Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JEREMIE Łódź, 4 września 2007. 2 Agenda Europejski Fundusz Inwestycyjny JEREMIE Kluczowe decyzje Przykładowe instrumenty JEREMIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JEREMIE Łódź, 4 września 2007. 2 Agenda Europejski Fundusz Inwestycyjny JEREMIE Kluczowe decyzje Przykładowe instrumenty JEREMIE."— Zapis prezentacji:

1 JEREMIE Łódź, 4 września 2007

2 2 Agenda Europejski Fundusz Inwestycyjny JEREMIE Kluczowe decyzje Przykładowe instrumenty JEREMIE

3 3 Europejski Fundusz Inwestycyjny Wcielanie w życie wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie wsparcia MSP, zatrudnienia, rozwoju regionalnego, budowy gospodarki opartej na wiedzy, innowacji, procesu lizbońskiego Wypracowanie zysku odpowiedniego do stopnia ponoszonego ryzyka Utworzona w 1994r., kapitał EUR 2 mld Członek Grupy EBI: EBI 61.9% udziałów, Komisja 30%, Europejskie instytucje finansowe 8.1% Wyspecjalizowana instytucja UE w zakresie wsparcia MSP Cele

4 4 Rola MSP w UE Mikro przedsiębioirstwa Małe przedsiębioirstwa Średnie przedsiębioirstwa Duże przedsiębioirstwa Źródło: Eurostat, Commission Communication on Modern SME policy for Growth and Employment (2005)

5 5 Produkty Hybrydowe EFI: Usługi dla Sektora MSP Usługi doradcze Kapitał Poręczenia/Structure finance Dług Przed-zasiew Zasiew/Start Rozwój/Wykup Mikro- pożyczki Banki/Agencje Rozwoju Regiony Sekury- tyzacja Produkty Hybrydowe Transfer Technologii Fundusze Venture Capital Banki/Instytucje Poręczeniowe Global loans Europejski Bank Inwestycyj ny

6 6 EFI : głównie instytucja zarządzająca obcymi środkami EUR 600 mln Podwyższenie kapitału EUR 4,000 mln odnawialne EUR 800 mln CIP (EUR 1 mld) Środki przeznaczone na inwestycje w fundusze venture capital oraz wspieranie instytucji finansowych w UE i Krajach Kandydackich European Community ponad 500,000 MSP skorzystało ze wsparcia EFI BMWA - ERP EUR 1 mld Dahlia SICAR S.R.

7 7 Wartość portfela (EUR) Liczba instytucji pośredniczących VENTURE CAPITAL 4.2mld 265 Funduszy Venture Capital PORĘCZENIA 11.1 mld 183 Banków/Instytucji poręczeniowych = EUR 15.3 mld zarządzane na koniec lipca 2007r. Europejski Fundusz Inwestycyjny – Portfel Inwestycji

8 8 Agenda Europejski Fundusz Inwestycyjny JEREMIE Kluczowe decyzje Przykładowe instrumenty JEREMIE

9 9 Główne Fakty JEREMIE to inicjatywa Komisji (DG Regio) rozpoczęta w październiku 2005 « Wspólna » ponieważ łączy zasoby Komisji Europejskiej, Władz Krajów Członkowskich, EFI, EBI, oraz Międzynarodowych Instytucji Finansowych Główne cele: Optymalizacja wykorzystania środków EFRR dla poszerzenia dostępu do finansowania dla MSP poprzez zastosowanie nowoczesnych instrumentów finansowych Połączenie środków EFRR z zasobami oraz ekspertyzą EFI/EBI w tworzeniu instrumentów finansowych dostosowanych do potrzeb regionalnych

10 10 JEREMIE: Plan Fundusze Venture Capital Przygotowanie Programów Operacyjnych Faza ewaluacji Stworzenie narodowych funduszy Transfer środków Instytucje Mikro- pożyczkowe Transfer Technologii Fundusze Poręczeniowe Przekształcenie części środków EFRR w instrumenty finansowe dla MSP Efekt mnożnika poprzez przyciągnięcie środków z sektora prywatnego, a także EBI/EFI oraz innych Międzynarodowych Instytucji Finansowych MSP

11 11 Status Umowa o finansowanie z Grecją – lipiec 2007r. Kolejne umowy na szczeblu krajowym – Rumunia, Bługaria, Słowacja Umowy na szczeblu regionalnym – Francja, Hiszpania, Włochy… … oraz województwa w Polsce Umowy doradcze przy wdrażaniu JEREMIE

12 12 Agenda Europejski Fundusz Inwestycyjny JEREMIE Kluczowe decyzje Przykładowe instrumenty JEREMIE

13 13 Bezpośrednie wsparcie przez Aniołów Biznesu Typy instrumentów Finansowych Pośrednicy Finansowi Fundusz Holding Fund Fundusze Strukturalne MSP oraz Przedsiębiorcy indywidualni Możliwe Produkty JEREMIE Banki aktywne w sektorze MSP Fundusze Pożyczkowe Sieci Aniołów Biznesu Firmy Leasingowe Uniwersytety, Parki Technologiczne Inwestorzy Kapitałowi Firmy Faktoringowe Fundusze Venture Capital JEREMIEJEREMIE EFRREFRR EFSEFS ŚRODKIŚRODKI PUBLICZNEPUBLICZNE POŻYCZKAPOŻYCZKA MSP Poręczenia Fundusze wspierające Aniołów Biznesu Re-gwarancje Gwarancje Inwestycji Kapitałowych Inwestycje/modelowanie funduszy Venture Capital Finansowanie Transferu Technologii Pożyczki Globalne Sekurytyzacja MARKET FAILURE ANALYSIS Pożyczki z Banków Mikro-pożyczki Leasing Bezpośrednie Inwestycje w Transfer Technologii Inwestycje kapitałowe Faktoring Bezpośrednie inwestycje funduszy Venture Capital Poręczenia MSP

