Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwantowy model atomu. Moment pędu elektronu Orbitalny moment pędu: gdzie: l = 0, 1, 2,… n -1 - to orbitalna liczba kwantowa (n = 1, 2, 3,… – główna liczba.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwantowy model atomu. Moment pędu elektronu Orbitalny moment pędu: gdzie: l = 0, 1, 2,… n -1 - to orbitalna liczba kwantowa (n = 1, 2, 3,… – główna liczba."— Zapis prezentacji:

1 Kwantowy model atomu

2 Moment pędu elektronu

3 Orbitalny moment pędu: gdzie: l = 0, 1, 2,… n -1 - to orbitalna liczba kwantowa (n = 1, 2, 3,… – główna liczba kwantowa). Moment pędu elektronu Jeśli potraktujemy elektron jako kulę poruszający się wokół jądra i obracający się jednocześnie wokół własnej osi, to z mechaniki kwantowej wynika, że posiada on:

4 Orbitalny moment pędu: gdzie: l = 0, 1, 2,… n -1 - to orbitalna liczba kwantowa (n = 1, 2, 3,… – główna liczba kwantowa). Rzut orbitalnego momentu pędu na wyróżniony kierunek w przestrzeni (może to być kierunek indukcji B wypadkowego pola magnetycznego pozostałych elektronów) też jest skwantowany i przyjmuje wartości: gdzie: to orbitalna magnetyczna liczba kwantowa. Moment pędu elektronu Jeśli potraktujemy elektron jako kulę poruszający się wokół jądra i obracający się jednocześnie wokół własnej osi, to z mechaniki kwantowej wynika, że posiada on:

5 Dla l = 0 L = 0, m l = 0, dla l = 1 m l = -1, 0, 1, Dla l = 2 m l = -2, -1, 0, 1, 2, itd. Orbitalny moment pędu: gdzie: l = 0, 1, 2,… n -1 - to orbitalna liczba kwantowa (n = 1, 2, 3,… – główna liczba kwantowa). Rzut orbitalnego momentu pędu na wyróżniony kierunek w przestrzeni (może to być kierunek indukcji B wypadkowego pola magnetycznego pozostałych elektronów) też jest skwantowany i przyjmuje wartości: gdzie: to orbitalna magnetyczna liczba kwantowa. Wektory momentu pędu elektronu L i ich rzuty L z na kierunek zewnętrznego pola magnetycznego dla l = 2. Moment pędu elektronu Jeśli potraktujemy elektron jako kulę poruszający się wokół jądra i obracający się jednocześnie wokół własnej osi, to z mechaniki kwantowej wynika, że posiada on: B Z

6 Dla l = 0 L = 0, m l = 0, dla l = 1 m l = -1, 0, 1, Dla l = 2 m l = -2, -1, 0, 1, 2, itd. Własny moment pędu, tzw. spin: ma jedną wartość: Orbitalny moment pędu: gdzie: l = 0, 1, 2,… n -1 - to orbitalna liczba kwantowa (n = 1, 2, 3,… – główna liczba kwantowa). Rzut orbitalnego momentu pędu na wyróżniony kierunek w przestrzeni (może to być kierunek indukcji B wypadkowego pola magnetycznego pozostałych elektronów) też jest skwantowany i przyjmuje wartości: gdzie: to orbitalna magnetyczna liczba kwantowa. Wektory momentu pędu elektronu L i ich rzuty L z na kierunek zewnętrznego pola magnetycznego dla l = 2. Moment pędu elektronu Jeśli potraktujemy elektron jako kulę poruszający się wokół jądra i obracający się jednocześnie wokół własnej osi, to z mechaniki kwantowej wynika, że posiada on: B Z

