Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KUŹNI USTROŃ Wyzwania roku 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KUŹNI USTROŃ Wyzwania roku 2012."— Zapis prezentacji:

1 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KUŹNI USTROŃ Wyzwania roku 2012

2 Rok 2011 w wielkim skrócie 1.Comiesięczne spotkania programowo - koleżeńskie, 2.Walne zgromadzenie i zmiany w Statucie Stowarzyszenia MKU, 3.Udział w Śląskim święcie zabytków techniki - II INDUSTRIADA, 4.Wycieczki krajoznawcze do Krakowa i Browaru Tyskiego, 5.Udział w pracach wydawniczych: –monografii Kuźni Ustroń pt. Kuźnia Ustroń 1772 – 2008. Dzieje zakładu ludzi i miasta –strony internetowej – smkuznia.ustron 6.Nowe inicjatywy, które dotyczą: Miejsca pamięci pomordowanych 9 listopada 1944 roku, Nazwania imieniem Kuźników Ustrońskich nowo wybudowanego ronda przy Domu Kultury Prażakówka, Oznaczenia szlaku spacerowego po miejscach dawnych ośrodków hutniczych w Ustroniu, którego swoistą osią jest Młynówka. Projektu makiety ośrodka Hutniczego Huty Klemens.

3 Zmiany w Statucie Stowarzyszenia MKU Walne Zgromadzenie członków w dniu 7 marca 2011 r. W rozdziale II - Cele i środki działania Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń, § 7 Stowarzyszenie stawia sobie za cel krzewienie wiedzy historycznej o tradycji i dokonaniach w hutnictwie i kuźnictwie w Ustroniu oraz jej upowszechnienie poprzez: 1.opiekę nad dobrami kultury materialnej, 2.umacnianie grupowe osób, ich tożsamości społecznej, zawodowej, socjalnej itp. 3.sprawowanie opieki socjalnej i społecznej oraz przekierowywanie jej na rzecz członków posiadających związki z zatrudnieniem w Kuźni Ustroń w okresie jej istnienia, 4.sprawowanie merytorycznego wsparcia dla członków i osób chcących udokumentować posiadaną przez nich wiedzę zbieżną z celami działania Stowarzyszenia, 5.przyczynianie się do tworzenia i umacniania tożsamości środowiskowej, 6.pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami i osobami fizycznymi na rzecz celu statutowego Stowarzyszenia, 7.prezentowaniu dorobku Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń władzom państwowym, samorządowym, sektorowi gospodarczemu oraz szerokiej publiczności, 8.działalność o charakterze turystyczno - krajoznawczym na rzecz Członków Stowarzyszenia i szerokiej publiczności oraz współdziałanie w tej sprawie z innymi organizacjami, 9.współdziałanie z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym oraz politykami, 10.prowadzenie lobbingu na rzecz wspólnych celów organizacji pozarządowych, 11.opiniowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społecznych.

4 Industriada w Muzeum Zwiedzanie Muzeum Ustrońskiego i ekspozycji poświęconej historii hutnictwa i kuźnictwa w Ustroniu Pokaz kucia ręcznego w zabytkowo wyposażonej kuźni wyrobów typowych dla gospodarstwa wiejskiego. Możliwość zamówienia (za opłatą) i obserwacji powstawania konkretnych wyrobów takich jak obuszki, siekiery, podkowy, itp. wyroby kowalstwa artystycznego.

5 Industriada imprezy towarzyszące Kuźnictwo przemysłowe, historia i jego współczesne znaczenie. Wykład zorganizowany jest w czynnej hali Warsztatów Szkolnych, wyposażonych w maszyny i urządzenia typowe dla kuźni przemysłowej z połowy XX wieku. Przed wykładem udostępniona została do zwiedzania hala Warsztatów Szkolnych od godziny. Wśród urządzeń stanowiących wyposażenie Warsztatu znajdują się między innymi Prasy i urządzenia wytwarzane przez Zakłady Kuźnicze w Ustroniu w pierwszej połowie XX wieku. Wykład Profesora Jana Rycherta

6 Zwiedzanie Kuźni GK FORGE Przejazd i zwiedzanie– p. Grelowskiego w Goleszowie. W obecnym kształcie przedsiębiorstwo to nawiązuje do tradycji Kuźnictwa ustrońskiego, między innymi poprzez zatrudnianie części byłych pracowników zlikwidowanego w 2008 roku Zakładu Kuźniczego. Współcześnie GK FORGE jest znanym na rynku europejskim przedsiębiorstwem wytwarzającym odkuwki matrycowe.

