Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DIETETYKA. Czym zajmuje się dietetyka? Dietetyka to nauka, która bada jak to, co spożywamy wpływa na nasze zdrowie i wydajność organizmu. Bada pewne składniki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DIETETYKA. Czym zajmuje się dietetyka? Dietetyka to nauka, która bada jak to, co spożywamy wpływa na nasze zdrowie i wydajność organizmu. Bada pewne składniki."— Zapis prezentacji:

1 DIETETYKA

2 Czym zajmuje się dietetyka? Dietetyka to nauka, która bada jak to, co spożywamy wpływa na nasze zdrowie i wydajność organizmu. Bada pewne składniki pożywienia, które mogą wpływać na nasze zdrowie. Na przykład spożywanie zbyt dużej ilości pokarmów (lub nieprawidłowe proporcje składników pokarmowych w diecie) może prowadzić do wielu chorób. Jest to nauka, która uczy nas w jaki sposób się odżywiać, abyśmy byli zdrowi.

3 Co to jest Dieta? Dieta to po prostu sposób od ż ywiania si ę. Od ż ywiaj ą c si ę wła ś ciwie, mamy pewno ść, ż e dostarczamy organizmowi wszystkich niezb ę dnych dla jego prawidłowego funkcjonowania składników. Bardzo istotne jest równie ż urozmaicenie diety. O tym, jakie produkty, jak cz ę sto i w jakich proporcjach powinni ś my spo ż ywa ć, decyduje tzw. Piramida ż ywieniowa.

4

5 Witaminy w diecie S ą niezb ę dne gdy ż bior ą udział w ró ż nych przemianach w naszym organizmie, który nie jest w stanie ich sam wyprodukowa ć tak ż e musimy je dostarcza ć wraz z po ż ywieniem.

6 Witamina A Witamina A zapobiega kurzej ś lepocie, osłabieniu wzroku, pomaga w leczeniu wielu chorób oczu. Witamina A zapewnia równie ż prawidłowy wygl ą d skóry, włosów i paznokci. Mo ż emy j ą znale źć w: Morelach Brokułach Szpinaku Dyni

7 Witaminy z grupy B S ą to witaminy : B1, B2, B3,B5, B6, B7, B12. Wpływaj ą w zasadniczy sposób na ogólne zdrowie organizmu. Niedobory witamin tej grupy prowadz ą przede wszystkim do zaburze ń działania układu nerwowego czy samopoczucia. Znajdziemy je w : Awokado Sojii Br ą zowym ry ż u

8 Witamina C Witamina C pomaga: -zwi ę kszy ć odporno ść organizmu, -przyspiesza gojenie ran i zrastanie ko ś ci, -hamuje tworzenie si ę si ń ców, powstawanie krwotoków czy krwawienia z dzi ą seł, -odpowiada za sprawne funkcjonowanie układu krwiono ś nego i serca. Najpowa ż niejszym zagro ż eniem zwi ą zanym z brakiem witaminy C w organizmie jest szkorbut

9 Witamina D Witamina D reguluje przemian ę wapnia i fosforu oraz pomaga w tworzeniu ko ś ci.Wyst ę puj ę w : Ś wietle słonecznym Tranie Nabiale Łososiu

10 Witamina E Witamina E jest głównym antyoksydantem który chroni komórki przed utleniaczami. Wzmacnia ś cian ę naczy ń krwiono ś nych oraz chroni czerwone krwinki przed rozpadem. Niedobór powoduje rozdra ż nienie, osłabienie zdolno ś ci koncentracji, gorsze gojenie si ę ran. Wyst ę puj ę w: Margarynie Mleku Migdałach

11 Witamina K Witamina K odpowiada za prawidłow ą krzepliwo ść krwi Ź ródłem jest: Kapusta Sałata Ser Truskawki Brzoskwinie

12 Składniki Mineralne Składniki mineralne s ą to niezb ę dne do ż ycia człowieka zwi ą zki, zapewniaj ą ce prawidłowy rozwój oraz zdrowie przez cały okres trwania ż ycia.

