Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doradztwo zawodowe Gimnazjum im. J.Pawła II w Wielowsi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doradztwo zawodowe Gimnazjum im. J.Pawła II w Wielowsi"— Zapis prezentacji:

1 Doradztwo zawodowe Gimnazjum im. J.Pawła II w Wielowsi
mgr Joanna Pallach szkolny doradca zawodowy rok szkolny

2 Etapy planowania przyszłości zawodowej
Poznaję siebie(zainteresowania,zdolności, charakter, stan zdrowia) X- XI14 Poznaję zawody i rynek pracy XII- I15 Poznaję szkoły ponadgimnazjalne II- IV15 Wybieram dalszą drogę kształcenia i zawód V-VI15

3 Dokładne portale edukacyjne
POZNAJĘ ZAWODY Dokładne portale edukacyjne i internetowe bazy danych https://doradca.praca.gov.pl. sio.mein.gov.pl

4 Jak wygląda kształcenie zawodowe od 1IX2012r.?
Typy szkół ponadgimnazjalnych: zsz, technikum i liceum ogólnokształcące Likwidacja liceum profilowanego, technikum uzupełniającego Wprowadza się kwalifikacyjne kursy zawodowe, LO dla dorosłych- 2lub3 letnie Wykształcenie średnie po ZSZ – tylko w LO; począwszy od kl. II Szkoła policealna dla absolwentów LO

5 Sprzedawca a technik handlowiec
ZSZ sprzedawca – 3lata Kwalifikacja: 1)prowadzenie sprzedaży Technikum: technik handlowiec- 4 lata Kwalifikacje: 1) prowadzenie sprzedaży 2) prowadzenie działalności handlowej ZSZ + kurs kwalifikacyjny + LO= technik

6 Mechanik pojazdów samochodowych a technik mechanik pojazdów samochodowych
ZSZ mechanik – 3lata Kwalifikacja: 1) Diagnozowanie i naprawa podzespołów oraz zespołów pojazdów samochodowych Technikum: technik mechanik pojazdów samochodowych- 4 lata Kwalifikacje: 2) Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 3) Organizacja i prowadzenie procesu usługi pojazdów samochodowych Szkoła policealna: technik pojazdów samochodowych - 2 lata ZSZ + kurs kwalifikacyjny 2, 3 + LO = technik pojazdów samochodowych

7 RYNEK PRACY Kto znajdzie pracę w Polsce? Jak będzie wyglądał rynek pracy w 2020 r.? Jaki zawód wybrać by trafić na możliwie najlepszą ścieżkę kariery i stać się pożądaną osobą na rynku pracy? Obecne statystyki dotyczące zatrudnienia nie są najlepsze dla młodych osób, choć można zauważyć poprawę w stosunku do roku 2013. Sytuacja na rynku pracy zmienia się w zastraszającym tempie. Jeszcze rok temu tendencje zatrudnieniowe wyglądały inaczej. Przedstawiona w następnym slajdzie lista preferowanych zawodów na najbliższe lata za – niech służy jedynie, jako mała podpowiedź w planowaniu kariery.

8 Prognozy najbardziej atrakcyjnych branż i zawodów na najbliższe lata
Tłumacz Badania naukowe Tester oprogramowania Programowanie baz danych Specjalista ds. e-marketingu Projektant stron internetowych, czyli Webmaster Opieka zdrowotna Weterynaria Programowanie aplikacji mobilnych Zarządzanie. Facility manager Inżynieria Finanse. Analityk finansowy Lean manager Terapie

9 SZKOŁY po gimnazjum TYPY SZKÓŁ i lata nauki
Zasadnicza Szkoła Zawodowa lata Liceum Ogólnokształcące lata Technikum lata

10 WYBIERAM SZKOŁĘ Gdzie szukać informacji o szkołach,
adresach , kierunkach itp. – od V 2015r. szkolny gazetka ścienna w Klubie Młodzieżowym-IV 15r. ulotki i informatory -Targi Edukacyjne i Drzwi Otwarte ( III- IV15r.)

11 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych ponadgimnazjalnych na r.szk.2015-16
Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Język polski dopuszczający – 0 pkt dostateczny – 9 pkt dobry – 13 pkt bardzo dobry – 16 pkt celujący – 19 pkt 19 pkt Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego Drugie wybrane zajęcia edukacyjne Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 pkt

12 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
Inne osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie gimnazjum. Kandydat może uzyskać max 5 pkt 5 punktów I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 2 punkty Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratora Oświaty – za jeden tytuł- 10 pkt, za dwa i więcej-dodatkowo2 pkt. 12 punktów Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez  Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Liczbę pkt uzyskanych przez kandydata za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum mnoży się x2 Egzamin gimnazjalny 100 pkt max punktów w wyniku rekrutacji = 200punktów 12

13 Rekrutacja elektroniczna Harmonogram działań
Termin Działanie Od r. do r. do godz.12.00 Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół. Składanie przez kandydatów podań jedynie w szkole pierwszego wyboru. Od r. Do r. (do godz. 1500) Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1) r. do godz. 1000) Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły. Do r. (do godz. 1000) Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe dołączanie przez kandydatów dokumentów określonych odpowiednio w pkt 3 i 4 Informacji Nr 2. r. (do godz. 900) Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły. i podanie informacji o wolnych miejscach Od r. Do r. Składanie - przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół – oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych.

14 Gdzie możesz szukać pomocy?
pedagog szkolny szkolny doradca zawodowy Gimnazjum w Wielowsi tel wew.15 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pyskowice tel

15 Co mogę zrobić teraz? Rozmawiaj na temat planów zawodowych ( zainteresowania, zdolności, stan zdrowia, typ szkoły, zawód ). Wykorzystujmy kartę pracy ”O czym musisz pamiętać wybierając zawód” Analizuj wykonane testy i kwestionariusze, zebrane ulotki i broszury oraz inne materiały edukacyjne Bierz udział w spotkaniach z doradztwa zawodowego Korzystaj z portali edukacyjnych wskazanych w niniejszej prezentacji W razie trudności szukaj pomocy u specjalistów PAMIĘTAJ! Okres rekrutacji elektronicznej rozpoczyna się dopiero w maju 2015r., a kończy w czerwcu 2015r. Masz dużo czasu na podjęcie ostatecznej decyzji.


Pobierz ppt "Doradztwo zawodowe Gimnazjum im. J.Pawła II w Wielowsi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google