Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze - Stowarzyszenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze - Stowarzyszenie."— Zapis prezentacji:

1 1 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze - Stowarzyszenie

2 2 Zakład Doskonalenia Zawodowego 2/50 w Zielonej Górze Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze jest istniejącym od 1959 roku stowarzyszeniem oświatowym i naukowo – technicznym.

3 3 Zakład Doskonalenia Zawodowego 3/50 w Zielonej Górze Pomagamy każdemu zdobyć wiedzę i umiejętności zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Misja:

4 4 Zakład Doskonalenia Zawodowego 4/50 w Zielonej Górze Udział w realizacji ogólnokrajowego programu edukacji w zakresie oświaty i wychowania, kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji pracowników gospodarki narodowej, a także działalność w zakresie rozwoju nauki i techniki, nowatorstwa i innowacji. Cel:

5 5 Zakład Doskonalenia Zawodowego 5/50 w Zielonej Górze Certyfikaty:

6 6 Zakład Doskonalenia Zawodowego 6/50 w Zielonej Górze Certyfikat nr 0309-144-01(1), potwierdzający Wprowadzenie i zastosowanie Systemu Zarządzania Jakością w zakresie projektowania i realizacji procesu edukacji w formie teoretycznej i praktycznej, zgodnie z międzynarodową normą DIN EN ISO 9001:2000

7 7 Zakład Doskonalenia Zawodowego 7/50 w Zielonej Górze Certyfikat Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego dotyczący Akredytacji Instytucji Szkoleniowej w zakresie projektowania, realizacji oraz ewaluacji modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego.

8 8 Zakład Doskonalenia Zawodowego 8/50 w Zielonej Górze Certyfikat akredytacji w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług szkoleniowych i doradczych.

9 9 Zakład Doskonalenia Zawodowego 9/50 w Zielonej Górze Certyfikat uprawniający do prowadzenia kursów oraz wydawania zaświadczeń w zakresie "Wózki jezdniowe z napędem silnikowym".

10 10 Zakład Doskonalenia Zawodowego 10/50 w Zielonej Górze Certyfikat uprawniający do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

11 11 Zakład Doskonalenia Zawodowego 11/50 w Zielonej Górze Certyfikat Ministra Gospodarki i Pracy wpisania do rejestru agencji zatrudnienia jako: agencja pośrednictwa pracy agencja doradztwa personalnego agencja pracy tymczasowej agencja poradnictwa zawodowego

12 12 Zakład Doskonalenia Zawodowego 12/50 w Zielonej Górze Struktura ZDZ:

13 13 Zakład Doskonalenia Zawodowego 13/50 w Zielonej Górze Działalność ZDZ: Usługi szkoleniowe - szkolenia otwarte i zamknięte, realizowane w formie: - kursów - seminariów

14 14 Zakład Doskonalenia Zawodowego 14/50 w Zielonej Górze Dziedziny: Ekonomika handlu, negocjacje handlowe; Poradnictwo zawodowe; bhp i ppoż.; Finanse, księgowość, rachunkowość; Informatyka (obsługa komputera); Ubezpieczenia społeczne; Zarządzanie.

15 15 Zakład Doskonalenia Zawodowego 15/50 w Zielonej Górze Usługi doradcze – doradztwo proste i złożone realizowane w formie: Sesji informacyjnych Indywidualnych porad

16 16 Zakład Doskonalenia Zawodowego 16/50 w Zielonej Górze Dziedziny: Zarządzanie; Administracyjno – prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej; Biznesplan; Możliwości i zasady korzystania z instrumentów wsparcia dla MSP dostępne w PARP oraz RIF.

17 17 Zakład Doskonalenia Zawodowego 17/50 w Zielonej Górze Dyżury ekspertów: Dyżury ekspertów rozpoczną się z dniem 02.01.2006 r. we wszystkich Punktach Przedsiębiorcy. Szczegółowe informacje zamieszczone zostaną na stronie internetowej ZDZ.

18 18 Zakład Doskonalenia Zawodowego 18/50 w Zielonej Górze Usługi informacyjne:

19 19 Zakład Doskonalenia Zawodowego 19/50 w Zielonej Górze Dziedziny: Informacje dla starterów; Aktualne informacje prawne i ekonomiczne; Informacje teleadresowe; Przepisy celne; Przepisy podatkowe; Przepisy prawa pracy; Dostępne źródła finansowania.

