Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH RAPORTÓW Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2006 i 2007 OPRAC.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH RAPORTÓW Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2006 i 2007 OPRAC."— Zapis prezentacji:

1 REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH RAPORTÓW Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2006 i 2007 OPRAC. Katarzyna Kiedrowska, Wydział Pośrednictwa Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku GDAŃSK 2008

2 REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA Podstawa prawna Podstawa prawna Z dniem 01-11-2005 r. zgodnie z art. 8 ust. 1 p. 17, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zmian.) do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów wstępnych i certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez wojewódzki urząd pracy będący jednostką organizacyjną samorządu województwa. Z dniem 01-11-2005 r. zgodnie z art. 8 ust. 1 p. 17, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zmian.) do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów wstępnych i certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez wojewódzki urząd pracy będący jednostką organizacyjną samorządu województwa. Certyfikat wstępny lub certyfikat Certyfikat wstępny lub certyfikat Wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu wydaje certyfikat wstępny lub certyfikat w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku, jeżeli nie zaistnieją przesłanki o których mowa w art.19 ust. 11,12,13 w/w ustawy. Certyfikat wstępny wydawany jest na okres 12 m-cy. Po okresie 12 m-cy agencja zatrudnienia, która wykaże się działalnością może złożyć wniosek o wydanie certyfikatu bezterminowego zwanego dalej certyfikatem. Wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu wydaje certyfikat wstępny lub certyfikat w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku, jeżeli nie zaistnieją przesłanki o których mowa w art.19 ust. 11,12,13 w/w ustawy. Certyfikat wstępny wydawany jest na okres 12 m-cy. Po okresie 12 m-cy agencja zatrudnienia, która wykaże się działalnością może złożyć wniosek o wydanie certyfikatu bezterminowego zwanego dalej certyfikatem. Należy pamiętać że: Podmiot zamierzający świadczyć usługi z zakresu agencji zatrudnienia jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy. Należy pamiętać że: Podmiot zamierzający świadczyć usługi z zakresu agencji zatrudnienia jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy. (kto bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia prowadzi taką agencję, podlega karze grzywny nie niższej niż 3 000 zł. (art. 121 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) (kto bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia prowadzi taką agencję, podlega karze grzywny nie niższej niż 3 000 zł. (art. 121 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

3 Rodzaje agencji zatrudnienia Prywatne agencje zatrudnienia Agencje pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Agencje pośrednictwa do pracy za granicą obywateli polskich Agencje pracy tymczasowej Agencje doradztwa personalnego Agencje poradnictwa zawodowego Agencje pośrednictwa pracy świadczące usługi w zakresie: pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych - udzielają pomocy poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych - udzielają pomocy poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach Agencje pracy tymczasowej kierują własnych pracowników do pracodawcy użytkownika celem wykonywania pracy tymczasowej. Agencja pracy tymczasowej nie może korzystać z pracy (usług) wykonywanych przez własnego pracownika tymczasowego

