Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzrost jakości obsługi administracyjnej placówek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzrost jakości obsługi administracyjnej placówek."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzrost jakości obsługi administracyjnej placówek oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów – szkolenia informatyczne dla kadry administracyjnej Raport z badania ewaluacyjnego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Opracowanie: Instytut Badań w Oświacie Osoba odpowiedzialna: Szymon Więsław Kontakt: wroclaw@ibo.edu.pl

2 Założenia projektu Celem ogólnym projektu jest doskonalenie kwalifikacji kadr administracyjnych rzeszowskich placówek oświatowych do wymogów związanych z podnoszeniem efektywności funkcjonowania placówek w społeczeństwie opartym na wiedzy.

3 Rezultaty miękkie projektu Zgodnie z założeniami, w wyniku szkoleń osiągnięte powinny zostać następujące rezultaty miękkie projektu: zwiększenie zaufania we własne umiejętności posługiwania się ICT co najmniej przez 75% uczestników w pracy zawodowej, 90% uczestników podniesie lub zaktualizuje swoją wiedzę w zakresie posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem do obsługi administracyjno-biurowej placówek, 100% uczestników szkoleń będzie wykorzystywało w praktyce kwalifikacje i umiejętności, doskonalenie umiejętności korzystania ze specjalistycznego oprogramowania do obsługi administracyjno-biurowej.

4 NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI ANKIETY Weryfikacja miękkich rezultatów projektu szkolenie ICT w zarządzaniu finansami w oświacie

5 Zwiększenie zaufania we własne umiejętności posługiwania się ICT Ponad 97% uczestników szkolenia powiększyło swe zaufanie we własne umiejętności w zakresie posługiwania się ICT.

6 Zwiększenie wiedzy w zakresie posługiwania się oprogramowaniem 100% uczestników szkolenia zwiększyło swą wiedzę w zakresie posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem do obsługi administracyjno-biurowej placówek.

7 Wykorzystywanie w praktyce wiedzy i umiejętności 100% uczestników szkolenia będzie wykorzystywało w praktyce wiedzę i umiejętności nabyte podczas szkolenia.

8 Doskonalenie umiejętności korzystania ze specjalistycznego oprogramowania do obsługi administracyjno-biurowej Wszyscy uczestnicy szkolenia zwiększyli swe umiejętności korzystania ze specjalistycznego oprogramowania do obsługi administracyjno-biurowej

9 POSŁUGIWANIE SIĘ PROGRAMAMI OPTIVUM Wyniki szczegółowe ankiety

10 Jak ocenia Pan(i) swoje umiejętności w zakresie posługiwania się programami z serii Optivum?

11 Proszę wskazać, które czynności umie Pan(i) wykonać?

12 Proszę określić na ile Optivum jest przydatny w Pana(i) pracy

13 Proszę określić na ile Optivum wpływa na szybkość Pana(i) pracy

14 Proszę określić na ile Optivum wpływa na jakość (efekty) pracy

15 Programy Optivum – podsumowanie W zakresie posługiwania się programami Optivum nastąpił wyraźny wzrost deklarowanych umiejętności uczestników szkoleń. Średnia ocena (na skali 7-punktowej) wynosiła przed szkleniem 3,51 (poniżej średniej), po szkoleniu wzrosła do 4,85 – a więc zdecydowanie powyżej niej. Wszystkie testowane umiejętności potrafiło wykonać więcej osób – w przypadku obsługi programów wchodzących w skład Finansów Optivum wzrost ten był niemal dwukrotny. Wszystkie wskaźniki określające przydatność, wpływ na szybkość i efekty pracy również wzrosły. W przypadku oceny wpływu na szybkość i efekty po szkoleniu wszyscy odpowiedzieli zdecydowanie tak, lub tak. Efektem szkoleń jest wzrost umiejętności uczestników projektu w zakresie posługiwania się programami z pakietu Finanse Optivum.

