Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonał: Ariel Gruszczyński

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonał: Ariel Gruszczyński"— Zapis prezentacji:

1 Wykonał: Ariel Gruszczyński
Prawo Ohma Wykonał: Ariel Gruszczyński

2 Prawo Ohma kojarzone jest zazwyczaj z pierwszym prawem Ohma, czyli proporcjonalności napięcia U mierzonego na końcach przewodnika o oporze R do natężenia prądu płynącego przez ten przewodnik I, co wyraża się wzorem:

3 Pierwsze prawo Ohma Natężenie prądu stałego I jest proporcjonalne do całkowitej siły elektromotorycznej w obwodzie zamkniętym lub do różnicy potencjałów (napięcia elektrycznego U) między końcami części obwodu nie zawierającej źródeł siły elektromotorycznej.

4 Pierwsze prawo Ohma Prawidłowość tę odkrył w 1827 roku niemiecki fizyk, profesor politechniki w Norymberdze i uniwersytetu w Monachium Georg Simon Ohm. Można ją opisać jako:

5 Pierwsze prawo Ohma Współczynnik proporcjonalności w tej relacji nazywany jest konduktancją, oznaczaną przez G. lub w ujęciu tradycyjnym:

6 Pierwsze prawo Ohma Odwrotność konduktancji nazywa się rezystancją (lub oporem elektrycznym) przewodnika i oznaczana jest wielką literą R: Prawo Ohma określa opór elektryczny przewodnika:

7 Pierwsze prawo Ohma Prawo to jest prawem doświadczalnym i jest dość dokładnie spełnione dla ustalonych warunków przepływu prądu, szczególnie temperatury przewodnika. Materiały, które się do niego stosują, nazywamy przewodnikami omowymi lub "przewodnikami liniowymi" - w odróżnieniu od przewodników nieliniowych, w których opór jest funkcją natężenia płynącego przez nie prądu. Prawo to także nie jest spełnione gdy zmieniają się parametry przewodnika, szczególnie temperatura. Ze wszystkich materiałów przewodzących prawo Ohma najdokładniej jest spełnione w przypadku metali.

8 Różniczkowy opór elektryczny
Dla przewodników nie spełniających prawa Ohma oprócz wyżej wymienionego prawa, zwanego tu prawem statycznym, określa się też dynamiczne (różniczkowe) prawo Ohma: różniczkowe prawo Ohma, w postaci: Jeśli odbiornik spełnia pierwsze prawo Ohma, to jego opór statyczny jest równy oporowi dynamicznemu.

9 Różniczkowe prawo Ohma
Obecnie różniczkowe prawo Ohma w ośrodkach ciągłych wyraża się w postaci wektorowej: gdzie J – gęstość prądu, σ – przewodność właściwa, która w ogólnym przypadku jest tensorem, a w ośrodkach izotropowych jest stałą, f σ – gęstość siły Lorentza (siła Lorentza działająca na jednostkowy ładunek).

10 Różniczkowe prawo Ohma
W polu elektromagnetycznym w przewodniku na nośniki prądu działa siła Lorentza o gęstości: gdzie: B – wektor indukcji pola magnetycznego, E – wektor natężenia pola elektrycznego.

11 Różniczkowe prawo Ohma
Ponieważ prędkość nośników jest mała w porównaniu z prędkością termiczną nośników prądu, którego średnia prędkość jest równa zero a nie jego wartość bezwzględna, zatem różniczkowe prawo Ohma, przyjmuje postać:

12 Drugie prawo Ohma Opór odcinka przewodnika o stałym przekroju poprzecznym jest proporcjonalny do długości tego odcinka i odwrotnie proporcjonalny do pola powierzchni przekroju

13 Drugie prawo Ohma Prawo to można wyprowadzić z pierwszego prawa Ohma. Niech odcinek przewodnika o długości l ma ustalone pole powierzchni przekroju poprzecznego, wynoszące S. Jeśli do końców tego odcinka przyłożone zostanie napięcie U, to pole elektryczne wewnątrz przewodnika wyniesie:

14 Drugie prawo Ohma Korzystając z definicji gęstości prądu, jako ilorazu natężenia prądu przez pole przekroju przewodnika w którym płynie prąd, dostajemy:

15 Drugie prawo Ohma Korzystając z definicji różniczkowego prawa Ohma:
Korzystając z pierwszego prawa Ohma, oraz jeśli oznaczymy opór elektryczny właściwy jako: otrzymujemy drugie prawo Ohma

16 Przykładowe zadania

17 Przykładowe zadania

18 Przykładowe zadania

19 Bibliografia David J. Grffiths, Podstawy elektrodynamiki, PWN Warszawa 2006. Jadwiga Salach,Barbara Sagnowska,Jerzy M. Kreiner, Fizyka II z astronomią, Warszawa 1996. Aleksy Markiewicz – Zbiór zadań z elektrotechniki, WSiP

20 Złota myśl Każdy Polak po jedzeniu, nie zapomni o pierdzeniu :D

21 Uprzejmie dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Wykonał: Ariel Gruszczyński"

Podobne prezentacje


Reklamy Google