Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego Realizator Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Gmina.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego Realizator Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Gmina."— Zapis prezentacji:

1

2 Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego Realizator Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Gmina Miejska Mielec Finansowanie Program operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Gmina Miejska Mielec Wartość wydatków kwalifikowanych 46 032 631.92 PLN Instytucja pośrednicząca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Okres realizacji projektu 01.01.2008 – 30.06.2012

3 20 lat wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Mielcu (1992 – 2012) Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR / Inkubator Nowych Technologii IN-Tech (1992 – 2009) / (2009 – obecnie) Powierzchnia całkowita – 6 250 m 2 / 17 750 m 2 Powierzchnia do wynajęcia – 4 650 m 2 / 11 400 m 2 Stopień wypełnienia > 90% / > 75% Efekty działalności inkubatora w latach 1992 – 2012 : 205Zgłoszenia wstępne o wynajem powierzchni 153Firm skorzystało z pobytu w Inkubatorze IN-MARR / IN-Tech w tym: 62- firmy świadczące usługi 87- firmy produkcyjne 4- oddziały firm działających na rynku 1000Nowoutworzone miejsca pracy

4 20 lat wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Mielcu (1992 – 2012) Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR / Inkubator Nowych Technologii IN-Tech (1992 – 2009) / (2009 – obecnie) Efekty działalności inkubatora w latach 1992 – 2012 c.d.: 120Firm opuściło Inkubator z których: 12- zostały inwestorami w SSE Euro Park Mielec 69- funkcjonuje nadal 4- oddziały firm zrezygnowały z tej formy działalności 28- zaprzestało działalności 7- ogłosiło upadłość

5 20 lat wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Mielcu (1992 – 2012) Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR / Inkubator Nowych Technologii IN-Tech (1992 – 2009) / (2009 – obecnie) Efekty działalności inkubatora w latach 1992 – 2012 c.d.: 33Firmy aktualnie działa w Inkubatorze z których: 9- obróbka metali 5- certyfikaty, szkolenia, audyty 4- poligrafia, reklama 3- projekty, pośrednictwo handlowe 3 - - elektronika, teletechnika 2 - - przetwórstwo tworzyw sztucznych 7 - - pozostałe branże

6 Inkubator Nowych Technologii IN - Tech IN–Tech 1 Obszar C IN–Tech 2

7 Funkcje i zadania jakie ma wypełniać Inkubator Nowych Technologii Udostępnianie wybudowanej powierzchni i zakupionego wyposażenia technicznego dla projektów inkubowanych do realizacji Udostępnianie dobrze wyposażonej powierzchni do prowadzenia szkoleń, konferencji i seminariów dla przedsiębiorców Wspieranie projektów poprzez doradztwo organizacyjne, technologiczne i finansowe w tym pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na badania i inwestycje Koordynowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a instytucjami naukowymi w tym pomoc w dostępie do potencjału badawczego i kadry naukowej

8 Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 1

9

10

11

12 Inkubator IN-Tech2 to obszar o powierzchni 0,5 h, zlokalizowany w południowej części obszaru SSE w środkowej linii zabudowy, przylegającej bezpośrednio do głównej drogi komunikacyjnej, przy ulicy Wojska Polskiego 3. Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 2 Na obszarze IN-Tech 2 wyremontowany, unowocześniony i wyposażony w sieć teleinformatyczną został budynek po byłej szkole zawodowej. Została dokonana adaptacja byłego budynku szkoły zawodowej dla potrzeb uzyskania wysokiej jakości pomieszczeń usługowo-biurowych, wyposażonych we wszystkie niezbędne elementy nowoczesnej infrastruktury, spełniające wymogi szczególnie przestrzeni typu open- space. Przebudowa elewacji zewnętrznej i wnętrza budynku oraz jego adaptacja po generalnym remoncie nadała Inkubatorowi IN-Tech 2 reprezentacyjny charakter, którym wyróżnia się wśród obiektów znajdujących się we frontowej części zabudowań obszaru przemysłowego.

