Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RODZICE W SZKOLE. W DOBREJ PAMIĘCI ZACHOWAMY TO, ŻE NASI RODZICE: -Nas kochali, -Obdarzali nas zaufaniem, -Zawsze starali się nas zrozumieć i służyli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RODZICE W SZKOLE. W DOBREJ PAMIĘCI ZACHOWAMY TO, ŻE NASI RODZICE: -Nas kochali, -Obdarzali nas zaufaniem, -Zawsze starali się nas zrozumieć i służyli."— Zapis prezentacji:

1 RODZICE W SZKOLE

2 W DOBREJ PAMIĘCI ZACHOWAMY TO, ŻE NASI RODZICE: -Nas kochali, -Obdarzali nas zaufaniem, -Zawsze starali się nas zrozumieć i służyli życzliwą krytyką, -Wspierali nas duchowo, -Wstawiali się za nami i zawsze byli lojalni, -Dbali o naszą edukację i współpracowali ze szkołą, -Znosili nasze huśtawki nastrojów, -Doceniali nasze wysiłki, -Towarzyszyli nam w naszych poszukiwaniach, -Przede wszystkim byli.

3

4 NAJWAŻNIEJSZE AKTY P R A W N E KONWENCJA KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA O PRAWACH DZIECKA KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5 AKTY PRAWNE C.D. AKTY PRAWNE C.D. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o SYSTEMIE OŚWIATY USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o SYSTEMIE OŚWIATY ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE WARUNKÓW TRYBU PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO PULICZNYCH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ ORAZ PRZECHODZENIA Z JEDNYCH TYPÓW SZKÓŁ DO INNYCH ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE WARUNKÓW TRYBU PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO PULICZNYCH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ ORAZ PRZECHODZENIA Z JEDNYCH TYPÓW SZKÓŁ DO INNYCH ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE WARUNKÓW I SPOSOBU ORGANIZOWANIA NAUKI RELIGII W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE WARUNKÓW I SPOSOBU ORGANIZOWANIA NAUKI RELIGII W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PUBLICZNYCH ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PUBLICZNYCH

6 AKTY PRAWNE CD. ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE WARUNKÓW I SPOSOBU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW I SŁUCHACZY ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I SPRZAWDZIANÓW W SZKOŁACH PUBLICZNYCH ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE WARUNKÓW I SPOSOBU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW I SŁUCHACZY ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I SPRZAWDZIANÓW W SZKOŁACH PUBLICZNYCH ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH ROPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE RAMOWYCH STATUTÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ORAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ ROPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE RAMOWYCH STATUTÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ORAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ

7 AKTY PRAWNE CD. ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD DZIAŁANIA PUBLICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO- -PEDAGOGICZNYCH I INNYCH PORADNI SPECJALISTYCZNYCH ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD DZIAŁANIA PUBLICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO- -PEDAGOGICZNYCH I INNYCH PORADNI SPECJALISTYCZNYCH ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE WARUNKÓW I TRYBU UDZIELANIA ZEZWOLEŃ NA INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUKI ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE WARUNKÓW I TRYBU UDZIELANIA ZEZWOLEŃ NA INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUKI ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WARUNKÓW, FORM, TRYBU PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ORAZ WYSOKOŚCI POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WARUNKÓW, FORM, TRYBU PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ORAZ WYSOKOŚCI POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW

8 AKTY PRAWNE CD. USTAWA USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 z dnia 26 stycznia 1982 KARTA NAUCZYCIELA KARTA NAUCZYCIELA ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE KRYTERIÓW I TRYBU DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE KRYTERIÓW I TRYBU DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA ROZPORZĄDZENIE MEN DOTYCZĄCE SPOSOBU UZYSKIWANIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA ROZPORZĄDZENIE MEN DOTYCZĄCE SPOSOBU UZYSKIWANIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

