Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Pierwszy krok 50+ w Internecie. Czy ja się muszę tego uczyć? Prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Instytut Psychologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Pierwszy krok 50+ w Internecie. Czy ja się muszę tego uczyć? Prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Instytut Psychologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet."— Zapis prezentacji:

1 1 Pierwszy krok 50+ w Internecie. Czy ja się muszę tego uczyć? Prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Instytut Psychologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2 2 Współpraca: Nikola Krasowska, Paulina Niesuchorska, Marta Stępczak, Marta Wojtkowiak studentki III roku psychologii Instytut Psychologii UAM w Poznaniu

3 3 Cz ęść I: WARUNKI

4 4 O kim mówimy? dzieciństwo dorastanie wkraczanie w dorosłość wczesna dorosłość młodsi średniacy starsi średniacy młodsi starsi starsi najstarsi starsi wiek podeszły ur i wcześniej 0 – 10 lat lat lat lat lat lat lat lat lat lat Ludzie urodzeni w latach

5 5 Doświadczenia historyczne, kulturowo – społeczne, ekonomiczne: konsekwencje I wojny światowej Wielki kryzys światowy II wojna światowa brak planu Marshalla pomoc UNRA wielkie migracje wewnętrzne w poszukiwaniu pracy wyjazdy za chlebem wszystkie przełomy polityczne Rok 1989 obszary i skutki transformacji i jej braku przystąpienie Polski do UE Ludzie urodzeni w latach

6 6 W którym roku: poszliśmy do kl. I? ukończyliśmy szkołę podstawową? rozpoczęliśmy pierwszą pracę? co się wtedy działo na świecie? W którym roku: poszliśmy do kl. I? ukończyliśmy szkołę podstawową? rozpoczęliśmy pierwszą pracę? co się wtedy działo na świecie?

7 7 MAKROSYSTEM zmiany cywilizacyjne, polityczne, ekonomiczne w wymiarze światowym zmiany historyczne i społeczno - kulturowe o charakterze lokalnym MIKROSYSTEM bezpośrednie interakcje z różnymi osobami w środowisku rodzinnym, sąsiedzkim, zawodowym interakcje z osobami znaczącymi w różnym wieku (młodsi, rówieśnicy, starsi), różnej płci, zawodu, o różnym wykształceniu ROZWÓJ OSOBY Konteksty naszego funkcjonowania i rozwoju

8 8 Życie w czasach wielkich zmian bogactwo ofert zróżnicowanie ofert mobilność dostępność wielokulturowość duża dynamika zmian nieprzewidywalność konfliktogenność wieloznaczność bogactwo ofert zróżnicowanie ofert mobilność dostępność wielokulturowość duża dynamika zmian nieprzewidywalność konfliktogenność wieloznaczność zagubienie w świecie wartości zagubienie w nadmiarze ofert rozproszenie aktywności nadmierna koncentracja na korzystaniu z okazji wiedza chaotyczna nieustrukturowane umiejętności ryzyko usztywnienia jako forma obrony przed nadmiarem zagubienie w świecie wartości zagubienie w nadmiarze ofert rozproszenie aktywności nadmierna koncentracja na korzystaniu z okazji wiedza chaotyczna nieustrukturowane umiejętności ryzyko usztywnienia jako forma obrony przed nadmiarem duże pole eksploracji możliwość eksperymentowania wiele okazji do zdobywania wiedzy uczenie się dokonywania wyborów nabywanie elastycz – ności w działaniu uczenie się rozwiązy- wania konfliktów nabycie umiejętności życia w kontekście wieloznacznym duże pole eksploracji możliwość eksperymentowania wiele okazji do zdobywania wiedzy uczenie się dokonywania wyborów nabywanie elastycz – ności w działaniu uczenie się rozwiązy- wania konfliktów nabycie umiejętności życia w kontekście wieloznacznym ZagrożeniaSzanse

9 9 Cz ęść II: OSOBY

10 10 Umiejętności poznawcze Umiejętności społeczne Samopoczucie / kondycja Samo- dyscyplina Efektywne uczenie się Co jest potrzebne, aby poradzić sobie ze zmianami, jakie zachodzą w naszym otoczeniu ?

