Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co łączy ludzi na tych zdjęciach? Temat katechezy: Ruchy religijne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co łączy ludzi na tych zdjęciach? Temat katechezy: Ruchy religijne."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Co łączy ludzi na tych zdjęciach?

5 Temat katechezy: Ruchy religijne

6 Co jest potrzebne by należeć do wspólnoty religijnej?

7 „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym,
a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.” J 15, 1-2.5

8 Ruch Światło – Życie ( OAZA)

9 Ruch Światło-Życie gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Twórcą oazy był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (24 III  27 II 1987). Ruch Światło-Życie powstał i rozwija się w Polsce a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza się również poza jej granicami: na Słowacji, w Czechach, w Niemczech, na Białorusi, Łotwie.

10 Legion Maryi

11 Legion Maryi powstał w Irlandii w 1921 roku
Legion Maryi powstał w Irlandii w 1921 roku. Założycielem Legionu był Irlandczyk Sługa Boży Frank Duff ( ). Członkami Legionu Maryi są ludzie świeccy, którzy realizują Chrystusowy nakaz „głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”. Włączają się oni w prace Kościoła, dając wyraz temu, że Kościół to nie tylko hierarchia, lecz także wszyscy wierni. Patronką ruchu jest Maryja Niepokalana. Członkiem Legionu Maryi może być każdy, kto świadomy jest swojego miejsca w Kościele katolickim, niezależnie od wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu czy posiadanej wiedzy religijnej. Każdy może dać innym świadectwo swojej wiary.

12 Droga Neokatechumenalna

13 Droga Neokatechumenalna jest formą katechumenatu pochrzcielnego mającego na celu pogłębienie wiary i poprowadzeniu jej ku dojrzałości. Neokatechumenat realizowany jest w małych wspólnotach przy parafiach w oparciu o trzy filary: Słowo Boże, Liturgię i Wspólnotę. Neokatechumenat włącza się też w działalność misyjną poprzez głoszenie katechez dla młodzieży i dorosłych a także poprzez osiedlanie się całych rodzin w rejonach zdechrystianizowanych lub tam, gdzie Kościoła dotychczas nie było. Inicjatorami Drogi Neokatechumenalnej są Kiko Arguello i Carmen Hernandez. Ruch ten powstał w1964 roku w Hiszpanii.

14 KSM

15 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM) zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat,
pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.

16 Dlaczego w Kościele powstają różne ruchy? Jakie są ich główne zadania?
Podsumowanie: Dlaczego w Kościele powstają różne ruchy? Jakie są ich główne zadania?

17 Zadania ruchów religijnych:
Stawiać świętość jako najważniejszą zasadę Szerzyć wiarę Rozwijać się duchowo Modlić się w intencjach Kościoła Być autentycznym świadkiem dla wszystkich ludzi wokoło Zadania ruchów religijnych:

18 Praca domowa: 1. Napisz jakie grupy działają w Twojej parafii.
2. Przeprowadź krótki wywiad z członkiem jednej z grup w twojej parafii. 3. Do której grupy należę lub mógłbym/mogłabym należeć. Uzasadnij odpowiedź.


Pobierz ppt "Co łączy ludzi na tych zdjęciach? Temat katechezy: Ruchy religijne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google