7 Dla l = 0 L = 0, m l = 0, dla l = 1 m l = -1, 0, 1, Dla l = 2 m l = -2, -1, 0, 1, 2, itd. Własny moment pędu, tzw. spin: ma jedną wartość: Orbitalny moment pędu: gdzie: l = 0, 1, 2,… n -1 - to orbitalna liczba kwantowa (n = 1, 2, 3,… – główna liczba kwantowa). Rzut orbitalnego momentu pędu na wyróżniony kierunek w przestrzeni (może to być kierunek indukcji B wypadkowego pola magnetycznego pozostałych elektronów) też jest skwantowany i przyjmuje wartości: gdzie: to orbitalna magnetyczna liczba kwantowa. Wektory momentu pędu elektronu L i ich rzuty L z na kierunek zewnętrznego pola magnetycznego dla l = 2. Moment pędu elektronu Jeśli potraktujemy elektron jako kulę poruszający się wokół jądra i obracający się jednocześnie wokół własnej osi, to z mechaniki kwantowej wynika, że posiada on: Rzut spinu na wyróżniony kierunek też jest skwantowany i przyjmuje wartości: B Z gdzie: to spinowa magnetyczna liczba kwantowa, która przyjmuje tylko dwie wartości.

8 Dla l = 0 L = 0, m l = 0, dla l = 1 m l = -1, 0, 1, Dla l = 2 m l = -2, -1, 0, 1, 2, itd. Własny moment pędu, tzw. spin: ma jedną wartość: Orbitalny moment pędu: gdzie: l = 0, 1, 2,… n -1 - to orbitalna liczba kwantowa (n = 1, 2, 3,… – główna liczba kwantowa). Rzut orbitalnego momentu pędu na wyróżniony kierunek w przestrzeni (może to być kierunek indukcji B wypadkowego pola magnetycznego pozostałych elektronów) też jest skwantowany i przyjmuje wartości: gdzie: to orbitalna magnetyczna liczba kwantowa. Wektory momentu pędu elektronu L i ich rzuty L z na kierunek zewnętrznego pola magnetycznego dla l = 2. Moment pędu elektronu Obok masy i ładunku, spin jest cechą elektronu, niezależnie od tego czy porusza się on w atomie czy poza nim. Jeśli potraktujemy elektron jako kulę poruszający się wokół jądra i obracający się jednocześnie wokół własnej osi, to z mechaniki kwantowej wynika, że posiada on: Rzut spinu na wyróżniony kierunek też jest skwantowany i przyjmuje wartości: B Z gdzie: to spinowa magnetyczna liczba kwantowa, która przyjmuje tylko dwie wartości.

9 Moment magnetyczny elektronu

10 Jeśli sprowadzimy wyobrażenie o elektronie do kuli metalowej, naelektryzowanej ładunkiem ujemnym, to elektron będzie elementarną ramką z prądem w polu magnetycznym o indukcji B wytworzonej przez pozostałe elektrony. Posiada więc orbitalny moment magnetyczny: - to magneton Bohra.

11 Moment magnetyczny elektronu Jeśli sprowadzimy wyobrażenie o elektronie do kuli metalowej, naelektryzowanej ładunkiem ujemnym, to elektron będzie elementarną ramką z prądem w polu magnetycznym o indukcji B wytworzonej przez pozostałe elektrony. Posiada więc orbitalny moment magnetyczny: Rzut orbitalnego momentu magnetycznego jest też skwantowany: Dla l = 0 l = 0, m l = 0, lz = 0 dla l = 1 m l = -1, 0, 1, lz = - B, 0, B, dla l = 2 m l = -2, -1, 0, 1, 2, lz = -2 B, - B, 0, B, 2 B itd. - to magneton Bohra.