4 Rośnie zapotrzebowanie na usługi agencji pracy tymczasowej. Rosnące zapotrzebowanie na usługi agencji zatrudnienia potwierdzają dane opisujące działalność agencji zatrudnienia w województwie pomorskim w latach 2006 – 2007. Rosnące zapotrzebowanie na usługi agencji zatrudnienia potwierdzają dane opisujące działalność agencji zatrudnienia w województwie pomorskim w latach 2006 – 2007. W tym okresie znacznie wzrosła liczba agencji – ze 253 agencji w grudniu 2006 r. do 313 - w grudniu 2007 r., tj. o 24%. Wzrosła też liczba osób korzystających z usług agencji zatrudnienia, rekordzistkami były w roku 2007 agencje pracy tymczasowej: W tym okresie znacznie wzrosła liczba agencji – ze 253 agencji w grudniu 2006 r. do 313 - w grudniu 2007 r., tj. o 24%. Wzrosła też liczba osób korzystających z usług agencji zatrudnienia, rekordzistkami były w roku 2007 agencje pracy tymczasowej: ze świadczonych usług przez agencje pracy tymczasowej skorzystało w roku 2006 r. – 6,5 tys. osób, a w 2007 r. – 22,5 tys. osób, tj. o 246% więcej niż w roku poprzednim (zdecydowana większość klientów agencji pracy tymczasowej w 2006 r. i w 2007 r. zainteresowana była pracą tymczasową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – w 2006 r. 4,7 tys. osób tj.72 % osób korzystających z agencji pracy tymczasowej a w 2007 r. – 20,9 tys. osób czyli ponad 93 % klientów agencji. ze świadczonych usług przez agencje pracy tymczasowej skorzystało w roku 2006 r. – 6,5 tys. osób, a w 2007 r. – 22,5 tys. osób, tj. o 246% więcej niż w roku poprzednim (zdecydowana większość klientów agencji pracy tymczasowej w 2006 r. i w 2007 r. zainteresowana była pracą tymczasową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – w 2006 r. 4,7 tys. osób tj.72 % osób korzystających z agencji pracy tymczasowej a w 2007 r. – 20,9 tys. osób czyli ponad 93 % klientów agencji. ze świadczonego przez agencje pośrednictwa pracy skorzystało w roku 2006 r. – 41 tys. osób, natomiast w 2007 r. – 35 tys. tj. o ponad 14% mniej niż w roku poprzednim. Mniejszym zainteresowaniem cieszyło się przede wszystkim pośrednictwo na terenie RP (zdecydowana większość, bo około 70% klientów agencji w 2006 r. i 86% klientów agencji w 2007 r. zainteresowana była pracą za granicą –w 2006 r. - 29 tys. osób, a w 2007 r. – 30,4 tys. osób). ze świadczonego przez agencje pośrednictwa pracy skorzystało w roku 2006 r. – 41 tys. osób, natomiast w 2007 r. – 35 tys. tj. o ponad 14% mniej niż w roku poprzednim. Mniejszym zainteresowaniem cieszyło się przede wszystkim pośrednictwo na terenie RP (zdecydowana większość, bo około 70% klientów agencji w 2006 r. i 86% klientów agencji w 2007 r. zainteresowana była pracą za granicą –w 2006 r. - 29 tys. osób, a w 2007 r. – 30,4 tys. osób). Spadło zainteresowanie pracodawców usługami z zakresu doradztwa personalnego w 2006 r. skorzystało z usług – 1,7 tys. pracodawców, a w 2007 r. – 1,4 tys. tj. o 17% mniej niż w roku poprzednim, spadek zanotowano we wszystkich usługach z zakresu doradztwa. Spadło zainteresowanie pracodawców usługami z zakresu doradztwa personalnego w 2006 r. skorzystało z usług – 1,7 tys. pracodawców, a w 2007 r. – 1,4 tys. tj. o 17% mniej niż w roku poprzednim, spadek zanotowano we wszystkich usługach z zakresu doradztwa. ze świadczonego przez agencje poradnictwa zawodowego skorzystało w roku w 2006 r. – 5,6 tys. osób, a w 2007 r. – 3,2 tys. osób, tj. o 42% mniej niż w roku poprzednim ze świadczonego przez agencje poradnictwa zawodowego skorzystało w roku w 2006 r. – 5,6 tys. osób, a w 2007 r. – 3,2 tys. osób, tj. o 42% mniej niż w roku poprzednim

5 Najpopularniejsze kraje wśród wyjeżdżających za pośrednictwem pomorskich agencji zatrudnienia w latach 2005-2007

6 Liczba osób wyjeżdżających do najpopularniejszych krajów wśród wyjeżdżających za pośrednictwem agencji zatrudnienia w latach 2005-2007 lp. Nazwa Państwa Rok 2005Rok 2006Rok 2007 1 Norwegia 7.2967.9908.090 2 Wielka Brytania 4.6895.0255.092 3 Cypr 3.0073.9793.683 4 Niemcy 2.2832.3002.467 5 Singapur 1.5382.3312.112 6 Wyspa Mann 1.003749860 7 Grecja 3561.078872 8 Dania 8541.0071.606 9 Bahamy 529690968

7 Lp. Nazwa grupy elementarnej Zawodów Czterocyfrow y symbol grupy elementarnej zawodów Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 20062007 ogółemw tym kobiety ogółem w tym kobiety 12 34 1 Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) 341517998791438733 2 Specjaliści do spraw finansowych 24122216762371 3 Kierowcy samochodów ciężarowych 832310404080 4 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 74115250379351 5 Sprzedawcy i demonstratorzy 522119611629149112 6 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 932164733255139116 7 Spawacze i pokrewni 72124401230 8 Stolarze i pokrewni 74225471105 9 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 419185608978 10 Kelnerzy i pokrewni 51231487141 11 Pomoce i sprzątaczki biurowe i hotelowe i podobne 91321162 12 Kierowcy samochodów osobowych 8321540210 13 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 34195515129 14 Telefoniści 422352848231 Liczba osób które podjęły zatrudnienie za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy na terenie RP. ( zawody w których zatrudnienie przekroczyło 50 osób)

