Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Kwantowe własności atomu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Kwantowe własności atomu."— Zapis prezentacji:

1 FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Kwantowe własności atomu

2 Atom wodoropodobny Rozwiązanie równania Schrödingera w układzie sferycznym główna liczba kwantowa: orbitalna liczba kwantowa: magnetyczna liczba kwantowa:

3 Główna liczba kwantowa Główna liczba kwantowa określa energię elektronu: Energia ujemna – stan związany. Stany zdegenerowane – tej samej wartości energii odpowiada kilka stanów o różnych wartościach l i m l

4 Główna liczba kwantowa Liczba stanów odpowiadających tej samej wartości liczby n: Stany o różnych wartościach orbitalnej liczby kwantowej mają tę samą energię, ale różnią się wartością momentu pędu.

5 Orbitalny moment pędu Skwantowany moment pędu: Kwadrat momentu pędu - l Rzut momentu pędu na wybrany kierunek - m l

6 Orbitalny moment pędu Kwantowanie orientacji wektora momentu pędu o długości 2l+1 wartości m l dla danej wartości l

7 Radialna gęstość prawdopodobieństwa Kwadrat modułu funkcji falowej - prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w danym obszarze przestrzennym. l=l max = n-1 Promienie orbit Bohra

8 Orbitale Orbitale - przestrzenny rozkład prawdopodobieństw dla różnych kombinacji liczb kwantowych Zdegenerowane stany atomu – jednej wartości n (energii) odpowiada kilka stanów atomu.

9 Orbitale s (l = 0) d (l = 2) p (l = 1)

10 Moment magnetyczny atomu Ruch orbitalny elektronuPrzepływ prądu Moment magnetyczny:

11 Moment magnetyczny atomu Moment pędu elektronu: Magneton Bohra

12 Spin elektronu Brak prążka dla m l = 0! Liczba prążków powinna odpowiadać liczbie ustawień względem osi Z wektora momentu orbitalnego (2l+1) Własny moment pędu elektronu - spin Doświadczenie Sterna i Gerlacha

13 Spin elektronu Czwarta liczba kwantowa s (magnetyczna liczba spinową) może przyjmować wartości od -s do +s - razem (2s+1) wartości Liczba prążków w doświadczeniu Sterna-Gerlacha = 2

14 Całkowity moment pędu elektronu Jedynie dla l=0 mamy j=1/2.

15 Zakaz Pauliego Cząstka 1 w stanie a, cząstka 2 w stanie b: Cząstka 2 w stanie a, cząstka 1 w stanie b: Funkcje falowe cząstek identycznych mogą się nakładać tak, że tracimy możliwość przyporządkowywania danej funkcji do danej cząstki. Kiedy jednak cząstki są identyczne nie ma żadnego sposobu, by stwierdzić która z podanych wyżej funkcji opisuje stan układu. Należy więc wziąć kombinację jednej i drugiej funkcji.

16 Zakaz Pauliego Bozony: Fermiony: Funkcja falowa symetryczna (nie zmienia się, gdy zamienimy miejscami cząstki) Funkcja falowa antysymetryczna (zmienia znak, gdy zamienimy miejscami cząstki) Gdy stan a i stan b są identyczne funkcja falowa znika!

17 Zakaz Pauliego Funkcja falowa 2 fermionów w tym samym stanie znika. 2 fermiony nie mogą być w tym samym stanie kwantowym. Fermiony (spin = 1/2): elektron, proton, neutron Bozony (spin = 1): foton, gluon Wiązka światła laserowego – fotony w tym samym stanie kwantowym.

18 Układ okresowy pierwiastków 1 H, 2 He 3 Li, 4 Be, 5 B, 6 C...


Pobierz ppt "FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Kwantowe własności atomu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google