Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 System bezpośredniej likwidacji szkód z OC komunikacyjnego Dr Marek Monkiewicz, UFG Warszawa, 9 marca 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 System bezpośredniej likwidacji szkód z OC komunikacyjnego Dr Marek Monkiewicz, UFG Warszawa, 9 marca 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 1 System bezpośredniej likwidacji szkód z OC komunikacyjnego Dr Marek Monkiewicz, UFG Warszawa, 9 marca 2009 r.

2 2 Plan Prezentacji 1)Koncepcja systemu bezpośredniej likwidacji szkód, 2)Przesłanki wprowadzenia systemu, 3)System bezpośredniej likwidacji szkód – Francja, 4)System bezpośredniej likwidacji szkód – Belgia, 5)System bezpośredniej likwidacji szkód – Włochy, 6)System bezpośredniej likwidacji szkód – Hiszpania, 7)System bezpośredniej likwidacji szkód – Grecja, 8)System bezpośredniej likwidacji szkód – Rosja, 9)Wnioski.

3 3 Koncepcja systemu bezpośredniej likwidacji szkód System bezpośredniej likwidacji szkód z OC komunikacyjnego polega na bezpośredniej regulacji roszczeń poszkodowanego w zdarzeniu drogowym, bezpośrednio przez jego własne TU, w którym jest on ubezpieczony z tytułu OC komunikacyjnego.

4 4 Architektura systemu bezpośredniej likwidacji szkód TU sprawcyTU poszkodowanego SprawcaPoszkodowany P(2)S(1) R (4) O (5) A) TU sprawcyTU poszkodowanego SprawcaPoszkodowany B) R (6) O (7) WS (3) O(5)R(4)P(2)S(1) Legenda: P- polisa; S – składka; WS – wywołane szkody; R – roszczenie; O - odszkodowanie WS (3) P(2)S(1) P(2)S(1)

5 5 Przesłanki wprowadzenia systemu długi czas trwania likwidacji szkód, wysokie koszty likwidacji szkód, ułatwienia dochodzenia roszczeń dla poszkodowanych, przyspieszenie procesu likwidacji szkód, lepsza obsługa poszkodowanych, lepszy wizerunek TU i sektora, ograniczenie kosztów po stronie TU (eliminacja części procesów sądowych, kosztów obsługi prawnej).

6 6 System bezpośredniej likwidacji szkód - Francja istnieje od 1968 r. (w obecnym kształcie od 2003 r.), obowiązuje na terytorium Francji i Monako, udział w zdarzeniu drogowym co najmniej 2 pojazdów mechanicznych, obejmuje szkody osobowe i majątkowe, co roku ustalany jest taki poziom wypłat odszkodowań, by System miał zastosowanie do 80% wypadków drogowych (w 2005 r. – EUR), rozliczenie ryczałtowe (w 2005 r. – EUR), zarządzanie systemem – Komisja ds. Stosowania Ubezpieczenia OC.

7 7 System bezpośredniej likwidacji szkód - Francja Poszkodowani TU poszkodowanego Poszkodowani TU poszkodowanego TU sprawcy TU poszkodowanego zgłoszenie szkody Wypłata 300 EUR Wypłata 2450 EUR Wypłata 6000 EUR regres Odszkodowanie ryczałtowe (1204 EUR w 2006 r.) x liczba wypłat 1) 2) I etap II etap (do 6500 EUR)

8 8 System bezpośredniej likwidacji szkód - Francja Efekty: skrócenie średniego okresu likwidacji szkód do 5 dni, obniżenie kosztów obsługi likwidacji szkód średnio o 20%, zmniejszenie liczby spraw sądowych o blisko 95%, stabilizacja bazy klientowskiej – co roku zmiany TU przez klientów < 12%, zbudowanie trwałego zaufania między TU (na 1,6 mln regresów ramach systemu w roku 2007 tylko 150 przypadków skierowania do postępowania arbitrażowego).

9 9 System bezpośredniej likwidacji szkód - Belgia istnieje od 1972 r., zdarzenia drogowe tylko na terytorium Belgii, zdarzenia drogowe między pojazdami mechanicznymi zarejestrowanymi w Belgii, wysokość odszkodowania – ustalona w oparciu o skalę odpowiedzialności, max wysokość odszkodowania w ramach systemu – EUR (od 1 VII 2007 r.), > EUR – przepisy prawa cywilnego, rozliczenia ryczałtowe (1 400 EUR)– comiesięczne, zarządzanie systemem – Datassur (specjalna instytucja).

10 10 System bezpośredniej likwidacji szkód - Belgia TU poszkodowanego TU sprawcy Datassur Wypłata odszkodowania Obciążenie rachunku Roszczenie odszkodowawcze (R) Kopia R Przekazanie środków (30 dni)

11 11 System bezpośredniej likwidacji szkód - Belgia Efekty: rozliczanie 75% wszystkich wypadków drogowych z udziałem pojazdów, 95% przepływów finansowych między TU – bezgotówkowo, skrócenie czasu likwidacji szkód, obniżenie kosztów likwidacji szkód.

12 12 System bezpośredniej likwidacji szkód - Włochy istnieje od 1978 r. (w obecnym kształcie od 1 II 2007 r.), zdarzenie drogowe tylko we Włoszech, zdarzenie drogowe tylko między 2 pojazdami mechanicznymi, szkody majątkowe w pojeździe (bez ograniczeń) + w przewożonych towarach (do EUR) + osobowe (wyłączone jeśli kierowca odniósł poważny uszczerbek na zdrowiu), kierowcy podpisują wspólne oświadczenie o okolicznościach zdarzenia, rozliczenia (comiesięczne i roczne), zarządzanie systemem – ANIA.

