Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mateusz Świętochowski KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH Przestępstwa Ubezpieczeniowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mateusz Świętochowski KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH Przestępstwa Ubezpieczeniowe."— Zapis prezentacji:

1 Mateusz Świętochowski KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH Przestępstwa Ubezpieczeniowe

2 Umowa ubezpieczenia W skrócie : umowa pomiędzy osobą ubezpieczoną, a zakładem ubezpieczeń. Ubezpieczony płaci składkę, a zakład ubezpieczeń zobowiązuje się pokryć szkody z ryzyk (określonych w umowie), które się mogą zrealizować. www. konusig.wpia.uw.edu.pl

3 Czym jest przestępstwo Ubezpieczeniowe Podstawa Kodeks Karny Art. 298. § 1. Kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. www. konusig.wpia.uw.edu.pl

4 Czym jest przestępstwo Ubezpieczeniowe Jest to czyn zabroniony przez KK oraz inne ustawy, pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek, bezprawny, zawiniony i społecznie niebezpieczny Przedmiot – dokonane na tle prawnym umów ubezpieczeniowych (umowa ubezpieczenia, umowa o wykonywanie czynności ubezpieczeniowych) W wyniku przestępstwa Zakład Ubezpieczeń może stać się uczestnikiem postępowania karnego. www. konusig.wpia.uw.edu.pl

5 Zakład Ubezpieczeń – uczestnik strona procesowa – postępowanie przygotowawcze – pokrzywdzony; – postępowanie sadowe – pokrzywdzony w określonej roli procesowej, m.in. oskarżyciel posiłkowy; inny uczestnik procesu karnego k.p.k. Art. 49. § 1. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. § 3. Za pokrzywdzonego uważa się zakład ubezpieczeń w zakresie, w jakim pokrył szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu przez przestępstwo lub jest zobowiązany do jej pokrycia. www. konusig.wpia.uw.edu.pl

6 Zjawisko przestępczości ubezpieczeniowej Definicja Przestępczości ubezpieczeniowej, którą wystosował Europejski Komitet Ubezpieczeń (CEA): Przestępstwo ubezpieczeniowe jest to żądanie bezpodstawnego odszkodowania, albo otrzymanie takiego odszkodowania drogą oszustwa. www. konusig.wpia.uw.edu.pl

7 Przykłady działań przestępczych 1.Zgłaszanie roszczeń w związku ze szkodą, która w ogóle nie zaistniała 2.Przekształcenie nieubezpieczonej szkody w roszczenie ubezpieczeniowe 3.Umyślne spowodowanie szkody (samemu bądź przez osobę trzecią) 4.Wielokrotne ubezpieczenie w kilku firmach ubezpieczeniowych. (dot. Majątkowych) 5.Nadubezpieczenie 6.Zatajenie informacji przy zawieraniu umowy. 7.Przestępstwa dokonywane podczas likwidacji szkód ……. www. konusig.wpia.uw.edu.pl

8 Kto popełnia przestępstwa Ludzie którzy widzą w tym szanse na szybkie pieniądze (w kryzysie) i traktują ubezpieczycieli jako tych bogatych, od których można coś wyłudzić. Ludzie, którzy doznali szkody i chcą uzyskać coś więcej – głównie z chęci łatwego dopływu pieniędzy (grupa, która tak robi, robi to w ogólnym przyzwoleniu społecznym) Zorganizowane grupy przestępcze, które wyspecjalizowały się w wyłudzeniach ubezpieczeniowych www. konusig.wpia.uw.edu.pl

9 Rozmiar przestępczości ubezpieczeniowej www. konusig.wpia.uw.edu.pl

10 Porównanie lat poprzednich www. konusig.wpia.uw.edu.pl

11 Rozmiar przestępczości ubezpieczeniowej dział I Do najbardziej lubianych czynów popełnianych przez ubezpieczonych, : 1.Zgon ubezpieczonego 2.Poważne zachorowanie Pomocni w procederze są często pracownicy zakładów ubezpieczeń. Ilościowo najwięcej prób wyłudzeń/wyłudzeń Wartościowo najwięcej prób wyłudzeń/wyłudzeń www. konusig.wpia.uw.edu.pl

12 Skuteczność czynów ze względu na osobę sprawcy Dział I – ubezpieczenie na życie (ujęcie wartościowe tys. PLN) www. konusig.wpia.uw.edu.pl

13 Przykłady zdarzeń z ubezpieczenia zdrowotnego i popełniane przestępstwa Zgon Samookaleczenia w przypadku Ubezpieczenia od NW Zatajenia – podawanie nie prawdziwych okoliczności Przypadki wprowadzania w błąd co do miejsc zdarzeń. www. konusig.wpia.uw.edu.pl

14 Rozmiar przestępczości ubezpieczeniowej dział II Do najbardziej lubianych czynów popełnianych przez ubezpieczonych, : 1.Z ubezpieczenia AC 2.OC komunikacyjne Wartościowo najwięcej prób wyłudzeń/wyłudzeń Ilościowo najwięcej prób wyłudzeń/wyłudzeń www. konusig.wpia.uw.edu.pl

15 Przykłady zdarzeń z ubezpieczenia majątkowego i popełniane przestępstwa Upozorowane kradzieże aut Upozorowane kolizje Upozorowane pożary i włamania Wirtualne straty w przedsiębiorstwach www. konusig.wpia.uw.edu.pl

16 Walka z przestępstwami ubezpieczeniowymi Zespół Systemowego Przeciwdziałania Przestępczości w Biurze Bezpieczeństwa PZU Departament Compliance Komisja ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej Polskiej Izby Ubezpieczeń www. konusig.wpia.uw.edu.pl

17 Źródła www.piu.org.pl Seminarium Katedry Ubezpieczenia Społecznego SGH i Polskiej Izby Ubezpieczeń : Przestępczość ubezpieczeniowa i metody jej przeciwdziałania,Warszawa, 10 grudnia 2009 r. Prezentacje: dr Piotr Majewski, PIU, Analiza przestępczości ubezpieczeniowej w 2008 r. Jacek Jurzyk PZU S.A., Aktywnosc zakładu ubezpieczen w procesie karnym,a przeciwdziałanie przestepczosci ubezpieczeniowej www. konusig.wpia.uw.edu.pl

18 Dziękuję za uwagę! Mateusz Świętochowski KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH


Pobierz ppt "Mateusz Świętochowski KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH Przestępstwa Ubezpieczeniowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google