Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Pesymista widzi trudności przy każdej okazji, optymista widzi okazję w każdej trudności.” Charles Kettering Rola gier symulacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Pesymista widzi trudności przy każdej okazji, optymista widzi okazję w każdej trudności.” Charles Kettering Rola gier symulacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 „Pesymista widzi trudności przy każdej okazji, optymista widzi okazję w każdej trudności.” Charles Kettering Rola gier symulacyjnych oraz e-learningu w kształtowaniu postawy przedsiębiorczej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

2 POSTAWA PRZEDSIĘBIORCZA
Chęć rozwoju Efektywne zarządzanie czasem Inteligencja Dostrzeganie możliwości Kreatywność Elastyczność Świadomość wyboru Umiejętność przewidywania konsekwencji Postawa proaktywna

3 Czy postawy przedsiębiorczej można się nauczyć?
POSTAWA EMOCJE PRZEKONANIA ZACHOWANIA

4 Czy postawy przedsiębiorczej można się nauczyć?
Postawy mogą ulegać zmianie – pod wpływem autorytetu lub długotrwałego procesu wychowawczego. Również osoby w małej mierze przedsiębiorcze mogą pracować nad kształtowaniem tej cenionej współcześnie dyspozycji. Praktyka i doświadczenie to najskuteczniejsza metoda rozwijania w sobie postawy przedsiębiorczej.

5 Przykłady gier szkoleniowych do wykorzystania w nauce przedsiębiorczości:
Kosmiczny biznes Głównym celem uczestników jest rozwój firmy w trudnych i zmiennych warunkach rynkowych oraz konkurowanie z firmami pozostałych uczestników Archipelago Symulacja dotycząca wpływu zarządzania relacjami z klientem na efektywność sprzedaży; Pokazuje mechanizmy zwiększające wartość sprzedaży; Prezentuje korzyści wynikające z budowania relacji z klientami. E-globe Daje możliwość sprawdzenia się w podejmowaniu skomplikowanych decyzji biznesowych; Ukazuje złożoność rzeczywistości biznesowej.

6 Przykłady gier szkoleniowych do wykorzystania w nauce przedsiębiorczości:
Praktykant uczestnik rozpoczyna praktykę, która umożliwi mu zapoznanie się z pracą w firmie samochodowej. Na koniec rozgrywki uczestnik zostaje zaproszony do gabinetu szefa, który zdecyduje o jego przyszłości w firmie. Doświadczenie oraz praktyczne umiejętności zdobyte podczas symulacji z pewnością okażą się przydatne podczas rzeczywistej pracy. Finanse bez tajemnic Gra strategiczna, której celem jest takie zarządzanie osobistymi finansami, aby na zakończenie dysponować jak największymi zasobami; Gra online, dostępna bezpłatnie. Mały sklep Skomplikowana symulacja prowadzenia małego osiedlowego sklepu spożywczego, która obejmuje okres 30 dni.; Gracz musi zaopatrywać sklep, ustalać ceny, marże, zmierzyć się z różnego rodzaju zdarzeniami losowymi, dbać o klientów itp. Farmersi Symulacja biznesowa na Dzikim Zachodzie; Zadaniem gracza jest hodowanie bydła, uprawa zboża, a także trafna inwestycja zysków; Gra polega na rywalizacji z konkurencją.

7 Portal Narodowego Banku Polskiego
Świetnym źródłem materiałów edukacyjnych zamieszczonych w Internecie i ogólnodostępnych jest strona Serwis umożliwia uczestniczenie w różnego rodzaju kursach e- learningowych z zakresu ekonomii, marketingu, przedsiębiorczości i zarządzania finansami. Kursy te zostały przygotowane przez teoretyków i praktyków zagadnień związanych z gospodarką. Ukończenie kursu wieńczone jest otrzymaniem dyplomu, który przesyłany jest pocztą. Źródło:

8 Przykłady kursów e-learningowych dostępnych w serwisie nbportal:
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GROSZ DO GROSZA CZYLI JAK INWESTOWAĆ ŚWIAT FINANSÓW KREDYTY I TY

9 Przykłady kursów e-learningowych dostępnych w serwisie nbportal:
„Podstawy przedsiębiorczości” kurs dostarcza szereg informacji niezbędnych osobom chcącym zająć się prowadzeniem własnego biznesu. Jego uczestnik poznaje istotę funkcjonowania gospodarki rynkowej, uwarunkowania, w jakich działa gospodarstwo, taktykę rozwoju współpracy międzynarodowej, jak również zyskuje okazję do określenia własnych predyspozycji do zarządzania firmą. „Grosz do grosza, czyli jak inwestować” udział w kursie gwarantuje uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej metod inwestowania – od najprostszych po najnowocześniejsze. „Świat finansów” wzięcie udziału w tym kursie daje możliwość zapoznania się z informacjami na temat mechanizmów rynku finansowego. „Kredyty i Ty” dzięki uczestnictwu w tym kursie uczniowie mogą pozyskać wiedzę na temat różnych form finansowania przez banki działalności gospodarczej.

