Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli"— Zapis prezentacji:

1 Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
Co uczeń gimnazjum i jego rodzic powinni wiedzieć o nauczaniu w szkole ponadgimnazjalnej od 1 września 2012 r.? Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

2 Matura Gimnazjum 3 lata nauki Jak szkoła po gimnazjum? LO LO
dla dorosłych 3 lata Absolwenci ZSZ rozpoczynają naukę od klasy II LO 3 lata nauki TECHNIKUM 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa 3 lata nauki Możliwości kontynuowania nauki po gimnazjum. Gimnazjum lata nauki

3 Zreformowane nauczanie w klasach NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
Zmiany programowo-organizacyjne Rok szkolny Zreformowane nauczanie w klasach 2009/2010 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA I Gimnazjum 2010/2011 II Gimnazjum 2011/2012 III Gimnazjum Egzamin gimnazjalny dostosowany do nowej podstawy programowej 2012/2013 I LICEUM I TECHNIKUM I ZSZ 2013/2014 II L II T II ZSZ 2014/2015 III L Matura dostosowana do nowej podstawy programowej III T III ZSZ 2015/2016 IV T Matura I LICEUM UZUPEŁNIAJĄCE 2016/2017 II LU Zmiany programowo-organizacyjne obejmują wprowadzenie nowej podstawy programowej, organizacji nauczania oraz nowej formuły egzaminów zewnętrznych dostosowanych do zmienionej podstawy programowej.

4 Co zawiera podstawa programowa?
REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Wiadomości Które powinniście zdobyć w szkole Umiejętności Które powinniście opanować w szkole Postawy Które szkoła powinna kształtować W podstawie programowej zawarte są wiadomości i umiejętności, które powinieneś wynieść ze szkoły.

5 Powiązanie programowe gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
LICEUM TECHNIKUM ZSZ IV klasa III klasa III klasa III klasa II klasa II klasa II klasa Ważną zmianą jest powiązanie programowe gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Program tych szkół będzie teraz stanowił całość, aby uniknąć powtórzeń. Oznacza to, że pewne treści będą nauczane tylko w gimnazjum, a kolejne w szkołach ponadgimnazjalnych. Pierwsza klasa liceum i ZSZ oraz I i II klasa technikum będzie poświęcona kontynuowaniu podstawowego kształcenia ogólnego rozpoczętego w gimnazjum (przedmioty w zakresie podstawowym). I klasa I klasa I klasa GIMNAZJUM 3 lata nauki

6 Podstawa programowa REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO CO NOWEGO W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ? NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Wiadomości i umiejętności w ramach jednego przedmiotu nie powtarzają się. ZATEM Wiadomości i umiejętności nabyte w gimnazjum będziesz wykorzystywać na zajęciach w szkole ponadgimnazjalnej. Wymagania te stanowić będą jedyną podstawę oceniania na egzaminie maturalnym. Konsekwencje powiazania programowego gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej: wiadomości i umiejętności w ramach jednego przedmiotu nie powtarzają się, w szkole ponadgimnazjalnej bazować się będzie na wiedzy wyniesionej z gimnazjum, na egzaminie maturalnym sprawdzane będą wiadomości i umiejętności nabyte zarówno w szkole ponadgimnazjalnej, jak i w gimnazjum. 6

7 REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Języki obce REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Przedszkole Szkoła podstawowa Gimnazjum Liceum, technikum Będzie tak: Pierwszy język obcy Drugi język obcy Trzeci język Drugi język albo tak: albo tak: Pierwszy język obcy Trzeci język Drugi język 7

8 Języki obce ZAKRES ROZSZERZONY Poziom IV.1 ZAKRES PODSTAWOWY Poziom IV.1 DLA POCZĄTKUJĄCYCH Poziom IV.0 LICEUM TECHNIKUM GIMNAZJUM Poziom III.0 GIMNAZJUM Poziom III.1 GIMNAZJUM SZKOŁA PODSTAWOWA SZKOŁA PODSTAWOWA Na lekcjach języków obcych obowiązuje podział na grupy w zależności od stopnia zaawansowania znajomości języka.

