Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki kształcenia Kierunki Dzienne: Liceum Ogólnokształcące (rozszerzona matematyka i informatyka). Liceum Ogólnokształcące (o nachyleniu językowym).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki kształcenia Kierunki Dzienne: Liceum Ogólnokształcące (rozszerzona matematyka i informatyka). Liceum Ogólnokształcące (o nachyleniu językowym)."— Zapis prezentacji:

1

2 Kierunki kształcenia Kierunki Dzienne: Liceum Ogólnokształcące (rozszerzona matematyka i informatyka). Liceum Ogólnokształcące (o nachyleniu językowym). Technikum Ekonomiczne (finanse i rachunkowość). Technikum mechaniczne (obsługa i eksploatacja pojazdów samochodowych). Zasadnicza Szkoła Zawodowa (mechanik pojazdów samochodowych). Liceum Profilowane (ekonomiczno administracyjne). Kierunki Zaoczne: Technikum Uzupełniające (technik mechanik). Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące. Liceum Profilowane (ekonomiczno administracyjne). Szkoła Policealna (technik informatyk). Szkoła Policealna (technik ekonomista).

3 Budynek szkolny, widok z ul. Wrocławskiej.

4 Budynek szkoły, główne wejście.

5 Aula szkolna. Jedno ze spotkań profilaktycznych.

6 Sala audiowizualna. Multimedialna lekcja ekonomii

7 Jedna z 5 sal komputerowych.

8 Siłownia na sali gimnastycznej.

9 Pracownie Warsztatów: pracownia diagnostyki samochodowej stanowisko naprawcze samochodów osobowych pracownia spawalnictwa pracownia tokarek pracownia frezarek pracownia obróbki ręcznej pracownia montażu pracownia kontroli technicznej biuro technologiczne pracownia krawiecka

10 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Sale Dydaktyczne w Ząbkowicach Śląskich

11 KONIEC

12 III Młodzieżowe Warsztaty Partnerstwa Lokalnego i Ożywienia Gospodarczego w Powiecie Ząbkowickim 10 Listopada 2006

13 Program warsztatów. 1. Otwarcie Konferencji. 2. Wystąpienie Gości. 3. Podsumowanie analizy: Składniki środowiska gospodarczego na terenie powiatu ząbkowickiego – prezentacja młodzieży. 4. Wprowadzenie do Czterech Zasad Ożywienia Gospodarczego. 5. Praca w grupach. 6. Prezentacja pracy grup. 7. Podsumowanie warsztatu B.

14 Analiza Czterech Zasad Ożywienia Gospodarczego na terenie powiatu ząbkowickiego. Zasada 1 Uszczelnienie lokalnych przecieków. Zasada 1 Uszczelnienie lokalnych przecieków. Zasada 2 Wsparcie lokalnych firm. Zasada 2 Wsparcie lokalnych firm. Zasada 3 Zachęcenie mieszkańców do tworzenia nowych firm. Zasada 3 Zachęcenie mieszkańców do tworzenia nowych firm. Zasada 4 Przyciągania potrzebnych firm z zewnątrz. Zasada 4 Przyciągania potrzebnych firm z zewnątrz.

15 A to było tak… A to było tak…

16 Uszczelnić lokalne przecieki. Grupa 1.

17 1. Problemy: Brak szkół wyższych w powiecie (wyjazd młodych ludzi do innych miast). Brak szkół wyższych w powiecie (wyjazd młodych ludzi do innych miast). Wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi (wyjazd w celu poszukiwania pracy). Wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi (wyjazd w celu poszukiwania pracy). Brak centrów kulturowych i rozrywkowych. Brak centrów kulturowych i rozrywkowych. Brak dużych sieci handlowych. Brak dużych sieci handlowych. Zatrudnienie fachowców z innych regionów Polski. Zatrudnienie fachowców z innych regionów Polski. Brak ofert turystycznych. Brak ofert turystycznych. Brak patriotyzmu lokalnego (wspieranie lokalnych firm chęć pracownia w siebie). Brak patriotyzmu lokalnego (wspieranie lokalnych firm chęć pracownia w siebie). Problemy zwiana w biurokracją. Problemy zwiana w biurokracją.

18 2. Potrzeby: Utworzenie szkół wyższych. Utworzenie szkół wyższych. Więcej miejsc pracy. Więcej miejsc pracy. Utworzenie centrum handlowego (przez lokalnych przedsiębiorców). Utworzenie centrum handlowego (przez lokalnych przedsiębiorców). Utworzenie centrum kulturalnego (kino dyskoteki). Utworzenie centrum kulturalnego (kino dyskoteki). Wykorzystanie zasób ludzkich (naszego regionu). Wykorzystanie zasób ludzkich (naszego regionu). Promowanie agroturystyki. Promowanie agroturystyki. Renowacja zabytków. Renowacja zabytków. Promowanie patriotyzmu lokalnego. Promowanie patriotyzmu lokalnego. Mniejsza biurokracja. Mniejsza biurokracja.

