Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki kształcenia w kontekście współczesnego rynku pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki kształcenia w kontekście współczesnego rynku pracy"— Zapis prezentacji:

1 Kierunki kształcenia w kontekście współczesnego rynku pracy
Jacek Suski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

2 Kontekst – aktywność zawodowa i zatrudnienie wg BAEL
- Wg BAEL, osoby z wyższym wykształceniem są najbardziej aktywną zawodowo grupą na tle innych kategorii wykształcenia. - 3/4 osób z wyższym wykształceniem jest zatrudnionych. Dane za I kwartał 2011 roku (GUS) 2

3 Kontekst – udział specjalistów w zatrudnieniu w regionie w tys. osób
Wg badań GUS, w regionie najliczniej zatrudnioną grupą zawodową są specjaliści (osoby z wyższym wykształceniem) – 42,5 tys. osób Osoby te są ponadto najmniej narażone na zwolnienia: przed wystąpieniem kryzysu gospodarczego najliczniejszą grupą byli robotnicy przemysłowi. Dane za 2010 rok (wg badania popytu na pracę Z-05 GUS) 3

4 Kontekst – bezrobocie absolwentów
Lp. nazwa kierunku Absolwenci w roku akademickim 2009/2010 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu 2010 roku (4) : (3) w % 1 2 3 4 5 pedagogika 1 944 61 3,1 zarządzanie 1 001 14 1,4 fizjoterapia 570 30 5,3 ekonomia 479 43 9,0 wychowanie fizyczne 379 13 3,4 6 zarządzanie i marketing 349 - 7 inżynieria środowiska 327 18 5,5 8 pielęgniarstwo 319 1,9 9 informatyka 311 16 5,1 10 europeistyka 283 4,6 Absolwenci szkół wyższych w małym stopniu pozostają w bezrobociu. „Ryzykowne” kierunki to przede wszystkim: - historia (13% bezrobotnych absolwentów), ekonomia (9%) kosmetologia (8,8%). 4

5 Prezentacja została przygotowana w oparciu o wyniki badania
losów absolwentów szkół zawodowych wszystkich poziomów województwa opolskiego zrealizowanego w 2010 roku w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy. Zamieszczone informacje dotyczą jedynie absolwentów opolskich uczelni wyższych. Pełny raport z badania dostępny jest na stronie Obserwatorium pod adresem:

6 Założenia metodologiczne badania losów absolwentów
BADANIE PANELOWE I etap badanie uczniów ostatnich klas szkół zawodowych ponadgimnazjalnych i studentów szkół wyższych II etap na podstawie zebranych danych teleadresowych ponowne dotarcie do badanych w pół roku po zakończeniu nauki

7 Sytuacja zawodowa - zatrudnienie
PRACA: w I etapie badań, jeszcze w trakcie trwania nauki, pracowało 59% respondentów, z czego najwięcej studiujących na Politechnice Opolskiej (78,1%) w pół roku po zakończeniu nauki wzrost zatrudnienia o 13,5 pp. największy odsetek zatrudnionych w pół roku po zakończeniu nauki charakteryzował absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji (81,7%) Lp. Pracuje WSZiA PWSZ UO PO Razem I Etap N=84 II Etap N=60 N=71 N=54 N=246 N=172 N=160 N=114 N=561 N=400 1. tak 66,7 81,7 22,5 40,4 54,5 74,3 78,1 79,6 59,0 72,5 2. nie 33,3 18,3 77,5 59,6 45,5 25,7 21,9 20,4 41,0 27,5 Najwyższe zatrudnienjie to wsza i po Najniższa zgodność to nysa

8 Sytuacja zawodowa – zgodność pracy z zawodem
w pół roku po zakończeniu nauki w branży zgodnej z kierunkiem wykształcenia pracowało 53% respondentów najczęściej w swojej branży pracowali absolwenci Politechniki Opolskiej (57%) absolwenci Politechniki Opolskiej najczęściej (40%) wskazywali w sposób zdecydowany, że wykorzystują zdobytą wiedzę w pracy zarobkowej. Najwyższe zatrudnienjie to wsza i po Najniższa zgodność to nysa 8

