Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katarzyna Salamon, Stanislaw Bobula Norbert Karaszewski, Jerzy Rządzki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katarzyna Salamon, Stanislaw Bobula Norbert Karaszewski, Jerzy Rządzki"— Zapis prezentacji:

1 Katarzyna Salamon, Stanislaw Bobula Norbert Karaszewski, Jerzy Rządzki
Program Nauki Zachowania (PNZ) jako systemowe wsparcie dla uczniów przejawiających trudności w zachowaniu i obniżonej motywacji do nauki Katarzyna Salamon, Stanislaw Bobula Norbert Karaszewski, Jerzy Rządzki

2 ? Czy jesteście Państwo pełni wdzięczności dla swoich koleżanek i kolegów z powodu daleko posuniętej współpracy i wsparcia, jakie od nich na co dzień otrzymujecie? Czy wizja kolejnego dnia w Waszej szkole wywołuje w Was dreszczyk radosnej emocji, ekscytacji wyzwaniem z powodu oczekiwanych zachowań Waszego najbardziej pomysłowego ucznia?

3 PNZ PROGRAM NAUKI ZACHOWANIA

4 Nasze cele: zapoznanie uczestników z koncepcją systemowego rozwiązania podjęcie refleksji na temat tego, w jaki sposób zastosować program w szkołach

5 Wymagania, w których mieści się tematyka sesji:
Wymaganie 5: Respektowane są normy społeczne Wymaganie 6: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Wymaganie 9: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

6 Z jakimi trudnymi zachowaniami mamy do czynienia w szkole

7 Ok. 5% grupa uczniów przejawiających skrajnie trudne zachowania wymagająca działań specjalnych
20% - 30% grupa uczniów przejawiających trudne zachowania wymagająca szczególnej uwagi 65% - 75% grupa uczniów dążących do konstruktywnych zachowań i współpracy Dla kogo? UCZNIOWIE W MOJEJ KLASIE/ SZKOLE

8 Elementy szkolnego systemu dyscyplinarnego
O TYM NIE BĘDZIEMY MÓWIĆ: Elementy szkolnego systemu dyscyplinarnego PODEJŚCIE PROFESJONALNE Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom (PNZ) Funkcjonalna analiza zachowania (FAZ) SZKOLNY SYSTEM MOTYWACYJNY Ogólnoszkolny system wzmacniania pozytywnych zachowań Wspieranie oczekiwanych zachowań PODEJŚCIE LEGISLACYJNE Działania oparte na zasadach szkolnych i logicznych konsekwencjach matryca zachowania Procedury działania dyscyplinarne

9 PROGRAM NAUKI ZACHOWANIA

10 Kluczowe elementy programu
Rozmowa motywująca z uczniem (nauczyciel zapraszający) Rozmowa motywująca z rodzicem (uczeń i nauczyciel) Rozmowa poranna (koordynator/ nauczyciel) Rozmowa przed lekcją (nauczyciel przedmiotu) Rozmowa po lekcji (nauczyciel przedmiotu) Rozmowa na koniec dnia (koordynator/ nauczyciel)

11 KTÓRE Z ZACHOWAŃ WYMIENIONYCH PRZEZ WAS WCZEŚNIEJ NADAJĄ SIĘ DO PNZ?

12 CHODZI PO KLASIE AGRESJA SŁOWNA FIZYCZNE ZACHOWANIA AGRESYWANE WULGARYZY ODMOWA WYKONANIA POLECENIA SPÓŹNIANIE MÓWI DO N. NA TY MÓWI GŁUPIA JESTEŚ MASTURBACJA OBRAŻANIE SIĘ WYSMIEWA ZACHOWANIA WYDAWANIE „DŹWIEKÓW” PRZYNOSI OSTRE NARZĘDZIA OBRAŹLIWE WPISY W INTERNECIE OPUSZCZANIE TERENU SZKOŁY WAGARY AUTOAGRESJA UZYWANIE INNYCH SRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ROBIENIE SOBIE ZDJĘĆ W SZATNI PALENIE RZUCANIE PRZEDMIOTAMI OBNAŻANIE SIĘ PRZEZYWANIE

13 Kryteria doboru uczniów do programu PNZ
Uczeń przejawia nieodpowiednie zachowania: Cyklicznie (powtarzające się) W różnych sytuacjach (okolicznościach) W obecności więcej niż jednego nauczyciela/pracownika szkoły Zachowanie ma tendencję pogłębiania się Negatywne konsekwencje: Społeczne dla ucznia, rówieśników lub dorosłych Zaburza tok nauki swój lub innych uczniów Zachowanie problemowe nie stwarza niebezpieczeństwa dla samego ucznia lub innych osób

14 PYTANIA ?

15 PNZ DOŚWIADCZENIA

16   Wprowadziłam dla uczniów z trudnościami zachowania:
spotkania motywujące dla ucznia,  wstępne spotkanie z udziałem rodzica i późniejsze, wspierające spotkania z rodzicem, zebranie zespołu nauczycieli pracujących z danym uczniem Dla ucznia przygotowywałam codzienne tabele z systemem punktowym lub piktogramami - zależnie od wieku i stopnia niepełnosprawności intelektualnej. W niektórych przypadkach po wdrożeniu wychowawcy to on koordynował program. Zdarzyło się również, że przygotowywałam dla jednego ucznia tabele do domu w celu wsparcia procesu wychowawczego rodzica. PNZ zazwyczaj przynosił oczekiwaną zmianę zachowania. Nauczyciele podchodzili z entuzjazmem do programu. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

17 Udało mi się zaszczepić ideę wśród grona
Udało mi się zaszczepić ideę wśród grona. Nie wdrożyliśmy jeszcze pełnego systemu, ale stosujemy zasady motywowania uczniów, "łapiemy" ich na dobrych uczynkach, prowadzimy rozmowy wspierające. Gimnazjum w Wierzchosławicach Stworzyliśmy system wzorowany na PZN, ale z pewnymi modyfikacjami. Modyfikacja polegała na dostosowaniu kryteriów w raporcie dziennym do konkretnego ucznia. Na początek  objęliśmy nim  3 uczniów klasy piątej szkoły podstawowej oraz 3 z klasy pierwszej gimnazjum. Zdecydowanie wyższe rezultaty udało się uzyskać w  szkole podstawowej niż w gimnazjum. W bieżącym roku  - podobnie uczestniczy kilku uczniów klasy piątej. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce

18 Stworzyliśmy system wzorowany na PZN, ale z pewnymi modyfikacjami
Stworzyliśmy system wzorowany na PZN, ale z pewnymi modyfikacjami. Modyfikacja polegała na dostosowaniu kryteriów w raporcie dziennym do konkretnego ucznia. Na początek  /rok szk. 2011/2012/ objęliśmy nim  3 uczniów klasy piątej szkoły podstawowej oraz 3 z klasy pierwszej gimnazjum. Zdecydowanie wyższe rezultaty udało się uzyskać w  szkole podstawowej niż w gimnazjum. W bieżącym roku  - podobnie uczestniczy kilku uczniów klasy piątej. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce

19


Pobierz ppt "Katarzyna Salamon, Stanislaw Bobula Norbert Karaszewski, Jerzy Rządzki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google