19 3. Nasze zasoby: 3. Nasze zasoby: Ludzi młodych chcących pracować. Ludzi młodych chcących pracować. Dużo ludzi bezrobotnych. Dużo ludzi bezrobotnych. Zabytki i malownicze tereny. Zabytki i malownicze tereny. Wsparcie urzędów lokalnych. Wsparcie urzędów lokalnych. Nie użytkowane obiekty, popadające w ruinę. Nie użytkowane obiekty, popadające w ruinę. Dobre położenie geograficzne. Dobre położenie geograficzne.

20 4. Nasze rozwiązania: Zakładanie w regionie szkół wyższych o różnych kierunkach kształcenia. Zakładanie w regionie szkół wyższych o różnych kierunkach kształcenia. Kontakt na zasadzie partnerstwa pomiędzy urzędami a przedsiębiorstwami. Kontakt na zasadzie partnerstwa pomiędzy urzędami a przedsiębiorstwami. Programy wspierające zatrudnienie ludzi młodych. Programy wspierające zatrudnienie ludzi młodych. Remontowanie świetlic wiejskich. Remontowanie świetlic wiejskich. Organizowanie imprez regionalnych (wystawy, koncerty, spektakle). Organizowanie imprez regionalnych (wystawy, koncerty, spektakle).

21 Pytania, co jeszcze trzeba wiedzieć? Dlaczego wszyscy obiecują, że będzie lepiej a nadal jest tak samo? Dlaczego wszyscy obiecują, że będzie lepiej a nadal jest tak samo? Czy nasze warsztaty będą miały jakieś skutki w przyszłości? Czy nasze warsztaty będą miały jakieś skutki w przyszłości?

22 Grupa 1. Uszczelnić lokalne przecieki. 1. Agata Bałdys 2. Anna Biel 3. Tomasz Berliński 4. Daria Dawidowicz 5. Mateusz Frączek 6. Łukasz Gwiazdowski 7. Aleksandra Kaczówka 8. Bernard Kwiecień 9. Jagoda Piasecka 10. Basia Szaro 11. Monika Tutka

23 Wesprzeć istniejące firmy. Grupa 2

24 1. Problemy: Za dużo papierkowej roboty (dla przedsiębiorców). Za dużo papierkowej roboty (dla przedsiębiorców). Konkurencja lokalna (w tej samej branży). Konkurencja lokalna (w tej samej branży). Trudności z otrzymaniem kredytów na rozwój firm. Trudności z otrzymaniem kredytów na rozwój firm. Zbyt wysokie oprocentowanie kredytów. Zbyt wysokie oprocentowanie kredytów. Zły stan dróg (dla firm transportowych). Zły stan dróg (dla firm transportowych). Trudności ze znalezieniem odpowiednich współpracowników (przez przedsiębiorców). Trudności ze znalezieniem odpowiednich współpracowników (przez przedsiębiorców). Zbyt wysokie czynsze i brak odpowiednich lokali. Zbyt wysokie czynsze i brak odpowiednich lokali. Migracja ludności za pracą. Migracja ludności za pracą.

25 2. Potrzeby: Dofinansowania z UE. Dofinansowania z UE. Skrócenie czasu oczekiwania na środki dofinansowujące. Skrócenie czasu oczekiwania na środki dofinansowujące. Kapitał ludzki (wykwalifikowanych i doświadczonych ludzi). Kapitał ludzki (wykwalifikowanych i doświadczonych ludzi). Organizowanie szkoleń dla bezrobotnych. Organizowanie szkoleń dla bezrobotnych. Podniesienie standardów życia. Podniesienie standardów życia.

26 3. Nasze zasoby: Jeszcze mamy kapitał ludzki. Jeszcze mamy kapitał ludzki. Pomysły. Pomysły. Dostęp do kapitału (ograniczony). Dostęp do kapitału (ograniczony). Zasoby naturalne. Zasoby naturalne. Grunty pod inwestycje. Grunty pod inwestycje. Fundusze z UE (skromne). Fundusze z UE (skromne). Siła robocza, która nie chce pracować. Siła robocza, która nie chce pracować. Możliwość sprowadzenia firm z zewnątrz. Możliwość sprowadzenia firm z zewnątrz. Przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa.