9 Wychowanie fizyczne W szkołach ponadgimnazjalnych 1 godz. tygodniowo pozostaje w systemie klasowo-lekcyjnym. Część zajęć (2 godz. tygodniowo) będzie do wyboru: zajęcia sportowe, rekreacyjno-zdrowotne, taneczne, aktywnych form turystyki. Zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, pozaszkolne.

10 SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
Przedmioty w zakresie podstawowym Przedmioty w zakresie rozszerzonym Przedmioty uzupełniające Obok przedmiotów w zakresie podstawowym, będziesz uczył się wybranych przedmiotów (zgodnie ze swoimi zainteresowaniami) w większej liczbie godzin, w zakresie rozszerzonym. Dodatkowo będziesz uczęszczał na zajęcia uzupełniające oraz podobnie jak obecnie na zajęcia wychowania fizycznego, godzinę z wychowawcą i stosownie do dokonanych wyborów zajęcia z religii lub etyki oraz wychowania do życia w rodzinie. wychowanie fizyczne, godzina z wychowawcą religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie Przedmioty zawodowe

11 Szkoła ponadgimnazjalna – układ przedmiotów
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I klasa II klasa III klasa Przedmioty w zakresie podstawowym Przedmioty w zakresie rozszerzonym + przedmioty uzupełniające Przedmioty w zakresie podstawowym: język polski, języki obce, matematyka WYCHOWANIE FIZYCZNE, GODZINA Z WYCHOWAWCĄ Szkoła ponadgimnazjalna – układ przedmiotów TECHNIKUM I klasa II klasa III klasa IV klasa Przedmioty w zakresie podstawowym Przedmioty w zakresie rozszerzonym + przedmioty uzupełniające Przedmioty w zakresie podstawowym: język polski, języki obce, matematyka WYCHOWANIE FIZYCZNE, GODZINA Z WYCHOWAWCĄ Przedmioty zawodowe ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA I klasa II klasa III klasa Przedmioty w zakresie podstawowym Przedmioty w zakresie podstawowym: język polski, język obcy, matematyka WYCHOWANIE FIZYCZNE, GODZINA Z WYCHOWAWCĄ Przedmioty zawodowe

12 Przedmioty w zakresie podstawowym
klasy: I LO, I i II Technikum Przedmioty Tygodniowy wymiar godzin historia 2 podstawy przedsiębiorczości wiedza o kulturze 1 wiedza o społeczeństwie geografia biologia chemia fizyka informatyka edukacja dla bezpieczeństwa W LO i T realizowane są te same przedmioty w zakresie podstawowym i w takim samym wymiarze godzin. Różnica polega na tym, że w LO przedmioty realizowane są w klasie I, zaś w T – w klasach I i II.

13 Przedmioty w zakresie podstawowym Tygodniowy wymiar godzin
klasa I ZSZ Przedmioty Tygodniowy wymiar godzin historia 2 podstawy przedsiębiorczości wiedza o kulturze - wiedza o społeczeństwie 1 geografia biologia chemia fizyka informatyka edukacja dla bezpieczeństwa W ZSZ przedmioty w zakresie podstawowym realizowane są podobnie jak w innych typach szkół ponadgimnazjalnych (LO, T). Różnicę stanowi brak przedmiotu – wiedza o kulturze.

14 klasy: I-III LO, I-IV Technikum Tygodniowy wymiar godzin
Przedmioty maturalne w zakresie podstawowym realizowane przez wszystkie lata nauki w szkole klasy: I-III LO, I-IV Technikum Przedmioty Tygodniowy wymiar godzin język polski 12 2 języki obce 15 matematyka 10 W LO i T przedmioty maturalne realizowane są w zakresie podstawowym przez wszystkie lata nauki szkolnej.

