Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Tomasz Eliasz Wardzała Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Tomasz Eliasz Wardzała Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania."— Zapis prezentacji:

1 mgr Tomasz Eliasz Wardzała Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r.

2 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. Kultura społeczna jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy – i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli, serca. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi Jan Paweł II, Homilia, Gniezno, 3 czerwca 1979 Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

3 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. W pracy należy widzieć nie tylko czynności zapewniające środki materialne do życia, lecz także naturalną potrzebę człowieka, obowiązek społeczny i warunek własnego rozwoju Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2005, s. 49 Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

4 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. Pedagogika pracy stwarza pedagogice specjalnej szansę dochodzenia do rozwiązań, w których praca człowieka nabiera znaczenia podstawowego. Będzie to na pewno wychowanie przez pracę Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2005, s. 46 Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

5 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. Przyjmując tezę, że wychowanie samo w sobie jest czymś neutralnym, należy podkreślić, że podstawową jego funkcjonowania jest przekazywanie kultury. Idąc dalej można powiedzieć, skoro wychowanie ma narzędzia, to istotnym narzędziem jest praca. Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

6 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. Wychowanie przez pracę dotyczy każdej jednostki ludzkiej, także i tej niepełnosprawnej, a może szczególnie na nią winno być ukierunkowane. Wychowanie przez pracę wiąże się integralnie z wychowaniem społecznym, które jest gwarantem ładu społecznego, tworząc tym samym kulturę w skali maro i mikro. Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

7 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. Idea wychowania prospołecznego ściśle powiązana jest z ukierunkowaniem na integrację społeczną. Integracja społeczna zaś zakłada pełny udział osób niepełnosprawnych. Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

8 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. Nr 123, poz. 776. Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 247, poz. 1822 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej Dz. U. Nr 63, poz. 587 Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

9 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek 14 - 15 kwietnia 2008 r. Umowa na finansowanie działalności warsztatu zawarta ze starostą dysponującym środkami PFRON i gminy Regulamin warsztatu terapii zajęciowej Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

10 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. W ustawie stwierdza się, że niepełnosprawności oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Dz. U. Nr 123 poz. 776. Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 247, poz. 1822, art. 2, pkt. 10. Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

11 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek 14 - 15 kwietnia 2008 r. Uczestnictwo w życiu społecznym oznacza możliwość pełnienia ról społecznych oraz pokonywania barier, w szczególności psychologicznych, w komunikowaniu się, architektonicznych, urbanistycznych, transportowych. Tamże, art. 2, pkt. 4. Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

12 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym. Realizowana jest przede wszystkim przez: 1) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

13 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. 2) wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, 3) likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji, Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

14 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. 4) kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi. Tamże, art. 9. Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

15 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. Warsztat jest placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Tamże, art. 10a. Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

16 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie należytego, samodzielnego i aktywnego życia społecznego. Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

17 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. Realizacja określonego w ten sposób celu działania warsztatu odbywa się przez: ogólne usprawnienie, rozwijanie umiejętności życia codziennego oraz zaradności osobistej, Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

18 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek 14 - 15 kwietnia 2008 r. przygotowanie do życia w środowisku społecznym ; poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach i innych umiejętnościach niezbędnych w niezależnym życiu, Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

19 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej, rozwijanie umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy w grupie społecznej, Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

20 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. rozwijanie psychofizycznych sprawności potrzebnych na należytego funkcjonowania w społeczeństwie. Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

21 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. Realizacja celów wychowania społecznego dokonuje się w konkretnych pracowniach terapeutycznych np. w pracowni gospodarstwa domowego, rękodzieła artystycznego, drewna i metalu, komputerowo- internetowej, podtrzymywania umiejętności edukacyjnych, terapii psychologicznej, terapii logopedycznej, rehabilitacji układu ruchu. Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

22 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

23 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

24 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

25 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

26 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

27 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

28 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

29 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

30 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

31 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

32 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

33 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

34 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. Aby zadanie wychowania prospołecznego było jeszcze pełniej realizowane, konieczne jest otwarcie placówki na społeczność lokalną. Powinno się ono wyrażać w dostępności otwartych dni dla każdego, kto chciałby zaproponować jej współpracę lub zdobyć na jej temat informacje. Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

35 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. W prospołecznym wychowaniu osób niepełnosprawnych biorą udział wszyscy, z którymi te osoby się kontaktują. Niebagatelną rolę odgrywają w niej rodziny i opiekunowie. Aby wzmóc efekt wychowania społecznego, należy ściśle z nimi współpracować, a także włączyć ich do wszystkich działań, które jemu służą. Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

36 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. Wiedza o warsztacie terapii zajęciowej szerzona w społeczności lokalnej przez poznanie jej działalności, warunków pracy, a także specyficznych problemów i potrzeb uczestników, jest jednym z warunków integracji społecznej. Pozwoli ona przełamać bariery istniejące ciągle w obustronnych kontaktach. Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

37 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl

38 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, 14 - 15 kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl


Pobierz ppt "Mgr Tomasz Eliasz Wardzała Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google