Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena jakości dydaktyki Studencka ocena jakości realizacji wybranych przedmiotów przeprowadzona po semestrze letnim w roku akademickim 2009/2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena jakości dydaktyki Studencka ocena jakości realizacji wybranych przedmiotów przeprowadzona po semestrze letnim w roku akademickim 2009/2010."— Zapis prezentacji:

1 Ocena jakości dydaktyki Studencka ocena jakości realizacji wybranych przedmiotów przeprowadzona po semestrze letnim w roku akademickim 2009/2010

2 Wyniki ankiet https://wynikiankiet.sggw.pl/login.php

3 Ocenie poddano 523 przedmiotów (z wytypowanych ok. 700) - prowadzonych w formie wykładów i ćwiczeń, realizowanych w semestrze letnim r.a. 2009/2010 na wszystkich kierunkach, latach i formach studiów. Wyłączono (z uwagi na konstrukcję ankiety): - przedmioty o tej samej nazwie realizowane przez różne Katedry, - przedmioty składające się z dwóch form zajęć kończące się 1 oceną. Badania prowadzono od rozpoczęcia sesji letniej do końca października 2010r. (20 VI – 30 X) z wykorzystaniem wirtualnego dziekanatu SGGW (e- HMS). W SKALI Uczelni otrzymano wypełnionych ankiet.

4 W skali Uczelni, w przeprowadzonym badaniu uzyskano informacje nt: 593 przedmiotów, z czego: 529 przedmiotów realizowanych w formie wykładów, - otrzymano oceny w zakresie 1,72 - 5,00 - otrzymano oceny w zakresie 1,72 - 5,00 - średnia ocenia wszystkich wykładów - 4,07 - średnia ocenia wszystkich wykładów - 4, przedmiotów realizowanych w formie ćwiczeń, - otrzymano oceny w zakresie 2,39 - 5,00 - średnia ocenia wszystkich ćwiczeń - 4,11 - średnia ocenia wszystkich ćwiczeń - 4,11

5 Wzór ankiety zatwierdzony Uchwałą Senatu SGGW nr /10 w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

6 Ankieta cd

7 Tab. 1. Udział studentów poszczególnych Wydziałów/SM w badaniuWYDZIAŁ LICZBA STUDENTÓW i ABSOLWENTÓ W Ankietowani(%) WYPEŁNIONYCH ANKIET (szt.) WRiB ,7% WET ,1% LEŚ ,1% WOiAK ,5% WBiIŚ ,5% WTD93746,2% WNoZ ,2% WNE ,1% WNoŻ ,7% WNOŻCziK ,5% WIP ,9% WNH ,7% WZiM80561,7% MSB30160,5%604 MSGP46262,6% MSOŚ60935,3%402 MST29450,0%791 MSTiR60453,8% SUMA: ŚREDNIA: 57,7% SUMA:

8 Tab. 2. Średnia ocena przedmiotów na wydziałach/studiach międzywydziałowych /dla pytania 6. Jak ogólnie oceniasz poziom prowadzenia zajęć/. WydziałWykładyĆwiczenia WRiB3,984,11 WMEDWET4,074,10 WL4,114,13 WOiAK4,164,19 WBiIŚ4,023,97 WTD4,154,09 WNoZ4,074,26 WNE4,074,17 WNoŻ4,064,03WydziałWykładyĆwiczeniaWNoŻCziK4,054,07 WIP4,094,10 WNH4,164,17 WZiM3,903,94 MSB3,883,99 MSGP4,114,09 MSOŚ3,864,16 MST3,933,94 MSTiR4,134,07