13 Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 2

14 Systemy zaprojektowane i wykonania w obiekcie IN–Tech 2 okablowanie strukturalne integrujące sieć komputerową i telefoniczną przystosowane dla dowolnych potrzeb użytkownika system okablowania ekranowy z kablem o paśmie przenoszenia 1200 MHz system automatyki obiektu (BMS) zarządzający: energią elektryczną oświetleniem ogrzewaniem, wentylacją klimatyzacją w aulach klimatyzacją w pomieszczeniach wg indywidualnych potrzeb użytkowników system bezpieczeństwa pożarowego system bezpieczeństwa obiektu z kamerami dozorowanymi system dostępu z zastosowaniem kart magnetycznych sale – aule wyposażone w system multimedialny oraz audio-video

15 Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 2

16

17

18 Porównanie powierzchni IN-MARR i IN-Tech 1 w m 2 PowierzchniaIN-MARRIN-Tech 1IN-Tech 2 Razem IN-Tech Produkcyjna4 302,397 867,870,007 867,87 Gospodarcza0,00 449,59 Biurowa338,081 468,721 633,943 102,66 Ogólnodostępna1 210,162 709,441 172,203 881,64 Własna382,171 641,69806,242 447,93 Razem6232,8013 687,724 061,9717 749,69

19 Wyposażenie Laboratorium Pomiarowego: 1.Urządzenie do Sprawdzania Podstawowego Sprzętu Pomiarowego: -sprawdzianów gładkich, -trzpieniowych i pierścieniowych sprawdzianów do gwintów walcowych i trapezowych, -sprawdzianów szczękowych oraz innych części precyzyjnych, -wzorców pierścieni nastawczych, -czujników zegarowych, cyfrowych, mikrokatorów, diatestów, mikrometrów kabłąkowych, mikrometrów zewnętrznych i wewnętrznych -oraz innych, 2. Urządzenie do kalibracji i kontroli płytek wzorcowych, 3. Urządzenie do sprawdzania czujników setkowych i mikronowych oraz czujników dźwigniowych, 4. Urządzenie do kontroli suwmiarek i mikrometrów, 5. Wyposażenie do kontroli średnicówek.

20 Wyposażenie Prototypowni: 1.Precyzyjny Skaner Pomiarowy 3D -służy do pomiaru obiektów i analizy ich wyników, -szybki i dokładny pomiar, -skanowanie jest bezdotykowe, co eliminuje ryzyko uszkodzenia detalu, -skanowanie jest procesem digitalizacji wyrobu, -daje możliwość kontroli wyrobu (poprzez porównanie z wzorcowym modelem CAD), -umożliwia kontrolę procesów montażu w przypadku wyrobów wieloelementowych, -podstawowe urządzenie procesu inżynierii odwrotnej. 2. Współrzędnościowa Maszyna Pomiarowe 3D: -urządzenie do bardzo dokładnych pomiarów stykowych, -umożliwia pomiary wszystkich elementów geometrycznych -umożliwia obliczanie odchyłek kształtu i położenia,

21 Planowane wyposażenie Prototypowni (c.d.): 3. System Wydruku 3D: -urządzenie do szybkiego prototypowania metodą drukowania o wysokiej rozdzielczości, -wyposażone w niezbędne oprogramowanie zarządzające i stację usuwania materiału pomocniczego. 4. Uniwersalne Centrum Obróbcze 5D: -wykonywanie zaprojektowanych lub zdigitalizowanych detali metodą obróbki skrawaniem, 5. Urządzenie do Pomiaru Chropowatości Powierzchni: -urządzenie do pomiarów stacjonarnych i przenośnych, -duży zakres pomiarowy, -pierwsza klasa dokładności,

22 Dziękuję za uwagę Wacław Graniczka Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Inkubator Nowych Technologii IN-Tech ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec www.marr.com.pl marr@marr.com.pl waclaw_graniczka@marr.com.pl


Pobierz ppt "Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego Realizator Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Gmina."

Podobne prezentacje


Reklamy Google