Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moduł Komunikacji Elektronicznej Systemu ZEFIR z Podatnikami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moduł Komunikacji Elektronicznej Systemu ZEFIR z Podatnikami"— Zapis prezentacji:

1 Moduł Komunikacji Elektronicznej Systemu ZEFIR z Podatnikami
Izba Celna w Olsztynie e-ZEFIR Moduł Komunikacji Elektronicznej Systemu ZEFIR z Podatnikami e - Deklaracje Przygotowanie prezentacji: Mirosław Jankowski Naczelnik Wydziału Akcyzy i Gier ul. Dworcowa 1 Olsztyn tel.: fax :

2 Plan prezentacji Podstawy prawne dotyczące deklaracji dla podatku akcyzowego i podatku od gier Moduł komunikacji elektronicznej E- Zefir Przeznaczenie modułu e-Zefir Korzystanie z modułu e-Zefir Wymagania dla podatników Elektroniczny podpis kwalifikowany Upoważnienie do składania elektronicznych deklaracji Niezbędne aplikacje, wymagania techniczne Izba Celna w Olsztynie ul. Dworcowa 1 Olsztyn tel.: fax :

3 e Deklaracje podstawy prawne
e Deklaracje podstawy prawne Podstawy prawne dot. deklaracji dla podatku akcyzowego i podatku od gier Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa art. 3a; art.3b ( tekst jednolity z dnia 10 maja 2012 r. Dz.U. z 2012 r., poz. 749) Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz ze zm.) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U. Nr 64, poz.565 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. Nr 259, poz.1769 ze zm.) Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 171, poz.1016 ) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. Nr 246, poz ze zm.) Izba Celna w Olsztynie ul. Dworcowa 1 Olsztyn tel.: fax :

4 e Deklaracje podstawy prawne
e Deklaracje podstawy prawne Podstawy prawne dot. deklaracji dla podatku akcyzowego i podatku od gier Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. Nr 207, poz. 1231) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. Nr 293, poz. 1733) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 30 kwietnia 2012 r, poz. 1474) Izba Celna w Olsztynie ul. Dworcowa 1 Olsztyn tel.: fax :

5 e Deklaracje podstawy prawne
e Deklaracje podstawy prawne Podstawy prawne dot. deklaracji dla podatku akcyzowego i podatku od gier Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej weszło życie dnia r. Izba Celna w Olsztynie Dla deklaracji: AKC4/AKC-4zo wraz z załącznikami: AKC-4/A, AKC-4/B, AKC-4/C, AKC-4/D, AKC-4/E, AKC-4/F, AKC-4/H, AKC-4/I, AKC-4/J, AKC-4/K. POG5 wraz z załącznikami: POG-5/A, POG-5/C, POG-5/D ul. Dworcowa 1 Olsztyn tel.: fax :

6 e Deklaracje podstawy prawne
e Deklaracje podstawy prawne Weszło w życie od 1 stycznia 2012r. dla deklaracji : 1.deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej AKC-EN 2.deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy AKC-PA 3.informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym: alkoholu etylowym (INF-A), winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich (INF-B), piwie (INF-C), paliwach silnikowych z wyłączeniem gazu (INF-D), wyrobach tytoniowych (INF-F), paliwach opałowych (INF-I), o gazie (INF-J) oraz o olejach smarowych i pozostałych olejach (INF-K) 4.deklaracji dla podatku od gier przeznaczonej dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera (POG-P) 5.deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika AKC-P 6.informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1) 7.informacji w sprawie opłaty paliwowej 8.deklaracji dla podatku od gier POG-4 wraz z załącznikami POG-4/R oraz POG-4/A (przeznaczonej dla podatników prowadzących salony gier na automatach oraz podatników urządzających gry na automatach o niskich wygranych) 9.deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U 10.zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego AKC-WW od r. P-KOP od r Izba Celna w Olsztynie ul. Dworcowa 1 Olsztyn tel.: fax :

7 Moduł Komunikacji Elektronicznej Systemu ZEFIR z Podatnikami
System ZEFIR e-ZEFIR Moduł Komunikacji Elektronicznej Systemu ZEFIR z Podatnikami Moduł e-Zefir jest modułem komunikacji elektronicznej Systemu Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo Księgowego ZEFIR z Podatnikami. System e-Zefir pozwala komunikować się podatnikom podatku akcyzowego i podatku od gier z Urzędem Celnym drogą elektroniczną za pomocą Internetu. Elektroniczne deklaracje dla podatku akcyzowego i elektroniczne deklaracje dla podatku od gier w postaci dokumentów XML. Specyfikacje XML są udostępnione na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce „Systemy Informatyczne” oraz na stronie Izba Celna w Olsztynie ul. Dworcowa 1 Olsztyn tel.: fax :

