Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JEREMIE Łódź, 4 września 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JEREMIE Łódź, 4 września 2007."— Zapis prezentacji:

1 JEREMIE Łódź, 4 września 2007

2 Agenda Europejski Fundusz Inwestycyjny JEREMIE Kluczowe decyzje
Przykładowe instrumenty JEREMIE

3 Europejski Fundusz Inwestycyjny
Wyspecjalizowana instytucja UE w zakresie wsparcia MSP Utworzona w 1994r., kapitał EUR 2 mld Członek Grupy EBI: EBI 61.9% udziałów, Komisja 30%, Europejskie instytucje finansowe 8.1% Cele Wcielanie w życie wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie wsparcia MSP, zatrudnienia, rozwoju regionalnego, budowy gospodarki opartej na wiedzy, innowacji, procesu lizbońskiego Wypracowanie zysku odpowiedniego do stopnia ponoszonego ryzyka

4 Rola MSP w UE Mikro przedsiębioirstwa Małe przedsiębioirstwa
Mikro przedsiębioirstwa Małe przedsiębioirstwa Średnie przedsiębioirstwa Duże przedsiębioirstwa Źródło: Eurostat, Commission Communication on Modern SME policy for Growth and Employment (2005)

5 EFI: Usługi dla Sektora MSP
Sekury-tyzacja Mikro- pożyczki Produkty Hybrydowe Kapitał Poręczenia/Structure finance Transfer Technologii Produkty Hybrydowe Fundusze Venture Capital Banki/Instytucje Poręczeniowe Usługi doradcze Regiony Dług Przed-zasiew Zasiew/Start Rozwój/Wykup Banki/Agencje Rozwoju Global loans Europejski Bank Inwestycyjny

6 EFI : głównie instytucja zarządzająca obcymi środkami
BMWA - ERP European Community Dahlia SICAR S.R. EUR 600 mln Podwyższenie kapitału EUR 4,000 mln odnawialne EUR 800 mln CIP (EUR 1 mld) EUR 1 mld Środki przeznaczone na inwestycje w fundusze venture capital oraz wspieranie instytucji finansowych w UE i Krajach Kandydackich ponad 500,000 MSP skorzystało ze wsparcia EFI

7 Europejski Fundusz Inwestycyjny – Portfel Inwestycji
Wartość portfela (EUR) Liczba instytucji pośredniczących VENTURE CAPITAL € 4.2mld 265 Funduszy Venture Capital PORĘCZENIA € 11.1 mld 183 Banków/Instytucji poręczeniowych = EUR 15.3 mld zarządzane na koniec lipca 2007r.

8 Agenda Europejski Fundusz Inwestycyjny JEREMIE Kluczowe decyzje
Przykładowe instrumenty JEREMIE

9 Główne Fakty JEREMIE to inicjatywa Komisji (DG Regio) rozpoczęta w październiku 2005 « Wspólna » ponieważ łączy zasoby Komisji Europejskiej, Władz Krajów Członkowskich, EFI, EBI, oraz Międzynarodowych Instytucji Finansowych Główne cele: Optymalizacja wykorzystania środków EFRR dla poszerzenia dostępu do finansowania dla MSP poprzez zastosowanie nowoczesnych instrumentów finansowych Połączenie środków EFRR z zasobami oraz ekspertyzą EFI/EBI w tworzeniu instrumentów finansowych dostosowanych do potrzeb regionalnych

10 JEREMIE: Plan MSP MSP MSP MSP MSP Transfer środków
MSP MSP MSP MSP MSP MSP MSP MSP MSP MSP Instytucje Mikro- pożyczkowe Transfer Technologii Fundusze Poręczeniowe Fundusze Venture Capital Transfer środków Przekształcenie części środków EFRR w instrumenty finansowe dla MSP Efekt mnożnika poprzez przyciągnięcie środków z sektora prywatnego, a także EBI/EFI oraz innych Międzynarodowych Instytucji Finansowych Stworzenie narodowych funduszy Faza ewaluacji Przygotowanie Programów Operacyjnych

11 Status Umowa o finansowanie z Grecją – lipiec 2007r.
Kolejne umowy na szczeblu krajowym – Rumunia, Bługaria, Słowacja Umowy na szczeblu regionalnym – Francja, Hiszpania, Włochy… … oraz województwa w Polsce Umowy doradcze przy wdrażaniu JEREMIE

12 Agenda Europejski Fundusz Inwestycyjny JEREMIE Kluczowe decyzje
Przykładowe instrumenty JEREMIE

13 MARKET FAILURE ANALYSIS
MSP oraz Przedsiębiorcy indywidualni Typy instrumentów Finansowych Pośrednicy Finansowi Możliwe Produkty JEREMIE Fundusz Holding Fund Fundusze Strukturalne MARKET FAILURE ANALYSIS Pożyczki z Banków Banki aktywne w sektorze MSP Poręczenia EFS MSP Re-gwarancje Mikro-pożyczki Fundusze Pożyczkowe Pożyczki Globalne Firmy Leasingowe Leasing JEREMIE EFRR Sekurytyzacja Bezpośrednie wsparcie przez Aniołów Biznesu Sieci Aniołów Biznesu Fundusze wspierające Aniołów Biznesu MSP ŚRODKI PUBLICZNE Bezpośrednie inwestycje funduszy Venture Capital Fundusze Venture Capital Inwestycje/modelowanie funduszy Venture Capital Inwestorzy Kapitałowi Gwarancje Inwestycji Kapitałowych Inwestycje kapitałowe MSP Finansowanie Transferu Technologii Bezpośrednie Inwestycje w Transfer Technologii Uniwersytety, Parki Technologiczne POŻYCZKA Firmy Faktoringowe Poręczenia Faktoring