9 WSPÓŁTWÓRCY SZKOŁY NAUCZYCIELE RODZICE UCZNIOWIE

10 ZADANIE 1 ZADANIE 1 PO CO SZKOLE RODZICE ? PO CO SZKOŁA RODZICOM ?

11 PO CO SZKOLE RODZICE ????????????????????? ISTNIEJE WSPÓLNY CEL : ZARÓWNO RODZICOM, JAK I NAUCZYCIELOM ZALEŻY NA ROZWOJU DZIECKA ISTNIEJE WSPÓLNY CEL : ZARÓWNO RODZICOM, JAK I NAUCZYCIELOM ZALEŻY NA ROZWOJU DZIECKA RODZICE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OPIEKĘ I WYCHOWANIE DZIECKA I NIE SĄ Z NIEJ ZWOLNIENI, GDY POSYŁAJĄ DZIECKO DO SZKOŁY RODZICE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OPIEKĘ I WYCHOWANIE DZIECKA I NIE SĄ Z NIEJ ZWOLNIENI, GDY POSYŁAJĄ DZIECKO DO SZKOŁY SZKOŁA UCZY I WYCHOWUJE DZIECI, DLA KTÓRYCH NIEZWYKLE ISTOTNE SĄ JEDNOLITE ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH WYCHOWAWCZYCH WSZYSTKICH DOROSŁYCH SZKOŁA UCZY I WYCHOWUJE DZIECI, DLA KTÓRYCH NIEZWYKLE ISTOTNE SĄ JEDNOLITE ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH WYCHOWAWCZYCH WSZYSTKICH DOROSŁYCH

12 PO CO SZKOLE RODZICE ? CD. RODZICE WYWIERAJĄ OGROMNY WPŁYW NA PRZYSWAJANIE PRZEZ DZIECI WARTOŚCI, PRZEKONAŃ I ZACHOWAŃ – SZKOŁA DOPEŁNIA DZIAŁANIE DOMU RODZICE WYWIERAJĄ OGROMNY WPŁYW NA PRZYSWAJANIE PRZEZ DZIECI WARTOŚCI, PRZEKONAŃ I ZACHOWAŃ – SZKOŁA DOPEŁNIA DZIAŁANIE DOMU BEZ WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI SZKOŁA NIE PORADZI SOBIE NP. Z TAKIMI PROBLEMAMI, JAK AGRESJA CZY INNE PATOLOGIE BEZ WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI SZKOŁA NIE PORADZI SOBIE NP. Z TAKIMI PROBLEMAMI, JAK AGRESJA CZY INNE PATOLOGIE PROFILAKTYKA MUSI OBEJMOWAĆ TAKŻE DZIAŁANIE RODZINY PROFILAKTYKA MUSI OBEJMOWAĆ TAKŻE DZIAŁANIE RODZINY RODZICE SĄ GŁÓWNYMI KLIENTAMI SZKOŁY RODZICE SĄ GŁÓWNYMI KLIENTAMI SZKOŁY

13 PO CO SZKOLE RODZICE CD. RODZICE PŁACĄ NA SZKOŁĘ PODATKI RODZICE PŁACĄ NA SZKOŁĘ PODATKI SZKOŁA MOŻE POMÓC RODZICOM W ICH KŁOPOTACH WYCHOWAWCZYCH SZKOŁA MOŻE POMÓC RODZICOM W ICH KŁOPOTACH WYCHOWAWCZYCH RODZICE MOGĄ POMÓC SZKOLE RODZICE MOGĄ POMÓC SZKOLE OCZEKIWANIA RODZICÓW TO WAŻNA INFORMACJA DLA SZKOŁY PLANUJĄCEJ SWOJE DZIAŁANIA OCZEKIWANIA RODZICÓW TO WAŻNA INFORMACJA DLA SZKOŁY PLANUJĄCEJ SWOJE DZIAŁANIA OPINIA RODZICÓW O SZKOLE MOŻE BYĆ POŻYTECZNĄ INFORMACJĄ I SŁUŻYĆ POPRAWIE JAKOŚCI JEJ PRACY OPINIA RODZICÓW O SZKOLE MOŻE BYĆ POŻYTECZNĄ INFORMACJĄ I SŁUŻYĆ POPRAWIE JAKOŚCI JEJ PRACY

