Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

..::ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR2::..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "..::ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR2::.."— Zapis prezentacji:

1 ..::ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR2::..
..:::::W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH:::::..

2 Kierunki kształcenia Kierunki Zaoczne: Kierunki Dzienne:
Technikum Uzupełniające (technik mechanik). Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące. Liceum Profilowane (ekonomiczno administracyjne). Szkoła Policealna (technik informatyk). Szkoła Policealna (technik ekonomista). Kierunki Dzienne: Liceum Ogólnokształcące (rozszerzona matematyka i informatyka). Liceum Ogólnokształcące (o nachyleniu językowym). Technikum Ekonomiczne (finanse i rachunkowość). Technikum mechaniczne (obsługa i eksploatacja pojazdów samochodowych). Zasadnicza Szkoła Zawodowa (mechanik pojazdów samochodowych). Liceum Profilowane (ekonomiczno administracyjne).

3 Budynek szkolny, widok z ul. Wrocławskiej.

4 Budynek szkoły, główne wejście.

5 Aula szkolna. Jedno ze spotkań profilaktycznych.

6 Sala audiowizualna. Multimedialna lekcja ekonomii

7 Jedna z 5 sal komputerowych.

8 Siłownia na sali gimnastycznej.

9 Pracownie Warsztatów: 
pracownia diagnostyki samochodowej stanowisko naprawcze samochodów osobowych pracownia spawalnictwa pracownia tokarek pracownia frezarek pracownia obróbki ręcznej pracownia montażu pracownia kontroli technicznej biuro technologiczne pracownia krawiecka

10 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
Sale Dydaktyczne w Ząbkowicach Śląskich

11 KONIEC

12 III Młodzieżowe Warsztaty Partnerstwa Lokalnego i Ożywienia Gospodarczego w Powiecie Ząbkowickim
10 Listopada 2006

13 Program warsztatów. Otwarcie Konferencji. Wystąpienie Gości.
Podsumowanie analizy: Składniki środowiska gospodarczego na terenie powiatu ząbkowickiego – prezentacja młodzieży. Wprowadzenie do Czterech Zasad Ożywienia Gospodarczego. Praca w grupach. Prezentacja pracy grup. Podsumowanie warsztatu B.

14 Analiza Czterech Zasad Ożywienia Gospodarczego na terenie powiatu ząbkowickiego.
Zasada 1 Uszczelnienie lokalnych przecieków. Zasada 2 Wsparcie lokalnych firm. Zasada 3 Zachęcenie mieszkańców do tworzenia nowych firm. Zasada 4 Przyciągania potrzebnych firm z zewnątrz.

15 A to było tak… 

16 Uszczelnić lokalne przecieki.
Grupa 1. Uszczelnić lokalne przecieki.

17 1. Problemy: Brak szkół wyższych w powiecie (wyjazd młodych ludzi do innych miast). Wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi (wyjazd w celu poszukiwania pracy). Brak centrów kulturowych i rozrywkowych. Brak dużych sieci handlowych. Zatrudnienie fachowców z innych regionów Polski. Brak ofert turystycznych. Brak patriotyzmu lokalnego (wspieranie lokalnych firm chęć pracownia w siebie). Problemy zwiana w biurokracją.

18 2. Potrzeby: Utworzenie szkół wyższych. Więcej miejsc pracy.
Utworzenie centrum handlowego (przez lokalnych przedsiębiorców). Utworzenie centrum kulturalnego (kino dyskoteki). Wykorzystanie zasób ludzkich (naszego regionu). Promowanie agroturystyki. Renowacja zabytków. Promowanie patriotyzmu lokalnego. Mniejsza biurokracja.

19 3. Nasze zasoby: Ludzi młodych chcących pracować.
Dużo ludzi bezrobotnych. Zabytki i malownicze tereny. Wsparcie urzędów lokalnych. Nie użytkowane obiekty, popadające w ruinę. Dobre położenie geograficzne.

