Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonanie budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2010 rok 30 czerwca 2011 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonanie budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2010 rok 30 czerwca 2011 roku."— Zapis prezentacji:

1 Wykonanie budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2010 rok 30 czerwca 2011 roku

2 Wykonanie budżetu 2010 roku

3 Niższe wykonanie niektórych źródeł dochodów

4 Wydatki budżetu miasta

5 Niższe wykonanie wydatków majątkowych głównie w zadaniach: Nazwa zadaniaKwota niezrealizowana Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim ,01 Wypłaty odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa w oparciu o art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wykupy pod drogi lokalne miasta ,39 Budowa hali widowiskowo-sportowej ,00 Budowa nowego budynku Publicznego Przedszkola Nr ,41 Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę rzeki Ołobok - etap II ,00 Modernizacja sali ślubów oraz klatki schodowej wraz z montażem klimatyzacji ,00 Ogółem ,81

6 Autorski program - Polubić Matematykę ,51 zł

7 Stypendia Jana Pawła II wypłacone 440 uczniom szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę ,00 zł

8 Ochrona zdrowia badania profilaktyczne przedszkolaków ,52 zł

9 Ochrona zdrowia Program nauki pływania wraz z transportem na basen: dzieci przedszkolne i z klas zerowych ,69 zł

10 Wakacyjne dożywianie dzieci w szkołach bezpłatne obiady w miesiącu lipcu i sierpniu w Szkole Podstawowej Nr 1, 7, 9 oraz w Gimnazjum nr ,00 zł

11 Imprezy cykliczne Rad Osiedli ,00 zł

12 Programy unijne miękkie Udział w projekcie szansą na lepsze jutro w 2010 roku zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród 55 osób bezrobotnych wkład własny – ,45 zł budżet państwa – ,07 zł UE ,93 zł

13 Programy unijne miękkie Program Socrates Comenius – Szkoła Podstawowa Nr 7 pozyskane środki ,00 zł Realizacja programu

14 Dotacje celowe z zakresu kultury ,00 zł

15 Dotacje na zadania bieżące dla jednostek kultury Ostrowskie Centrum Kultury – ,00 zł

16 Dotacje na zadania bieżące dla jednostek kultury Biblioteka Publiczna – ,00 zł

17 Dotacje na zadania bieżące dla jednostek kultury Muzeum Miasta – ,00 zł

18 Wspieranie bieżące kultury fizycznej i sportu ,17 zł

19 Przychody i rozchody budżetu miasta w 2010 roku §TreśćPlanWykonanie% Przychody ogółem , ,3089, Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych , ,0085, Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych , ,30100 Rozchody ogółem , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , Przelew na rachunki lokat , SALDO , ,3083,93

20 Wysokość zadłużenia miasta

21 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji Uchwała nr SO 0950/48/2/Ka/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych pozytywna

22 Przegląd dokonanych inwestycji w 2010 roku Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

23 Budowa ul. Osiedlowej oraz przebudowa wiaduktu – projekt zakończony wkład własny – ,69 złwkład UE – ,75 zł Realizacja w latach 2007 – Łączny wkład własny – ,69 zł. Łącznie pozyskane środki z UE – ,75 zł.

24 Budowa odcinka ul. Strzeleckiej – projekt zakończony wkład własny – ,07 złwkład UE – ,96 zł Realizacja w latach 2009 – Łączny wkład własny ,19 zł. Łącznie pozyskane środki z UE – ,43 zł.

25 Budowa ul. Sadowej – ostatni etap ramy komunikacyjnej – projekt w realizacji (wykonanie studium wykonalności) wkład własny – 1 903,20 złwkład UE – 7 612,80 zł Realizacja w latach 2010 – Planowany łączny wkład własny – ,38 zł. Planowane środki z UE – ,13 zł.

26 Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej – projekt w realizacji wkład własny – ,40 złwkład UE – ,59 zł Realizacja w latach 2009 – Planowany łączny wkład własny – ,35 zł. Planowane środki z UE – ,00 zł.

27 Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego Piaski - Szczygliczka – projekt zakończony wkład własny – ,15 złwkład UE – ,58 zł Realizacja Łączny wkład własny ,28 zł. Łącznie środki z UE – ,77 zł.

28 Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego Piaski - Szczygliczka – etap II projekt w realizacji wkład własny – ,64 złwkład UE – ,43 zł Realizacja 2010 – 2011 Planowany łączny wkład własny – ,56 zł. Planowane łączne środki z UE – ,64 zł.

29 Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku synagogi – projekt w realizacji wkład własny – ,52 złwkład UE – ,95 zł Łączny wkład własny – ,29 zł. Łączne środki z UE – ,51 zł. Realizacja 2008 – 2011

30 Przegląd dokonanych inwestycji w 2010 roku Zadania realizowane przy współudziale z budżetu państwa

31 Budowa budynku socjalnego przy ul. Olszynowej ,33 zł realizacja Wkład własny ,00 zł. Budżet państwa – ,72 zł.

32 Przebudowa ulicy Staroprzygodzkiej wraz z wykonaniem ciągu rowerowego ,98 zł Wkład własny ,74 zł. Budżet państwa – ,24 zł. EUROVIA POLSKA S.A – zł.

33 Przegląd dokonanych inwestycji w 2010 roku Zadania realizowane ze środków budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego

34 Zadania drogowe ,31 zł

35 Wypłaty odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa ,61 zł art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wykupy pod drogi lokalne miasta

36 Zakup terenów inwestycyjnych ,98 zł Tereny wojskowe – ul. Kolejowa ul. Kręta

37 II etap modernizacji Ogródków Jordanowskich ,76 zł

38 Partycypacja w kosztach budowy budynków Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o ,00 zł

39 Straż Miejska – zakup samochodu służbowego ,00 zł

40 Budowa nowego budynku Publicznego Przedszkola Nr ,59 zł

41 Pozostałe inwestycje w oświacie ,92 zł

42 Kanalizacja deszczowa ,03 zł

43 Zmiana zagospodarowania Placu 23 Stycznia wykonanie placu zabaw ,84 zł

44 Budowa oświetlenia ,76 zł

45 Przebudowa i rozbudowa Ostrowskiego Centrum Kultury ,16 zł

46 Modernizacja boiska wraz z budową placu zabaw przy ul. Długosza ,86 zł

47 Ostrów w rankingu Rzeczypospolitej 18. miejsce - na 800 gmin poddanych ocenie

48 Aktualizacja ratingu nadanego w 2010 roku za 2009 rok ocena A- dla Ostrowa

49 V Edycji Konkursu Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości Najlepszy Prezydent Miasta Roku 2010

50 MIASTA ATRAKCYJNE DLA BIZNESU V miejsce w kategorii miast 50 – 150 tys. mieszkańców


Pobierz ppt "Wykonanie budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2010 rok 30 czerwca 2011 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google