12 Moment magnetyczny elektronu Jeśli sprowadzimy wyobrażenie o elektronie do kuli metalowej, naelektryzowanej ładunkiem ujemnym, to elektron będzie elementarną ramką z prądem w polu magnetycznym o indukcji B wytworzonej przez pozostałe elektrony. Posiada więc orbitalny moment magnetyczny: Rzut orbitalnego momentu magnetycznego jest też skwantowany: Dla l = 0 l = 0, m l = 0, lz = 0 dla l = 1 m l = -1, 0, 1, lz = - B, 0, B, dla l = 2 m l = -2, -1, 0, 1, 2, lz = -2 B, - B, 0, B, 2 B itd. - to magneton Bohra. Rys.dla l =2. Wektory orbitalnego momentu magnetycznego l i jego rzutu l z na kierunek pola B. l doznają precesji (zakreślają powierzchnie stożków). W polu magnetycznym pozostałych elektronów rozpatrywany elektron zachowuje się jak bąk. B Z - -

13 Moment magnetyczny elektronu Jeśli sprowadzimy wyobrażenie o elektronie do kuli metalowej, naelektryzowanej ładunkiem ujemnym, to elektron będzie elementarną ramką z prądem w polu magnetycznym o indukcji B wytworzonej przez pozostałe elektrony. Posiada więc orbitalny moment magnetyczny: Rzut orbitalnego momentu magnetycznego jest też skwantowany: Z obrotu elektronu jako ładunku wynika jego własny, tzw. spinowy moment magnetyczny: Dla l = 0 l = 0, m l = 0, lz = 0 dla l = 1 m l = -1, 0, 1, lz = - B, 0, B, dla l = 2 m l = -2, -1, 0, 1, 2, lz = -2 B, - B, 0, B, 2 B itd. - to magneton Bohra. B Z - - Rys.dla l =2. Wektory orbitalnego momentu magnetycznego l i jego rzutu l z na kierunek pola B. l doznają precesji (zakreślają powierzchnie stożków). W polu magnetycznym pozostałych elektronów rozpatrywany elektron zachowuje się jak bąk.

14 Moment magnetyczny elektronu Jeśli sprowadzimy wyobrażenie o elektronie do kuli metalowej, naelektryzowanej ładunkiem ujemnym, to elektron będzie elementarną ramką z prądem w polu magnetycznym o indukcji B wytworzonej przez pozostałe elektrony. Posiada więc orbitalny moment magnetyczny: Rzut orbitalnego momentu magnetycznego jest też skwantowany: Z obrotu elektronu jako ładunku wynika jego własny, tzw. spinowy moment magnetyczny: Dla l = 0 l = 0, m l = 0, lz = 0 dla l = 1 m l = -1, 0, 1, lz = - B, 0, B, dla l = 2 m l = -2, -1, 0, 1, 2, lz = -2 B, - B, 0, B, 2 B itd. Po uwzględnieniu iotrzymujemy: - to magneton Bohra. B Z - - Rys.dla l =2. Wektory orbitalnego momentu magnetycznego l i jego rzutu l z na kierunek pola B. l doznają precesji (zakreślają powierzchnie stożków). W polu magnetycznym pozostałych elektronów rozpatrywany elektron zachowuje się jak bąk.

15 Moment magnetyczny elektronu Jeśli sprowadzimy wyobrażenie o elektronie do kuli metalowej, naelektryzowanej ładunkiem ujemnym, to elektron będzie elementarną ramką z prądem w polu magnetycznym o indukcji B wytworzonej przez pozostałe elektrony. Posiada więc orbitalny moment magnetyczny: Rzut orbitalnego momentu magnetycznego jest też skwantowany: Z obrotu elektronu jako ładunku wynika jego własny, tzw. spinowy moment magnetyczny: Dla l = 0 l = 0, m l = 0, lz = 0 dla l = 1 m l = -1, 0, 1, lz = - B, 0, B, dla l = 2 m l = -2, -1, 0, 1, 2, lz = -2 B, - B, 0, B, 2 B itd. Po uwzględnieniu iotrzymujemy: Rzut spinowego momentu magnetycznego na wyróżniony kierunek w przestrzeni (może to być kierunek indukcji B wypadkowego pola magnetycznego pozostałych elektronów) też jest skwantowany i przyjmuje dwie wartości: - to magneton Bohra. B Z - - Rys.dla l =2. Wektory orbitalnego momentu magnetycznego l i jego rzutu l z na kierunek pola B. l doznają precesji (zakreślają powierzchnie stożków). W polu magnetycznym pozostałych elektronów rozpatrywany elektron zachowuje się jak bąk.