20 20 Zakład Doskonalenia Zawodowego 20/50 w Zielonej Górze Projekty zrealizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze:

21 21 Zakład Doskonalenia Zawodowego 21/50 w Zielonej Górze ROZWÓJ I MODERNIZACJA TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO W ZAKŁADZIE

22 22 Zakład Doskonalenia Zawodowego 22/50 w Zielonej Górze Termin realizacji projektu: styczeń - kwiecień 2005 Cel projektu: rozwój i modernizacja systemu transportu wewnątrzzakładowego w Warsztacie Szkoleniowo – Produkcyjnym w Lubsku. Rezultat projektu: poprawa stanu bhp w halach Warsztatu i dostosowanie do krajowych norm bhp i prawa unijnego. Finansowanie: projekt sfinansowany był w blisko 50 % z Programu Phare.

23 23 Zakład Doskonalenia Zawodowego 23/50 w Zielonej Górze MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI STAŁYCH STANOWISK SPAWALNICZYCH

24 24 Zakład Doskonalenia Zawodowego 24/50 w Zielonej Górze Termin realizacji projektu: styczeń - kwiecień 2005 Cel projektu: rozwój i modernizacja systemu wentylacji stałych stanowisk spawalniczych w Warsztacie Szkoleniowo – Produkcyjnym w Lubsku. Rezultat projektu: podniesienie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w prowadzonej działalności Warsztatu i dostosowanie do polskich norm BHP oraz wymogów Unii Europejskiej. Finansowanie: projekt sfinansowany był w blisko 50 % z Programu Phare.

25 25 Zakład Doskonalenia Zawodowego 25/50 w Zielonej Górze SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH DLA PRZEWOŹNIKÓW OSÓB I RZECZY W TRANSPORCIE DROGOWYM

26 26 Zakład Doskonalenia Zawodowego 26/50 w Zielonej Górze Termin realizacji projektu: wrzesień – listopad 2003 Cel projektu: usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem transportowym oraz dostosowanie działalności do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej. Rezultat projektu: przeszkolenie 107 właścicieli i osób zarządzających małymi firmami transportowymi. Finansowanie: projekt sfinansowany był w 60 % ze środków PARP.

27 27 Zakład Doskonalenia Zawodowego 27/50 w Zielonej Górze SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z ZAKRESU PRAWNYCH I ADMINISTRACYJNYCH ASPEKTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

28 28 Zakład Doskonalenia Zawodowego 28/50 w Zielonej Górze Termin realizacji projektu: listopad – grudzień 2003 Cel projektu: pobudzenie działających na rynku Lubuskim małych przedsiębiorców do większej aktywności gospodarczej, poprzez poprawę ich konkurencyjności i zdolności funkcjonowania na rynku europejskim, a także spowodowanie wzrostu zatrudnienia.

29 29 Zakład Doskonalenia Zawodowego 29/50 w Zielonej Górze Rezultat projektu: przeszkolenie właścicieli i kadry zarządzającej małych przedsiębiorstw. Finansowanie: projekt sfinansowany był w 60 % ze środków PARP.

30 30 Zakład Doskonalenia Zawodowego 30/50 w Zielonej Górze Podwykonawstwo:

31 31 Zakład Doskonalenia Zawodowego 31/50 w Zielonej Górze Zakład Doskonalenia Zawodowego był wykonawcą projektów realizowanych w ramach: programu Phare 2001 SSG programu @lternatywa (Phare 2001) programu SPO RZL (działania 1.2, 1.3 i 1.5)

32 32 Zakład Doskonalenia Zawodowego 32/50 w Zielonej Górze Projekty realizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze:

33 33 Zakład Doskonalenia Zawodowego 33/50 w Zielonej Górze WIEDZA TO PRZYSZŁOŚĆ

34 34 Zakład Doskonalenia Zawodowego 34/50 w Zielonej Górze Termin realizacji projektu: styczeń 2005 – grudzień 2006 Cel projektu: doskonalenie umiejętności informatycznych poprzez uczestnictwo w szkoleniu pozwalającym uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL), nauka języków (angielskiego i niemieckiego) w zakresie pozwalającym na swobodne komunikowanie się zarówno w mowie, jak i przy wykorzystaniu technologii informatycznych (internet, poczta elektroniczna) oraz, dla osób mających bezpośredni kontakt z interesantami, doskonalenie profesjonalnej obsługi klienta.

