Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Piliszek, Włodzimierz Kiernożycki Serock, 19 maja 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Piliszek, Włodzimierz Kiernożycki Serock, 19 maja 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Jacek Piliszek, Włodzimierz Kiernożycki Serock, 19 maja 2012 r.
ZMIANY UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO I WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC CZĘŚĆ III PREZENTACJA ROZWIĄZAŃ ĆWICZENIA PRZEZ UCZESTNIKÓW DYSKUSJA Jacek Piliszek, Włodzimierz Kiernożycki Serock, 19 maja 2012 r.

2 OKOLICZNOSCI UZASADNIAJĄCE MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ISTOTNYCH ZMIAN W UMOWIE
W następujących klauzulach przewidziano możliwość dokonania istotnych (w rozumieniu Art.144 ust.1) zmian w umowie i określono warunki takich zmian. Strony kontraktu nie mają bezposrednio wpływu na wystąpienie tych okoliczności.

3 OKOLICZNOSCI UZASADNIAJĄCE MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ISTOTNYCH ZMIAN W UMOWIE
Klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne], Klauzula 4.24 [Wykopaliska], Klauzula Żółta Książka [Normy techniczne i przepisy], Klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], punkty (a), (b), (c), (d), Klauzula 8.5 [Opóźnienia spowodowane przez władze],

4 OKOLICZNOSCI UZASADNIAJĄCE MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ISTOTNYCH ZMIAN W UMOWIE
Klauzula 13.2 [Analiza wartości], Klauzula 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne], Klauzula 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu], Klauzula 14.1 [Cena Kontraktowa, ] Klauzula 17.3 [Ryzyko Zamawiającego], punkty (a), (b), (c), (d), (e), (h), Klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej]

5 OKOLICZNOSCI UZASADNIAJĄCE KONIECZNOŚĆ ZAMÓWIENIA DODATKOWEGO
W następujących klauzulach przewidziano sytuacje, które nie spełniają warunków przypisanych istotnej zmianie w rozumieniu Art.144 ust.1 lecz mogą uzasadnić konieczność udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych z wolnej ręki na podstawie Art.67 ust 1 punkt 5) lub za pomocą procedury konkurencyjnej.

6 OKOLICZNOSCI UZASADNIAJĄCE KONIECZNOŚĆ ZAMÓWIENIA DODATKOWEGO
Klauzula Żółta Książka [Błędy w Wymaganiach Zamawiającego], Klauzula Żółta Książka [Ogólne zobowiązania projektowe], Klauzula 17.3 [Ryzyko Zamawiającego], punkt (g)

7 OKOLICZNOSCI UPRAWNIAJĄCE WYKONAWCĘ DO ZGŁOSZENIA I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
W następujących, przykładowych klauzulach przewidziano sytuacje wynikające z zaniedbań Zamawiającego lub jego działań niezgodnych z umową , skutkujące możliwością roszczeń Wykonawcy na podstawie Kodeksu cywilnego

8 OKOLICZNOSCI UPRAWNIAJĄCE WYKONAWCĘ DO ZGŁOSZENIA I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
Klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy], Klauzula 4.6 [Współpraca], Klauzula 4.7 [Wytyczenie], Klauzula 7.4 [Próby],

9 OKOLICZNOSCI UPRAWNIAJĄCE WYKONAWCĘ DO ZGŁOSZENIA I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
Klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], punkty (a), (b), (e), Klauzula 9.2 [Opóźnione Próby Końcowe], Klauzula 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych], Klauzula 17.3 [Ryzyko Zamawiającego], punkt (f)

10 KLAUZULE DOTYCZĄCE NIEISTOTNYCH ZMIAN W KONTRAKCIE
W następujących, przykładowych klauzulach przewidziano sytuacje odnoszące się do spraw wymagających pisemnej formy zmiany umowy

11 KLAUZULE DOTYCZĄCE NIEISTOTNYCH ZMIAN W KONTRAKCIE
Klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera], Klauzula 3.4 [Zmiana Inżyniera], Klauzula 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], Klauzula 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy], Klauzula 4.22 [Zabezpieczenie Terenu Budowy]

12 KLAUZULE DOTYCZĄCE INNEGO SPOSOBU WYKONYWANIA KONTRAKTU
W następujących, przykładowych klauzulach przewidziano sytuacje odnoszące się do zmian realizacyjnych

13 KLAUZULE DOTYCZĄCE INNEGO SPOSOBU WYKONYWANIA KONTRAKTU
Klauzula 5.2 Żółta Książka [Dokumenty Wykonawcy], Klauzula 5.8 Żółta Książka [Błędy projektowe], Klauzula 6.8 [Kadra Wykonawcy], Klauzula 6.9 [Personel Wykonawcy], Klauzula 8.6 [Tempo wykonawstwa],


Pobierz ppt "Jacek Piliszek, Włodzimierz Kiernożycki Serock, 19 maja 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google