16 Rzut orbitalnego momentu magnetycznego: Własny moment pędu, (spin): Orbitalny moment pędu: Rzut orbitalnego momentu pędu: - orbitalna magnetyczna liczba kwantowa. Moment pędu elektronu - spinowa magnetyczna liczba kwantowa. Rzut spinu: l = 0, 1, 2,… n -1 - spinowa liczba kwantowa. Orbitalny moment magnetyczny: Spinowy moment magnetyczny: Rzut spinowego momentu magnetycznego: - orbitalna liczba kwantowa Moment magnetyczny elektronu

17 Budowa atomów

18 Powłoka Liczby kwantowe dla określonych poziomów energetycznych Liczba stanów n (0,1,2,3...) l (0…n-1) mlml W podpowłoce W powłoce 2n 2 K10(s) 0 22 L2 1(p) 0 -1,0, M3 0(s) 1(p) 2(d) 0 -1,0,+1 -2,-1,0,+1, N4 0(s) 1(p) 2(d) 3(f) 0 -1,0,+1 -2,-1,0,+1,+2 -3, -2, -1, 0,+1,+2, O5 0(s) 1(p) 2(d) 3(f) 4(g) 0 -1,0,+1 -2,-1,0,+1,+2 -3, -2, -1, 0,+1,+2,+3 -4, -3, -2, -1, 0,+1,+2,+3, Zapełnianie powłok elektronami w atomach kolejnych pierwiastków musi spełniać następujące kryteria:

19 Budowa atomów Powłoka Liczby kwantowe dla określonych poziomów energetycznych Liczba stanów n (0,1,2,3...) l (0…n-1) mlml W podpowłoce W powłoce 2n 2 K10(s) 0 22 L2 1(p) 0 -1,0, M3 0(s) 1(p) 2(d) 0 -1,0,+1 -2,-1,0,+1, N4 0(s) 1(p) 2(d) 3(f) 0 -1,0,+1 -2,-1,0,+1,+2 -3, -2, -1, 0,+1,+2, O5 0(s) 1(p) 2(d) 3(f) 4(g) 0 -1,0,+1 -2,-1,0,+1,+2 -3, -2, -1, 0,+1,+2,+3 -4, -3, -2, -1, 0,+1,+2,+3, Zapełnianie powłok elektronami w atomach kolejnych pierwiastków musi spełniać następujące kryteria: 1.Liczba elektronów w atomie jest równa głównej liczbie kwantowej n (liczba porządkowa równa liczbie protonów w jądrze).

20 Budowa atomów Powłoka Liczby kwantowe dla określonych poziomów energetycznych Liczba stanów n (0,1,2,3...) l (0…n-1) mlml W podpowłoce W powłoce 2n 2 K10(s) 0 22 L2 1(p) 0 -1,0, M3 0(s) 1(p) 2(d) 0 -1,0,+1 -2,-1,0,+1, N4 0(s) 1(p) 2(d) 3(f) 0 -1,0,+1 -2,-1,0,+1,+2 -3, -2, -1, 0,+1,+2, O5 0(s) 1(p) 2(d) 3(f) 4(g) 0 -1,0,+1 -2,-1,0,+1,+2 -3, -2, -1, 0,+1,+2,+3 -4, -3, -2, -1, 0,+1,+2,+3, Zapełnianie powłok elektronami w atomach kolejnych pierwiastków musi spełniać następujące kryteria: 1.Liczba elektronów w atomie jest równa głównej liczbie kwantowej n (liczba porządkowa równa liczbie protonów w jądrze). 2.W stanie podstawowym elektrony przyjmują najmniejszą możliwą wartość energii.