14 14 Polska – Wstępny Raport Główne Wnioski: Ograniczony dostęp do mikropożyczek na rozpoczęcie działalności (start-ups) Ograniczony dostęp do finansowania przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (zarówno przez venture capital jak i instrumenty dłużne) Słabo rozwinięta sieć oraz finansowanie przez Aniołów Biznesu Problemy w zakresie transferu technologii

15 15 Struktura JEREMIE Instytucja Zarządzająca (IZ) MSP Komitet Inwestycyjny JEREMIE (KI) MSP Fundusz Holding Fund (HF) Pośrednicy finansowi Pośrednicy finansowi Komisja Europejska (KE) EFRR – DG Regio Komisja Europejska (KE) EFRR – DG Regio Beneficjenci mikropożyczek Poziom krajowy/regionalny Poziom UE

16 16 Główne korzyści JEREMIE Transfer środków do Holding Fund podstawą do wystąpienia o płatność okresową (możliwość uzyskania odsetek na środkach zgromadzonych w funduszu); Brak ograniczeń strukturalnych – środki w ramach Holding Fund muszą zostać wykorzystane po raz pierwszy do końca perspektywy budżetowej, a następnie mogą być reinwestowane zapewniając odnawialny charakter wsparcia (brak n+2/3) Delegacja uprawnień do Władz Lokalnych - elastyczność w zakresie doboru instrumentów finansowych w ramach Holding Fund, możliwość realokacji środków zależnie od warunków rynkowych Poprawa zarządzania ryzykiem instrumentów finansowych wspierających sektor MSP Uzyskanie efektu mnożnika, zwiększającego ilość środków dostępnych dla MSP

17 17 Funduszu Holding Fund Główne zadania: –Przygotowanie biznes planu dla HF strategii inwestycyjnej; –Regularne uaktualnianie biznes planu; –Organizacja wyboru instytucji pośredniczących (call for expression of interest); –Rekomendacja wyboru instytucji pośredniczących do KI; –Negocjacja operacji z instytucjami pośredniczącymi; –Przygotowanie kontraktów z instytucjami pośredniczącymi; Monitoring (kwartalnie) oraz sporządzanie raportów na temat całokształtu działalności do KI (kwartalnie) oraz Komisji (rocznie); Pomoc przy identyfikacji dodatkowych środków; Identyfikacja środków oraz możliwości ich wykorzystania w ramach funduszy pomocy technicznej UE; …

18 18 Funduszu Holding Fund Dodatkowe zadania – usługi doradcze przy: –Wyborze banku dla HF oraz warunków (treasury management); –Ustanowieniu ładu korporacyjnego (corporate governance); –Wytycznych oraz regulacji UE; –Pomoc techniczna dla instytucji; –Audyt; –Specjalistycznym szkoleniu dla IZ/KI oraz instytucji pośredniczących; –Marketingu inicjatywy JEREMIE; …

19 19 Agenda Europejski Fundusz Inwestycyjny JEREMIE Kluczowe decyzje Przykładowe instrumenty JEREMIE

20 20 Start-up Wczesna Faza Rozwoju Ekspansja Zasilenie Kapitałowe (equity) Instrumenty Dłużne Instrumenty typu equity Participating Loans Inne Instrumenty Finansowanie Transferu Technologii Venture Capital Anioły Biznesu Mikropożyczki/Pożyczki Globalne/Pożyczki Podporządkowane Poręczenia/Sekurytyzacja Możliwe Produkty JEREMIE Finansowanie Mezzanine

21 21 Fundusz Regwa- rancyjny e.g. Fundusz Regwa- rancyjny e.g. Regionalny/Krajowy Fundusz Poręczeniowy MSP Regionalny Fundusz Poręcze- niowy Regionalny Fundusz Poręcze- niowy Poręczenie, np. do 70% MSP Bank Pożyczka JEREMIE Holding Fund JEREMIE Holding Fund Regwarancje

22 22 Guarantee instruments Sanpaolo IMI Originator Sanpaolo IMI Originator Senior Mezzanine Junior SME SME loan portfolio Guaranteed by Confidi Issuanc e of ABS SPV Purchase of SME loan portfolio Originator (Bank) Originator (Bank) Senior Mezzanine Junior SME SME loan portfolio SPV Purchase of SME loan portfolio Securitisation of a Banks SME portfolio - Cash

23 23 Pożyczka Globalna JEREMIE HOLDING FUND Pośrednik Finansowy MSP Pożyczka Globalna Bezpośrednie Pożyczki Poręczenie MIF MSP

24 24 Regionalny/Krajowy Fundusz Poręczeniowy MSP Pożyczka Regionalny Fundusz Pożyczko- wy Regionalny Fundusz Pożyczko- wy JEREMIE Holding Fund JEREMIE Holding Fund Linia refinansowa

25 25 Pożyczki Podporządkowane MSP Instytucja oferująca pożyczki podporzą- dkowane MSP Bank 50% 50% pożyczki podporządkowanej 50% JEREMIE HOLDING FUND JEREMIE HOLDING FUND 50% pożyczki podporządkowanej

26 Europejski Fundusz Inwestycyjny Hubert COTTOGNI Piotr STOŁOWSKI JEREMIE Project Managers 43, avenue J. F. Kennedy L-2968 Luxembourg Tel.: (00 352) Fax: (00 352)


Pobierz ppt "JEREMIE Łódź, 4 września 2007. 2 Agenda Europejski Fundusz Inwestycyjny JEREMIE Kluczowe decyzje Przykładowe instrumenty JEREMIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google