Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Włodzimierz Kiernożycki Serock, 18 maja 2012 r. ZMIANY UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO I WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC CZĘŚĆ II ZMIANY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Włodzimierz Kiernożycki Serock, 18 maja 2012 r. ZMIANY UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO I WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC CZĘŚĆ II ZMIANY."— Zapis prezentacji:

1 1 Włodzimierz Kiernożycki Serock, 18 maja 2012 r. ZMIANY UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO I WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC CZĘŚĆ II ZMIANY W UMOWACH OPARTYCH NA WARUNAKCH KONTRAKTOWYCH FIDIC

2 2 W Czerwonej Książce w Klauzuli 13.1 wymieniono następujące rodzaje zmian: zmiany ilościowe, jakościowe, zmiany lokalizacyjne lub gabarytowe, pominięcie jakiejkolwiek Roboty, dodatkowe roboty, urządzenia i materiały lub usługi, zmiany w kolejności i terminach wykonywania Robót zapis dotyczący Robót dodatkowych, urządzeń i materiałów lub usług, nie może być zastosowany do prac wykraczających poza przedmiot zamówienia (zabronione przez Art. 140.3.) ZMIANY W WARUKACH KONTRAKTOWYCH FIDIC

3 3 W Żółtej Książce w Klauzuli 13.1 przewiduje się możliwość zmian ale nie określa wyraźnie co mogą obejmować zmiany Zapis dotyczący możliwości wprowadzenia zmian nie może być zastosowany do prac wykraczających poza przedmiot zamówienia (zabronione przez Art. 140.3.) ZAMIANY W WARUNAKCH KONTRAKTOWYCH FIDIC

4 4 KLAUZULE PRZEWIDUJĄCE ISTOTNE ZMIANY W KONTRAKCIE Przyjmuje się, że istotne zmiany są skutkiem sytuacji lub okoliczności, przewidzianych w określonych klauzulach Warunków Kontraktowych FIDIC, dających Wykonawcy prawo do ubiegania się o przedłużenie Czasu na Ukończenie i/lub dopłatę do Ceny Kontraktowej. Jednakże nie wszystkie istotne zmiany (chociaż przewidziane w WK FIDIC) mogą być wprowadzone do zawartej umowy na zamówienie publiczne.

5 5 KLAUZULE PRZEWIDUJĄCE ISTOTNE ZMIANY W KONTRAKCIE Klauzula 1.9 - Żółta Książka [Błędy w Wymaganiach Zamawiającego], Klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy], Klauzula 4.6 [Współpraca], Klauzula 4.7 [Wytyczenie], Klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne],

6 6 KLAUZULE PRZEWIDUJĄCE ISTOTNE ZMIANY W KONTRAKCIE Klauzula 4.24 [Wykopaliska], Klauzula 5.1 - Żółta Książka [Ogólne zobowiązania projektowe], Klauzula 5.4 - Żółta Książka [Normy techniczne i przepisy], Klauzula 7.4 [Próby],

7 7 KLAUZULE PRZEWIDUJĄCE ISTOTNE ZMIANY W KONTRAKCIE Klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], Klauzula 8.5 [Opóźnienia spowodowane przez władze], Klauzula 9.2 [Opóźnione Próby Końcowe], Klauzula 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych],

8 8 KLAUZULE PRZEWIDUJĄCE ISTOTNE ZMIANY W KONTRAKCIE Klauzula 13.2 [Analiza wartości], Klauzula 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne], Klauzula 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu], Klauzula 14.1 [Cena Kontraktowa], Klauzula 17.3 [Ryzyko Zamawiającego], Klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej]

9 9 ANALIZA WYBRANYCH KLAUZUL WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC § w

10 10 SCHEMAT ANALIZY KLAUZULI 4.12 [NIEPRZEWIDYWALNE WARUNKI FIZYCZNE] Zmiana w rozumieniu PZP Istotna Możliwa do uwzględnienia Nieistotna Inna w ogłoszeniu/SIWZ (umowie) Zmiana TakNierealizacyjna Roszczenie TerminoweKwotowe Rozstrzygnięcie AneksInne: Zamówienie ZamówienieUgoda dodatkowew trybieOrzeczenie lub uzupełniającekonkurencyjnym

11 11 SCHEMAT ANALIZY KLAUZULI 5.1 - ŻÓŁTA KSIĄŻKA [OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA PROJEKTOWE] Zmiana w rozumieniu PZP Istotna Możliwa do uwzględnienia Nieistotna Inna w ogłoszeniu/SIWZ (umowie) Zmiana TakNierealizacyjna Roszczenie TerminoweKwotowe Rozstrzygnięcie AneksInne: Zamówienie ZamówienieUgoda dodatkowew trybieOrzeczenie lub uzupełniającekonkurencyjnym

12 12 SCHEMAT ANALIZY KLAUZULI 2.1 [PRAWO DOSTĘPU DO TERENU BUDOWY] Zmiana w rozumieniu PZP Istotna Możliwa do uwzględnienia Nieistotna Inna w ogłoszeniu/SIWZ (umowie) Zmiana TakNierealizacyjna Roszczenie TerminoweKwotowe Rozstrzygnięcie AneksInne: Zamówienie ZamówienieUgoda, Orzeczenie dodatkowew trybie (zmiana w formie lub uzupełniającekonkurencyjnym pisemnej)

13 13 KLAUZULE PRZEWIDUJĄCE NIEISTOTNE ZMIANY W KONTRAKCIE Inne klauzule Warunków Kontraktowych FIDIC odnoszące się do spraw wymagających pisemnej formy zmiany umowy

14 14 SCHEMAT ANALIZY KLAUZULI 4.3 [PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY] Zmiana w rozumieniu PZP Istotna Możliwa do uwzględnienia Nieistotna Inna w ogłoszeniu/SIWZ (umowie) (zmiana w formie pisemnej) TakNieZmiana realizacyjna Roszczenie TerminoweKwotowe Rozstrzygnięcie AneksInne: Zamówienie ZamówienieUgoda dodatkowew trybieOrzeczenie lub uzupełniającekonkurencyjnym

15 15 KLAUZULE PRZEWIDUJĄCE MOŻLIWOŚĆ INNEGO SPOSOBU WYKONYWANIA KONTRAKTU Inne klauzule Warunków Kontraktowych FIDIC odnoszące się do spraw nie wymagających zmiany postanowień umowy

16 16 SCHEMAT ANALIZY KLAUZULI 8.6 [TEMPO WYKONAWSTWA] Zmiana w rozumieniu PZP Istotna Możliwa do uwzględnienia Nieistotna Inna w ogłoszeniu/SIWZ (umowie) Zmiana TakNie realizacyjna Roszczenie TerminoweKwotowe Rozstrzygnięcie AneksInne: Zamówienie ZamówienieUgoda dodatkowew trybieOrzeczenie lub uzupełniającekonkurencyjnym

17 17 CZĘŚĆ WARSZTATOWA Uczestnicy seminarium opracowują analizy zmian i dokonują wyboru ścieżek postępowania w odniesieniu do: zaprezentowanych klauzul dających Wykonawcy podstawę do roszczeń, zmian dotyczących sposobu wykonania umowy Klauzule powinny być pogrupowane zgodnie z omówionymi poprzednio ścieżkami (schematami)


Pobierz ppt "1 Włodzimierz Kiernożycki Serock, 18 maja 2012 r. ZMIANY UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO I WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC CZĘŚĆ II ZMIANY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google