Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka budżetowa Materiał opracowany w oparciu o bibliografię austriackiej szkoły ekonomicznej © Joanna Jonczek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka budżetowa Materiał opracowany w oparciu o bibliografię austriackiej szkoły ekonomicznej © Joanna Jonczek."— Zapis prezentacji:

1 Polityka budżetowa Materiał opracowany w oparciu o bibliografię austriackiej szkoły ekonomicznej © Joanna Jonczek

2 Dwa rodzaje modelu gospodarczego
Taki, w którym państwo wtrąca się do gospodarki (interwencjonizm i protekcjonizm) Taki, w którym państwo zapewnia wyłącznie bezpieczeństwo i przestrzegania praw © Joanna Jonczek

3 Interwencjonizm i protekcjonizm – dlaczego nie?
Interwencjonizm i protekcjonizm zawsze powodują, że sytuacja po działaniu rządu jest gorsza niż przed – potem następuje konieczność niwelowania skutków własnych działań, co z kolei rodzi kolejne interwencje i kolejne formy protekcjonizmu… I tak w kółko Macieju… © Joanna Jonczek

4 Interwencjonizm i protekcjonizm – dlaczego nie?
Nie zdarza, żeby państwowe przedsiębiorstwa osiągały zyski, prawie się nie zdarza by wychodziły na zero, natomiast mogą funkcjonować ponieważ stale są subwencjonowane z podatków Tylko w latach 1989 – 2000 do państwowego przemysłu dopłacono 20 mld euro © Joanna Jonczek

5 Interwencjonizm i protekcjonizm – dlaczego nie?
Według prawa Savasa "sektor prywatny jest zawsze dwa razy tańszy niż sektor publiczny przy wykonywaniu tych samych prac w służbie publicznej". Minimum o 40 % (sic!) © Joanna Jonczek

6 Czterech Jeźdźców Apokalipsy
Gigantomania Luksusomania Korupcja Arogancja władzy © Joanna Jonczek

7 Cztery (i tylko cztery) sposoby wydawania pieniędzy
Swoje własne pieniądze na swoje własne potrzeby Swoje własne pieniądze na cudze potrzeby Cudze pieniądze na swoje własne potrzeby Cudze pieniądze na cudze potrzeby © Joanna Jonczek

8 Contra experimentum nulla argumentum
Tam, gdzie nasycenie interwencjonizmem i protekcjonizmem było wysokie tam państwa miały ZAWSZE trudność z dostarczeniem na rynek ELEMENTARNYCH dóbr i zaspokojeniem ELEMENTARNYCH potrzeb © Joanna Jonczek

9 Idea, że istnieje trzeci system – system pośredni między socjalizmem a kapitalizmem, jak twierdzą jego zwolennicy – równie odległy od socjalizmu, jak od kapitalizmu, ale zachowujący zalety i unikający wad każdego z nich – jest czystym nosensem Ludwig von Mises © Joanna Jonczek

10 Podstawowe zadania państwa:
Wg Hermana de Soto zagwarantowanie prawa własności promocja przez prawo solidności umów służących do regulowania i przekazywania praw określenie odpowiedzialności w przypadkach nie objętych warunkami i postanowieniami umowy © Joanna Jonczek

11 Funkcje państwa w gospodarce (stan obecny)
Alokacyjna Redystrybucyjna Stabilizacyjna © Joanna Jonczek

12 Dwie formuły realizacji
Budżet Regulacje prawne © Joanna Jonczek

13 Państwo – omnipotent (f. alokacyjna)
Podział czynników wytwórczych między sektor prywatny (pośrednio) i publiczny (bezpośrednio) W sektorze publicznym: Przede wszystkim wydatki budżetowe W sektorze prywatnym: Korygowanie cen Subsydia Podatki © Joanna Jonczek

14 Państwo – Janosik (f. redystrybucyjna)
Bezpośrednio kształtowanie podziału dochodów w społeczeństwie: Redukowanie dochodów obywateli (podatki) Uzupełnianie dochodów obywateli (transfery socjalne) Pośrednio zaspokajanie potrzeb: Wykonywanie (bezpłatnie lub częściowo bezpłatnie) określonych usług społecznych Oddziaływanie na warunki, w kt. kształtuje się pierwotna redystrybucja dochodów © Joanna Jonczek

15 Państwo – stabilizator
Osiąganie makroekonomicznych celów budżetowych: Operacje pożyczkowe (o efekcie inflacyjnym albo deflacyjnym) Operacje podatkowe (zmiana stawek podatkowych, ulgi i zwolnienia podatkowe stymulujące wzrost aktywności w określonych dziedzinach) Wydatki na roboty publiczne, zbrojeniowe, socjalne, wynagrodzenia w sektorze publicznym, © Joanna Jonczek

16 Budżet- przychody rządowe podatkowe (dane za rok 2005)
Dochody budżetu pochodzą w 86,7% z podatków (sic!) podatki pośrednie – 64,3% VAT – 41,9% Akcyza - 22% podatki dochodowe – 22,4% PIT – 13,6% CIT – 8,8% © Joanna Jonczek

17 Budżet- przychody rządowe niepodatkowe (dane za rok 2005)
Pozapodatkowe dochody budżetu to 11,7% Dochody jednostek budżetowych – 6,0% Zysk NBP – 2,3% Wpłaty z UE – 1,4% Cła – 0,7% (obecnie zasilają budżet UE) Dochody zagraniczne – 0,2% © Joanna Jonczek

18 Wydatki budżetowe [2005] Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne – 21,6%
Obsługa długu publicznego – 12% Pomoc społeczna i zadania socjalne – 10% Obrona narodowa – 6% Szkolnictwo wyższe – 4,7% Bezpieczeństwo publiczne – 4,5% Administracja publiczna – 4,0% Wymiar sprawiedliwości – 3,4% Ochrona zdrowia – 1,9% Oświata i wychowanie – 0,6% © Joanna Jonczek

19 Państwowy Dług Publiczny (czerwiec 2006)
,1 mln zł w tym: zadłużenie sektora rządowego ,1 mln zł (94,9% długu ogółem); zadłużenie sektora samorządowego ,8 mln zł (3,9% długu ogółem); zadłużenie sektora ubezpieczeń społecznych 6.218,2 (1,2% długu ogółem). © Joanna Jonczek

20 Państwowy Dług Publiczny (marzec 2007)
,4 mln zł. (ok. 128,5 mld EUR lub ok. 174,7 mld USD) w tym: zadłużenie sektora rządowego ,8 mln zł (94,9% długu ogółem); zadłużenie sektora samorządowego ,1 mln zł (4,4% długu ogółem); zadłużenie sektora ubezpieczeń społecznych 3.744,4 (0,7% długu ogółem). W pierwszym kwartale 2007 roku zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji wzrosło o ,0 mln zł, tj. o 2,4%. © Joanna Jonczek

21 Nie można wyjść z kłopotów poprzez wydawanie więcej niż się zarabia.
William J. H. Boetcker © Joanna Jonczek

22 Sposoby zmniejszenia deficytu
drastyczne cięcia w budżecie zaciąganie kredytu zwiększanie długu publicznego © Joanna Jonczek


Pobierz ppt "Polityka budżetowa Materiał opracowany w oparciu o bibliografię austriackiej szkoły ekonomicznej © Joanna Jonczek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google