16 POSŁUGIWANIE SIĘ PROGRAMEM MICROSOFT WORD Wyniki szczegółowe ankiety

17 Jak ocenia Pan(i) swoje umiejętności w zakresie posługiwania się edytorem tekstu Microsoft Word?

18 Proszę wskazać, które czynności umie Pan(i) wykonać w programie Microsoft Word?

19 Proszę określić na ile Microsoft Word jest przydatny w Pana(i) pracy

20 Proszę określić na ile Microsoft Word wpływa na szybkość Pana(i) pracy

21 Proszę określić na ile Microsoft Word wpływa na jakość (efekty) pracy

22 Microsoft Word – podsumowanie Umiejętności uczestników w zakresie programu Microsoft Word były zróżnicowane. Mimo, iż ich średnia wynosiła 4,25, to jednak co trzeci uczestnik rozpoczynający szkolenie ocenił je jako niższe od średniej. Po szkoleniu, nie tylko średnia ocen wzrosła do 5,13, ale również do 5 proc. zmalała liczba osób oceniających swoje umiejętności na 3 lub mniej. Wszystkie umiejętności objęte szkoleniem opanowane zostały przez ponad 90 proc. jego uczestników. Wzrosła też ocena wpływu programu na pracę na wszystkich trzech osiach, średnia ocena nie różniła się od maksymalnej wartości o więcej niż 10 proc. Efektem szkolenia jest osiągnięcie przez uczestników maksymalnych wartości w zakresie ćwiczonych umiejętności.

23 POSŁUGIWANIE SIĘ PROGRAMEM MICROSOFT EXCEL Wyniki szczegółowe ankiety

24 Jak ocenia Pan(i) swoje umiejętności w zakresie posługiwania się edytorem tekstu Microsoft Excel?

25 Proszę wskazać, które czynności umie Pan(i) wykonać w programie Microsoft Excel?

26 Proszę określić na ile Microsoft Excel jest przydatny w Pana(i) pracy

27 Proszę określić na ile Microsoft Excel wpływa na szybkość Pana(i) pracy

28 Proszę określić na ile Microsoft Excel wpływa na jakość (efekty) pracy

29 Microsoft Excel – podsumowanie Umiejętności uczestników w zakresie programu Microsoft Excel były niższe niż w przypadku programu Microsoft Word. Średnia na wstępie wynosiła 3,89, a połowa uczestników oceniła je jako niższe od średniej. Po szkoleniu średnia ocen wzrosła do 5,08. Wszystkie umiejętności objęte szkoleniem opanowane zostały przez ponad 90 proc. jego uczestników, a w przypadku posługiwania się tabelami przestawnymi zadeklarowało nabycie tej umiejętności 100 proc. ankietowanych. Wzrosła też ocena wpływu programu na jakość i efektywność pracy. Efektem szkolenia jest osiągnięcie przez uczestników maksymalnych wartości w zakresie ćwiczonych umiejętności.

30 POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM Wyniki szczegółowe ankiety

31 Na ile to zdanie odnosi się do Pana(i): Jestem kompetentnym użytkownikiem komputera

32 Na ile to zdanie odnosi się do Pana(i): Efektywnie wykorzystuję komputer do pracy

33 Na ile to zdanie odnosi się do Pana(i): Bez komputera pracował(a)bym równie szybko

34 Na ile to zdanie odnosi się do Pana(i): Nie rozumiem, dlaczego kładzie się tak duży nacisk na komputeryzację

35 Na ile to zdanie odnosi się do Pana(i): Komputery pozwalają zwiększyć efektywność pracy

36 Na ile to zdanie odnosi się do Pana(i): Boję się komputera

37 Na ile to zdanie odnosi się do Pana(i): Komputer jest niezbędnym wyposażeniem każdego urzędniczego stanowiska pracy

38 Na ile to zdanie odnosi się do Pana(i): Gdyby mnie ktoś nauczył chętnie częściej korzystał(a)bym z komputera

39 Na ile to zdanie odnosi się do Pana(i): Nie wyobrażam sobie pracy przy komputerze bez wsparcia ze strony informatyka

40 Jaki jest Pana(i) stosunek do komputera?

41 Proszę zaznaczyć stwierdzenie, które najlepiej charakteryzuje Pana(i) stosunek do komputera

42 Posługiwanie się komputerem – podsumowanie Celem pytań dotyczących posługiwania się komputerem było określenie zmiany postawy uczestników projektu wobec tego narzędzia. Po szkoleniu uczestnicy nabrali wiary we własne możliwości. Zwiększyło się przekonanie, że jestem kompetentnym użytkownikiem komputera (średnio z 3,56 na 4,23) efektywnie wykorzystuję komputer w pracy (średnio z 3,98 na 4,41)