15 LICEUM TECHNIKUM 2-4 2 Przedmioty w zakresie rozszerzonym OBOWIĄZKOWO
jednym z przedmiotów powinna być historia biologia chemia fizyka geografia biologia chemia fizyka geografia matematyka 1 1 Pozostałe przedmioty w zakresie rozszerzonym Taki układ nauczania przedmiotów pozwoli Ci przez dwa ostatnie lata skoncentrować się na tym, czego będziesz potrzebował w dalszym kształceniu. 1-3 1 język polski, język obcy, historia, wos, matematyka, informatyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia muzyki, historia sztuki, filozofia, język łaciński i kultura antyczna

16 Przedmioty w zakresie rozszerzonym
Minimalny tygodniowy wymiar godzin w okresie nauczania język polski 8 historia geografia biologia chemia fizyka wiedza o społeczeństwie 6 język obcy matematyka informatyka historia muzyki historia sztuki filozofia język łaciński i kultura antyczna

17 Przedmioty uzupełniające
LICEUM TECHNIKUM Nie wybranie w zakresie rozszerzonym HISTORII HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Nie wybranie w zakresie rozszerzonym: BIOLOGII, CHEMII, FIZYKI lub GEOGRAFII PRZYRODA Wybranie w zakresie rozszerzonym HISTORII i MATEMATYKI Konieczność uczenia się przedmiotów uzupełniających jest częściowo uwarunkowane podjętymi decyzjami dotyczącymi wybranych przez Ciebie przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Dodatkowo szkoła może zaproponować Ci inne przedmioty uzupełniające, które mogą być Ci pomocne do lepszego przygotowania się na wybrany kierunek studiów np. wiedza o filmie, statystyka, rysunek techniczny, itp. PRZYRODA Wybranie w zakresie rozszerzonym: HISTORII i BIOLOGII, CHEMII, FIZYKI lub GEOGRAFII EKONOMIA W PRAKTYCE

18 Przedmioty uzupełniające
Dodatkowo szkoła może zaproponować inne przedmioty uzupełniające, które mogą być Ci pomocne do lepszego przygotowania się na wybrany kierunek studiów np. : wiedza o filmie, statystyka, rysunek techniczny, …..

19 Kiedy i jak będziesz mógł wybierać przedmioty rozszerzone?
W zależności od rozwiązań przyjętych w szkole będziesz mógł wybierać przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: pod koniec nauki w klasie I , w czasie rekrutacji do szkoły. Wyboru będziesz dokonywać z oferty przygotowanej przez szkołę. Szkoła zdecyduje czy można wybierać : dowolne przedmioty z oferty – tworząc indywidualny pakiet, zestaw przedmiotów zaproponowanych przez szkołę np. matematyka – geografia – j. angielski .

20 przygotowana przez szkoły
Przykładowa oferta przygotowana przez szkoły

21

22

23

24 12+8 9+(6+6) 2+8/10 4/6

25 6+(9+6) 4 10+6/7 4 1+8/9

26 4/7 10+6/7 1+8/10 1+6

27 4 4 1+8/10 2

28 Egzamin maturalny od 2015 roku REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Aby uzyskać świadectwo dojrzałości trzeba: zdać dwa egzaminy ustne – z języka polskiego i języka obcego 2. zdać trzy egzaminy pisemne na poziomie podstawowym: - język polski - matematyka - wybrany język obcy 3. przystąpić do egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym z co najmniej dwóch przedmiotów 28

29 Czym się kierować wybierając szkołę?
Jeżeli już wiesz na jakiej uczelni chcesz studiować w przyszłości: Wybierz szkołę, która w swojej ofercie przedmiotów rozszerzonych proponuje te, z których wynik egzaminu maturalnego jest brany pod uwagę na wybranym przez Ciebie kierunku studiów. Jeżeli jeszcze nie wiesz, na jakim kierunku chcesz studiować w przyszłości Wybierz szkołę, w której lubiane przez Ciebie przedmioty będą nauczane w zakresie rozszerzonym. Ważne jest też, żeby szkoła dawała możliwość podjęcia decyzji o ich wyborze pod koniec klasy I. Jeżeli wciąż nie jesteś pewien, czego chcesz się uczyć w liceum i co studiować w przyszłości: Wybierz liceum, które proponuje szeroką ofertę przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, których wyboru będziesz mógł dokonać pod koniec nauki w klasie I w różnych konfiguracjach. Sprawdź jakie w tej szkole są możliwości zmiany przedmiotu nauczanego w zakresie rozszerzonym.

30 Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
Dziękuję za uwagę Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie


Pobierz ppt "Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli"

Podobne prezentacje


Reklamy Google