14 PO CO SZKOLE RODZICE CD. RODZICE MAJĄ PRAWO DO RZETELNEJ INFORMACJI O SWOIM DZIECKU RODZICE MAJĄ PRAWO DO RZETELNEJ INFORMACJI O SWOIM DZIECKU RODZICE MAJĄ PRAWO DO WYRAŻANIA SWOJEJ OPINII O SZKOLE RODZICE MAJĄ PRAWO DO WYRAŻANIA SWOJEJ OPINII O SZKOLE INTEGRACJA GRUPY RODZICÓW MOŻE PRZYCZYNIĆ SIĘ DO WIĘKSZEJ INTEGRACJI DZIECI W SZKOLE INTEGRACJA GRUPY RODZICÓW MOŻE PRZYCZYNIĆ SIĘ DO WIĘKSZEJ INTEGRACJI DZIECI W SZKOLE WŚRÓD RODZICÓW JEST WIELU FACHOWCÓW, Z KTÓRYCH WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI SZKOŁA MOŻE KORZYSTAĆ WŚRÓD RODZICÓW JEST WIELU FACHOWCÓW, Z KTÓRYCH WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI SZKOŁA MOŻE KORZYSTAĆ

15 ZADANIE 2 CO JEST WE MNIE RODZICU, CO UTRUDNIA MI KONTAKTY Z NAUCZYCIELAMI CO JEST WE MNIE RODZICU, CO UTRUDNIA MI KONTAKTY Z NAUCZYCIELAMI

16 ZADANIE 3 CO JEST WE MNIE NAUCZYCIELU, CO UTRUDNIA MI KONTAKTY CO JEST WE MNIE NAUCZYCIELU, CO UTRUDNIA MI KONTAKTY Z RODZICAMI Z RODZICAMI

17 CO TKWI W NAS – RODZICACH – CO PRZESZKADZA NAM W KONTAKTACH Z NAUCZYCIELAMI: CO TKWI W NAS – RODZICACH – CO PRZESZKADZA NAM W KONTAKTACH Z NAUCZYCIELAMI: obawa, że interwencja i tak nie odniesie skutku, obawa, że interwencja i tak nie odniesie skutku, narazimy dziecko a nieprzyjemności, narazimy dziecko a nieprzyjemności, brak czasu (jako alibi), brak czasu (jako alibi), lęk rodzica przed kontaktem, lęk rodzica przed kontaktem, obawa, że nasze argumenty zostaną odebrane jako atak, obawa, że nasze argumenty zostaną odebrane jako atak,

18 brak zorganizowania rodziców – samotność rodzica, brak zorganizowania rodziców – samotność rodzica, każdy załatwia swoją sprawę – brak społecznej siły, każdy załatwia swoją sprawę – brak społecznej siły, brak warunków do rozmowy, intymności, brak warunków do rozmowy, intymności, kierowani jesteśmy silnymi emocjami, kierowani jesteśmy silnymi emocjami, wchodząc do szkoły, czujemy się jak uczniowie, wchodząc do szkoły, czujemy się jak uczniowie, wybieramy niewłaściwy czas na rozmowę, wybieramy niewłaściwy czas na rozmowę,

19 trudności rodziców w sformułowaniu swoich problemów, trudności rodziców w sformułowaniu swoich problemów, subiektywne nastawienie rodziców – niechęć rodziców do szkoły, subiektywne nastawienie rodziców – niechęć rodziców do szkoły, złe pojmowanie przez rodziców ich roli w szkole, złe pojmowanie przez rodziców ich roli w szkole, brak poczucia, że jako rodzice jesteśmy partnerami dla nauczycieli. brak poczucia, że jako rodzice jesteśmy partnerami dla nauczycieli.