20 4. Nasze rozwiązania: Zakładanie w regionie szkół wyższych o różnych kierunkach kształcenia. Kontakt na zasadzie partnerstwa pomiędzy urzędami a przedsiębiorstwami. Programy wspierające zatrudnienie ludzi młodych. Remontowanie świetlic wiejskich. Organizowanie imprez regionalnych (wystawy, koncerty, spektakle).

21 Pytania, co jeszcze trzeba wiedzieć?
Dlaczego wszyscy obiecują, że będzie lepiej a nadal jest tak samo? Czy nasze warsztaty będą miały jakieś skutki w przyszłości?

22 Grupa 1. Uszczelnić lokalne przecieki.
Agata Bałdys Anna Biel Tomasz Berliński Daria Dawidowicz Mateusz Frączek Łukasz Gwiazdowski Aleksandra Kaczówka Bernard Kwiecień Jagoda Piasecka Basia Szaro Monika Tutka

23 Wesprzeć istniejące firmy.
Grupa 2 Wesprzeć istniejące firmy.

24 1. Problemy: Za dużo papierkowej roboty (dla przedsiębiorców).
Konkurencja lokalna (w tej samej branży). Trudności z otrzymaniem kredytów na rozwój firm. Zbyt wysokie oprocentowanie kredytów. Zły stan dróg (dla firm transportowych). Trudności ze znalezieniem odpowiednich współpracowników (przez przedsiębiorców). Zbyt wysokie czynsze i brak odpowiednich lokali. Migracja ludności za pracą.

25 2. Potrzeby: Dofinansowania z UE.
Skrócenie czasu oczekiwania na środki dofinansowujące. Kapitał ludzki (wykwalifikowanych i doświadczonych ludzi). Organizowanie szkoleń dla bezrobotnych. Podniesienie standardów życia.

26 3. Nasze zasoby: Jeszcze mamy kapitał ludzki. Pomysły.
Dostęp do kapitału (ograniczony). Zasoby naturalne. Grunty pod inwestycje. Fundusze z UE (skromne). Siła robocza, która nie chce pracować. Możliwość sprowadzenia firm z zewnątrz. Przedsiębiorstwa.

27 4. Nasze rozwiązania: Podniesienie pensji.
Utworzenie miejsca stażu (podpisanie umowy z pracodawcą). Fuzja z innymi firmami (przetrwanie firm). Skupienie urzędów w jednym miejscu. Stworzenie organizacji, która pomoże w prowadzeniu działalności gospodarczej. Urzędnicy powinni iść na kompromis z przedsiębiorcami. Współpraca firm. Udogodnienia dla większych firm. Mniejsze przedsiębiorstwa jako podwykonawcy.

28 Pytania, co jeszcze trzeba wiedzieć?
Co z poprzednich warsztatów zostało wprowadzone w życie? Kiedy usłyszymy odpowiedzi na pytania zadane w poprzednich warsztatach?

29 Grupa 2. Wesprzeć istniejące firmy.
Joanna Badecka Kamil Cieliński Piotr Jankowski Damian Jaszko Anna Libera Klaudia Michalik Paweł Olchowy Radek Radzimowski Joanna Rosińska Thomas Ruman Joanna Sobska Dagmara Wierzbicka

30 Zachęcić do tworzenia nowych firm.
Grupa 3. Zachęcić do tworzenia nowych firm.

31 1. Problemy: Brak strefy ekonomicznej. Brak kapitału finansowego.
Nieumiejętność wykorzystywania środków finansowych ogólnie dostępnych. Biurokracja (w urzędach) Lokowanie własnego kapitału w firmach ościennych powiatów (innych miastach). Bezrobocie. Nieznajomość potrzeb rynku. Zbyt wysokie koszty utrzymania firmy. Wysokie oprocentowanie kredytów. Emigracja młodych wykształconych ludzi za pieniędzmi.