9 Sytuacja zawodowa – czas oczekiwania na pracę
WSZiA PWSZ UO PO OGÓŁEM podjąłem\podjęłam pracę jeszcze w trakcie nauki 71,4 42,9 66,9 82,2 70,8 podjąłem\podjęłam pracę od razu po zakończeniu nauki 6,1 38,1 3,9 12,2 9,4 do 2 tygodni 0,0 0,8 1,1 0,7 od 2 tygodni do 1 miesiąca 2,0 4,8 2,4 od 1 do 2 miesięcy 7,1 4,9 od 2 do 3 miesięcy 5,5 4,2 od 4 do 6 miesięcy 4,1 8,7 2,2 5,2 82% pracujących absolwentów znajduje pracę jeszcze w trakcie trwania nauki lub zaraz po jej zakończeniu: najwyższy odsetek dotyczy absolwentów Politechniki Opolskiej (94%)

10 Sytuacja zawodowa – wynagrodzenia netto
Spadek wartości wynagrodzeń może być spowodowany podjęciem staży przez absolwentów i otrzymywaniem stypendiów stażowych. 10

11 Poszukiwanie pracy - obszar
Lp Obszar na jakim poszukiwana była praca WSZiA PWSZ UO PO Razem 1. Powiat zamieszkania 80,0 94,7 94,6 91,7 92,1 2. Poza powiatem zamieszkania, ale w granicach województwa 20,0 42,1 37,5 58,3 40,4 3. Poza województwem opolskim, ale w granicach Polski - 10,5 3,6 16,7 7,0 4. Za granicą Polski 6,7 4,4 badani, którzy po ukończeniu nauki poszukiwali pracy, koncentrowali się na obszarze powiatu zamieszkania 40% badanych szukało zatrudnienia w innych powiatach Opolszczyzny (58% z Politechniki Opolskiej) 7% badanych poszukiwało pracy poza Opolszczyzną (17% z Politechniki Opolskiej) 4% badanych poszukiwało zatrudnienia za granicą (11% z PWSZ) 11

12 Sytuacja zawodowa – tendencje migracyjne
Lp Umiejscowienie obecnego miejsca pracy WSZiA PWSZ UO PO Razem 1. W granicach powiatu zamieszkania 79,6 95,2 85,8 83,3 84,4 2. Poza powiatem zamieszkania, ale w granicach województwa 12,2 4,8 8,7 10,4 3. Poza województwem, ale w granicach Polski 2,0 - 1,6 1,1 1,4 4. Za granicą 4,1 3,1 2,1 brak wyraźnych tendencji migracyjnych 95% absolwentów, którzy podjęli pracę, znalazło ją w obrębie województwa, a 84% - na obszarze powiatu zamieszkania 12

13 Poszukiwanie pracy - metody
Lp Sposoby szukania pracy w ciągu ostatniego półrocza WSZiA PWSZ UO PO Razem 1. Rozpytywanie wśród rodziny, znajomych 60,0 63,2 92,9 79,2 80,7 2. Rejestracja w PUP 36,8 64,3 37,5 53,5 3. Przez Internet 46,7 52,6 45,8 43,0 4. Agencja pośrednictwa pracy 33,3 29,2 35,1 wśród badanych, którzy po ukończeniu nauki poszukiwali pracy, najczęstszą metodą było rozpytywanie wśród znajomych i rodziny połowa badanych zarejestrowała się w PUP, dotyczy to jednak tylko ok. 37% absolwentów PWSZ i PO najczęstszym powodem nie rejestrowania się w PUP jest przekonanie, że nie pomagają one w znalezieniu dobrej pracy (66%), dotyczy to absolwentów wszystkich uczelni popularną formą poszukiwań jest Internet, wykorzystywany przez 43% absolwentów 13

14 Sytuacja osób niepracujących – główne przyczyny
najważniejszym powodem nie podejmowania pracy jest kontynuacja nauki (WSZiA – 73%, Politechnika Opolska – 13%) kolejny istotny powód to brak pracy w branży odpowiadającej absolwentowi (WSZiA – 46%, PWSZ – 10%) kolejny powód to utrzymywanie przez rodzinę (WSZiA – 46%, UO – 9%) 14

15 Ocena wiedzy zdobytej w trakcie nauki
dla zdecydowanej większości absolwentów badanych w II etapie, poziom wiedzy wyniesionej ze szkoły jest wystarczający dla zatrudnienia (85%) najniższe oceny wystawili absolwenci UO (dla 28% z nich poziom wiedzy jest niewystarczający) 15

16 Ocena umiejętności praktycznych – obsługa oprogramowania
Ocena umiejętności posługiwania się oprogramowaniem specjalistycznym wykorzystanym w branży W skali od 1 do 5 najwyżej swoje umiejętności oceniają absolwenci PWSZ i Politechniki Opolskiej. 16

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kierunki kształcenia w kontekście współczesnego rynku pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google