Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w kontekście rozwoju człowieka dorosłego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w kontekście rozwoju człowieka dorosłego"— Zapis prezentacji:

1

2 w kontekście rozwoju człowieka dorosłego
Ocena "Metodologii wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej pięćdziesięciu lat" w kontekście rozwoju człowieka dorosłego dr hab. prof. KUL Mariola Łaguna

3 Aktualność tematu Publikacja podejmuje bardzo aktualny temat aktywności zawodowej osób w okresie późnej dorosłości. Wpisuje się dobrze w dyskusję wokół kwestii podwyższania wieku emerytalnego.

4 Zalety podręcznika Autorzy konsekwentnie zrealizowali pomysł przejścia od ogólnych analiz socjo-demograficznych do konkretnych wskazówek, w jaki sposób wydłużać aktywność zawodową osób starszych. Zaproponowali interesujące formy praktycznych oddziaływań, które mogą być wykorzystane w przyszłości. Użyteczna pomoc dla osób projektujących i realizujących wsparcie aktywności zawodowej osób starszych.

5 Wyzwania pracy z osobami dorosłymi
Potrzeba szkoleń i wsparcia dla osób dorosłych Tempo zmian Niewystarczalność wiedzy zdobytej w szkole Wydłużenie życia Zmiany systemowe Potrzeba rozwoju Zróżnicowanie doświadczeń życiowych. Stereotypy na temat funkcjonowania osób dorosłych, zwłaszcza starszych.

6 Wyzwania pracy z osobami dorosłymi
Potrzeba szkoleń i wsparcia dla osób dorosłych Seria GWP „Szkolenia”

7 Wyzwania pracy z osobami dorosłymi
Potrzeba szkoleń i wsparcia dla osób dorosłych Tempo zmian Niewystarczalność wiedzy zdobytej w szkole Wydłużenie życia Zmiany systemowe Potrzeba rozwoju Zróżnicowanie doświadczeń życiowych. Stereotypy na temat funkcjonowania osób dorosłych, zwłaszcza starszych.

8 Średnia dorosłość od ok. 30-40 do 50-60 lat
Większość zdolności intelektualnych utrzymuje się na ustabilizowanym poziomie. Obniżanie się inteligencji i zdolności uczenia się nie jest nieuniknione ani nieodwracalne. Spada prędkość przetwarzania informacji, szybkość reagowania tam, gdzie czas jest ograniczony i mierzony w sekundach czy minutach. Wolniejsze rozwiązywanie problemów, bo odnoszą je do całego dotychczasowego doświadczenia. U niektórych osób pamięć może się pogarszać, ale możliwe jest jej doskonalenie. Doświadczenie i praktyka w dużym stopniu niwelują ewentualne problemy z pamięcią i uwagą. Mądrość - zdolność do wydawania trafnych sądów na temat ważnych, lecz trudnych do jednoznacznego zdefiniowania problemów życiowych; związana z bogatym doświadczeniem.

9 Późna dorosłość powyżej 55.-60. roku życia
Stopniowy spadek inteligencji płynnej, zdeterminowanej cechami biologicznymi, która decyduje o przetwarzaniu informacji i nabywaniu nowych sprawności. Inteligencja skrystalizowana, która wiąże się z doświadczeniem życiowym, utrzymuje się na stałym poziomie, a nawet może wzrastać. Wyraźne obniżenie sprawności intelektualnej występuje dopiero u osób walczących z chorobą lub bliskich śmierci. Zdolność uczenia się – osoby te mogą z powodzeniem nabywać nowe kompetencje.

10 Różne koncepcje szczęścia, satysfakcji z życia
Podejście hedonistyczne – suma pozytywnych doznań, sprzyjających okoliczności zewnętrznych. Podejście eudajmonistyczne – zaangażowanie w realizację wartościowych celów, spełnienie osobistych i prospołecznych dążeń.

11 Satysfakcja z życia Wyraz globalnej subiektywnej oceny własnego życia.
Ocena ta wynika z dwu przesłanek: satysfakcji z życia – poznawczego osądu dotyczącego stopnia zgodności między stanem faktycznym (własną sytuacją życiową) a posiadanym standardem; reakcji emocjonalnych na napotykane zdarzenia.

12 Trzy ważne obszary Zaangażowanie w realizację osobiście znaczących celów, w pracę, w życie rodzinne. Poznawcza ocena satysfakcji z życia – ważna rola także satysfakcji z pracy. Reakcje emocjonalne – zadowolenie z tego, co nas spotyka. Zależności między tymi obszarami są przedmiotem badań.

13 Jak wspierać zaangażowanie i satysfakcję z życia osób starszych?
Badania nad: zaangażowaniem w realizowane cele życiowe, zaangażowaniem w pracę, zaangażowaniem w wolontariat, podejmowaniem szkoleń, efektami coachingu. Zapraszam do współpracy!

14


Pobierz ppt "w kontekście rozwoju człowieka dorosłego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google