27 4. Nasze rozwiązania: Podniesienie pensji. Podniesienie pensji. Utworzenie miejsca stażu (podpisanie umowy z pracodawcą). Utworzenie miejsca stażu (podpisanie umowy z pracodawcą). Fuzja z innymi firmami (przetrwanie firm). Fuzja z innymi firmami (przetrwanie firm). Skupienie urzędów w jednym miejscu. Skupienie urzędów w jednym miejscu. Stworzenie organizacji, która pomoże w prowadzeniu działalności gospodarczej. Stworzenie organizacji, która pomoże w prowadzeniu działalności gospodarczej. Urzędnicy powinni iść na kompromis z przedsiębiorcami. Urzędnicy powinni iść na kompromis z przedsiębiorcami. Współpraca firm. Współpraca firm. Udogodnienia dla większych firm. Udogodnienia dla większych firm. Mniejsze przedsiębiorstwa jako podwykonawcy. Mniejsze przedsiębiorstwa jako podwykonawcy.

28 Pytania, co jeszcze trzeba wiedzieć? Co z poprzednich warsztatów zostało wprowadzone w życie? Co z poprzednich warsztatów zostało wprowadzone w życie? Kiedy usłyszymy odpowiedzi na pytania zadane w poprzednich warsztatach? Kiedy usłyszymy odpowiedzi na pytania zadane w poprzednich warsztatach?

29 Grupa 2. Wesprzeć istniejące firmy. 1. Joanna Badecka 2. Kamil Cieliński 3. Piotr Jankowski 4. Damian Jaszko 5. Anna Libera 6. Klaudia Michalik 7. Paweł Olchowy 8. Radek Radzimowski 9. Joanna Rosińska 10. Thomas Ruman 11. Joanna Sobska 12. Dagmara Wierzbicka

30 Grupa 3. Zachęcić do tworzenia nowych firm.

31 1. Problemy: Brak strefy ekonomicznej. Brak strefy ekonomicznej. Brak kapitału finansowego. Brak kapitału finansowego. Nieumiejętność wykorzystywania środków finansowych ogólnie dostępnych. Nieumiejętność wykorzystywania środków finansowych ogólnie dostępnych. Biurokracja (w urzędach) Biurokracja (w urzędach) Lokowanie własnego kapitału w firmach ościennych powiatów (innych miastach). Lokowanie własnego kapitału w firmach ościennych powiatów (innych miastach). Bezrobocie. Bezrobocie. Nieznajomość potrzeb rynku. Nieznajomość potrzeb rynku. Zbyt wysokie koszty utrzymania firmy. Zbyt wysokie koszty utrzymania firmy. Wysokie oprocentowanie kredytów. Wysokie oprocentowanie kredytów. Emigracja młodych wykształconych ludzi za pieniędzmi. Emigracja młodych wykształconych ludzi za pieniędzmi.

32 2. Potrzeby: Strefa ekonomiczna. Strefa ekonomiczna. Więcej miejsc pracy. Więcej miejsc pracy. Chcemy wykwalifikowaną kadrę. Chcemy wykwalifikowaną kadrę. Zakładanie firm, które nie będą konkurowały z rynkiem lokalnym. Zakładanie firm, które nie będą konkurowały z rynkiem lokalnym. Uproszczenie biurokracji. Uproszczenie biurokracji. Wykorzystywanie funduszy UE, Funduszu Ochrony Środowiska, Banku Światowego Wykorzystywanie funduszy UE, Funduszu Ochrony Środowiska, Banku Światowego

33 3. Nasze Zasoby: Zasoby ludzkie (wykształceni ludzie) Zasoby ludzkie (wykształceni ludzie) Kapitał, którego nie potrafimy wykorzystać. Kapitał, którego nie potrafimy wykorzystać. Posiadamy tereny do stworzenia strefy ekonomicznej. Posiadamy tereny do stworzenia strefy ekonomicznej. Agroturystyka. Agroturystyka. Zabytki. Zabytki. Zasoby naturalne. Zasoby naturalne.

34 4. Nasze rozwiązania: Osadzenie odpowiednich ludzi na odpowiednich miejscach. Osadzenie odpowiednich ludzi na odpowiednich miejscach. Strefa ekonomiczna z firmami, które nie będą konkurowały z firmami lokalnymi. Strefa ekonomiczna z firmami, które nie będą konkurowały z firmami lokalnymi. Uproszczenie procedury tworzenia firm. Uproszczenie procedury tworzenia firm.

35 Pytania co jeszcze trzeba wiedzieć: Jaka jest liczba pracowników w Starostwie, zajmujących się funduszami? Jaka jest liczba pracowników w Starostwie, zajmujących się funduszami?

