Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonanie budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2010 rok 30 czerwca 2011 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonanie budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2010 rok 30 czerwca 2011 roku."— Zapis prezentacji:

1 Wykonanie budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2010 rok 30 czerwca 2011 roku

2 Wykonanie budżetu 2010 roku

3 Niższe wykonanie niektórych źródeł dochodów

4 Wydatki budżetu miasta

5 Niższe wykonanie wydatków majątkowych głównie w zadaniach: Nazwa zadaniaKwota niezrealizowana Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim 1 684 441,01 Wypłaty odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa w oparciu o art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wykupy pod drogi lokalne miasta 2 956 352,39 Budowa hali widowiskowo-sportowej1 500 000,00 Budowa nowego budynku Publicznego Przedszkola Nr 2968 078,41 Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę rzeki Ołobok - etap II 350 000,00 Modernizacja sali ślubów oraz klatki schodowej wraz z montażem klimatyzacji 153 030,00 Ogółem7 611 901,81

6 Autorski program - Polubić Matematykę 252 090,51 zł

7 Stypendia Jana Pawła II wypłacone 440 uczniom szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę 282 950,00 zł

8 Ochrona zdrowia badania profilaktyczne przedszkolaków 76 592,52 zł

9 Ochrona zdrowia Program nauki pływania wraz z transportem na basen: dzieci przedszkolne i z klas zerowych 78 331,69 zł

10 Wakacyjne dożywianie dzieci w szkołach bezpłatne obiady w miesiącu lipcu i sierpniu w Szkole Podstawowej Nr 1, 7, 9 oraz w Gimnazjum nr 3 33 121,00 zł

11 Imprezy cykliczne Rad Osiedli 28 000,00 zł

12 Programy unijne miękkie Udział w projekcie szansą na lepsze jutro w 2010 roku zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród 55 osób bezrobotnych wkład własny – 44 390,45 zł budżet państwa – 12 987,07 zł UE - 245 310,93 zł

13 Programy unijne miękkie Program Socrates Comenius – Szkoła Podstawowa Nr 7 pozyskane środki - 61 040,00 zł Realizacja programu 2010- 2012

14 Dotacje celowe z zakresu kultury 428 000,00 zł

15 Dotacje na zadania bieżące dla jednostek kultury Ostrowskie Centrum Kultury – 1 454 358,00 zł

16 Dotacje na zadania bieżące dla jednostek kultury Biblioteka Publiczna – 1 411 970,00 zł

17 Dotacje na zadania bieżące dla jednostek kultury Muzeum Miasta – 660 534,00 zł

18 Wspieranie bieżące kultury fizycznej i sportu 1 115 203,17 zł

19 Przychody i rozchody budżetu miasta w 2010 roku §TreśćPlanWykonanie% 12345 Przychody ogółem18 593 220,0016 593 220,3089,24 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych14 000 000,0012 000 000,0085,71 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych4 593 220,004 593 220,30100 Rozchody ogółem6 146 800,00 100 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów146 800,00 100 994Przelew na rachunki lokat6 000 000,00 100 SALDO12 446 420,0010 446 420,3083,93

20 Wysokość zadłużenia miasta

21 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji Uchwała nr SO 0950/48/2/Ka/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych pozytywna

22 Przegląd dokonanych inwestycji w 2010 roku Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 - 2013

23 Budowa ul. Osiedlowej oraz przebudowa wiaduktu – projekt zakończony wkład własny – 3 701 498,69 złwkład UE – 3 479 299,75 zł Realizacja w latach 2007 – 2010. Łączny wkład własny – 3 776 021,69 zł. Łącznie pozyskane środki z UE – 3 545 912,75 zł.

24 Budowa odcinka ul. Strzeleckiej – projekt zakończony wkład własny – 1 264 923,07 złwkład UE – 683 609,96 zł Realizacja w latach 2009 – 2010. Łączny wkład własny 1 474 136,19 zł. Łącznie pozyskane środki z UE – 868 964,43 zł.

