Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym jest i czym nie jest fala? Stadium Waves. Transverse Waves Animation courtesy of Dr. Dan Russell, Kettering University.

Коpie: 1
Demonstracje z elektromagnetyzmu (linie pola, prawo Faradaya, reguła Lentza itp..) Faraday's Magnetic.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym jest i czym nie jest fala? Stadium Waves. Transverse Waves Animation courtesy of Dr. Dan Russell, Kettering University."— Zapis prezentacji:

1 Czym jest i czym nie jest fala? Stadium Waves

2 Transverse Waves Animation courtesy of Dr. Dan Russell, Kettering University

3 Forces in a fragment of the tight rope

4 Fale na powierzchni wody Catch the Wave

5 Water Waves Animation courtesy of Dr. Dan Russell, Kettering University

6 Clockwise or anticlockwise???

7 Rayleigh surface waves Animation courtesy of Dr. Dan Russell, Kettering University

8 Reflection from a HARD boundary Acoustics and Vibration Animations - Dan Russell, Kettering University

9 Reflection from a SOFT boundary Acoustics and Vibration Animations - Dan Russell, Kettering University

10 10 Odbicie fal (sprężystych)

11 Zaburzanie pola elektrycznego Pole oscylującego ładunku Vibrating Charges and Electromagnetic Waves Kierunek propagacji

12 Fala elektromagnetyczna Pole elektryczne E Pole magnetyczne B Kierunek propagacji k Długość fali

13 Jest fala – jest drganie!

14 Najogólniejsze równanie fali Zaburzenie początkowe ośrodka Zaburzenie przesunięte wzdłuż osi x Zaburzenie przesuwające się wzdłuż osi x z prędkością v

15 Najbezpieczniejsza postać najogólniejszego równania … C x i C t stałe mianowane!

16 Klasyfikacja fal Fale sprężyste i fale elektromagnetyczne Fale harmoniczne i nieharmoniczne Fale płaskie i fale kuliste Fale poprzeczne i podłużne

17 Opis zaburzeń (drgań) za pomocą funkcji harmonicznych

18 Długość, amplituda i prędkość fali

19 Od prostokąta do sinusoidy

20 20 Zaburzenie prawie prostokątne

21 Superpozycja fal (!) ale nie zawsze:

22 Interferencja konstruktywna Fala 1 Fala wypadkowa Fala 2

23 Interferencja destruktywna Długość fali

24 Interferencja konstruktywna i destruktywna - demonstracja Sumowanie zaburzeń od dwóch fal

25 Interferencja fal z dwóch punktowych źródeł

26 Interferencja fal kulistych na powierzchni wody Interferencja fal z punktowych źródeł To samo tylko statycznie

27 Doświadczenie Younga

28 Interferencja dla dwóch szczelin

29 Zasada Huygensa

30 Powielanie się frontów falowych

31 Odbicie i załamanie fali Odbicie i załamanie fali - zasada Huygensa w akcji

32 Fala stojąca Superpozycja identycznych, przeciwbieżnych fal

33 Standing wave in strings

34

35 Polaryzacja fali Polaryzator 1 Fala padająca Polaryzator 2 Fala spolaryzowana Sumowanie zaburzeń o różnych polaryzacjach

36 Polaryzator dla mikrofal (co przepuszcza a co blokuje?)

37 Polaryzacja światła –prawo Malusa Polaryzator 1 Polaryzator 2 (analizator) Polaryzacja światła

38 Zdudnianie się fal

39 Rejestracja dudnień Detektor

40 Interferencja - podsumowanie Powstanie stałego w czasie rozkładu miejsc, w których fale się wzmacniają bądź osłabiają (czyli prążków interferencyjnych) Warunki interferencji: 1)Jednakowa częstotliwość 2)Stała w czasie różnica faz 3)Jednakowa polaryzacja

41 Podział widma fal el.-mag.

42 Zjawisko fotoelektryczne Światło Amperomierz Opornik

43 Potas – praca wyjścia 2eV

44 Energia kinetyczna elektronów w zjawisku fotoelektrycznym Częstotliwość f, Hz En.kinet max, eV

45 Wzór Einsteina

46 Elektrony jako fale Działo elektronowe Detektor

47 Falowe efekty dla elektronów Electron Interference

48 Hipoteza de Brogliea Changing Masses, Changing Patterns An Application of Matter Waves, Boston Museum of Sience


Pobierz ppt "Czym jest i czym nie jest fala? Stadium Waves. Transverse Waves Animation courtesy of Dr. Dan Russell, Kettering University."

Podobne prezentacje


Reklamy Google