Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład GRANICE FAZOWE. Energia powierzchniowa i międzyfazowa Cząstki na powierzchni są silniej przyciągane przez własną niż otaczającą fazę Napięcie powierzchniowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład GRANICE FAZOWE. Energia powierzchniowa i międzyfazowa Cząstki na powierzchni są silniej przyciągane przez własną niż otaczającą fazę Napięcie powierzchniowe."— Zapis prezentacji:

1 Wykład GRANICE FAZOWE

2 Energia powierzchniowa i międzyfazowa Cząstki na powierzchni są silniej przyciągane przez własną niż otaczającą fazę Napięcie powierzchniowe wybranych substancji (mN/m) hel (ciekły -270 o C) 0.24 woda 72.8 lód 90-120 kwarc 120 rtęć 484 diament ~ 4000

3 Właściwości elektryczne granic fazowych

4 Wykład 6 REAKCJE CHEMICZNE

5 REAKCJA CHEMICZNA Proces, w którym z cząsteczek, atomów lub jonów substancji wyjściowych (substratów) powstają cząsteczki, atomy lub jony produktów. A+ B = C+D substraty produkty

6 Zasady pisania reakcji chemicznych Lewa strona równania reakcji musi się równać stronie prawej -pod względem wypadkowego ładunku elektrycznego - pod względem liczby poszczególnych pierwiastków Fe +3 + 3OH - = Fe(OH) 3 Ładunek elektryczny strony lewej: +3 + (-3) = 0 Ładunek elektryczny strony prawej: 0 = 0 Ładunek elektryczny strony lewej = ładunkowi strony prawej 0=0 Strona lewa strona prawa Fe = 1 O = 3 H = 3 L = P

7 Prawa rządzące reakcjami chemicznymi Prawo zachowania masy: suma mas substratów jest równa sumie mas produktów Prawo stałości składu: pierwiastki chemiczne reagują ze sobą w ściśle określonych stosunkach stechiometrycznych Prawo stosunków wielokrotnych: te same pierwiastki mogą tworzyć różne związki o stechiometrii wyrażanej niewielkimi liczbami całkowitymi np. N 2 O, NO, N 2 O 3, NO 2, N 2 O 5

8 Prawo stosunków objętościowych: objętości gazowych substratów i produktów reakcji, mierzone w jednakowych warunkach, mają sie do siebie jak niewielki liczby całkowite Prawo Avogadra: w jednakowych objętościach gazów (doskonałych) znajdują się jednakowe liczby cząsteczek

9 Wyjątki: związki niestechiometryczne Związki chemiczne bertolidydaltonidy (niestechiometryczne)(stechiometryczne) FeS, CuS, TiO 2, CoO,FeO gdyż (Fe 0.94 O do Fe 0.84 O) FeO

10 Typy reakcji chemicznych 1. Kierunek przemiany (syntezy, rozkładu,wymiany) 2. Efekt energetyczny ( egzo- oraz endotermiczne) 3. Liczba faz układu (homo- oraz heterogeniczne) 4. Przeniesienie elektronów (oksydacyjno-redukcyjne) 5. Charakter indywiduów chem. (jonowe, cząsteczkowe, rodnikowe) 6. Stan rownowagi (odwracalne oraz nieodwracalne) 7. Inne

11 Kinetyka reakcji chemicznych aX + bY = X a Y b V p = k 1 (c x ) a (c Y ) b Prędkość reakcji w prawą stronę: Prędkość reakcji w lewą stronę: V l = k 2 (c xayb ) W stanie równowagi: V p = V l K = k 1 /k 2= c xayb/ (c x ) a (c Y ) b

12 Energetyka reakcji chemicznych COCO O2NO2N = substraty C---O 2 O---N kompleks aktywny = C---O 2 O---N produkty

13 Wpływ temperatury na szybkość reakcji Ze wzrostem temperatury zawsze wzrasta szybkość reakcji chemicznej Wzrost temp. o 10K powoduje przeciętnie dwukrotny wzrost szybkości reakcji

14 Zasada Le Chateliera - Brauna (zasada przekory) Wpływ ciśnienia na stan równowagi chemicznej Wpływ temperatury na stan równowagi chemicznej Jeżeli układ znajdujący się w równowadze dynamicznej zostanie poddany jakiemuś działaniu zewnętrznemu, tzn. zmieni się któryś z parametrowe warunkujących równowagę, to układ będzie dążył do zmniejszenia skutków tego działania Wpływ zmiany stężenia na stan równowagi chemicznej Pb +2 + SO 4 -2 = PbSO 4 CO 2 + H 2 + 40,3 KJ/ mol = CO + H 2 O H 2 + O 2 = H 2 O

15


Pobierz ppt "Wykład GRANICE FAZOWE. Energia powierzchniowa i międzyfazowa Cząstki na powierzchni są silniej przyciągane przez własną niż otaczającą fazę Napięcie powierzchniowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google