Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki kształcenia w kontekście współczesnego rynku pracy Jacek Suski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki kształcenia w kontekście współczesnego rynku pracy Jacek Suski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu."— Zapis prezentacji:

1 Kierunki kształcenia w kontekście współczesnego rynku pracy Jacek Suski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

2 Kontekst – aktywność zawodowa i zatrudnienie wg BAEL - Wg BAEL, osoby z wyższym wykształceniem są najbardziej aktywną zawodowo grupą na tle innych kategorii wykształcenia. - 3/4 osób z wyższym wykształceniem jest zatrudnionych. Dane za I kwartał 2011 roku (GUS)

3 Kontekst – udział specjalistów w zatrudnieniu w regionie w tys. osób Wg badań GUS, w regionie najliczniej zatrudnioną grupą zawodową są specjaliści (osoby z wyższym wykształceniem) – 42,5 tys. osób Osoby te są ponadto najmniej narażone na zwolnienia: przed wystąpieniem kryzysu gospodarczego najliczniejszą grupą byli robotnicy przemysłowi. Dane za 2010 rok (wg badania popytu na pracę Z-05 GUS)

4 Kontekst – bezrobocie absolwentów Lp.nazwa kierunku Absolwenci w roku akademickim 2009/2010 Bezrobotni absolwenci zarejestrowa ni w PUP w końcu 2010 roku (4) : (3) w % pedagogika ,1 2 zarządzanie ,4 3 fizjoterapia570305,3 4 ekonomia479439,0 5 wychowanie fizyczne ,4 6 zarządzanie i marketing inżynieria środowiska ,5 8 pielęgniarstwo31961,9 9 informatyka311165,1 10 europeistyka283134,6 Absolwenci szkół wyższych w małym stopniu pozostają w bezrobociu. Ryzykowne kierunki to przede wszystkim: - historia (13% bezrobotnych absolwentów), - ekonomia (9%) - kosmetologia (8,8%).

5 Prezentacja została przygotowana w oparciu o wyniki badania losów absolwentów szkół zawodowych wszystkich poziomów województwa opolskiego zrealizowanego w 2010 roku w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy. Zamieszczone informacje dotyczą jedynie absolwentów opolskich uczelni wyższych. Pełny raport z badania dostępny jest na stronie Obserwatorium pod adresem:

6 Założenia metodologiczne badania losów absolwentów BADANIE PANELOWEI etap badanie uczniów ostatnich klas szkół zawodowych ponadgimnazjalnych i studentów szkół wyższych II etap na podstawie zebranych danych teleadresowych ponowne dotarcie do badanych w pół roku po zakończeniu nauki

7 Lp. Pracuje WSZiAPWSZUOPO Razem I Etap N=84 II Etap N=60 I Etap N=71 II Etap N=54 I Etap N=246 II Etap N=172 I Etap N=160 II Etap N=114 I Etap N=561 II Etap N= tak66,781,722,540,454,574,378,179,659,072,5 2. nie33,318,377,559,645,525,721,920,441,027,5 Sytuacja zawodowa - zatrudnienie PRACA: - w I etapie badań, jeszcze w trakcie trwania nauki, pracowało 59% respondentów, z czego najwięcej studiujących na Politechnice Opolskiej (78,1%) - w pół roku po zakończeniu nauki wzrost zatrudnienia o 13,5 pp. - największy odsetek zatrudnionych w pół roku po zakończeniu nauki charakteryzował absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji (81,7%)

8 Sytuacja zawodowa – zgodność pracy z zawodem - w pół roku po zakończeniu nauki w branży zgodnej z kierunkiem wykształcenia pracowało 53% respondentów - najczęściej w swojej branży pracowali absolwenci Politechniki Opolskiej (57%) - absolwenci Politechniki Opolskiej najczęściej (40%) wskazywali w sposób zdecydowany, że wykorzystują zdobytą wiedzę w pracy zarobkowej.