9 PYTANIEwykładćwiczenia 1.1określone na początku zasady zaliczania przedmiotu były konsekwentnie przestrzegane 4,304,36 1.2określony na początku zakres zajęć został w pełni zrealizowany4,274, w czasie zajęć wykorzystywane były nowoczesne środki dydaktyczne (dotyczy wykładów) 4, zagadnienia omawiane w trakcie zajęć odnoszone były do przykładów z praktyki 4,174,20 1.5czas na zajęciach był efektywnie wykorzystywany4, przedstawiane były najnowsze osiągnięcia w zakresie realizowanego przedmiotu 4,043, na zajęciach była możliwość uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania 4,234,29 1.8omawiane zagadnienia przedstawiane były w sposób zrozumiały4,124, zajęcia charakteryzowały się właściwym stosunkiem prowadzącego do studentów 4,254, studenci byli oceniani obiektywnie4,244,26 Tab. 3. Zestawienie średnich wyników dotyczących pytania 1. Proszę odpowiedz jak bardzo zgadzasz się z podanymi niżej stwierdzeniami zaznaczając swoją ocenę w skali 1-5 – średnie oceny wykładów i ćwiczeń

10 PYTANIEwykładćwiczenia 2.1interesujące/ciekawe3,933,99 2.2uporządkowane4,084, przedstawiające nowe zagadnienia bez zbędnych powtórzeń z innych przedmiotów 4,074,10 2.4zrozumiałe4,074,09 2.5odnoszące się do przykładów praktycznych4,144,16 2.6odnoszące się do najnowszych osiągnięć nauki3,983,93 2.7zgodne z kierunkiem kształcenia4,164,23 2.8przydatne w przyszłej pracy zawodowej3,994,04 2.9prezentowane zagadnienia były związane z tematyką zajęć4,304, dobrze przygotowane4,254,27 Tab. 4. Zestawienie średnich wyników dotyczących pytania 2. Wyraź swoją opinię na temat przedmiotu- średnie oceny wykładów i ćwiczeń.

11 Ocena uzyskana z zaliczenia przedmiotu Średnia Liczba ocen 2,03, ,04, ,54, ,04, ,54, ,04, jeszcze nie zaliczyłem/am tego przedmiotu 4, Tab. 5. Średnia ocena wszystkich przedmiotów w zależności od oceny uzyskanej z zaliczenia tych przedmiotów.

12 Frekwencja studentów na zajęciach Średnia Liczba ocen 100% obecności 4, nieobecności 4, więcej niż 3 nieobecności 3, Tab. 6. Średnia ocena wszystkich przedmiotów w zależności od obecności studentów na zajęciach z tych przedmiotów.

13 Rozkład odpowiedzi studentów na pytanie 3 – Podaj liczbę zajęć, które się nie odbyły z winy prowadzącego.

14 W skali Wydziału Oceniono 40 przedmiotów realizowanych na 8 wydziałach/MS W tym 30 przedmiotów realizowanych dla studentów WNoŻ

15 Międzywydziałowe Studium Biotechnologii Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Międzywydziałowe Studium Towaroznawstwa Wydział Nauk o Żywności Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska Wydział Rolnictwa i Biologii Wydział Inżynierii Produkcji Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

16 Ocena – pytanie 6: Jak ogólnie oceniasz poziom prowadzenia zajęć

17

18

19

20 Ocena – pytanie 6: oczami innych

21

22 PODSUMOWUJĄC Jesteśmy oceniani ! Jesteśmy oceniani ! Docelowo będą oceniane wszystkie przedmioty i wszyscy prowadzący Docelowo będą oceniane wszystkie przedmioty i wszyscy prowadzący Studenci przekazują informacje o zajęciach, które się nie odbyły Studenci przekazują informacje o zajęciach, które się nie odbyły Jakość kształcenia zorientowana na studenta Jakość kształcenia zorientowana na studenta Jesteśmy mało identyfikowalni przez studentów Jesteśmy mało identyfikowalni przez studentów


Pobierz ppt "Ocena jakości dydaktyki Studencka ocena jakości realizacji wybranych przedmiotów przeprowadzona po semestrze letnim w roku akademickim 2009/2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google