43 Ocena organizacji szkolenie Atmosfera na zajęciach5,90 Poziom wiedzy wykładowcy z zakresu prowadzonego szkolenia 5,80 Sposób przekazywania wiadomości przez wykładowcę 5,80 Szkolenie było prowadzone zgodnie z planem5,65 Jakość i przydatność materiałów szkoleniowych5,50 Na ile jestem zainteresowana(-y) szkoleniem poszerzającym zdobyte tu umiejętności? 5,50 Na ile wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia uważam za przydatne w praktyce? 5,18 Przygotowanie sali5,15 Na wszystkie pytania dotyczące organizacji szkolenia uczestnicy odpowiedzieli w przedziale między bardzo dobrze a celująco. Najwyżej oceniono atmosferę na zajęciach oraz kompetencje wykładowcy. Najniżej – choć nadal lepiej niż bardzo dobrze – przygotowanie sali.

44 ICT w zarządzaniu finansami w oświacie – konkluzja Efektem szkolenia jest podniesienie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się ICT oraz zwiększenie zaufania we własne możliwości i poprawa samopoczucia – co jest niezbędnym fundamentem przyszłego samorozwoju uczestników. Szkolenie było również bardzo dobrze zorganizowane.

45 NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI ANKIETY Weryfikacja miękkich rezultatów projektu szkolenie Nowoczesny pracownik administracyjny systemu oświaty

46 Zwiększenie zaufanie we własne umiejętności posługiwania się ICT Blisko 93% uczestników szkolenia powiększyło swe zaufanie we własne umiejętności w zakresie posługiwania się ICT.

47 Zwiększenie wiedzy w zakresie posługiwania się oprogramowaniem Prawie 93% uczestników szkolenia zwiększyło swą wiedzę w zakresie posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem do obsługi administracyjno-biurowej placówek.

48 Wykorzystywanie w praktyce wiedzy i umiejętności 100% uczestników szkolenia zadeklarowało, że będzie wykorzystywało w praktyce wiedzę i umiejętności nabyte podczas szkolenia.

49 Doskonalenie umiejętności korzystania ze specjalistycznego oprogramowania do obsługi administracyjno-biurowej Zdecydowana większość uczestników szkolenia zwiększyła swe umiejętności korzystania ze specjalistycznego oprogramowania do obsługi administracyjno-biurowej.

50 POSŁUGIWANIE SIĘ PROGRAMEM MICROSOFT WORD Wyniki szczegółowe ankiety

51 Jak ocenia Pan(i) swoje umiejętności w zakresie posługiwania się edytorem tekstu Microsoft Word?

52 Proszę wskazać, które czynności umie Pan(i) wykonać w programie Microsoft Word?

53 Proszę określić na ile Microsoft Word jest przydatny w Pana(i) pracy

54 Proszę określić na ile Microsoft Word wpływa na szybkość Pana(i) pracy

55 Proszę określić na ile Microsoft Word wpływa na jakość (efekty) pracy

56 Microsoft Word – podsumowanie Średnia ocena własnych umiejętności w zakresie posługiwania się programem wzrosła z 4,48 do 5,57. Co więcej, po szkoleniu wszyscy uczestnicy odpowiedzieli powyżej środka skali, a więc tak lub zdecydowanie tak. Praktycznie wszystkie umiejętności zostały zdobyte przez ponad 80 proc. uczestników szkolenie. Mniejszy odsetek osób (ale stale powyżej 50 proc.) dotyczył jedynie mechanizmów grupowej pracy nad dokumentem oraz zapisywania plików w formacie PDF. O ile, w przypadku narzędzi pracy grupowej jest to zrozumiałe – wymaga bowiem zrozumienia potrzeb takiego mechanizmu, tak w przypadku zapisywania w formacie PDF budzić może pewne zdziwienie – jest to bowiem niezwykle prosta czynność. Wyraźnie też wzrosła ocena przydatności programu i jego wpływu na pracę.