10 Jakie elementy powinien zawierać efektywny kurs e-learningowy?
Uzupełnienie tradycyjnych lekcji Zbieżne cele kursu internetowego i tradycyjnego Jasny, przejrzysty układ Bieżąca informacja zwrotna Możliwość dokonywania oceny Stałe udoskonalanie formuły kursu

11 Portal Narodowego Banku Polskiego
Atrakcyjną formą zdobywania i utrwalania wiedzy ekonomicznej, dostępną na portalu edukacyjnym Narodowego Banku Polskiego są animacje i prezentacje multimedialne. Dotyczą one głównie zagadnień ekonomicznych, takich jak emisja, pomnażanie i tracenie pieniędzy, banki centralne, inflacja, wzrost gospodarczy, dług publiczny, bezrobocie i wiele innych, mieszczących się w następujących kategoriach tytułowych: finanse, system bankowy, rynek kapitałowy, pieniądz i polityka pieniężna, Euro, środki publiczne, bezrobocie i rynek pracy, przedsiębiorczość. Wiedza zawarta w wymienionych prezentacjach i animacjach przekazywana jest w sposób bardzo klarowny, niejednokrotnie humorystyczny. Zagadnienia omawiane są bardzo prostym, przystępnym językiem. Jest to świetna metoda, dzięki której uczniowie mogą utrwalić materiał wprowadzony podczas tradycyjnych lekcji.

12 Portal Narodowego Banku Polskiego
Źródło:

13 Portal Narodowego Banku Polskiego
Oprócz wszystkich wspomnianych wyżej metod poszerzania i utrwalania wiedzy uczniów portal Narodowego Banku Polskiego ma również w swojej bezpłatnej i ogólnodostępnej ofercie edukacyjnej sporo ciekawych, zabawnych gier, które też mogą być z powodzeniem wykorzystywane w czasie lekcji z zakresu podstaw przedsiębiorczości.

14 Portal Narodowego Banku Polskiego
„Marketing menager” gracz kieruje firmą, która inwestuje znaczne środki w produkcję samochodów. Jego zadaniem jest zbadanie rynku, opracowanie strategii sprzedaży oraz zarządzanie relacjami z klientami. „Bogaty emeryt” jest to gra strategiczna, której celem jest pokazanie możliwości, ale i konsekwencji korzystania z różnych metod lokowania środków przeznaczonych na emeryturę. „Moja firma” jest to symulacja własnego biznesu, zadaniem gracza jest wejście w rolę przedsiębiorcy, obmyślenie strategii i poprowadzenie własnego przedsiębiorstwa. „Gotówka” gra ukazuje możliwości inwestycyjne posiadanej gotówki – począwszy od akcji przez obligacje, dzieła sztuki, rynek nieruchomości. Jednocześnie uczestnik ma szansę nauczyć się kalkulacji ryzyka.

15 Portal Narodowego Banku Polskiego
Źródło:

16 Nowoczesne narzędzia edukacyjne
Uatrakcyjnienie lekcji Okazja do utrwalenia wiedzy teoretycznej Okazja do przetestowania wiedzy teoretycznej w praktyce Praktykowanie bez negatywnych konsekwencji w prawdziwym życiu Kształtowanie odporności na niepowodzenie Nauka odpowiedzialności za podejmowane decyzje Nauka przez zabawę

17 Bibliografia: www.edukator.pl www.farmersi.pl www.growingame.com
https://sites.google.com/site/lobezprzedsiebiorczosc/ Milena Rachid Chehab „W to mi graj” w: „Coaching. Twój rozwój – sukces – szczęście” nr 3/2012 (12) maj-czerwiec

18


Pobierz ppt "„Pesymista widzi trudności przy każdej okazji, optymista widzi okazję w każdej trudności.” Charles Kettering Rola gier symulacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google