20 CO TKWI W NAS – NAUCZYCIELACH – CO PRZESZKADZA NAM W KOMUNIKACJI Z RODZICAMI CO TKWI W NAS – NAUCZYCIELACH – CO PRZESZKADZA NAM W KOMUNIKACJI Z RODZICAMI -obawa przed nieuzasadnionymi pretensjami, -obawa przed krytyką, -nieodpowiedni czas i miejsce rozmowy -poczucie bezsilności (ta rozmowa nic nie da), nie da), - obawa przed agresją rodzica,

21 -solidarność z innymi nauczycielami (wirus negatywności), -brak wiary w skuteczność kontaktu (etykietowanie), -zarozumiałość nauczycielska – brak otwartości na krytykę, -sporadyczność kontaktów (wywiadówki, spotkania interwencyjne), -brak otwartości – zaufania do nauczycieli,

22 -nieumiejętność bronienia się przed niesłusznymi zarzutami, -brak podbudowy psychologicznej w rozwiązywaniu spraw trudnych, -pozorne rozwiązywanie problemów, -agresja rodziców budzi naszą agresję, -oczekiwania rodziców, że nauczyciel rozwiąże wszystkie problemy, -stereotyp rodzica jako osoby która: wtrąca się do naszej pracy, wtrąca się do naszej pracy, jest petentem, a nie partnerem, jest petentem, a nie partnerem, unika kontaktów unika kontaktów

23 Kiedy wychodzę z zebrania, na którym byłem jako rodzic, jestem zły na nauczyciela,Kiedy wychodzę z zebrania, na którym byłem jako rodzic, jestem zły na nauczyciela, a dzień później, kończąc zebranie, na którym byłem a dzień później, kończąc zebranie, na którym byłem w roli wychowawcy klasy, jestem zły na rodziców. w roli wychowawcy klasy, jestem zły na rodziców. (RÓŻNICE MIĘDZY ROLAMI, KTÓRE ODGRYWAMY ) (RÓŻNICE MIĘDZY ROLAMI, KTÓRE ODGRYWAMY )

24 Nie pytaj, co rodzice mogą dać szkole, spytaj, co szkoła może zrobić dla rodziców.

25 CO MOŻNA ZROBIĆ - przykłady URZĄDZENIE SZKOŁY (np. gablota informacyjna, miejsce do rozmów nauczycieli z rodzicami, pokój spotkań rodziców) URZĄDZENIE SZKOŁY (np. gablota informacyjna, miejsce do rozmów nauczycieli z rodzicami, pokój spotkań rodziców) ORGANIZACJA SPOTKAŃ Z RODZICAMI (pierwsze spotkanie, wywiadówki, dni otwarte) ORGANIZACJA SPOTKAŃ Z RODZICAMI (pierwsze spotkanie, wywiadówki, dni otwarte) ROZPOZNAWANIE OCZEKIWAŃ RODZICÓW ROZPOZNAWANIE OCZEKIWAŃ RODZICÓW

26 CO MOŻNA ZROBIĆ – przykłady cd. CO MOŻNA ZROBIĆ – przykłady cd. ZBIERANIE OPINII RODZICÓW O SZKOLE ZBIERANIE OPINII RODZICÓW O SZKOLE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI PRZEKAZYWANIE INFORMACJI PROWADZNIE KORESPONDENCJI PROWADZNIE KORESPONDENCJI ORGANIZOWANIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ RODZICÓW, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW ORGANIZOWANIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ RODZICÓW, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW PROWADZENIE SZKOLEŃ DLA RODZICÓW PROWADZENIE SZKOLEŃ DLA RODZICÓW WYKORZYSTYWANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI RODZICÓW WYKORZYSTYWANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI RODZICÓW ROLA RODZICÓW W SYSTEMIE DZIAŁAŃ PRORODZINNYCH ROLA RODZICÓW W SYSTEMIE DZIAŁAŃ PRORODZINNYCH

27 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę Bogdan Chęć


Pobierz ppt "RODZICE W SZKOLE. W DOBREJ PAMIĘCI ZACHOWAMY TO, ŻE NASI RODZICE: -Nas kochali, -Obdarzali nas zaufaniem, -Zawsze starali się nas zrozumieć i służyli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google