32 2. Potrzeby: Strefa ekonomiczna. Więcej miejsc pracy.
Chcemy wykwalifikowaną kadrę. Zakładanie firm , które nie będą konkurowały z rynkiem lokalnym. Uproszczenie biurokracji. Wykorzystywanie funduszy UE, Funduszu Ochrony Środowiska, Banku Światowego

33 3. Nasze Zasoby: Zasoby ludzkie (wykształceni ludzie)
Kapitał, którego nie potrafimy wykorzystać. Posiadamy tereny do stworzenia strefy ekonomicznej. Agroturystyka. Zabytki. Zasoby naturalne.

34 4. Nasze rozwiązania: Osadzenie odpowiednich ludzi na odpowiednich miejscach. Strefa ekonomiczna z firmami, które nie będą konkurowały z firmami lokalnymi. Uproszczenie procedury tworzenia firm.

35 Pytania co jeszcze trzeba wiedzieć:
Jaka jest liczba pracowników w Starostwie, zajmujących się funduszami?

36 Grupa 3. Zachęcić do tworzenia nowych firm.
Sylwia Grochala Arleta S. Kamil Mawej Damian Bełut Andrzej Iwowicki Kamil Kubacka Mariusz Mulak Anna Słowik Małgorzata Wójcik Wiola Slonka

37 Przyciąganie nowych firm z zewnątrz.
Grupa 4. Przyciąganie nowych firm z zewnątrz.

38 1. Problemy: Zły stan infrastruktury dróg (nierozwiązana sprawa śmieci) Ubożejące społeczeństwo. Słabe zainteresowanie władz potrzebami społeczeństwa. Słaba współpraca miedzy firmami. Upadek firm juz istniejących. Wysokie koszty utrzymania firm. Nie wykorzystywanie istniejących budynków. Mała różnorodność gospodarcza.

39 2. Potrzeby: Ułatwienie dostępu do informacji.
Potrzeba kapitału na rozwój nowych firm. Potrzeba ulepszenia usług komunalnych. Potrzeba promowania powiatu i możliwości rozwoju. Potrzeba ułatwienia dostępu do kapitału. Zapotrzebowanie na usługi, które są świadczone w sąsiednich miastach. Potrzeba sprawdzenia firm gotowych zatrudnić ludność lokalną.

40 3. Nasze zasoby: Zasoby ludzkie (wykształceni młodzi ludzie).
Budynki i tereny do zagospodarowania dla firm gotowych inwestować . Niższy koszt utrzymania firm niż w dużych miastach. Istniejące już małe i średnie firmy, mogące współpracować z większymi przedsiębiorstwami. Dostęp do kapitału (banki, środki unijne). Obiekty turystyczne. Droga tranzytowa: Kudowa – Wrocław. Kopalnia.

41 4. Nasze rozwiązania: Spotkania integracyjne przedstawicieli firm.
Utworzenie instytucji zajmujących się analizowaniem potrzeb rynku. Koordynowanie współpracy firmy. Wprowadzenie odpowiedniej polityki podatkowej. Uproszczenie biurokracji. Utworzenie centrów informacji dla firm. Promocja powiatu pod kątem możliwości rozwoju firm (media). Przygotować tereny pod inwestycje. Rozwiązanie problemu infrastruktury dróg i utylizacji. Sprowadzenie firm zajmujących się przetwarzaniem zasobów naturalnych naszego powiatu.

42 Grupa 4. Przyciąganie nowych firm z zewnątrz.
Anna Liczner Justyna Pajor Paweł Piątkiewicz Marcelina Zielińska Justyna Pałys Wojciech S. Piotr Czarnota Olga Silarowska Katarzyna Ziomek Przemysław Międzybrocki

43 Koniec Prezentacje przygotowali uczniowie
ZSP nr 2 w Ząbkowicach Śląskich: Tomasz Berliński Mariusz Mulak


Pobierz ppt "..::ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR2::.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google