Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Innowacje w duecie – szansą na rozwój konkurencyjności firm województwa opolskiego Biuro Projektów i Rozwoju Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki 01.02.2012 – 30.04.2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 REKRUTACJA DO PROGRAMU – BENEFICJNECI Program Asystent Innowacji jest adresowany do : 1)doktorantów, którzy uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa opolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; 2)pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych opolskich uczelni wyższych oraz pracowników naukowych opolskich jednostek badawczo-rozwojowych.

4 FIRMY W PROGRAMIE 1) przedsiębirostwo z województwa opolskiego (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw) 2) Program Asystent Innowacji jest objęty pomocą publiczną, tzn. stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorstw – Politechnika wystawi zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis 3) AI może zgłosić się do programu z przedsiębiorstwem (aplikacja wspólna) 4) Informacje nt. bazy danych firm z woj. opolskiego, które wzięły udział w poprzedniej edycji programu AI lub skorzystały z usługi Partnera Innowacji – www.oris.opolskie.pl (realizowane przez OCRG)www.oris.opolskie.pl

5 1.deklaracja udziału w Projekcie (załącznik do Regulaminu); 2.ankieta osobowa (załącznik do Regulaminu); 3.zgoda (opinia) kierownika katedry, w której kandydat/-ka jest zatrudniony/-a – dotyczy pracowników naukowych i naukowo- dydaktycznych; 4.zakres programu AI w przedsiębiorstwie; 5.dokument potwierdzający zatrudnienie na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym uczelni/jednostki naukowej - dotyczy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych; 6.w przypadku doktoranta, zaświadczenie o posiadaniu statusu uczestnika studiów doktoranckich; 7.kserokopia dowodu osobistego lub zaświadczenie potwierdzające zameldowanie na terenie województwa opolskiego – dotyczy osób zamieszkujących na terenie województwa opolskiego doktorantów. DOKUMENTY

6 DOKUMENTY c.d. Do Aplikacji mogą być dołączone inne dokumenty, w szczególności – deklarację uczestnictwa przedsiębiorcy (jeżeli kandydat/-ka sam/-a dokonuje wyboru przedsiębiorstwa). Wzory dokumentów dostępne będą na stronie: www.bizneswnauce.po.opole.plbiznesw

7 KOMISJA REKRUTACYJNA 1.Komisja Rekrutacyjna ocenia kandydatów w oparciu o przyjęte kryteria wyboru, w szczególności zgodność PAI z celami Projektu i prowadzoną działalnością naukową/ naukowo-dydaktyczną. Ocena dokonywana jest na podstawie Karty Oceny Kandydata (załącznik do Regulaminu). 2.W przypadku braku zgodności z celami Projektu, Realizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku.

8 ZASADY ORGANIZACJI PAI 1)Program AI zakłada zorganizowanie trzymiesięcznych płatnych pobytów w przedsiębiorstwach dla 15 Beneficjentów programu. 2)PAI obejmuje co najmniej 240 godzin obecności w miejscu wskazanym przez przedsiębiorstwo, w wymiarze co najmniej 80 godzin miesięcznie 3)Uczestnik PAI dostarcza do Koordynatora ds. programu AI na koniec każdego miesiąca listę obecności i pisemny raportu z realizacji zakresu PAI w przedsiębiorstwie (po I i II m-cu), natomiast po realizacji całego PAI (w terminie do 1 miesiąca od dnia zakończenia PAI) raport końcowy wraz z propozycją innowacyjnego rozwiązania według wzoru Realizatora 4)Uczestnik PAI wypełnia ankiety ewaluacyjne przed rozpoczęciem PAI oraz po jego zakończeniu.

9 SZKOLENIA – ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI 1.AI musi uczestniczyć w 4 jednodniowych szkoleniach (przed przystąpieniem do programu AI) planowanych na V-VI 2012 r. (planowane przesunięcie terminu szkoleń na koniec sierpnia – początek września) 2.Tematyka szkoleń (moduły): - Moduł I- Zarządzanie LEAN - Moduł II- Metodologia opracowania idei projektowej na potrzeby programu AI - Moduł III- Techniki negocjacji i komunikacji (prowadzenia prezentacji) - Moduł IV - Narzędzie SPIN (określenie potencjału innowacyjnego w wirtualnej firmie) POBYTY AI W FIRMACH PLANOWANE SĄ NA WRZESIEŃ – LISTOPAD 2012 r.

10 AKTUALNOŚCI W PROJEKCIE 1.Przygotowanie dokumentacji, w tym Regulaminu i wzorów dokumentów rekrutacyjnych 2.Nabór do programu zaplanowany jest na kwiecień 2012 r. 3.Ocena aplikacji i zakwalifikowanie uczestników przez KR nastąpi na przełomie kwietnia/maja b.r. 4.Cykl szkoleń z zakresu zarządzania innowacjami – maj/czerwiec b.r. (planowane przesunięcie na sierpień-wrzesień 2012r.) 5.Realizacja PAI – wrzesień – listopad b.r. (3 m-ce) 6.Konkurs na najlepszy raport AI – grudzień/ styczeń 2013 r. 7.Bieżący monitoring projektu – ankietyzacja BO dwukrotnie (przed- i po rozpoczęciu PAI)

11 Dziękujemy za uwagę zespół projektu: Piotr Rychlicki – koordynator ds. Programu AI, tel. 77 4234022 Beata Kipigroch – monitoring i rekrutacja, tel. 77 454-35-33 w. 58 Biuro Projektów i Rozwoju Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Ul. Ozimska 75, pok. 205b, 45-370 Opole


Pobierz ppt "Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google