Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonometria Menedżerska I

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonometria Menedżerska I"— Zapis prezentacji:

1 Ekonometria Menedżerska I
Specjalność

2 Ekonometria Menedżerska
umożliwia poznanie metod służących do: analizy, prognozowania, podejmowania decyzji dotyczących zjawisk gospodarczych

3 Profil absolwenta dysponuje podstawową wiedzą merytoryczną z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, zna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej, umie podejmować racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych.

4 Miejsca pracy matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych,
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi: matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych, informatycznych.

5 Miejsca pracy Absolwent będzie mógł wykonywać ekspertyzy na potrzeby zarówno gospodarki narodowej, jak i rozmaitych firm (np. ekspertyzy zarządzania kapitałem czy z zakresu marketingu).

6 Miejsca pracy Absolwent może podjąć pracę w firmach lub komórkach przedsiębiorstw i instytucji zajmujących się: inwestycjami kapitałowymi, ubezpieczeniami, zarządzaniem finansami, prognozowaniem makro i mikro ekonomicznym, modelowaniem polityki społecznej i państwa, ekspertyzami z zakresu marketingu.

7 Miejsca pracy banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy leasingowe,
firmy windykacyjne, biura maklerskie, działy marketingu przedsiębiorstw, biura badania rynku, komórki planistyczne urzędów samorządowych i rządowych.

8 Oferta dydaktyczna Przedmioty obowiązkowe:
Decyzje w warunkach niepewności i ryzyka, Teorie gier w ekonomii, Metody optymalizacji statystycznej, Modelowanie danych finansowych i badanie koniunktury

9 Oferta dydaktyczna W ramach przedmiotów do wyboru
(120 godzin dydaktycznych) student może wybrać dowolne przedmioty oferowane przez wszystkie specjalności na kierunku INFORMATYKA I EKONOMETRIA.

10 Oferta dydaktyczna Oferowane przedmioty do wyboru:
Zarządzanie strategiczne, Instrumenty finansowe, Zarządzanie marketingiem międzynarodowym, Psychologia reklamy, Gra biznesowa, Budżetowanie kapitałowe i decyzje finansowe.

11 Podsumowanie Studenci kończący specjalność Ekonometria menedżerska
mają podwójne przygotowanie: z ekonomii, zarządzania, marketingu czy finansów; z ilościowych metod i analiz w procesach gospodarczych.

12 Opiekun Specjalności Dziekan Wydziału ZIF
Prof. UE dr hab. Józef Dziechciarz Informacje: Bud. Z pok. 305, 309 tel


Pobierz ppt "Ekonometria Menedżerska I"

Podobne prezentacje


Reklamy Google