Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLIACETALE to polimery, które w łańcuchu głównym posiadają wiązanie acetalowe : powstają na drodze polimeryzacji aldehydów lub cyklicznych acetali przykładami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLIACETALE to polimery, które w łańcuchu głównym posiadają wiązanie acetalowe : powstają na drodze polimeryzacji aldehydów lub cyklicznych acetali przykładami."— Zapis prezentacji:

1 POLIACETALE to polimery, które w łańcuchu głównym posiadają wiązanie acetalowe : powstają na drodze polimeryzacji aldehydów lub cyklicznych acetali przykładami poliacetali są: poliformaldehyd i poliacetaldehyd

2 POLIFORMALDEHYD Poliformaldehyd powstaje w wyniku polimeryzacji formaldehydu(1) lub trioksanu(2). Ad.1 Formaldehyd jest gazem o ostrym, drażniącym zapachu, jego temperatury topnienia i wrzenia są odpowiednio równe: t top = - 118 o C a t wrz = - 19,2 o C Dobrze rozpuszczalny w wodzie ( 40 % roztwór - formalina). Samorzutnie polimeryzuje w trakcie przechowywania dlatego przechowuje się go w postaci formaliny.

3 POLIFORMALDEHYD Formaldehyd otrzymuje się na drodze utleniania metanu tlenem z powietrza w obecności katalizatora cynowego lub tlenków żelaza i molibdenu: Prócz formaldehydu, którego powstaje 40% w mieszaninie reakcyjnej, powstają produkty uboczne takie jak : H 2, CO i CH 3 OH (4-12%). Gazy są pochłaniane w wodzie jednak zawartość wolnego formaldehydu jest mała. Zwykle występuje on w postaci polieterohydratów i hemiformalu.

4 POLIFORMALDEHYD Ad.2 Trioksan jest to trimer formaldehydu, o t top = 61- 62 o C, t wrz = 114 - 115 o C, odporny na działanie zasad, ale ulegający hydrolizie pod wpływem kwasów nieorganicznych Otrzymuje się go z technicznej formaliny przez usunięcie metanolu pod ciśnieniem atmosferycznym w kolumnie rektyfikacyjnej. Roztwór wodny zatęża się i poddaje destylacji z dodatkiem 2% H 2 SO 4 z utworzeniem krystalicznego trioksymetylenu Jest trwały, destyluje bez rozkładu pod ciśnieniem atmosferycznym

5 POLIFORMALDEHYD STABILIZACJA Czynnikiem decydującym o możliwości praktycznego zastosowania wielkocząsteczkowego poliformaldehydu jest nadanie mu odpowiedniej stabilności termicznej. Proces depolimeryzacji rozpoczyna się od niestabilnych końcowych grup hemiacetalowych już w temp. 90-120 o C.

6 POLIFORMALDEHYD Stabilizację przeprowadza się poprzez: estryfikację grup końcowych za pomocą bezwodnika octowego eteryfikację grup końcowych NH 3 1)

7 POLIFORMALDEHYD 2) PRZEMYSŁOWY PROCES OTRZYMYWANIA POLIFORMALDEHYDU 1.Oczyszczanie formaldehydu. 2.Polimeryzacja. 3.Stabilizacja. 4.Homogenizacja. A.Polimeryzacja formaldehydu, etapy procesu:

8 POLIFORMALDEHYD Ad.1 Oczyszczanie formaldehydu z kwasu mrówkowego i wody przeprowadza się przez wymrażanie oraz przez adsorpcję na sitach molekularnych. W trakcie procesu powstaje pewna ilość oligomerów, którą się depolimeryzuje i zawraca do obiegu. Ad.2 Polimeryzacja formaldehydu przebiega w reaktorze cylindrycznym z chłodnicą zwrotną, do którego doprowadza się rozpuszczalnik (węglowodór – toluen, pentan), katalizator polimeryzacji (stearynian sodu) oraz w sposób ciągły – formaldehyd.

9 POLIFORMALDEHYD Ad.3 Po odwirowaniu z roztworu polimeru: rozpuszczalnika, katalizatora i nie przereagowanego monomeru, dodaje się do poliformaldehydu stabilizatory w postaci bezwodnika octowego, octanu sodu i pirydyny. Stabilizację prowadzi się przez 4 godziny w temperaturze 135 o C.Etap ten powoduje, że otrzymany polimer nie ulegnie depolimeryzacji aż do temperatury 250 o C. Ad.4 Osuszony produkt dodatkowo stabilizuje się w wytłaczarce przez dodatek: mocznika, tiomocznika i amin aromatycznych.

10 Schemat ideowy procesu polimeryzacji formaldehydu.

11 POLIFORMALDEHYD B.Polimeryzacja trioksanu metodą radiacyjną. - trioksan polimeryzuje kationowo - katalizatorami wykorzystywanymi do polimeryzacji trioksanu są: SnCl 4, FeCl 3, TiCl 3, AlCl 3 - _ trioksan jest jednym z nielicznych monomerów, których polimeryzacja radiacyjna ma znaczenie przemysłowe

12 POLIFORMALDEHYD Etapy polimeryzacji radiacyjnej trioksanu: oczyszczony w krystalizatorze trioksan podaje się na taśmę transportową o grubości 10 mm, na której jest on napromieniowywany strumieniem elektronów ( lub promieniowaniem γ ) o dawce 20 Gy granulat z taśmy jest umieszczany w reaktorze, gdzie zachodzi drugi końcowy etap polimeryzacji radiacyjnej w temp. 50- 55 O C przez 3 godziny

13 POLIFORMALDEHYD Otrzymany polimer zachowuje krystaliczną strukturę heksagonalną wyjściowego monomeru. Duże krystality łatwiej ulegają polimeryzacji niż małe gdyż są one mniej regularne. nie przereagowany trioksan ekstrahuje się rozpuszczalnikiem a na wirówce odwirowuje polimer i suszy w suszarce po osuszeniu polimeru przeprowadza się jego stabilizację za pomocą bezwodnika octowego, przemywa wodą i suszy

14 Schemat ideowy polimeryzacji radiacyjnej trioksanu.

15 POLIFORMALDEHYD MODYFIKACJA POLIFORMALDEHYDU Kopolimeryzacja z: - dioksolanem - THF - tlenkami olefin poprawia termostabilność polimeru.

16 POLIFORMALDEHYD WŁAŚCIWOŚCI 1. Struktura zbliżona do PE. 2. Dobra odporność na obciążenia dynamiczne. 3. Duża sztywność i twardość. 4. Wysoka temperatura ugięcia pod obciążeniem, duża stabilność wymiarów 5. Duża odporność na rozpuszczalniki, niska ścieralność.

17 POLIFORMALDEHYD ZASTOSOWANIA: 1. Łożyska 2. Koła zębate

18 POLIFORMALDEHYD 3. Korpusy. 4. Części pomp, zaworów, szpul. tłok 5. Wtrysk, prasowanie, tłoczenie


Pobierz ppt "POLIACETALE to polimery, które w łańcuchu głównym posiadają wiązanie acetalowe : powstają na drodze polimeryzacji aldehydów lub cyklicznych acetali przykładami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google