Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. Józefa Wybickiego Projekt pn. Wędrowny Uniwersytet Ludowy – Przystanek Sierakowice Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. Józefa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. Józefa Wybickiego Projekt pn. Wędrowny Uniwersytet Ludowy – Przystanek Sierakowice Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. Józefa."— Zapis prezentacji:

1 Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. Józefa Wybickiego Projekt pn. Wędrowny Uniwersytet Ludowy – Przystanek Sierakowice Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. Józefa Wybickiego Projekt pn. Wędrowny Uniwersytet Ludowy – Przystanek Sierakowice

2 UNIWERSYTET LUDOWY UNIWERSYTET LUDOWY Skąd się wzięły uniwersytety ludowe? Dania, połowa XIX wieku folkehøjskole folkehøjskole heimvolkschochschule heimvolkschochschule uniwersytet ludowy lëdowô wësokô szkòła - czyli oświata dorosłych realizowana według koncepcji szkoła dla życia oraz powszechnego oświecenia N.F.S. Grundtviga (1782 – 1873)

3 Wybrane założenia pedagogiki Grundtviga: żywe słowo- zajęcia interaktywne, uczenie się poprzez pracężywe słowo- zajęcia interaktywne, uczenie się poprzez pracę partnerstwo na linii nauczyciel- słuchacz – serdeczny, empatyczny nauczycielpartnerstwo na linii nauczyciel- słuchacz – serdeczny, empatyczny nauczyciel znacząca rola ludzkich doświadczeń w kształceniuznacząca rola ludzkich doświadczeń w kształceniu budowanie wspólnoty uczącej się- ufającej sobie, solidarnej, odpowiedzialnej za podjęte zadania, otwartej na nowości i odmiennościbudowanie wspólnoty uczącej się- ufającej sobie, solidarnej, odpowiedzialnej za podjęte zadania, otwartej na nowości i odmienności - dobra rodzinna atmosfera domu (miejsca kursów) - dobra rodzinna atmosfera domu (miejsca kursów) przełamywanie barier i schematówprzełamywanie barier i schematów - słuchacze uczestniczą w kursie pierwszy raz, często po bardzo wielu latach kontaktu ze szkołą - słuchacze uczestniczą w kursie pierwszy raz, często po bardzo wielu latach kontaktu ze szkołą

4 Szkoła dla Życia dzisiaj – w wersji KUL – owskiej to przede wszystkim: -przestrzeganie zasad, a nie opowiadanie o nich, -odnajdowanie i poznawanie samego siebie, -budowanie (odbudowywanie) wiary we własne siły, umiejętności i możliwości, -umacnianie poczucia własnej wartości, -otwartość i zaufanie do drugiego człowieka, -od współpracy w grupie do partnerstw lokalnych, -przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu, -myślenie globalne, a działanie lokalne.

5 Wędrowny Uniwersytet Ludowy – Przystanek Sierakowice Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Okres realizacji: 1.10.2008 r. – 31.03.2009 r. Uczestnicy: 30 kobiet z Gminy Sierakowice Szkolenie: 140 godz., 3 spotkania w tygodniu

6 PARTNERZY Gmina Sierakowice, Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa im. Floriana Ceynowy, Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchlinie, Koło Gospodyń Wiejskich w Lisich Jamach, Koło Gospodyń Wiejskich w Paczewie.

7 PROGRAM rozwój osobisty i społeczny Zajęcia warsztatowe z wizażu Warsztaty planowania rozwoju – zajęcia z psychologiem

8 warsztaty rękodzieła ludowego i artystycznego warsztaty rękodzieła ludowego i artystycznego Warsztaty florystyczneWarsztaty plecionkarstwa Warsztaty plastyki obrzędowej

9 obsługa komputera obsługa komputera

10 turystyka wiejska, w tym wizyty studyjne i spotkania z dobrą praktyką

11 Kontynuacja projektu WUL w 2011 roku Wędrowny Uniwersytet Ludowy Sierakowice – kolejny Przystanek Realizacja projektu: 1.01. – 30.06.2011 r. Uczestnicy: 20 kobiet – mieszkanek Gminy Sierakowice Program: Rozwój osobisty i społeczny; Kuchnia regionalna; Komputer moim oknem na świat; Projektowanie otoczenia domu.

12 Wanoga od rolnictwa do turyzmu Działanie 8.1.2 POKL szkolenia dla rolników i ich domowników z powiatu kartuskiego Propozycja programowa: Kurs inspiracji - rozwój osobisty, autoprezentacja; - pierwsza pomoc; - obsługa komputera; - wprowadzenie do turystyki wiejskiej Kursy profilowane i doradztwo - kurs turystyki konnej; - kurs instruktorski rekreacji ruchowej o specj. jazda konna - kuchnia regionalna; - organizacja i prowadzenie aktywnych form wypoczynku; - rękodzieło pamiątkarskie Inne projekty KUL zaplanowane do realizacji w 2011 roku

13 Ona i on – otwarci na wiedzę, gotowi do zmian Działanie 8.1.1 POKL szkolenia dla pracujących osób dorosłych z powiatu kartuskiego PROPOZYCJA PROGRAMOWA: Kurs inspiracji Coaching Kursy profilowane: - prawo jazdy kat. C i C+E - prawo jazdy kat. D - operator koparko – ładowarki Podstawowy kurs j. angielskiego

14 Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy 83-315 SZYMBARK tel. 0-58 684 38 14 fax. 0-58 684 38 01 www.kul.org.pl wiezyca@kul.org.pl wiezyca@kul.org.pl


Pobierz ppt "Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. Józefa Wybickiego Projekt pn. Wędrowny Uniwersytet Ludowy – Przystanek Sierakowice Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. Józefa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google