Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym jest i czym nie jest fala? Stadium Waves. Transverse Waves Animation courtesy of Dr. Dan Russell, Kettering University.

Коpie: 1
Demonstracje z elektromagnetyzmu (linie pola, prawo Faradaya, reguła Lentza itp..) Faraday's Magnetic.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym jest i czym nie jest fala? Stadium Waves. Transverse Waves Animation courtesy of Dr. Dan Russell, Kettering University."— Zapis prezentacji:

1 Czym jest i czym nie jest fala? Stadium Waves

2 Transverse Waves Animation courtesy of Dr. Dan Russell, Kettering University

3 Forces in a fragment of the tight rope

4 Fale na powierzchni wody Catch the Wave

5 Water Waves Animation courtesy of Dr. Dan Russell, Kettering University

6 Clockwise or anticlockwise???

7 Rayleigh surface waves Animation courtesy of Dr. Dan Russell, Kettering University

8 Reflection from a HARD boundary Acoustics and Vibration Animations - Dan Russell, Kettering University

9 Reflection from a SOFT boundary Acoustics and Vibration Animations - Dan Russell, Kettering University

10 10 Odbicie fal (sprężystych)

11 Zaburzanie pola elektrycznego Pole oscylującego ładunku Vibrating Charges and Electromagnetic Waves Kierunek propagacji

12 Fala elektromagnetyczna Pole elektryczne E Pole magnetyczne B Kierunek propagacji k Długość fali

13 Jest fala – jest drganie!

14 Najogólniejsze równanie fali Zaburzenie początkowe ośrodka Zaburzenie przesunięte wzdłuż osi x Zaburzenie przesuwające się wzdłuż osi x z prędkością v

15 Najbezpieczniejsza postać najogólniejszego równania … C x i C t stałe mianowane!

16 Klasyfikacja fal Fale sprężyste i fale elektromagnetyczne Fale harmoniczne i nieharmoniczne Fale płaskie i fale kuliste Fale poprzeczne i podłużne

17 Opis zaburzeń (drgań) za pomocą funkcji harmonicznych

18 Długość, amplituda i prędkość fali

19 Od prostokąta do sinusoidy

20 20 Zaburzenie prawie prostokątne

21 Superpozycja fal (!) ale nie zawsze:

22 Interferencja konstruktywna Fala 1 Fala wypadkowa Fala 2

23 Interferencja destruktywna Długość fali

24 Interferencja konstruktywna i destruktywna - demonstracja Sumowanie zaburzeń od dwóch fal

25 Interferencja fal z dwóch punktowych źródeł

26 Interferencja fal kulistych na powierzchni wody Interferencja fal z punktowych źródeł To samo tylko statycznie

27 Doświadczenie Younga

28 Interferencja dla dwóch szczelin

29 Zasada Huygensa

30 Powielanie się frontów falowych

31 Odbicie i załamanie fali Odbicie i załamanie fali - zasada Huygensa w akcji

32 Fala stojąca Superpozycja identycznych, przeciwbieżnych fal

33 Standing wave in strings

34

35 Polaryzacja fali Polaryzator 1 Fala padająca Polaryzator 2 Fala spolaryzowana Sumowanie zaburzeń o różnych polaryzacjach

36 Polaryzator dla mikrofal (co przepuszcza a co blokuje?)

37 Polaryzacja światła –prawo Malusa Polaryzator 1 Polaryzator 2 (analizator) Polaryzacja światła

38 Zdudnianie się fal

39 Rejestracja dudnień Detektor

40 Interferencja - podsumowanie Powstanie stałego w czasie rozkładu miejsc, w których fale się wzmacniają bądź osłabiają (czyli prążków interferencyjnych) Warunki interferencji: 1)Jednakowa częstotliwość 2)Stała w czasie różnica faz 3)Jednakowa polaryzacja

41 Podział widma fal el.-mag.

42 Zjawisko fotoelektryczne Światło Amperomierz Opornik

43 Potas – praca wyjścia 2eV

44 Energia kinetyczna elektronów w zjawisku fotoelektrycznym Częstotliwość f, Hz En.kinet max, eV

45 Wzór Einsteina

46 Elektrony jako fale Działo elektronowe Detektor

47 Falowe efekty dla elektronów Electron Interference

48 Hipoteza de Brogliea http://web.phys.ksu.edu/vqm/tutorials/matterwaves/index.html Changing Masses, Changing Patterns An Application of Matter Waves, Boston Museum of Sience


Pobierz ppt "Czym jest i czym nie jest fala? Stadium Waves. Transverse Waves Animation courtesy of Dr. Dan Russell, Kettering University."

Podobne prezentacje


Reklamy Google