13 Magnez Niezb ę dny do prawidłowego funkcjonowania mi ęś ni oraz tkanki nerwowej. Bierze udział w spalaniu tłuszczów i wytwarzaniu energii niezb ę dnej do funkcjonowania organizmu. W poł ą czeniu z wapniem działa jak naturalny lek uspokajaj ą cy. Mo ż na go znale źć w: Orzechach Bananach Figach

14 Wapń Wap ń wspomaga organizm w budowaniu silnych ko ś ci, a tak ż e przekazywaniu impulsów nerwowych. Jest składnikiem budulcowym ko ś ci i z ę bów. Organizm człowieka zawiera 1000 - 2000 g wapnia, 99% - znajduje si ę w tkance kostnej. Znajdziemy go w: Jogurtach Tofu Konserwach rybnych Sardynkach

15 Żelazo Ż elazo jest niezb ę dne do tworzenia krwinek czerwonych w szpiku kostnym Zwi ę ksza odporno ść organizmu na choroby. Zapobiega zm ę czeniu. Leczy i chroni przed anemi ą. Znajdziemy je w: W ą tróbce Ostrygach Fasoli M ą ce

16 Czego nie powinniśmy jeść

17 Napoje Gazowane Napoje gazowane zawieraj ą zwykle bardzo du ż o cukru, ale bardzo mało substancji od ż ywczych. Spo ż ywanie ich mo ż e przyczynia ć si ę do tycia. Zawieraj ą barwniki oraz du ż o substancji chemicznych, które definiuj ą ich smak. Kolejnym elementem, który negatywnie wpływa na zdrowie naszego organizmu jest zawarty w napojach gazowanych fosfor. Powoduje on wypłukiwanie wapnia z organizmu, a tym samym mo ż e zwi ę ksza ć ryzyko osteoporozy, chorób z ę bów, przyz ę bia, dzi ą seł a tak ż e niszczy ć szkliwo na z ę bach.

18 Co zamiast?

19 Chipsy Dlaczego niezdrowe? Po pierwsze na skutek sma ż enia wytwarza si ę akrylamid, substancja, która jest toksyczna dla układu nerwowego, mo ż e by ć równie ż czynnikiem rakotwórczym; a najwi ę cej jest niej wła ś nie w chipsach. Dla uzyskania po żą danego smaku do chipsów dodaje si ę polepszacze smaku oraz konserwanty. 100g chipsów zawiera ok. 500 Kcal !!!

20 Słodycze Słodycze mo ż na je ść, ale w umiarkowanych ilo ś ciach. Nie wolno zast ę powa ć nimi normalnych posiłków!

21 Fast Food`y Rodzaj po ż ywienia szybko przygotowywanego i serwowanego na poczekaniu. Zwykle zawiera du żą ilo ść tłuszczów i w ę glowodanów, przy równoczesnym niedoborze cennych dla organizmu substancji witamin i minerałów.

22 Co warto jeść?

23 Szpinak Szpinak jest warzywem stanowi ą cym cenne ź ródło soli mineralnych, zwłaszcza magnezu i fosforu, oraz witamin, zwłaszcza A, E i C.

24 Czosnek Czosnek jest ro ś lin ą o wszechstronnym działaniu. Działa jako silny przeciwutleniacz chroni ą c organizm przed działaniem wolnych rodników. Wykazuje tak ż e działanie naturalnego antybiotyku niszcz ą cego bakterie chorobotwórcze w układzie pokarmowym i oddechowym.

25 Jabłka Anglicy mawiaj ą : zjedz jedno jabłko dziennie, a lekarz nie b ę dzie ci wcale potrzebny Spo ś ród wszystkich witamin obecnych w jabłkach, najwa ż niejsza jest witamina C, która wzmacnia układ odporno ś ciowy. Jabłka ułatwiaj ą przyswajanie wapnia przez organizm, dzi ę ki czemu wzmacniaj ą z ę by, włosy i paznokcie.

26 Miód Aby wytworzy ć 1 kg miodu, pszczoły musz ą przysi ąść około 4 miliony razy na kwiatach lub li ś ciach, przy czym jedna pszczoła w ci ą gu całego swojego ż ycia produkuje mniej wi ę cej jedn ą ły ż eczk ę miodu.

27 Szczypiorek Uprawa szczypiorku rozpowszechniła si ę na naszych terenach głównie w XVI wieku, a to za spraw ą jego wyj ą tkowych walorów smakowych i prozdrowotnych. Szczypior jest ro ś lin ą lecznicz ą, której li ś cie zawieraj ą m.in.: karoten, sód, wap ń, potas, fosfor i ż elazo. Gromadz ą te ż w sobie spore ilo ś ci witaminy C oraz B2. Ro ś lina ta skutecznie wzmaga apetyt, obni ż a ci ś nienie i poprawia trawienie.

28 Zawsze trzeba jeść śniadanie!

29 Żeby mieć energie na cały dzień !

30 Dziękuje za uwagę Anna Bujalska klasa 1 C


Pobierz ppt "DIETETYKA. Czym zajmuje się dietetyka? Dietetyka to nauka, która bada jak to, co spożywamy wpływa na nasze zdrowie i wydajność organizmu. Bada pewne składniki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google