8 Przeznaczenie modułu e-Zefir
Przeznaczenie modułu e-Zefir Zadaniem modułu jest udostępnienie kanałów komunikacji elektronicznej, pozwalających na dopełnienie niezbędnych formalności, minimalizując tym samym konieczność osobistej wizyty w urzędzie. Deklaracje składane w formie elektronicznej nie wymagają złożenia ich w wersji papierowej. Komunikacja z modułem e-Zefir jest realizowana poprzez wymianę dokumentów w postaci elektronicznej w formacie XML. Schemat, słowniki oraz inne materiały dostępne na stronach portalu e-Zefir. Wszystkie przesyłane do systemu dokumenty w postaci elektronicznej muszą być opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Na potrzeby komunikacji z modułem e-Zefir nie jest wymagany dedykowany certyfikat, dokumenty mogą być podpisywane przy użyciu certyfikatu podpisu kwalifikowanego wykorzystywanego w innych systemach np. administracji publicznej. Izba Celna w Olsztynie ul. Dworcowa 1 Olsztyn tel.: fax :

9 Korzystanie z modułu e-Zefir
Korzystanie z modułu e-Zefir Korzystanie z portalu – funkcje portalu. Portal e-Zefir udostępnia następujące funkcje: Bez logowania (ogólnodostępny zawsze) umożliwiający: - wysyłanie dokumentów do systemu ( podpisanych plików XML), - pobieranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) na podstawie nr referencyjnego nadawanego przez system, - przegląd/pobieranie dokumentacji, specyfikacji, słowników, reguł, instrukcji, Z logowaniem (autoryzowany, przeznaczony dla podmiotów, którzy wysyłają deklaracje w formie elektronicznej) umożliwiającym dodatkowo: - przegląd własnych dokumentów z ostatnich trzech miesięcy z możliwością podglądu/pobrania każdego z nich, zarządzanie kontem użytkownika. Oprócz UPO podmiot może otrzymać komunikat inf. np. o błędach. Izba Celna w Olsztynie ul. Dworcowa 1 Olsztyn tel.: fax :

10 Korzystanie z modułu e-Zefir
Korzystanie z modułu e-Zefir Korzystanie z portalu- Wymagania Izba Celna w Olsztynie I.Certyfikat bezpiecznego elektronicznego podpisu kwalifikowanego można uzyskać: 1. Enigma SOI Sp. z o.o. 2. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 3. MobiCert Sp. z o.o. 4. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 5. Unizeto Technologies S.A. (Źródło: Strona internetowa Narodowe Centrum Certyfikacji: II. Zalecane przeglądarki Fierfox 5, Internet Explorer 8 ul. Dworcowa 1 Olsztyn tel.: fax :

11 Korzystanie z modułu e-Zefir
Korzystanie z modułu e-Zefir Korzystanie z portalu- wymóg posiadania pełnomocnictwa. III. Deklaracja dla podatku akcyzowego oraz deklaracja dla podatku od gier składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być podpisana przez pełnomocnika podatnika. IV. Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środka komunikacji elektronicznej UPL-1 (dokument UPL-1 składa się we właściwym urzędzie skarbowym) oraz elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Osoby fizyczne, które we własnym imieniu składają elektroniczną deklarację nie muszą składać dokumentu UPL-1, a zgodność danych wynikających z deklaracji z danymi zawartymi w podpisie kwalifikowanym jest weryfikowana na podstawie nr PESEL. W przypadku, gdy podatnik chce upoważnić pracowników biura podatkowego lub agencji celnej do składania deklaracji w jego imieniu, w dokumencie UPL-1 musi wskazać konkretnego pracownika/ów. Jeżeli takie pełnomocnictwo już było złożone w urzędzie skarbowym, to nie ma potrzeby składać odrębnego pełnomocnictwa dla deklaracji składanych do urzędu celnego. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa OPL-1 Izba Celna w Olsztynie ul. Dworcowa 1 Olsztyn tel.: fax :

12 Korzystanie z modułu e-Zefir
Korzystanie z modułu e-Zefir Korzystanie z portalu – obsługa dokumentów elektronicznych Użytkownik Wypełnienie deklaracji Podpisanie deklaracji podpisem kwalifikowanym Wczytanie deklaracji do Systemu e Zefir Weryfikacja deklaracji Nadanie UPO Izba Celna w Olsztynie ul. Dworcowa 1 Olsztyn tel.: fax :

13 Proces weryfikacji poprawności dokumentu elektronicznego
Proces weryfikacji poprawności dokumentu elektronicznego Izba Celna w Olsztynie ul. Dworcowa 1 Olsztyn tel.: fax :

