Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ryzyko i jego ocena W ubezpieczeniach gospodarczych Dominik Kęska KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ryzyko i jego ocena W ubezpieczeniach gospodarczych Dominik Kęska KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH."— Zapis prezentacji:

1 Ryzyko i jego ocena W ubezpieczeniach gospodarczych Dominik Kęska KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

2 Pojęcia ryzyka www. konusig.wpia.uw.edu.pl W ubezpieczeniach społecznych W ubezpieczeniach gospodarczych Zdarzenie losowe -> zajście ryzyka Związane ściśle z sytuacją ubezpieczonego Ryzyko = zdarzenie ubezpieczeniowe Związane z działalnością zakładu (zarządzanie ryzykiem) Ocena ryzyka Ryzyko

3 Pojęcie ryzyka – cd. www. konusig.wpia.uw.edu.pl Stosunek ubezpieczenia (interes majątkowy / osoba) Zdarzenie losowe (art.2 pkt. 18) UbezpU) Zdarzenie ubezpieczeniowe = ryzyko ubezpieczeniowe

4 cd. www. konusig.wpia.uw.edu.pl Obiektywne Stopień prawdopodobieństwa Subiektywne Niepewność wynikająca z poczucia zagrożenia o istnienie ryzyka obiektywnego Z REGUŁY jest źródłem niepewności (choć nie zawsze) o występowanie niepewności Z REGUŁY wynika z realnego ryzyka (choć nie zawsze) Ryzyko

5 Postawy wobec ryzyka www. konusig.wpia.uw.edu.pl Awersja do ryzyka Neutralność wobec ryzyka Skłonność do ryzyka Ubezpieczony Zakład ubezpieczeń

6 Co może zrobić Kowalski? – manipulowanie ryzykiem 1.Unikanie ryzyka 2.Zatrzymanie (podjęcie i poniesienie skutków finansowych) 3.Kontrola (działania zapobiegawcze) 4.Transfer (przelanie na inny podmiot, np. umowa przechowania) 5.Sharing of risk (dzielenie obiektów, którym ryzyko zagraża) 6.Polling of risk (ciężar przyjmuje grupa podmiotów) 7.Repartycja strat (ciężar strat rozdzielony na większa liczbę podmiotów) 8.Ubezpieczenie www. konusig.wpia.uw.edu.pl

7 Awersja do ryzyka - ubezpieczyciel www. konusig.wpia.uw.edu.pl Niemierzalna uncertainty Mierzalna probability A priori probability Statistical probabilityestimates Niepewność

8 Awersja do ryzyka – cd. www. konusig.wpia.uw.edu.pl Czyste Naturalne Mierzalne statystycznie Brak straty / strata Spekulatywne Sztucznie spowodowane, nienaturalne Niemierzalne metodami statystycznymi Zysk / brak zysku, straty / strata Ryzyko

9 Risk management www. konusig.wpia.uw.edu.pl Faza diagnozowania 1.Identyfikacja 2.Ocena ryzyka (kwantyfikacja) 3.Selekcja ryzyk Faza kontroli 1.Wybór metody kontroli 2.Wycena (taryfikacja) 3.Wdrożenie wybranej metody 4.(etc. …)

10 Risk management www. konusig.wpia.uw.edu.pl Physical hazard Moral hazardMorale hazard Legal hazard FAKTORY RYZYKA

11 Physical hazard warunki zewnętrzne cechy zewnętrzne rzeczy (które mają bezpośredni wpływ na wzrost / spadek ryzyka) Moral hazard Warunki i atrybuty podmiotowe, defekty charakteru www. konusig.wpia.uw.edu.pl

12 Morale hazard Aspekt motywacyjny – subiektywna reakcja wywołana świadomością ochrony ubezpieczeniowej Jakie mamy instrumenty prawne? Przyczynienie się do szkody (art.362 KC) Wyłączenie odpowiedzialności za winę umyślną / rażące niedbalstwo (art.827 KC) Instrumenty w ogólnych warunkach umowy… Premie Franszyza Obniżanie wartości odszkodowania (udział własny) www. konusig.wpia.uw.edu.pl

13 Legal hazard Przesłanki i warunki, od których uzależniona jest powstanie i odpowiedzialność cywilna osoby objętej ochroną Instrumenty? Przyczynienie się do szkody Wina umyślna / rażące niedbalstwo Art.298 KK (Kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (…)) www. konusig.wpia.uw.edu.pl

14 Underwriting Dokonywanie oceny ryzyka problemy www. konusig.wpia.uw.edu.pl Underwriting refers to the process that a large financial service provider (bank, insurer, investment house) uses the eligibility of the customer to receive their products (…) Aktuariusz

15 Wielość czynników ryzyka www. konusig.wpia.uw.edu.pl rodzaj podmiotmiejsceczas(inne) Dlaczego ubezpiecza się rzecz tylko od 1-2 ryzyk?

16 Przykładowe instrumenty zabezpieczające lub stabilizujące ryzyko FAKTYCZNE Ocena ryzyka Zróżnicowanie składki Możliwość odmowy ochrony określonego ryzyka PRAWNE możliwość zmiany wysokości składki (art.816 KC) Wyłączenie odpowiedzialności w określonych okolicznościach Obowiązki informacyjne (art.815 KC) Reasekuracja Prowadzenie działalności tylko w ramach ustawowo zdefiniowanych grup ubezpieczeń (art.94 UbezpU w zw. z załącznikiem) www. konusig.wpia.uw.edu.pl

17 Czy umowa ubezpieczenia jest umową losową ? www. konusig.wpia.uw.edu.pl Ograniczenie ochrony ryzyka do ryzyka mierzalnego Używanie instrumentów matematyczno-statystycznych Istotą umowy losowej jest to, że jej wykonanie nie zależy całkowicie od stron Art.805 § 1 KC (Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę)

18 Dziękuję za uwagę! Dominik Kęska KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

19 Bibliografia Eugeniusz Kowalewski Prawo ubezpieczeń gospodarczych (wydanie trzecie, wyd. Branta 2007) Z.Radwański, J.Panowicz-Lipska Zobowiązania (część szczegółowa) wydanie 8, C.H.Beck 2010) Prof.. Wanda Ronka-Chmielowiec Wybrane problemy zarządzania ryzykiem zakładu ubezpieczeń (Rozprawy ubezpieczeniowe (2)/2007 ) T.Ulen R.Cooter Law And Economics (2004, Pearson Education Inc.) M.Szczepańska Ubezpieczenia na życie, aspekty prawne (Wolters Kluwer 2008) www. konusig.wpia.uw.edu.pl


Pobierz ppt "Ryzyko i jego ocena W ubezpieczeniach gospodarczych Dominik Kęska KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google