Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doradztwo zawodowe Gimnazjum im. J.Pawła II w Wielowsi mgr Joanna Pallach szkolny doradca zawodowy rok szkolny 2014-15 rok szkolny 2014-15.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doradztwo zawodowe Gimnazjum im. J.Pawła II w Wielowsi mgr Joanna Pallach szkolny doradca zawodowy rok szkolny 2014-15 rok szkolny 2014-15."— Zapis prezentacji:

1 Doradztwo zawodowe Gimnazjum im. J.Pawła II w Wielowsi mgr Joanna Pallach szkolny doradca zawodowy rok szkolny 2014-15 rok szkolny 2014-15

2 Etapy planowania przyszłości zawodowej Poznaję siebie(zainteresowania,zdolności, charakter, stan zdrowia) X- XI14 Poznaję zawody i rynek pracy XII- I15 Poznaję szkoły ponadgimnazjalne II- IV15 Wybieram dalszą drogę kształcenia Wybieram dalszą drogę kształcenia i zawód V-VI15 i zawód V-VI15

3 POZNAJĘ ZAWODY Dokładne portale edukacyjne i internetowe bazy danych i internetowe bazy danych www.psz.praca.gov.pl https://doradca.praca.gov.plhttps://doradca.praca.gov.pl. https://doradca.praca.gov.pl www.ohpdlaszkoly.pl www.pracuj.pl http://praca.korba.pl http://praca.gazeta.pl www.abcpraca.pl www.slaska.ohp.pl www.kuratorium.katowice.pl sio.mein.gov.plwww.nauka.gov.pl www.ris.praca.gov.pl www.sfbk.us.edu.pl

4 Jak wygląda kształcenie zawodowe od 1IX2012r.? Typy szkół ponadgimnazjalnych: zsz, technikum i liceum ogólnokształcące Likwidacja liceum profilowanego, technikum uzupełniającego Wprowadza się kwalifikacyjne kursy zawodowe, LO dla dorosłych- 2lub3 letnie Wykształcenie średnie po ZSZ – tylko w LO; począwszy od kl. II Szkoła policealna dla absolwentów LO

5 Sprzedawca a technik handlowiec ZSZ sprzedawca – 3lata Kwalifikacja: 1)prowadzenie sprzedaży Technikum: technik handlowiec- 4 lata Kwalifikacje: 1) prowadzenie sprzedaży 2) prowadzenie działalności handlowej ZSZ + kurs kwalifikacyjny + LO= technik

6 Mechanik pojazdów samochodowych a technik mechanik pojazdów samochodowych ZSZ mechanik – 3lata Kwalifikacja: 1) Diagnozowanie i naprawa podzespołów oraz zespołów pojazdów samochodowych Technikum: technik mechanik pojazdów samochodowych- 4 lata Kwalifikacje: 1) Diagnozowanie i naprawa podzespołów oraz zespołów pojazdów samochodowych 2) Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 3) Organizacja i prowadzenie procesu usługi pojazdów samochodowych Szkoła policealna: technik pojazdów samochodowych - 2 lata ZSZ + kurs kwalifikacyjny 2, 3 + LO = technik pojazdów samochodowych

7 RYNEK PRACY Kto znajdzie pracę w Polsce? Jak będzie wyglądał rynek pracy w 2020 r.? Jaki zawód wybrać by trafić na możliwie najlepszą ścieżkę kariery i stać się pożądaną osobą na rynku pracy? Jaki zawód wybrać by trafić na możliwie najlepszą ścieżkę kariery i stać się pożądaną osobą na rynku pracy? Obecne statystyki dotyczące zatrudnienia nie są najlepsze dla młodych osób, choć można zauważyć poprawę w stosunku do roku 2013. Sytuacja na rynku pracy zmienia się w zastraszającym tempie. Jeszcze rok temu tendencje zatrudnieniowe wyglądały inaczej. Przedstawiona w następnym slajdzie lista preferowanych zawodów na najbliższe lata za http://mentorkariery.pl/blog/kto-znajdzie-prace-w- przyszlosci-prognoza – niech służy jedynie, jako mała podpowiedź w planowaniu kariery.