57 POSŁUGIWANIE SIĘ PROGRAMEM MICROSOFT EXCEL Wyniki szczegółowe ankiety

58 Jak ocenia Pan(i) swoje umiejętności w zakresie posługiwania się edytorem tekstu Microsoft Excel?

59 Proszę wskazać, które czynności umie Pan(i) wykonać w programie Microsoft Excel?

60 Proszę określić na ile Microsoft Excel jest przydatny w Pana(i) pracy

61 Proszę określić na ile Microsoft Excel wpływa na szybkość Pana(i) pracy

62 Proszę określić na ile Microsoft Excel wpływa na jakość (efekty) pracy

63 Microsoft Excel – podsumowanie Wzrost umiejętności posługiwania się programem jest imponujący. Przed szkoleniem większość uczestników określała swoje umiejętności jako mniejsze od średniej, po szkoleniu wszyscy określili je jako średnie lub wysokie. Dobrze obrazuje to wzrost średniej oceny własnych umiejętności, który wzrósł z 3,33 (poniżej średniej) do 5,15 (zdecydowanie powyżej średniej). Każdą z umiejętności posiadło przynajmniej 90 proc. uczestników szkolenia, a w przypadku tworzenia tabel i wykresów przestawnych nastąpiła zmiana z 10 na 90 proc. Wyraźnie też wzrosła ocena przydatności programu i jego wpływu na pracę.

64 POSŁUGIWANIE SIĘ ZASOBAMI INTERNETU Wyniki szczegółowe ankiety

65 Jak ocenia Pan(i) swoje umiejętności w zakresie posługiwania się zasobami Internetu?

66 Proszę wskazać, które czynności umie Pan(i) wykonać?

67 Proszę określić na ile Internet jest przydatny w Pana(i) pracy

68 Proszę określić na ile Internet wpływa na szybkość Pana(i) pracy

69 Proszę określić na ile Internet wpływa na jakość (efekty) pracy

70 Internet – podsumowanie Ocena własnych umiejętności w zakresie posługiwania się Internetem była już na początku szkolenia wysoka (5,0). Po szkoleniu wzrosła jednak do 6,18. Prawie 80 proc. uczestników zadeklarowało swoje umiejętności na poziomie bardzo dobrym lub niemal bardzo dobrym. Wszyscy uczestnicy szkolenia zadeklarowali zdobycie wszystkich umiejętności objętych ankietą. Nieznacznie też wzrosły oceny wpływu Internetu na pracę.

71 POSŁUGIWANIE SIĘ PROGRAMAMI OPTIVUM Wyniki szczegółowe ankiety

72 Jak ocenia Pan(i) swoje umiejętności w zakresie posługiwania się programami Optivum?

73 Proszę określić na ile Optivum jest przydatny w Pana(i) pracy

74 Proszę określić na ile Optivum wpływa na szybkość Pana(i) pracy

75 Proszę określić na ile Optivum wpływa na jakość (efekty) pracy

76 Programy Optivum – podsumowanie Średnie umiejętności uczestników szkolenia w zakresie programów Optivum wzrosły znacząco. Rozkład samoocen przed szkoleniem był raczej równomierny, plasował się w okolicy średniej. Po szkoleniu ponad połowa jego uczestników zadeklarowała umiejętności bardzo dobre lub prawie bardzo dobre. Wyraźnie wzrosła też ocena wpływu programów na efektywność i jakość pracy.