36 Grupa 3. Zachęcić do tworzenia nowych firm. 1. Sylwia Grochala 2. Arleta S. 3. Kamil Mawej 4. Damian Bełut 5. Andrzej Iwowicki 6. Kamil Kubacka 7. Mariusz Mulak 8. Anna Słowik 9. Małgorzata Wójcik 10. Wiola Slonka

37 Grupa 4. Przyciąganie nowych firm z zewnątrz.

38 1. Problemy: 1. Problemy: Zły stan infrastruktury dróg (nierozwiązana sprawa śmieci) Zły stan infrastruktury dróg (nierozwiązana sprawa śmieci) Ubożejące społeczeństwo. Ubożejące społeczeństwo. Słabe zainteresowanie władz potrzebami społeczeństwa. Słabe zainteresowanie władz potrzebami społeczeństwa. Słaba współpraca miedzy firmami. Słaba współpraca miedzy firmami. Upadek firm juz istniejących. Upadek firm juz istniejących. Wysokie koszty utrzymania firm. Wysokie koszty utrzymania firm. Nie wykorzystywanie istniejących budynków. Nie wykorzystywanie istniejących budynków. Mała różnorodność gospodarcza. Mała różnorodność gospodarcza.

39 2. Potrzeby: Ułatwienie dostępu do informacji. Ułatwienie dostępu do informacji. Potrzeba kapitału na rozwój nowych firm. Potrzeba kapitału na rozwój nowych firm. Potrzeba ulepszenia usług komunalnych. Potrzeba ulepszenia usług komunalnych. Potrzeba promowania powiatu i możliwości rozwoju. Potrzeba promowania powiatu i możliwości rozwoju. Potrzeba ułatwienia dostępu do kapitału. Potrzeba ułatwienia dostępu do kapitału. Zapotrzebowanie na usługi, które są świadczone w sąsiednich miastach. Zapotrzebowanie na usługi, które są świadczone w sąsiednich miastach. Potrzeba sprawdzenia firm gotowych zatrudnić ludność lokalną. Potrzeba sprawdzenia firm gotowych zatrudnić ludność lokalną.

40 3. Nasze zasoby: Zasoby ludzkie (wykształceni młodzi ludzie). Zasoby ludzkie (wykształceni młodzi ludzie). Budynki i tereny do zagospodarowania dla firm gotowych inwestować. Budynki i tereny do zagospodarowania dla firm gotowych inwestować. Niższy koszt utrzymania firm niż w dużych miastach. Niższy koszt utrzymania firm niż w dużych miastach. Istniejące już małe i średnie firmy, mogące współpracować z większymi przedsiębiorstwami. Istniejące już małe i średnie firmy, mogące współpracować z większymi przedsiębiorstwami. Dostęp do kapitału (banki, środki unijne). Dostęp do kapitału (banki, środki unijne). Obiekty turystyczne. Obiekty turystyczne. Droga tranzytowa: Kudowa – Wrocław. Droga tranzytowa: Kudowa – Wrocław. Kopalnia. Kopalnia.

41 4. Nasze rozwiązania: Spotkania integracyjne przedstawicieli firm. Spotkania integracyjne przedstawicieli firm. Utworzenie instytucji zajmujących się analizowaniem potrzeb rynku. Utworzenie instytucji zajmujących się analizowaniem potrzeb rynku. Koordynowanie współpracy firmy. Koordynowanie współpracy firmy. Wprowadzenie odpowiedniej polityki podatkowej. Wprowadzenie odpowiedniej polityki podatkowej. Uproszczenie biurokracji. Uproszczenie biurokracji. Utworzenie centrów informacji dla firm. Utworzenie centrów informacji dla firm. Promocja powiatu pod kątem możliwości rozwoju firm (media). Promocja powiatu pod kątem możliwości rozwoju firm (media). Przygotować tereny pod inwestycje. Przygotować tereny pod inwestycje. Rozwiązanie problemu infrastruktury dróg i utylizacji. Rozwiązanie problemu infrastruktury dróg i utylizacji. Sprowadzenie firm zajmujących się przetwarzaniem zasobów naturalnych naszego powiatu. Sprowadzenie firm zajmujących się przetwarzaniem zasobów naturalnych naszego powiatu.

42 Grupa 4. Przyciąganie nowych firm z zewnątrz. 1. Anna Liczner 2. Justyna Pajor 3. Paweł Piątkiewicz 4. Marcelina Zielińska 5. Justyna Pałys 6. Wojciech S. 7. Piotr Czarnota 8. Olga Silarowska 9. Katarzyna Ziomek 10. Przemysław Międzybrocki

43 Koniec Prezentacje przygotowali uczniowie ZSP nr 2 w Ząbkowicach Śląskich: Tomasz Berliński Tomasz Berliński Mariusz Mulak Mariusz Mulak


Pobierz ppt "Kierunki kształcenia Kierunki Dzienne: Liceum Ogólnokształcące (rozszerzona matematyka i informatyka). Liceum Ogólnokształcące (o nachyleniu językowym)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google