9 Sytuacja zawodowa – czas oczekiwania na pracę CZASWSZiA PWSZUOPO OGÓŁEM podjąłem\podjęłam pracę jeszcze w trakcie nauki 71,442,966,982,270,8 podjąłem\podjęłam pracę od razu po zakończeniu nauki 6,138,13,912,29,4 do 2 tygodni0,0 0,81,10,7 od 2 tygodni do 1 miesiąca2,04,83,90,02,4 od 1 do 2 miesięcy6,14,87,11,14,9 od 2 do 3 miesięcy6,14,85,51,14,2 od 4 do 6 miesięcy4,10,08,72,25,2 - 82% pracujących absolwentów znajduje pracę jeszcze w trakcie trwania nauki lub zaraz po jej zakończeniu: - najwyższy odsetek dotyczy absolwentów Politechniki Opolskiej (94%)

10 Sytuacja zawodowa – wynagrodzenia netto Spadek wartości wynagrodzeń może być spowodowany podjęciem staży przez absolwentów i otrzymywaniem stypendiów stażowych.

11 Poszukiwanie pracy - obszar - badani, którzy po ukończeniu nauki poszukiwali pracy, koncentrowali się na obszarze powiatu zamieszkania - 40% badanych szukało zatrudnienia w innych powiatach Opolszczyzny (58% z Politechniki Opolskiej) -7% badanych poszukiwało pracy poza Opolszczyzną (17% z Politechniki Opolskiej) - 4% badanych poszukiwało zatrudnienia za granicą (11% z PWSZ) Lp Obszar na jakim poszukiwana była praca WSZiAPWSZUOPORazem 1.Powiat zamieszkania80,094,794,691,792,1 2.Poza powiatem zamieszkania, ale w granicach województwa 20,042,137,558,340,4 3.Poza województwem opolskim, ale w granicach Polski -10,53,616,77,0 4.Za granicą Polski6,710,53,6-4,4

12 Sytuacja zawodowa – tendencje migracyjne - brak wyraźnych tendencji migracyjnych - 95% absolwentów, którzy podjęli pracę, znalazło ją w obrębie województwa, a 84% - na obszarze powiatu zamieszkania Lp Umiejscowienie obecnego miejsca pracy WSZiAPWSZUOPORazem 1.W granicach powiatu zamieszkania 79,695,285,883,384,4 2.Poza powiatem zamieszkania, ale w granicach województwa 12,24,88,712,210,4 3.Poza województwem, ale w granicach Polski 2,0-1,61,11,4 4.Za granicą4,1-3,1-2,1

13 Poszukiwanie pracy - metody - wśród badanych, którzy po ukończeniu nauki poszukiwali pracy, najczęstszą metodą było rozpytywanie wśród znajomych i rodziny - połowa badanych zarejestrowała się w PUP, dotyczy to jednak tylko ok. 37% absolwentów PWSZ i PO - najczęstszym powodem nie rejestrowania się w PUP jest przekonanie, że nie pomagają one w znalezieniu dobrej pracy (66%), dotyczy to absolwentów wszystkich uczelni - popularną formą poszukiwań jest Internet, wykorzystywany przez 43% absolwentów Lp Sposoby szukania pracy w ciągu ostatniego półrocza WSZiAPWSZUOPORazem 1.Rozpytywanie wśród rodziny, znajomych 60,063,292,979,280,7 2.Rejestracja w PUP60,036,864,337,553,5 3.Przez Internet46,752,637,545,843,0 4.Agencja pośrednictwa pracy33,336,837,529,235,1

14 Sytuacja osób niepracujących – główne przyczyny - najważniejszym powodem nie podejmowania pracy jest kontynuacja nauki (WSZiA – 73%, Politechnika Opolska – 13%) - kolejny istotny powód to brak pracy w branży odpowiadającej absolwentowi (WSZiA – 46%, PWSZ – 10%) - kolejny powód to utrzymywanie przez rodzinę (WSZiA – 46%, UO – 9%)

15 Ocena wiedzy zdobytej w trakcie nauki - dla zdecydowanej większości absolwentów badanych w II etapie, poziom wiedzy wyniesionej ze szkoły jest wystarczający dla zatrudnienia (85%) - najniższe oceny wystawili absolwenci UO (dla 28% z nich poziom wiedzy jest niewystarczający)

16 Ocena umiejętności praktycznych – obsługa oprogramowania Ocena umiejętności posługiwania się oprogramowaniem specjalistycznym wykorzystanym w branży W skali od 1 do 5 najwyżej swoje umiejętności oceniają absolwenci PWSZ i Politechniki Opolskiej.

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kierunki kształcenia w kontekście współczesnego rynku pracy Jacek Suski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google