11 11 Co się dzieje w wieku 50+ ? Umiejętności społeczne Samo- dyscyplina Umiejętności poznawcze Samopoczucie / kondycja MOCNE PUNKTYSŁABE PUNKTY

12 12 Atuty dorosłego ucznia Umiejętności społeczne organizowanie społecznego środowiska uczenia się organizowanie fizycznych warunk ó w do własnych działań organizowanie innych ludzi do wsp ó lnej pracy aktywne poszukiwanie i korzystanie z pomocy: r ó żne źr ó dła informacji pomoc innych ludzi korzystanie z r ó żnych nowych technologii informacyjnych Gotowość do uczenia się i samodyscyplina ciekawość motywacja poznawcza gotowość do wysiłku umiejętność czekania na efekt umiejętność pokonywania przeszk ó d i radzenia sobie w sytuacjach nietypowych i trudnych krytyczne i tw ó rcze czytanie krytyczne i tw ó rcze pisanie

13 13 Słabości dorosłego ucznia Umiejętności poznawcze trudności z koncentracją uwagi na dłuższy czas duża podatność na tzw. dystraktory (rozpraszacze uwagi) trudności z zapamiętywaniem trudności z przypominaniem sobie słaba umiejętność wykonywania kilku czynności naraz (słaba podzielność uwagi) kłopoty ze wzrokiem kłopoty ze słuchem (SZUMY) niesprawność manualna Samopoczucie / kondycja obniżenie sprawności fizycznej związane z naturalnymi procesami starzenia się biologicznego okresowe spadki sprawności związane z większą niż kiedyś wrażliwością na zmiany pogody gorsze samopoczucie związane z chorobami, dolegliwościami, niepełnosprawnością wahania samopoczucia i fizycznej kondycji jako skutek uboczny zażywanych lek ó w (np. pogorszenie nastroju przy lekach na obniżenie ciśnienia) kłopoty ze snem, rytmem dnia

14 14 Cz ęść III: CELE

15 15 Różny wiek = różna sytuacja Średniacy i młodsi starsi grupa aktywna zawodowo w różnych sferach życia: zawodowo, rodzinnie, towarzysko, społecznie coraz mniejsza stabilność zawodowa: częsta konieczność przekwalifikowania i zmiany branży dostęp do edukacji i zdobycia odpowiedniego wykształcenia duży nacisk na utrzymanie status quo osoby mające przeważnie dorosłe dzieci: więcej wolnego czasu nowe role społeczne dziadkowie, pradziadkowie = NOWE WYZWANIA Starsi starsi i najstarsi grupa mało lub wcale nieaktywna zawodowo często ograniczone kontakty społeczne: utrata bliskich, wyjazd bliskich, samotność dorastanie w czasach powojennych trudniejszy dostęp do edukacji, czasy bez komputerów duża ilość wolnego czasu możliwość skupienia na sobie i swoich potrzebach lęk przed zmianą i nieznanym trudności w adaptacji do zmian nowe role społeczne dziadkowie, pradziadkowie = NOWE OBCIĄŻENIA

16 16 Różny wiek = różne potrzeby Średniacy i młodsi starsi sprawność poznawcza na dobrym poziomie u osób aktywnych społecznie umiejętności społeczne na dobrym poziomie u osób aktywnych społecznie kondycja i samopoczucie dobre u osób dbających o swe zdrowie i aktywnych fizycznie samodyscyplina i wiara we własne możliwości dobre u osób otwartych, aktywnych, twórczych Starsi starsi i najstarsi spadek zdolności zapamiętywania, przypominania i przetwarzania informacji większa męczliwość i spadek zdolności do koncentracji na zadaniu słabnąca wiara we własne możliwości słabnąca potrzeba kontaktu z innymi ludźmi = zamykanie się w sobie

17 17 Różny wiek = różne cele Średniacy i młodsi starsi 1. Aktywizacja poznawcza wzbudzanie ciekawości i zainteresowania możliwościami, jakie dają nowe media zachęcanie do twórczego korzystania z mediów 2. Aktywizacja zawodowa pomoc we włączaniu nowych mediów w obowiązki zawodowe poszerzanie kompetencji zawodow. 3. Aktywizacja społeczna nowe pola aktywności towarzyskiej nowe pola działań obywatelskich Starsi starsi i najstarsi 1. Aktywizacja społeczna wzmacnianie istniejących kontaktów społecznych pomoc w nawiązywaniu nowych kontaktów tworzenie sieci kontaktów sąsiedzkich i w Internecie 2. Pobudzanie potrzeb poznawczych wiedzieć praktycznych umieć 3. Kształtowanie umiejętności wszystkich, w jakich można wykorzystać komputer / Internet

