Poznań) Strefa 3 – drugi pierścień poznański (produkcja uciążliwa, produkcja o większym wymiarze) Strefa 4 i Strefa 5 – autostrada A2 i główne drogi krajowe (centra logistyczne, centra handlowe, poddostawcy koncernów produkcyjnych) Strefa 6 – klastry, parki technologiczne

10 Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestora Projekty COI prowadzone w roku 2011 – lokalizacja oraz projekty zamknięte Piła Wronk i Pniewy Szamotuły Oborniki Murowana Goślina Tarnowo Podgórne Buk Komorniki Kórnik Śrem Września Stare Miasto Ostrów Wielkopolski Poznań Kalisz Wolsztyn Konin Chodzież Pobiedziska Golina Jarocin Strzałkowo Nekla Rzgów Rychwał Rawicz

11 Łukasz Filipiak Dyrektor Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski Centrum Obsługi Inwestora Al. Niepodległości 16/ Poznań Tel , fax * Dziękuję za uwagę Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestora


Pobierz ppt "COI – skuteczny instrument pozyskiwania inwestora w Wielkopolsce Łukasz Filipiak Dyrektor Centrum Obsługi Inwestora Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google