35 35 Zakład Doskonalenia Zawodowego 35/50 w Zielonej Górze Rezultat projektu: przeszkolenie 1000 osób – samodzielnie zgłaszający się pracownicy, w szczególności administracji samorządowej, służby zdrowia, oświaty i kultury. Finansowanie: EFS – 75 % i budżet państwa 25 %.

36 36 Zakład Doskonalenia Zawodowego 36/50 w Zielonej Górze SZKOLENIA I DORADZTWO NA ODLEGŁOŚĆ SZANSĄ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

37 37 Zakład Doskonalenia Zawodowego 37/50 w Zielonej Górze Termin realizacji projektu: kwiecień – grudzień 2005 Cel projektu: poprawa dostępu przedsiębiorców do wysokiej jakości usług, świadczonych przez Ośrodek KSU dzięki unowocześnieniu i wzbogaceniu sposobu świadczenia usług (na odległość w czasie rzeczywistym).

38 38 Zakład Doskonalenia Zawodowego 38/50 w Zielonej Górze Rezultat projektu: poprawa dostępu przedsiębiorców do wysokiej jakości usług świadczonych przez Ośrodek KSU, unowocześnienie i wzbogacenie sposobu świadczenia usług, podniesienie standardu świadczonych usług, rozszerzenie zasięgu i zakresu działalności Ośrodka. Finansowanie: 77,1 % - środki publiczne.

39 39 Zakład Doskonalenia Zawodowego 39/50 w Zielonej Górze OŚRODEK KSU KUŹNIĄ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

40 40 Zakład Doskonalenia Zawodowego 40/50 w Zielonej Górze Termin realizacji projektu: październik 2005 – marzec 2007 Cel projektu: pobudzenie aktywności gospodarczej regionu, poprzez kompleksowe wsparcie (szkolenie, doradztwo i finansowanie) uczestników projektu oraz stworzenie im możliwości niezbędnych do uruchomienia działalności gospodarczej i jej prowadzenia na Jednolitym Rynku Europejskim. Rezultat projektu: utworzenie 12 mikroprzedsiębiorstw Finansowanie: 85,48 % - środki publiczne

41 41 Zakład Doskonalenia Zawodowego 41/50 w Zielonej Górze SPÓJRZ INACZEJ – ZMIANA WIZERUNKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

42 42 Zakład Doskonalenia Zawodowego 42/50 w Zielonej Górze Termin realizacji projektu: październik 2005 – wrzesień 2006 Cel projektu: zwiększenie na terenie woj. lubuskiego zainteresowania pracodawców zatrudnieniem niepełnosprawnych pracowników, zmiana wizerunku osób niepełnosprawnych, kształtowanie dobrego klimatu społecznego i pozytywnego nastawienia środowisk pracowniczych do współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

43 43 Zakład Doskonalenia Zawodowego 43/50 w Zielonej Górze Rezultat projektu: wzmocnienie więzi społecznych, uwrażliwienie na potrzeby jednostki, pobudzenie aktywności, zwiększenie udziału w budowie społeczeństwa obywatelskiego, podniesienie odpowiedzialności za członków społeczności lokalnych, wzrost kultury pracy, zwiększenie świadomości praw i obowiązków członków społeczności lokalnych. Finansowanie: 96,89 % - środki publiczne.

44 44 Zakład Doskonalenia Zawodowego 44/50 w Zielonej Górze Nasza strona w internecie:

45 45 Zakład Doskonalenia Zawodowego 45/50 w Zielonej Górze

46 46 Zakład Doskonalenia Zawodowego 46/50 w Zielonej Górze Podstrony internetowe projektów:

47 47 Zakład Doskonalenia Zawodowego 47/50 w Zielonej Górze Projekty obecnie realizowane: http://www.zdz.zgora.pl/biezace.html

48 48 Zakład Doskonalenia Zawodowego 48/50 w Zielonej Górze Projekty zrealizowane: http://www.zdz.zgora.pl/zrealizowane.html

49 49 Zakład Doskonalenia Zawodowego 49/50 w Zielonej Górze Zapraszam do korzystania z usług Zakładu Doskonalenia Zawodowego

50 50 Zakład Doskonalenia Zawodowego 50/50 w Zielonej Górze Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze - Stowarzyszenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google