Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2007 i 2008 OPRAC. Katarzyna Kiedrowska, Wydział Pośrednictwa Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku GDAŃSK 2009

2 REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA
Podstawa prawna Z dniem r. zgodnie z art. 8 ust. 1 p. 17, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2008 r.; Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez wojewódzki urząd pracy będący jednostką organizacyjną samorządu województwa. Jeden certyfikat od r. Zgodnie z art. 18i ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2008 r.; Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) znowelizowanej przez ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 6, poz.33). Marszałek województwa wydaje certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, uprawniający do świadczenia usług, o których mowa w art. 18 ust. 1, zwany „certyfikatem”. Należy pamiętać że: Podmiot zamierzający świadczyć usługi z zakresu  agencji zatrudnienia jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy. (kto bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia prowadzi taką agencję, podlega karze grzywny nie niższej niż zł. (art. 121 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

3 REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA
Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2008 r.; Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni, zawierającej w szczególności liczbę: 1) osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia; 2) pracodawców oraz osób korzystających z usług doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego; 3) osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej według grup elementarnych zawodów, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia.

4 Wzrost liczby usług świadczonych przez agencji zatrudnienia w 2008 r.
ze świadczonych usług przez agencje pracy tymczasowej skorzystało w roku w 2007 r. – 22,5 tys. osób, a w roku 2008 – 26,6 tys. osób tj. o 18% więcej niż w roku poprzednim (zdecydowana większość klientów agencji pracy tymczasowej w 2007 r. i w 2008 r. zainteresowana była pracą tymczasową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – w 2007 r. 20,9 tys. osób tj.93% osób korzystających z agencji pracy tymczasowej a w 2008 r. – 25,3 tys. osób czyli ponad 95 % klientów agencji. ze świadczonego przez agencje pośrednictwa pracy skorzystało w roku 2007 r. – 35 tys. osób, natomiast w 2008 r. – 32 tys. tj. o 8,6 % mniej niż w roku poprzednim. Mniejszym zainteresowaniem cieszyło się przede wszystkim pośrednictwo na terenie RP (zdecydowana większość , bo około 86% klientów agencji w 2007 r. i 88,5% klientów agencji w 2008 r. zainteresowana była pracą za granicą –w 2007 r ,4 tys. osób, a w 2008 r. – 28,9 tys. osób).

5 Wzrost liczby usług świadczonych przez agencji zatrudnienia w 2008 r.
wzrosło zainteresowanie pracodawców usługami z zakresu doradztwa personalnego w 2007 r. skorzystało z usług – 1,4 tys. pracodawców, a w 2008 r. – 1,5 tys. tj. o 7 % więcej niż w roku poprzednim ze świadczonego przez agencje poradnictwa zawodowego skorzystało w roku w 2007 r. – 3,3 tys. osób, a w 2008 r. – 4,5 tys. osób, tj. o ponad 36 % więcej niż w roku poprzednim Łącznie w zakresie świadczenia usług przez agencje zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego odnotowano 4% wzrost w roku 2008 w stosunku do roku 2007.

6 Najpopularniejsze kraje wśród wyjeżdżających za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa prac w latach

7 Liczba osób wyjeżdżających do najpopularniejszych krajów wśród wyjeżdżających za pośrednictwem agencji zatrudnienia w latach

8 Liczba osób które podjęły zatrudnienie za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy za granicą. ( zawody w których zatrudnienie przekroczyło 300 osób) Lp. Nazwa grupy elementarnej zawodów Czterocyfrowy symbol grupy elementarnej zawodów Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą 2007 2008 ogółem w tym kobiety 1 Marynarze i pokrewni 8341 7932 189 8727 207 2 Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni 3142 6169 38 4634 34 3 Pracownicy służb technicznych żeglugi 3141 4962 3626 4 Spawacze i pokrewni 7212 2368 3038 5 Stewardzi 5111 970 230 753 183 6 Malarze budowlani i pokrewni 7141 945 796 7 Mechanicy - monterzy maszyn i urządzeń 7233 791 731 8 Kucharze 5122 697 585 9 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 7214 428 856 10 Monterzy systemów rurociągowych 7138 427 627 11 Rybacy morscy 6331 421 262 12 Elektromonterzy 7242 324 248 13 Robotnicy przy pracach prostych 9321 204 95 841 284 14 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb 7411 190 390

9 Liczba osób które podjęły zatrudnienie za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy na terenie RP. ( zawody w których zatrudnienie przekroczyło 50 osób) Lp. Nazwa grupy elementarnej Zawodów Czterocyfrowy symbol grupy elementarnej zawodów Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 2007 2008 ogółem w tym kobiety 1 2 3 4 Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) 3415 1438 733 780 296 Specjaliści do spraw finansowych 2412 762 371 5 Kierowcy samochodów ciężarowych 8323 408 143 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 7411 379 351 304 252 Sprzedawcy i demonstratorzy 5221 149 112 130 94 6 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 9321 139 116 209 136 7 Spawacze i pokrewni 7212 123 44 8 Stolarze i pokrewni 7422 110 104 13 9 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 4191 89 78 201 10 Kelnerzy i pokrewni 5123 71 41 11 Pomoce i sprzątaczki biurowe i hotelowe i podobne 9132 62 93 91 12 Pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni 3431 14 76 69 Opiekunki dziecięce 5131 37 52 46 Telefoniści 4223 173 39

10 Liczba osób które podjęły zatrudnienie za pośrednictwem pomorskich agencji pracy tymczasowej (za granicą oraz na terenie RP – łącznie) ( zawody w których zatrudnienie przekroczyło 200 osób) Lp. Nazwa grupy elementarnej zawodów Czterocyfrowy symbol grupy elementarnej zawodów Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą lub na terenie RP 2007 2008 ogółem w tym kobiety 1 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 9321 11732 5526 13193 6727 2 Sprzedawcy i demonstratorzy 5221 3725 2757 4871 3976 3 Bez zawodu 0000 949 438 4 Telefoniści 4223 715 564 1873 1596 5 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 7411 710 502 686 520 6 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 8232 354 257 13 7 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni 9211 268 217 375 277 8 Magazynierzy i pokrewni 4131 253 1745 986 9 Zamiatacze i pokrewni 9162 199 70 310 24 10 Spawacze i pokrewni 7212 661 537 Malarze budowlani i pokrewni 7141 206 321

11 Dziękuję za uwagę Katarzyna Kiedrowska
St. Inspektor w Wydziale Pośrednictwa Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Tel. 058/


Pobierz ppt "Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google