Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej"— Zapis prezentacji:

1 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

2 Wartość całkowita Projektu 175 655 796,19
Koszty kwalifikowane ,93 82,26% wartości projektu Wartość dofinansowania ,00 87,95% kosztów kwalifikowanych Środki finansowe /w PLN/

3 Zakres rzeczowy Projektu
Kompleksowe uzbrojenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych pod zabudowę przemysłową, produkcyjną i usługową - docelowo o pow. 23 ha Zapewnienie dostępności do terenów Parku – budowa/przebudowa ulic: ks. St. Suchowolca Zabłudowska Plażowa Jacka Kuronia i przedłużenie ul. Borsuczej Myśliwska Proroka Eliasza nowoprojektowana KD-7L KD-11D Zakres rzeczowy Projektu

4 Ulice objęte projektem BPN-T

5 Zakres rzeczowy Projektu
Zagospodarowanie terenów o pow. ok. 3 ha – budowa obiektów kubaturowych o łącznej powierzchni m2, w tym: Inkubator Technologiczny i Administracja BPN-T Centrum Technologiczne Zakres rzeczowy Projektu

6 Projekt zagospodarowania terenu

7 Tereny BPN-T Łączna powierzchnia – ok. 26 ha

8 Wizualizacja BPN-T

9 Inkubator Technologiczny i Administracja BPN-T

10 Inkubator Technologiczny i Administracja BPN-T
Funkcje obiektu: logistyczne, związane z administrowaniem i rozwojem BPN-T wspieranie powstawania i rozwoju firm wysokich technologii poprzez oferowanie urządzonej powierzchni biurowo-administracyjnej na preferencyjnych warunkach reprezentacyjne – sale wystawiennicze, konferencyjne Inkubator Technologiczny i Administracja BPN-T

11 5 kondygnacji Powierzchnia użytkowa 5 750,81 m2
część reprezentacyjna, część administracyjna Parku sale konferencyjne, sala wystawiennicza m2 przestrzeń biurowa i usługowa pod wynajem m2 61 pomieszczeń o pow. od 19 do 64 m2 Inkubator Technologiczny i Administracja BPN-T

12 Centrum Technologiczne

13 Centrum Technologiczne
Funkcje obiektu: wsparcie realizacji zadań związanych z prowadzeniem przez rezydentów Parku działalności usługowej i produkcyjnej w zakresie wysokich technologii poprzez oferowanie powierzchni technologicznej z halami produkcyjnymi oraz techniczno-usługowej wsparcie realizacji zadań wynikających z uczestnictwa rezydentów Parku w programach badawczo-rozwojowych poprzez umożliwienie korzystania z laboratoriów Centrum Technologiczne

14 2 kondygnacje Powierzchnia użytkowa CT 7 226,29 m2
Do wynajęcia powierzchnie: biurowo-technologiczna ,63 m2 laboratoryjna ,33 m2 hale produkcyjne ,49 m2 Centrum Technologiczne

15 Laboratoria w Centrum Technologicznym
Laboratorium do badań: biologiczno-chemicznych cech właściwości fizycznych, mechanicznych i elektrycznych materiałów W pomieszczeniach laboratoriów zostanie umieszczony sprzęt do przeprowadzania m.in. następujących badań w zakresie: analiz środowiskowych badań chemicznych i mikrobiologicznych żywności badań produktów użytkowych badań materiałowych, wytrzymałościowych (np. produktów metalowych, materiałów budowlanych, tkanin) badania kształtu wyrobów i właściwości mechanicznych badania kompatybilności elektromagnetycznej Laboratoria w Centrum Technologicznym

16 Laboratoria w Centrum Technologicznym
Laboratorium komputerowe Interdyscyplinarne Centrum Informatyczne (ICI) Powierzchnia ICI – 200 m2 Funkcje obiektu: zapewnienie odpowiednich warunków do eksploatowania urządzeń teleinformatycznych, np. serwerów, urządzeń sieciowych, macierzy dyskowych oraz zapewnienie odpowiednich połączeń pomiędzy tymi urządzeniami Zadanie ICI, świadczone usługi: Wyposażone Centrum w wysoce zaawansowaną infrastrukturę teleinformatyczną z zainstalowanymi systemami informatycznymi będzie służyć obsłudze informatycznej firm i instytucji m. in. poprzez wynajem przestrzeni na serwerach lub udostępnianie powierzchni serwerowni do ulokowania własnych urządzeń na zasadach kolokacyjnych Laboratoria w Centrum Technologicznym

17 wynajem gotowych powierzchni dla firm i instytucji naukowo-badawczych (powierzchni biurowej, technologicznej i laboratoryjnej) inkubowanie nowo powstających firm technologicznych sprzedaż/dzierżawa terenów pod inwestycje udostępnianie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej wynajem sal konferencyjnych i wystawienniczych doradztwo, informacja i szkolenia dla przedsiębiorców usługi Centrum Transferu Technologii, Rzecznika Praw Patentowych, itp. promocja firm działających na terenie Parku inne usługi okołobiznesowe możliwość działania w e-Parku (bycie wirtualnym lokatorem Parku) Oferta Parku

18 REDIS - podstawowe założenia
Partnerzy projektu: Magdeburg (Niemcy) – lider projektu, Aarhus (Dania), Halle (Niemcy), Wiedeń (Austria), Newcastle (Wielka Brytania), Manresa (Hiszpania), Pireus (Grecja) oraz Białystok Okres trwania projektu: Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (w przypadku Białegostoku - 80% kosztów kwalifikowalnych) REDIS – restructuring districts into Science Quarters

19 REDIS - podstawowe założenia
CEL: wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia dzielnic wiedzy REZULTATY: podręcznik dotyczący tworzenia dzielnic wiedzy (wskazówki, zbiór dobrych praktyk) lokalny plan działania w każdym z miast REDIS – restructuring districts into Science Quarters

20 REDIS - podstawowe założenia
Narzędzia: Warsztaty (Implementation labs, summer school) Wizyty studyjne (Tampere, Aachen - Akwizgran) Lokalna Grupa Wsparcia REDIS – restructuring districts into Science Quarters

21 Dziękuję za uwagę Departament Strategii i Rozwoju dsr@um.bialystok.pl
Urząd Miejski w Białymstoku tel fax


Pobierz ppt "w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google