13 13 System bezpośredniej likwidacji szkód - Włochy Zakład AZakład B Wartość wypłaconych odszkodowań 1000 x 1200 = x 1000 = Rozliczenia comiesięczne (A obciąża B kwotą ) (B obciąża A kwotą ) Rozliczenia końcowe (roczne) (A wyplaca B różnicę w wysokości przeciętnego odszkodowania) 1000 x 200 = (B obciąża A różnicą w wysokości przeciętnego odszkodowania) 1000 x 200 = Łączna wartość netto kwot uzyskanych od partnera – = =

14 14 System bezpośredniej likwidacji szkód - Włochy Efekty: w 2006 r. w systemie rozliczanych było blisko 30% zdarzeń drogowych, skrócenie średniego okresu likwidacji szkody, obniżenie kosztów likwidacji szkód.

15 15 System bezpośredniej likwidacji szkód - Hiszpania istnieje od 1982 r., tylko szkody majątkowe, procedura wypłaty odszkodowań – współpraca na linii zakład poszkodowanego – CICOS – zakład sprawcy, zasada rekompensaty odszkodowań wypłaconych przez zakład poszkodowanego wg stałej kwoty (800 EUR), rozliczenia ryczałtowe (tryb comiesięczny), zarządzanie systemem – CICOS.

16 16 System bezpośredniej likwidacji szkód - Hiszpania Zdarzenie drogowe kierowca - sprawca TU sprawcy kierowca -poszkodowany TU poszkodowanego TU sprawcy TU poszkodowanego poszkodowanyTU sprawcy informacja o zdarzeniu ustalenie odpowiedzialności za zdarzenie (72 godz) wystąpienie o zgodę na wypłatę odszkodowania wypłata odszkodowania zgoda na wypłatę odszkodowania wystąpienie z regresem odszkodowanie ryczałtowe-comiesięczne x liczba wypłaconych odszkodowań (2008 r. – 800 EUR) CICOS informacja o zdarzeniu

17 17 System bezpośredniej likwidacji szkód - Hiszpania Efekty: skrócenie średniego okresu likwidacji szkód [ z 85 dni (1985 r.) do 9 dni (2004 r.)], rozliczanie 70% wszystkich szkód (ok. 2 mln rocznie).

18 18 System bezpośredniej likwidacji szkód - Grecja istnieje od 1 V 2000 r., tylko zdarzenia drogowe w Grecji, tylko zdarzenia drogowe między pojazdami mechanicznymi ubezpieczonymi w TU-stronach systemu, szkody majątkowe i drobne osobowe (te ostatnie od 1 IX 2005 r.), zarządzanie systemem – Biuro Rozliczeniowe Greckiej Izby Ubezpieczeń.

19 19 System bezpośredniej likwidacji szkód - Grecja Biuro Rozliczeniowe Greckiej Izby Ubezpieczeń TU poszkodowanego TU sprawcy regres odszkodowanie ryczałtowe

20 20 System bezpośredniej likwidacji szkód - Grecja Efekty: sprawdzenie się systemu (dowód – w 2005 r. rozszerzenie na drobne szkody osobowe), wzrost zaufania między TU (oraz do samego systemu jako mechanizmu likwidacji szkód i rozliczania między TU), skrócenie okresu likwidacji szkód (np. elektroniczna korespondencja między TU), obniżenie kosztów likwidacji szkód.

21 21 System bezpośredniej likwidacji szkód - Rosja istnieje od 1 III 2009 r., tylko szkody majątkowe, tylko zdarzenia drogowe z udziałem 2 pojazdów mechanicznych, tylko zdarzenia drogowe, w których oba pojazdy są ubezpieczone w zakresie OC komunikacyjnego, tylko zdarzenia drogowe mających miejsce po 1 III 2009 r,, tylko zdarzenia drogowe, w których poszkodowany zawarł umowę ubezpieczenia OC po 1 III 2009 r., zasada rekompensaty odszkodowania wg stałej kwoty w wys. zależnej od regionu (od RUB do RUB), rozliczenia ryczałtowe (tryb tygodniowy), zarządzanie systemem – Centrum Informacyjno-Rozliczeniowe RSA (Rosyjskie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

22 22 System bezpośredniej likwidacji szkód - Rosja Poszkodowany TU poszkodowanego TU sprawcy Centrum RSA wypłata odszkodowania odszkodowanie ryczałtowe Regres co 7 dni (liczba wypłaconych odszkodowań x kwota właściwa dla regresu zależna od regionu)

23 23 Wnioski Kształt systemu: zakres obowiązywania = w zależności od państwa i jego doświadczeń może obejmować szkody majątkowe i/lub osobowe (na początku zwykle tylko szkody majątkowe), uczestnicy zdarzenia = 2 pojazdy mechaniczne, z reguły bez karamboli, jeżeli szkody osobowe to raczej drobne, niekiedy inni (piesi, rowerzyści), charakter funkcjonowania = umowny (rzadziej ustawowy), tryb rozliczania = ryczałtowy (najczęściej co tydzień lub co miesiąc), aspekty instytucjonalne = specjalne instytucje powołane do zarządzania systemem.

24 24 Wnioski Efekty systemu: ułatwienie (uproszczenie) dochodzenia roszczeń dla poszkodowanych, skrócenie okresu likwidacji szkód, obniżenie kosztów postępowania likwidacyjnego, zmniejszenie liczby spraw sądowych, stabilizacja portfeli TU, lepsza współpraca i większe zaufanie między TU, lepszy wizerunek TU.

25 25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "1 System bezpośredniej likwidacji szkód z OC komunikacyjnego Dr Marek Monkiewicz, UFG Warszawa, 9 marca 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google