14 SOFA - aplikacja stworzona przez Izbę Celna w Krakowie, przeznaczona do wypełniania deklaracji podatkowych Kontakt: Izba Celna w Krakowie; Wydział Utrzymania, Administrowania i Rozwoju Systemów ZEFIR, OSOZ, KBK i EORI; •Wrota Celne - oferowana przez firmę zewnętrzną usługa dostępna ze strony WWW służąca wymianie danych między podmiotami gospodarczymi a administracją celną •Protektor – darmowa aplikacja służąca do podpisywania plików XML podpisem kwalifikowanym, dostępna do pobrania ze strony Aplikacje pomocnicze Izba Celna w Olsztynie ul. Dworcowa 1 Olsztyn tel.: fax :

15 Aplikacje pomocnicze Aplikacja Sofa –System Obsługi Formularzy Akcyzowych, Gier i Kopalin umożliwia wygenerowanie pliku xml następujących deklaracji Izba Celna w Olsztynie Podatek akcyzowy Podatek od gier AKC -4 AKC-4A AKC-4B AKC-4C AKC-4D AKC-4H AKC-4I AKC-4K AKC-U POG-5 POG-5A POG-5C POG-5D POG-4 POG-4A POG-4R POG-P GHD-1 ul. Dworcowa 1 Olsztyn tel.: fax :

16 Aplikacje pomocnicze W celu wykorzystania Aplikacji Sofa –System Obsługi Formularzy Akcyzowych, Gier i Kopalin Należy podać na adres Nazwę firmy Rodzaj deklaracji Dane kontaktowe Izba Celna w Olsztynie ul. Dworcowa 1 Olsztyn tel.: fax :

17 Korzyści dla podatnika
Korzyści dla podatnika Statystyka Ułatwienia w procesie obsługi. 2. Możliwość wysłania deklaracji z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. 3. Skrócenie czasu załatwiania spraw. 4. Informacja on-line o stanie sprawy (deklaracja przyjęta, zweryfikowana, odrzucona itp.). 5. Oszczędność czasu i kosztów w zakresie: przygotowania i wysyłki dokumentów. 6. Eliminowanie ryzyka nieterminowego złożenia deklaracji (wywiązania się z obowiązku podatkowego) zagubienia bądź zniszczenia deklaracji Izba Celna w Olsztynie ul. Dworcowa 1 Olsztyn tel.: fax : 17

18 Korzyści dla podatnika
Korzyści dla podatnika Statystyka Rok 2010: liczba złożonych deklaracji akcyzowych i podatku od gier: kwota wymierzonego podatku akcyzowego: 55 684 475 997,32 zł kwota wymierzonego podatku od gier: 1 656 811 127,47 zł liczba stron złożonych „papierowych” formularzy: 2 348 170 (prawie 4 700 ryz papieru) Izba Celna w Olsztynie ul. Dworcowa 1 Olsztyn tel.: fax : 18

19 Korzyści dla podatnika
Korzyści dla podatnika Statystyka Rok 2011, styczeń - lipiec: liczba złożonych deklaracji akcyzowych i podatku od gier: kwota wymierzonego podatku akcyzowego: 31 986 019 242,26 zł kwota wymierzonego podatku od gier: 856  ,24 zł liczba stron złożonych „papierowych” formularzy: 1 307 765 (prawie 2 650 ryz papieru) Izba Celna w Olsztynie ul. Dworcowa 1 Olsztyn tel.: fax : 19

20 Więcej informacji na stronie:
Więcej informacji na stronie: Służby Celnej w Ministerstwie Finansów (Zakładka: Systemy informatyczne / ZEFIR) oraz na: Stronie systemów celnych Służby Celnej RP Portal e-ZEFIR jest dostępny bezpośrednio pod adresem: Izba Celna w Olsztynie ul. Dworcowa 1 Olsztyn tel.: fax :

21 Izba Celna w Olsztynie ul. Dworcowa 1
Kontakt Izba Celna w Olsztynie ul. Dworcowa 1 Wydział Akcyzy i Gier tel , Urząd Celny w Elblągu ul. Warszawska 129a Referat Akcyzy i Gier tel , Urząd Celny w Olsztynie ul. Składowa 5 tel , Izba Celna w Olsztynie ul. Dworcowa 1 Olsztyn tel.: fax :

22 Dziękuję za uwagę. Izba Celna w Olsztynie 2017-03-24 ul. Dworcowa 1
tel.: fax :


Pobierz ppt "Moduł Komunikacji Elektronicznej Systemu ZEFIR z Podatnikami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google