8 Liczba osób które podjęły zatrudnienie za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy za granicą. ( zawody w których zatrudnienie przekroczyło 300 osób) Lp. Nazwa grupy elementarnej zawodów Czterocyfrow y symbol grupy elementarnej zawodów Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą 2006 2007 ogółem w tym kobiety ogółemw tym kobiety 1 Marynarze i pokrewni 8341 800920 7932189 2 Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni 3142 622238 616938 3 Pracownicy służb technicznych żeglugi 3141 45140 49620 4 Spawacze i pokrewni 7212 25240 23680 5 Stewardzi 5111 775186 970230 6 Malarze budowlani i pokrewni 7141 8440 9450 7 Mechanicy - monterzy maszyn i urządzeń 7233 5740 7910 8 Kucharze 5122 7035 6973 9 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 7214 1100 4280 10 Monterzy systemów rurociągowych 7138 3540 4270 11 Rybacy morscy 6331 3100 4210 12 Elektromonterzy 7242 1060 3240 13 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 5139 346264 216170 14 Mechanicy – monterzy maszyn i urządzeń 8281 5740 1220

9 Liczba osób które podjęły zatrudnienie za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy za granicą w branży stoczniowej. Lp. Nazwa grupy elementarnej zawodów Czterocyfrowy symbol grupy elementarnej zawodów Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą 20062007 1 Spawacze i pokrewni 7212 2524 2368 2 Malarze budowlani i pokrewni 7141 844 945 3 Mechanicy - monterzy maszyn i urządzeń 7233 574 791 4 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 7214 110 428 5 Monterzy systemów rurociągowych 7138 354 427 6 Elektromonterzy 7242 106324 7 Blacharz okrętowy 7213 021

10 Lp Nazwa grupy elementarnej zawodów Czterocyfrow y symbol grupy elementarnej zawodów Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą lub na terenie RP 20062007 ogółemw tym kobiety ogółemw tym kobiety 1 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 93211699835117325526 2 Sprzedawcy i demonstratorzy 522143 37252757 3 Bez zawodu 000000949438 4 Telefoniści 422386715564 5 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 7411557431710502 6 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 823200354257 7 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni 9211273174268217 8 Magazynierzy i pokrewni 41313402533 9 Zamiatacze i pokrewni 916236716819970 10 Stolarze i pokrewni 7422236019019 10 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 721455401700 11 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 828123117141109 Liczba osób które podjęły zatrudnienie za pośrednictwem pomorskich agencji pracy tymczasowej (za granicą oraz na terenie RP – łącznie) ( zawody w których zatrudnienie przekroczyło 200 osób)

11 Rejestr Agencji Zatrudnienia Województwa Pomorskiego. Liczba napływających wniosków i wydanych certyfikatów w latach 2007 – 2008 r. Rosnące zapotrzebowanie na usługi agencji zatrudnienia spowodowało znaczny wzrost liczby agencji zatrudnienia działających na terenie województwa pomorskiego– z 253 agencji w grudniu 2006 r. do 313 - w grudniu 2007 r., tj. wzrost o 24%. Rosnące zapotrzebowanie na usługi agencji zatrudnienia spowodowało znaczny wzrost liczby agencji zatrudnienia działających na terenie województwa pomorskiego– z 253 agencji w grudniu 2006 r. do 313 - w grudniu 2007 r., tj. wzrost o 24%. Od stycznia 2007 r. do grudnia 2007 r. wpisano do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia 118 nowych agencji zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego. Od stycznia 2007 r. do grudnia 2007 r. wpisano do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia 118 nowych agencji zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego. Skutkiem rosnącej liczby podmiotów chcących prowadzić agencje zatrudnienia jest wzrost liczby wpływających wniosków i wydawanych certyfikatów – w I kwartale 2007 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku wpłynęło 35 wniosków i wydano 101 certyfikatów wstępnych, gdzie w tym samym okresie I kwartału 2008 r. wpłynęło 47 wniosków i wydano 109 certyfikatów wstępnych dla podmiotów chcących prowadzić agencje zatrudnienia, zanotowano więc wzrost wpływu wniosków o 34 %. Skutkiem rosnącej liczby podmiotów chcących prowadzić agencje zatrudnienia jest wzrost liczby wpływających wniosków i wydawanych certyfikatów – w I kwartale 2007 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku wpłynęło 35 wniosków i wydano 101 certyfikatów wstępnych, gdzie w tym samym okresie I kwartału 2008 r. wpłynęło 47 wniosków i wydano 109 certyfikatów wstępnych dla podmiotów chcących prowadzić agencje zatrudnienia, zanotowano więc wzrost wpływu wniosków o 34 %.


Pobierz ppt "REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH RAPORTÓW Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2006 i 2007 OPRAC."

Podobne prezentacje


Reklamy Google