18 18 Cz ęść IV: METODY

19 19 REFLEKSJA dyskusja i tworzenie wiedzy WŁASNE DOŚWIADCZENIE eksperymentowanie i praktykowanie PRZEKAZ SPOŁECZNY podawanie i przyswajanie Drogi kształcenia dla 50+

20 20 Co mamy do wyboru, bo jak myślimy, tak działamy … Ideologia progresywizmu rozwojowego PROGRAM ROZWÓJ Ideologia transmisji kulturowej Ideologia romantycznego indywidualizmu PROGRAM ROZWÓJ

21 21 Student 50+ NAUCZYCIEL Model nakazu PROGRAMPROGRAM STYMULACJASTYMULACJA KONTROLAKONTROLA Ideologia transmisji kulturowej

22 22 Student 50+ Model przyzwolenia NAUCZYCIEL: * wrażliwość * troska * gotowość do towarzyszenia Ideologia romantyczneg o indywidualizm u

23 23 EWZ epizod wspólnego zaangażowania = koordynacja linii działania N i S Model współpracy Ideologia progresywizmu rozwojowego student 50+ Linia działania studenta student 30+ NAUCZYCIEL Linia działania nauczyciela student 70+

24 24 Wskaz ó wki edukacyjne dla nauczycieli os ó b 50+ Co szkodzi: zwracanie uwagi przy świadkach ciągła kontrola poganianie por ó wnywanie z innymi dorosłymi za mało wyrażania zadowolenia za dużo naraz Co pomaga: dyskretna kontrola dyskretna pomoc wsparcie emocjonalne częste wyrażanie zadowolenia zostawianie pola do samodzielnych decyzji przyzwolenie na metodę pr ó b i błęd ó w

25 25 Podstawa to 6 rodzaj ó w uczenia się: 3 x 2 uczenie się od nauczyciela (pokazuje rozwiązanie) uczenie się z pomocą nauczyciela (pomaga, gdy uczeń natrafia na przeszkody) uczenie się razem z nauczycielem (wsp ó lne poszukiwanie rozwiązania) uczenie się od innych (gdy są bardziej kompetentni) uczenie się z pomocą innych (korzystanie z ich pomocy, gdy samemu nie daje się rady) uczenie się razem z innymi (wsp ó lne rozwiązywanie problem ó w i wsp ó lne radzenie sobie z przeszkodami)

26 26 Podstawowe zasady organizacji środowiska uczenia się dla os ó b 50+ R ó żnorodność sytuacji, zdarzeń, kontakt ó w z ludźmi, z r ó żnymi formami kultury Mobilność – kontakty rzeczywiste i przez internet Trudne sytuacje i zadania jako wyzwania Wsparcie emocjonalne Wzmacnianie samodzielności Nagradzanie za dzielność

27 27 Zadania os ó b 50+ i ich rodzin Utrzymywanie choćby sporadycznych kontakt ó w z dalszą rodziną Budowanie więzi z sąsiadami Włączanie się w życie lokalnych wsp ó lnot, społeczności Podtrzymywanie tradycji rodzinnych, lokalnych, regionalnych Czytanie, śledzenia bieżących wydarzeń Wsp ó lne z innymi komentowanie tego, co się dzieje Wsp ó lne buszowanie po internecie Rozmawianie z innymi ludźmi, szczeg ó lnie młodszymi od siebie Podejmowanie nowych obowiązk ó w Rozwijanie swoich zdolności, talent ó w

28 28 Podsumowanie: jak (się) uczyć po 50+ ? Od młodszych Razem z innymi W swoim tempie Przy zadaniach wymagających twórczego zaangażowania Poza domem W internecie


Pobierz ppt "1 Pierwszy krok 50+ w Internecie. Czy ja się muszę tego uczyć? Prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Instytut Psychologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google