8 Prognozy najbardziej atrakcyjnych branż i zawodów na najbliższe lata Tłumacz Badania naukowe Tester oprogramowania Programowanie baz danych Specjalista ds. e-marketingu Projektant stron internetowych, czyli Webmaster Opieka zdrowotna Weterynaria Programowanie aplikacji mobilnych Zarządzanie. Facility manager InżynieriaFinanse. Analityk finansowy Lean managerTerapie

9 SZKOŁY po gimnazjum SZKOŁY po gimnazjum TYPY SZKÓŁ i lata nauki TYPY SZKÓŁ i lata nauki Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 lata Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 lata Liceum Ogólnokształcące 3 lata Liceum Ogólnokształcące 3 lata Technikum 4 lata Technikum 4 lata

10 WYBIERAM SZKOŁĘ Gdzie szukać informacji o szkołach, adresach, kierunkach itp. www.slaskie.edu.com.plwww.slaskie.edu.com.pl – od V 2015r. www.slaskie.edu.com.pl www.gimnazjum.wielowies.wp/ pedagog www.gimnazjum.wielowies.wp/ pedagog szkolny www.gimnazjum.wielowies.wp/ pedagog gazetka ścienna w Klubie Młodzieżowym-IV 15r. ulotki i informatory -Targi Edukacyjne i Drzwi Otwarte ( III- IV15r.) www.kuratoriumwww.kuratorium.katowice.pl www.kuratorium

11 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych ponadgimnazjalnych na r.szk.2015-16 Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Język polski dopuszczający – 0 pkt dostateczny – 9 pkt dobry – 13 pkt bardzo dobry – 16 pkt celujący – 19 pkt 19 pkt 19 pkt Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 19 pkt 19 pkt Drugie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 19 pkt 19 pkt Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 19 pkt 19 pkt Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 pkt 5 pkt

12 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Inne osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie gimnazjum. Kandydat może uzyskać max 5 pkt Inne osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie gimnazjum. Kandydat może uzyskać max 5 pkt 5 punktów 5 punktów I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 2 punkty 2 punkty Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratora Oświaty – za jeden tytuł- 10 pkt, za dwa i więcej-dodatkowo2 pkt. 12 punktów 12 punktów Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Liczbę pkt uzyskanych przez kandydata za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum mnoży się x2 Egzamin gimnazjalny 100 pkt max punktów w wyniku rekrutacji = 200punktów

13 Rekrutacja elektroniczna Harmonogram działań TerminDziałanie Od 11.05.15r. do 24.06. 2015 r. do godz.12.00 Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół. Składanie przez kandydatów podań jedynie w szkole pierwszego wyboru. Od 26.06.15r. Do 30.06.2015 r. (do godz. 15 00 ) Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1) 03.07.2015 r. do godz. 10 00 )Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły. Do 07.07.2015 r. (do godz. 10 00 ) Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe dołączanie przez kandydatów dokumentów określonych odpowiednio w pkt 3 i 4 Informacji Nr 2. 08.07.2015 r. (do godz. 9 00 ) Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły. i podanie informacji o wolnych miejscach Od 09.07.2015r. Do 31.08.2015 r. Składanie - przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół – oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych.

14 Gdzie możesz szukać pomocy? pedagog szkolny pedagog szkolny szkolny doradca zawodowy szkolny doradca zawodowy Gimnazjum w Wielowsi Gimnazjum w Wielowsi tel.32 233-66-94 wew.15 tel.32 233-66-94 wew.15 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pyskowice Pyskowice tel.32 233-32-23 tel.32 233-32-23

15 Co mogę zrobić teraz? Rozmawiaj na temat planów zawodowych ( zainteresowania, zdolności, stan zdrowia, typ szkoły, zawód ). Wykorzystujmy kartę pracy ”O czym musisz pamiętać wybierając zawód” ”O czym musisz pamiętać wybierając zawód” Analizuj wykonane testy i kwestionariusze, zebrane ulotki i broszury oraz inne materiały edukacyjne Bierz udział w spotkaniach z doradztwa zawodowego Korzystaj z portali edukacyjnych wskazanych w niniejszej prezentacji W razie trudności szukaj pomocy u specjalistów PAMIĘTAJ! PAMIĘTAJ! Okres rekrutacji elektronicznej rozpoczyna się dopiero w maju 2015r., a kończy w czerwcu 2015r. Masz dużo czasu na podjęcie ostatecznej decyzji. Okres rekrutacji elektronicznej rozpoczyna się dopiero w maju 2015r., a kończy w czerwcu 2015r. Masz dużo czasu na podjęcie ostatecznej decyzji.


Pobierz ppt "Doradztwo zawodowe Gimnazjum im. J.Pawła II w Wielowsi mgr Joanna Pallach szkolny doradca zawodowy rok szkolny 2014-15 rok szkolny 2014-15."

Podobne prezentacje


Reklamy Google