14 Polska – Wstępny Raport
Główne Wnioski: Ograniczony dostęp do mikropożyczek na rozpoczęcie działalności (start-ups) Ograniczony dostęp do finansowania przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (zarówno przez venture capital jak i instrumenty dłużne) Słabo rozwinięta sieć oraz finansowanie przez Aniołów Biznesu Problemy w zakresie transferu technologii

15 Instytucja Zarządzająca (IZ) Komitet Inwestycyjny JEREMIE (KI)
Struktura JEREMIE Komisja Europejska (KE) EFRR – DG Regio PoziomUE Instytucja Zarządzająca (IZ) Komitet Inwestycyjny JEREMIE (KI) Poziom krajowy/regionalny Fundusz Holding Fund (HF) Pośrednicy finansowi MSP MSP MSP Beneficjenci mikropożyczek

16 Główne korzyści JEREMIE
Transfer środków do ‘Holding Fund’ podstawą do wystąpienia o płatność okresową (możliwość uzyskania odsetek na środkach zgromadzonych w funduszu); Brak ograniczeń strukturalnych – środki w ramach ‘Holding Fund’ muszą zostać wykorzystane po raz pierwszy do końca perspektywy budżetowej, a następnie mogą być reinwestowane zapewniając odnawialny charakter wsparcia (brak n+2/3) Delegacja uprawnień do Władz Lokalnych - elastyczność w zakresie doboru instrumentów finansowych w ramach ‘Holding Fund’, możliwość realokacji środków zależnie od warunków rynkowych Poprawa zarządzania ryzykiem instrumentów finansowych wspierających sektor MSP Uzyskanie efektu mnożnika, zwiększającego ilość środków dostępnych dla MSP

17 Funduszu Holding Fund Główne zadania:
Przygotowanie biznes planu dla HF strategii inwestycyjnej; Regularne uaktualnianie biznes planu; Organizacja wyboru instytucji pośredniczących (‘call for expression of interest’); Rekomendacja wyboru instytucji pośredniczących do KI; Negocjacja operacji z instytucjami pośredniczącymi; Przygotowanie kontraktów z instytucjami pośredniczącymi; Monitoring (kwartalnie) oraz sporządzanie raportów na temat całokształtu działalności do KI (kwartalnie) oraz Komisji (rocznie); Pomoc przy identyfikacji dodatkowych środków; Identyfikacja środków oraz możliwości ich wykorzystania w ramach funduszy pomocy technicznej UE;

18 Funduszu Holding Fund Dodatkowe zadania – usługi doradcze przy:
Wyborze banku dla HF oraz warunków (treasury management); Ustanowieniu ładu korporacyjnego (corporate governance); Wytycznych oraz regulacji UE; Pomoc techniczna dla instytucji; Audyt; Specjalistycznym szkoleniu dla IZ/KI oraz instytucji pośredniczących; Marketingu inicjatywy JEREMIE;

19 Agenda Europejski Fundusz Inwestycyjny JEREMIE Kluczowe decyzje
Przykładowe instrumenty JEREMIE

20 Możliwe Produkty JEREMIE
Start-up Wczesna Faza Rozwoju Ekspansja Zasilenie Kapitałowe (equity) Instrumenty Dłużne Instrumenty typu equity Participating Loans Inne Instrumenty Finansowanie Transferu Technologii Venture Capital Mikropożyczki/Pożyczki Globalne/Pożyczki Podporządkowane Poręczenia/Sekurytyzacja Finansowanie Mezzanine Anioły Biznesu

21 Regionalny/Krajowy Fundusz Poręczeniowy
JEREMIE Holding Fund MSP Bank MSP Pożyczka MSP Regionalny Fundusz Poręcze-niowy Bank MSP Pożyczka MSP Poręczenie, np. do 70% MSP Bank MSP Pożyczka Fundusz Regwa-rancyjny e.g. MSP Regwarancje MSP Bank MSP Pożyczka

22 Guarantee instruments
Securitisation of a Bank’s SME portfolio - Cash Sanpaolo IMI Originator Senior Mezzanine Junior SME SME loan portfolio Guaranteed by Confidi Issuance of ABS SPV Purchase of SME loan portfolio (Bank)

23 Pożyczka Globalna JEREMIE HOLDING FUND MIF MSP MSP MSP MSP Poręczenie
Pośrednik Finansowy MIF Pożyczka Globalna Bezpośrednie Pożyczki MSP MSP MSP MSP

24 Regionalny/Krajowy Fundusz Poręczeniowy
MSP Regionalny Fundusz Pożyczko-wy JEREMIE Holding Fund Linia refinansowa MSP Pożyczka MSP MSP Pożyczka MSP MSP MSP Pożyczka MSP MSP MSP Pożyczka

25 Pożyczki Podporządkowane
50% MSP Bank MSP 50% pożyczki podporządkowanej Instytucja oferująca pożyczki podporzą-dkowane JEREMIE HOLDING FUND MSP Bank 50% MSP 50% pożyczki podporządkowanej MSP MSP 50% Bank MSP 50% pożyczki podporządkowanej MSP MSP 50% Bank MSP 50% pożyczki podporządkowanej

26 Europejski Fundusz Inwestycyjny
Hubert COTTOGNI Piotr STOŁOWSKI JEREMIE Project Managers 43, avenue J. F. Kennedy L-2968 Luxembourg Tel.: (00 352) Fax: (00 352)


Pobierz ppt "JEREMIE Łódź, 4 września 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google