25 Budowa ul. Sadowej – ostatni etap ramy komunikacyjnej – projekt w realizacji (wykonanie studium wykonalności) wkład własny – 1 903,20 złwkład UE – 7 612,80 zł Realizacja w latach 2010 – 2012. Planowany łączny wkład własny – 3 163 225,38 zł. Planowane środki z UE – 9 102 079,13 zł.

26 Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej – projekt w realizacji wkład własny – 37 671,40 złwkład UE – 11 052,59 zł Realizacja w latach 2009 – 2012. Planowany łączny wkład własny – 3 670 604,35 zł. Planowane środki z UE – 6 814 238,00 zł.

27 Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego Piaski - Szczygliczka – projekt zakończony wkład własny – 366 346,15 złwkład UE – 689 919,58 zł Realizacja 2009 - 2010 Łączny wkład własny 570 691,28 zł. Łącznie środki z UE – 1 009 693,77 zł.

28 Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego Piaski - Szczygliczka – etap II projekt w realizacji wkład własny – 671 839,64 złwkład UE – 1 190 455,43 zł Realizacja 2010 – 2011 Planowany łączny wkład własny – 850 940,56 zł. Planowane łączne środki z UE – 1 515 466,64 zł.

29 Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku synagogi – projekt w realizacji wkład własny – 1 118 625,52 złwkład UE – 3 395 193,95 zł Łączny wkład własny – 2 080 072,29 zł. Łączne środki z UE – 4 798 116,51 zł. Realizacja 2008 – 2011

30 Przegląd dokonanych inwestycji w 2010 roku Zadania realizowane przy współudziale z budżetu państwa

31 Budowa budynku socjalnego przy ul. Olszynowej 985 504,33 zł realizacja 2009 - 2010 Wkład własny 237 025,00 zł. Budżet państwa – 948 097,72 zł.

32 Przebudowa ulicy Staroprzygodzkiej wraz z wykonaniem ciągu rowerowego 3 451 640,98 zł Wkład własny 1 655 408,74 zł. Budżet państwa – 1 696 232,24 zł. EUROVIA POLSKA S.A – 100 000 zł.

33 Przegląd dokonanych inwestycji w 2010 roku Zadania realizowane ze środków budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego

34 Zadania drogowe 6 028 608,31 zł

35 Wypłaty odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa 4 038 451,61 zł art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wykupy pod drogi lokalne miasta

36 Zakup terenów inwestycyjnych 3 254 439,98 zł Tereny wojskowe – ul. Kolejowa ul. Kręta

37 II etap modernizacji Ogródków Jordanowskich 57 467,76 zł

38 Partycypacja w kosztach budowy budynków Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 850 000,00 zł

39 Straż Miejska – zakup samochodu służbowego 58 000,00 zł

40 Budowa nowego budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 1 835 739,59 zł

41 Pozostałe inwestycje w oświacie 635 381,92 zł

42 Kanalizacja deszczowa 796 912,03 zł

43 Zmiana zagospodarowania Placu 23 Stycznia wykonanie placu zabaw - 149 232,84 zł

44 Budowa oświetlenia 490 554,76 zł

45 Przebudowa i rozbudowa Ostrowskiego Centrum Kultury 4 838 975,16 zł

46 Modernizacja boiska wraz z budową placu zabaw przy ul. Długosza 88 728,86 zł

47 Ostrów w rankingu Rzeczypospolitej 18. miejsce - na 800 gmin poddanych ocenie

48 Aktualizacja ratingu nadanego w 2010 roku za 2009 rok ocena A- dla Ostrowa

49 V Edycji Konkursu Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości Najlepszy Prezydent Miasta Roku 2010

50 MIASTA ATRAKCYJNE DLA BIZNESU V miejsce w kategorii miast 50 – 150 tys. mieszkańców


Pobierz ppt "Wykonanie budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2010 rok 30 czerwca 2011 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google