Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Jakub Pokrzywniak WPiA UAM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Jakub Pokrzywniak WPiA UAM"— Zapis prezentacji:

1 dr Jakub Pokrzywniak WPiA UAM
Zawarcie umowy ubezpieczenia przy udziale pośrednika w świetle nowych przepisów KC dr Jakub Pokrzywniak WPiA UAM

2 Deklaracja ryzyka art. 815 § 1.  Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

3 Naruszenie powinności deklaracji ryzyka
Art. 815 § 3.  Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem paragrafów poprzedzających nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia paragrafów poprzedzających doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

4 Udział pośrednika w zawieraniu umowy ubezpieczenia a inne rozwiązania
notyfikacja ryzyka ? wiedza o zajściu wypadku przed zawarciem umowy obejmującej okres ją poprzedzający? ochrona konsumencka ?


Pobierz ppt "dr Jakub Pokrzywniak WPiA UAM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google