Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady uczestnictwa w V edycji konkursu Pomysł na biznes Łukasz Radomski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady uczestnictwa w V edycji konkursu Pomysł na biznes Łukasz Radomski."— Zapis prezentacji:

1 Zasady uczestnictwa w V edycji konkursu Pomysł na biznes Łukasz Radomski

2 Etapy konkursu Pomysł na biznes I etap - doradztwo indywidualne i grupowe II etap - szkolenia III etap - udzielenie wsparcia pomostowego i/lub inwestycyjnego

3 Warunki uczestnictwa w I etapie: (1/2) W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które: - Ukończyły 18 lat i zamieszkują na terenie województwa wielkopolskiego (bez względu na meldunek) - Nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne - Mają zamiar rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie Wielkopolski - Nie są właścicielami przedsiębiorstwa oraz nie prowadziły działalności gospodarczej po 01.01.2004r. - Priorytetowo traktowane są osoby do 25 roku życia - 60% uczestników konkursu; 40% - inne osoby fizyczne spełniające powyższe kryteria

4 Warunki uczestnictwa w I etapie: (2/2) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: - Dostarczenie Formularza Zgłoszeniowego/ zakwalifikowanie się do grupy najlepszych 75 Pomysłów - Przedłożenie zaświadczenia o nieposiadaniu statusu bezrobotnego (Powiatowy Urząd Pracy) - Przedłożenie zaświadczenia o nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej po 01.01.2004 (Urząd Miasta) - Podpisanie umowy z Organizatorem

5 Kryteria oceny formularza zgłoszeniowego: - charakterystyka pomysłu (0-16 pkt) - innowacyjność pomysłu (0-8 pkt) - determinacja w kierunku rozpoczęcia działalności gospodarczej (0-8 pkt) - posiadane zasoby (0-4 pkt) - znajomość rynku (0-4 pkt)

6 Warunki uczestnictwa w II etapie: Do II etapu konkursu zakwalifikują się osoby, które: - Wezmą udział w I etapie (konsultacje oraz doradztwo grupowe) - Przygotują Opis planowanej działalności na max 5 str. znormalizowanego druku - Kryteria oceny Opisu : ocena konsultanta (0-9 pkt.) ocena opisu (0-21 pkt.)

7 Warunki uczestnictwa w II etapie: - działalność gospodarcza nie może dotyczyć: - sektora transportu - eksportu związanego z ilością eksportowanych produktów - działalności uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej - produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Zał. I do Traktatu ustanawiającego WE

8 Warunki wzięcia udziału w III etapie konkursu = warunki uzyskania wsparcia finansowego (pomostowego i/lub inwestycyjnego) - Uczestnictwo w I i II etapie konkursu (max. 20% godz. Nieobecności) - Przedłożenie biznes planu na formularzu zamieszczonym na www.pomyslnabiznes.com.pl - Pozytywna ocena biznes planu przez Komisję Oceny Projektów - Założenie działalności gospodarczej, najpóźniej po ogłoszeniu wyników oceny biznes planów Warunki uczestnictwa w III etapie:

9 www.pomyslnabiznes.com.pl Dziękuję bardzo za uwagę. Łukasz Radomski Konsultant ds. przedsiębiorczości Fundacja UAM – PPNT Tel.: 061 8279758 Fax: 061 8279741 E-mail: radomski@ppnt.poznan.pl


Pobierz ppt "Zasady uczestnictwa w V edycji konkursu Pomysł na biznes Łukasz Radomski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google