77 POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM Wyniki szczegółowe ankiety

78 Na ile to zdanie odnosi się do Pana(i): Jestem kompetentnym użytkownikiem komputera

79 Na ile to zdanie odnosi się do Pana(i): Efektywnie wykorzystuję komputer do pracy

80 Na ile to zdanie odnosi się do Pana(i): Bez komputera pracował(a)bym równie szybko

81 Na ile to zdanie odnosi się do Pana(i): Nie rozumiem, dlaczego kładzie się tak duży nacisk na komputeryzację

82 Na ile to zdanie odnosi się do Pana(i): Komputery pozwalają zwiększyć efektywność pracy

83 Na ile to zdanie odnosi się do Pana(i): Boję się komputera

84 Na ile to zdanie odnosi się do Pana(i): Komputer jest niezbędnym wyposażeniem każdego urzędniczego stanowiska pracy

85 Na ile to zdanie odnosi się do Pana(i): Gdyby mnie ktoś nauczył chętnie częściej korzystał(a)bym z komputera

86 Na ile to zdanie odnosi się do Pana(i): Nie wyobrażam sobie pracy przy komputerze bez wsparcia ze strony informatyka

87 Jaki jest Pana(i) stosunek do komputera? Proszę wybrać dokończenie zdania: Komputer jest narzędziem …

88 Proszę zaznaczyć stwierdzenie, które najlepiej charakteryzuje Pana(i) stosunek do komputera

89 Posługiwanie się komputerem – podsumowanie Postawy wobec komputeryzacji zmieniły się w dobrą stronę. Wzrosła liczba osób: Oceniających się jako kompetentnych użytkowników komputera; Deklarujących efektywne wykorzystywanie komputera do pracy; Twierdzących, że komputer jest niezbędnym wyposażeniem każdego stanowiska pracy; Zmalała zaś liczba osób, które: Nie rozumieją dlaczego tak duży nacisk kładzie się na komputeryzację Zaskakuje wzrost liczby osób, które twierdzą, że nie wyobrażają sobie pracy bez pomocy informatyka.

90 Ocena organizacji szkolenie Atmosfera na zajęciach5,8 Sposób przekazywania wiadomości przez wykładowcę 5,7 Poziom wiedzy wykładowcy z zakresu prowadzonego szkolenia 5,6 Jakość i przydatność materiałów szkoleniowych 5,6 Szkolenie było prowadzone zgodnie z planem 5,5 Na ile jestem zainteresowana(-y) szkoleniem poszerzającym zdobyte tu umiejętności? 5,4 Na ile wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia uważam za przydatne w praktyce? 5,2 Na wszystkie pytania dotyczące organizacji szkolenia uczestnicy odpowiedzieli w przedziale między bardzo dobrze a celująco. Najwyżej oceniono atmosferę na zajęciach oraz sposób przekazywania wiadomości. Najniżej – choć nadal lepiej niż bardzo dobrze – przydatność uzyskanej wiedzy.

91 Nowoczesny pracownik administracyjny systemu oświaty – konkluzja Efektem szkolenia jest podniesienie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się ICT oraz zwiększenie zaufania we własne możliwości i poprawa samopoczucia – co jest niezbędnym fundamentem przyszłego samorozwoju uczestników. Szkolenie było również bardzo dobrze zorganizowane.

92 Konkluzja Porównanie założonych i osiągniętych rezultatów miękkich projektu (suma): Założenie: zwiększenie zaufania we własne umiejętności posługiwania się ICT co najmniej przez 75% uczestników w pracy zawodowej, W dwóch grupach objętych projektem osiągnięto odpowiednio 97% i 93% – cel został więc osiągnięty Założenie: 90% uczestników podniesie lub zaktualizuje swoją wiedzę w zakresie posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem do obsługi administracyjno-biurowej placówek, W dwóch grupach objętych projektem osiągnięto odpowiednio 97% i 93% – cel został więc osiągnięty Założenie: 100% uczestników szkoleń będzie wykorzystywało w praktyce kwalifikacje i umiejętności, W obu grupach uzyskano 100% – cel został więc osiągnięty Założenie: doskonalenie umiejętności korzystania ze specjalistycznego oprogramowania do obsługi administracyjno-biurowej. W dwóch grupach objętych projektem osiągnięto odpowiednio 93% i 100% – cel został więc osiągnięty.

93 Analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczestników szkolenia pozwala stwierdzić, że w obrębie obu cykli szkoleń objętych projektem osiągnięte zostały cele polegające na zwiększeniu zarówno umiejętności i samopoczucia w zakresie posługiwania się narzędziami ICT. Bardzo dobrze oceniono też organizację szkoleń.


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzrost jakości obsługi administracyjnej placówek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google