7 MONOGRAFIA KUŹNI USTROŃ (1) Słów kilka o książce: Ma twarde, kolorowe okładki a w nich 296 stron na których opisane jest 236 lat historii Kuźni Ustroń z 350 historycznymi fotografiami, w tym także kolorowymi. Treść podzielona jest na pięć (nienumerowanych rozdziałów), w przedziałach czasowych odpowiadającym przeobrażeniom organizacyjnym: 1.Arcyksiążęce Zakłady Hutniczo – Kuźnicze (1772 – 1912). 2.Pod zarządem Firmy Brevillier – Urban (1912 -1941), i Volkswagen (1941-1945). 3.Powojenna odbudowa i rozwój (1945-1970). 4.Dwie ostatnie dekady PRL – w strukturach WSM FSM (1970-1989). 5.Od transformacji do likwidacji (1990-2008). Zamieszczony z tyłu książki indeks osobowy, zawiera 1021 nazwisk, a ze względu na fakt powtarzania się łącznie nazwiska i imienia różnych osób, indeks mógłby być jeszcze dłuższy.

8 MONOGRAFIA KUŹNI USTROŃ (2) 1.Książka została wydana w 400 egzemplarzach kosztem rzeczywistym (fakturowanym) 16.500,- zł. (koszt mógłby być jeszcze większy, z przysługującego honorarium zrezygnowali główny redaktor i autor oraz naukowy konsultant). 2.Środki na pokrycie wyliczonych kosztów pozyskaliśmy prezentując skrótowo od: »Burmistrz Ustronia 3.000.- zł »Starosta Cieszyński 1.600,- zł »Śląski Urząd Marszałkowski 5.000,- zł »Praca społeczna 3.000,- zł Razem: 11.600,- zł

9 MONOGRAFIA KUŹNI USTROŃ (3) antywsparcie

10 smkuznia.ustron.pl Strona internetowa została utworzona w ramach zadań dofinansowanych z budżetu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

11 Makieta Huty Klemens Huta Klemens, była w pierwszych latach istnienia ustrońskiego ośrodka hutniczego jego głównym zakładem. Zbudowanie makiety będącej przyjaznym eksponatem, będzie skuteczniej oddziaływać na wyobraźnię odbiorcy i przybliżać mu to prezentowane w Muzeum tradycje.

12 Przesłanie makiety Poprzez prezentację historii z wykorzystaniem makiety możliwe będzie także przybliżenie czasu historycznego do współczesnego wskazując dzisiaj już mało przypominające tradycje hutnicze miejsca, z jego współczesnym zagospodarowaniem. Zachowane i ogólnie dostępne materiały wymagają opracowań (w tym porównawczych), aby mogły być podstawą do stworzenia takiej makiety.

13 AMBICJE I OCZEKIWANIA! Przed nami nowe wyzwania jakie niesie rok 2012. 1.Wyzwaniem - największym - jest potencjał związany z 240 rocznicą uruchomienia w Ustroniu hutniczej działalności przemysłowej. 2.Kolejnym, zdeterminowanym tym pierwszym, jest organizacja w Ustroniu III edycji śląskiego Święta zabytków techniki na szlaku Śląskich zabytków techniki, wokół których to wydarzeń, pod wspólnym hasłem Przed wiekami w Beskidach, planujemy przedsięwzięcia wydawnicze, takie jak; Spacerownik po miejscach tradycji przemysłowej Ustronia, wyznaczenie i wyposażenie w informację (tablice informacyjne) szlaku spacerowego do dawnych ośrodków przemysłowych Ustronia. 3.Sfinalizowanie spaw związanych z Nadaniem imienia Kuźników Ustrońskich wybudowanemu rondu oraz tablicą upamiętniającą zamordowanych Kuźników 9 listopada 1944 r. 4.Chcemy, by rok 2012 był w wymiarze nam społecznym, rokiem upamiętniającym dziedzictwo wielu pokoleń głównie z tradycją przemysłową Ustronia związanych.

14 240 lat tradycji przemysłowej rozpoczętej w 1772 roku c. d. n.

15 Zapraszamy


Pobierz ppt "STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KUŹNI USTROŃ Wyzwania roku 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google