21 Budowa atomów Powłoka Liczby kwantowe dla określonych poziomów energetycznych Liczba stanów n (0,1,2,3...) l (0…n-1) mlml W podpowłoce W powłoce 2n 2 K10(s) 0 22 L2 1(p) 0 -1,0, M3 0(s) 1(p) 2(d) 0 -1,0,+1 -2,-1,0,+1, N4 0(s) 1(p) 2(d) 3(f) 0 -1,0,+1 -2,-1,0,+1,+2 -3, -2, -1, 0,+1,+2, O5 0(s) 1(p) 2(d) 3(f) 4(g) 0 -1,0,+1 -2,-1,0,+1,+2 -3, -2, -1, 0,+1,+2,+3 -4, -3, -2, -1, 0,+1,+2,+3, Zapełnianie powłok elektronami w atomach kolejnych pierwiastków musi spełniać następujące kryteria: 1.Liczba elektronów w atomie jest równa głównej liczbie kwantowej n (liczba porządkowa równa liczbie protonów w jądrze). 2.W stanie podstawowym elektrony przyjmują najmniejszą możliwą wartość energii. 3.Elektrony podlegają zakazowi Pauliego.

22 Budowa atomów Powłoka Liczby kwantowe dla określonych poziomów energetycznych Liczba stanów n (0,1,2,3...) l (0…n-1) m l W podpowłoce W powłoce ( 2n 2 ) K10(s) 0 22 L2 1(p) 0 -1,0, M3 0(s) 1(p) 2(d) 0 -1,0,+1 -2,-1,0,+1, N4 0(s) 1(p) 2(d) 3(f) 0 -1,0,+1 -2,-1,0,+1,+2 -3, -2, -1, 0,+1,+2, O5 0(s) 1(p) 2(d) 3(f) 4(g) 0 -1,0,+1 -2,-1,0,+1,+2 -3, -2, -1, 0,+1,+2,+3 -4, -3, -2, -1, 0,+1,+2,+3, Zapełnianie powłok elektronami w atomach kolejnych pierwiastków musi spełniać następujące kryteria: 1.Liczba elektronów w atomie jest równa głównej liczbie kwantowej n (liczba porządkowa równa liczbie protonów w jądrze). 2.W stanie podstawowym elektrony przyjmują najmniejszą możliwą wartość energii. 3.Elektrony podlegają zakazowi Pauliego. w atomie nie może być dwóch elektronów w tym samym stanie, co znaczy, że: w atomie nie może być dwóch elektronów o takich samych wartościach wszystkich liczb kwantowych n, l, m l, m s.

23 Konfiguracja elektronowa stanów podstawowych pierwiastków K 1s L 2s 2p M 3s 3p 3d N 4s 4p 4d 4f 1 H1 2 He2 3 Li21 4 Be22 5 B C22 7 N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Budowa atomów Powłoka Liczby kwantowe dla określonych poziomów energetycznych Liczba stanów n (0,1,2,3...) l (0…n-1) m l W podpowłoce W powłoce ( 2n 2 ) K10(s) 0 22 L2 1(p) 0 -1,0, M3 0(s) 1(p) 2(d) 0 -1,0,+1 -2,-1,0,+1, N4 0(s) 1(p) 2(d) 3(f) 0 -1,0,+1 -2,-1,0,+1,+2 -3, -2, -1, 0,+1,+2, O5 0(s) 1(p) 2(d) 3(f) 4(g) 0 -1,0,+1 -2,-1,0,+1,+2 -3, -2, -1, 0,+1,+2,+3 -4, -3, -2, -1, 0,+1,+2,+3,


Pobierz ppt "Kwantowy model atomu. Moment pędu elektronu Orbitalny moment pędu: gdzie: l = 0, 1, 2,… n -1 - to orbitalna liczba kwantowa (n = 1, 2, 3,… – główna liczba."

Podobne prezentacje


Reklamy Google