Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formy zatrudnienia Ekonomia stosowana 11. Formy zatrudnienia Zatrudnienie pracownicze Zatrudnienie niepracownicze Ekonomia stosowana 11.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formy zatrudnienia Ekonomia stosowana 11. Formy zatrudnienia Zatrudnienie pracownicze Zatrudnienie niepracownicze Ekonomia stosowana 11."— Zapis prezentacji:

1 Formy zatrudnienia Ekonomia stosowana 11

2 Formy zatrudnienia Zatrudnienie pracownicze Zatrudnienie niepracownicze Ekonomia stosowana 11

3 Formy zatrudnienia W prawie polskim funkcjonują dwie formy zatrudnienia: a) zatrudnienie pracownicze – oparte na przepisach prawa pracy, b) zatrudnienie niepracownicze – oparte na przepisach prawa cywilnego. Ekonomia stosowana 11

4 Formy zatrudnienia Cechami, które odróżniają zatrudnienie pracownicze od niepracowniczego, są m.in.: a) praca pod kierownictwem, b) obowiązek osobistego świadczenia pracy, c) uczasowienie i miejsce pracy, d) odpłatność za pracę i obciążenia pracodawcy. Ekonomia stosowana 11

5 Formy zatrudnienia Ekonomia stosowana 11 Podstawowe formy zatrudnienia pracowniczego to: a) umowa o pracę, b) mianowanie, c) wybór, d) powołanie.

6 Formy zatrudnienia Ekonomia stosowana 11 Podstawową formą zatrudnienia, wynikającą z kodeksu pracy, jest umowa o pracę. Może to być: a) umowa o pracę na okres próbny, b) umowa o pracę na czas określony, c) umowa na czas nieokreślony.

7 Formy zatrudnienia Ekonomia stosowana 11 Po co zawiera się umowę o pracę na okres próbny? Umowa na okres próbny ma na celu sprawdzenie umiejętności i kompetencji pracownika do wykonywania obowiązków pracowniczych.

8 Formy zatrudnienia Ekonomia stosowana 11 Czemu ma służyć zawarcie umowy na czas określony? Umowa na czas określony ma na celu nawiązanie stosunku pracy na z góry określony czas.

9 Formy zatrudnienia Ekonomia stosowana 11 Co do zasady nie ma bardziej korzystnej umowy o pracę od umowy na czas nieokreślony, ponieważ gwarantuje ona pracownikowi najwięcej uprawnień – chociażby w sposobie jej wypowiedzenia, przy którym niezbędne jest uzasadnienie tego faktu.

10 Formy zatrudnienia Ekonomia stosowana 11 Czy wybór formy zatrudnienia (pracownicza bądź niepracownicza) ma znaczenie dla osób przyjmujących pracę i podmiotów ją zlecających?

11 Formy zatrudnienia Zatrudnienie pracownicze daje pracownikowi możliwość dochodzenia swoich roszczeń przed sądem pracy. Sądy pracy – w przeciwieństwie do sądów cywilnych, przed którymi dochodzi się roszczeń z umów niepracowniczych – mają pewne szczególne ułatwienia w swoich procedurach. Ekonomia stosowana 11

12 Formy zatrudnienia Ekonomia stosowana 11 W niektórych kwestiach spornych, np. nieuznania przepracowanych nadgodzin, braku potwierdzenia umowy w formie pisemnej, pracownik przed pójściem do sądu pracy może szukać pomocy w Państwowej Inspekcji Pracy.

13 Formy zatrudnienia Ekonomia stosowana 11 Podstawowymi formami zatrudnienia niepracowniczego są: a) umowa-zlecenie, b) umowa o dzieło, c) umowa agencyjna.

14 Formy zatrudnienia. Ekonomia stosowana 11 Plusy i minusy umowy-zlecenia „+” brak składek do 26 roku życia, następnie możliwość dobrowolnego kształtowania składek 20% koszty uzyskania przychodu „ – „ brak płatnego chorobowego utrudnienia w uzyskaniu kredytu bankowego brak płatnego urlopu

15 Formy zatrudnienia Ekonomia stosowana 11 Plusy i minusy umowy o dzieło „+” brak składek 20% lub 50% koszty uzyskania przychodu „ – „ brak świadczeń (tych samych co przy umowie-zleceniu) można ją podpisać tylko wtedy, kiedy powstaje dzieło

16 Formy zatrudnienia Ekonomia stosowana 11 Gdzie szukać pomocy? Państwowa Inspekcja Pracy www.pip.gov.pl Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych www.fupp.org.pl


Pobierz ppt "Formy zatrudnienia Ekonomia stosowana 11. Formy zatrudnienia Zatrudnienie pracownicze Zatrudnienie niepracownicze Ekonomia stosowana 11."

Podobne prezentacje


Reklamy Google