Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E-ADMINISTRACJA ROLA I ZADANIA DOBRYCH PRAKTYK – DOŚWIADCZENIA URZĘDU MIASTA POZNANIA Wojciech Pelc Urząd Miasta Poznania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E-ADMINISTRACJA ROLA I ZADANIA DOBRYCH PRAKTYK – DOŚWIADCZENIA URZĘDU MIASTA POZNANIA Wojciech Pelc Urząd Miasta Poznania."— Zapis prezentacji:

1 E-ADMINISTRACJA ROLA I ZADANIA DOBRYCH PRAKTYK – DOŚWIADCZENIA URZĘDU MIASTA POZNANIA Wojciech Pelc Urząd Miasta Poznania

2 Co to są e-usługi dla e-administracji? Próba definicji Nowa filozofia działania: Każde działanie władz publicznych na rzecz efektywnego wykorzystania nowych technologii informacyjnych dla polepszenia jakości życia mieszkańców i usprawnienia procedur administracyjnych, prowadzące do zmiany tradycyjnego modelu pracy i algorytmizacji (uproszczenia) procedur Metoda: Przygotowanie dokumentów programowych (strategie, programy) i planowania przedsięwzięć Wyznaczanie realistycznych i osiągalnych celów Wykorzystywanie sprawdzonych osiągnięć/wzorów (również z sektora komercyjnego) umożliwiające minimalizację ryzyka Korzystanie z dobrych praktyk wdrożonych przez inne podmioty publiczne

3 Jakie usługi dostarczyć mieszkańcowi? KRYTYCZNE: uruchamiane bardzo często lub codziennie. Bez nich życie jest trudne i niewygodne, ich wprowadzenie powoduje znaczną poprawę jakości życia, a zatem łatwo i szybko się do nich przyzwyczaić MASOWE: szerokie wykorzystanie obniża koszty wprowadzenia usługi, przyczynia się do popularyzacji technologii informatycznych/informacyjnych

4 doskonalenie procedur i ich mapowania wiedza o problemach klienta z procedurą administracyjną – budowa systemów wsparcia dzięki stosowaniu formularzy interaktywnych przygotowanych w oparciu o wiedzę i doświadczenie pracowników front office spójność wykorzystywanych baz danych i zasobów informatycznych identyfikacja słabych punktów i wąskich gardeł procesów wprowadzanie rozwiązań integrujących systemy, szczególnie w miejscach krytycznych (czas, ilość spraw) upowszechnianie wiedzy i praktyki korzystania z e- administracji w środowiskach zagrożonych cyfrowym wykluczeniem (Publiczne Punkty Dostępu do Internetu) Zasady budowy usług dostępnych dla mieszkańców

5 Rozpowszechnianie wiedzy i doświadczenia w zakresie planowania, organizowania, wdrażania oraz utrzymania projektów Promocja nowatorskich, ale sprawdzonych rozwiązań Stymulowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego Spojrzenie z zewnątrz na macierzystą organizację pod kątem możliwości wdrożenia rozwiązań skutecznie wprowadzonych gdzie indziej Rola dobrych praktyk w e-administracji

6 Skrócenie czasu realizacji oraz oszczędności wynikające z dostępu do informacji o przebiegu podobnych projektów Dostęp do wiedzy o zagrożeniach i problemach napotkanych podczas realizacji projektów, ułatwione szacowanie ryzyka Skalowalność rozwiązań – każdy ma możliwość wyboru projektów dostosowanych do kontekstu lokalnego, lub dopasowania ich do swoich potrzeb Siła grupy – udział w zespołach, grupach, stowarzyszeniach poszerza dostęp do wiedzy oraz do zewnętrznych środków finansowych Potencjalne korzyści z dobrych praktyk

7 Doświadczenia Miasta Poznania Aktywne poszukiwanie przykładów wdrożeń Podróże studyjne, udział w konferencjach i seminariach, Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych stowarzyszeniach i organizacjach Uczestnictwo w procesie tworzenia prawa (opiniowanie tworzonych aktów prawnych, uczestnictwo w pracach grup roboczych) Przygotowanie kompletu dokumentów strategiczno- planistycznych (Strategia Informatyzacji Miasta Poznania, e-Poznań: program budowy elektronicznej administracji publicznej)

8 klient może i powinien oczekiwać od administracji wprowadzania ułatwień w załatwianiu swoich spraw przy wsparciu istniejących już systemów informatycznych i łatwo dostępnych technologii wdrażanie pojedynczych, nawet ułomnych procedur e-administracji, pozwala na przekształcanie i doskonalenie organizacji, usprawnia obsługę mieszkańca administracja powinna systematycznie zwiększać możliwości elektronicznego załatwiania spraw przez Internet – rozszerzamy rynek usług elektronicznych należy budować rozwiązania hybrydowe, z wyraźnym zdefiniowaniem stanu docelowego (np. program ePoznań) – gdyż oczekiwanie na możliwość wdrożenia idealnego rozwiązania z reguły kończy się zaniechaniem działań i prób zmian Wnioski: myślenie pozytywne - budujemy systemy okresu przejściowego...

9 algorytm obsługi inwestora obejmuje wszystkich partnerów procesu umożliwia identyfikację miejsc krytycznych ułatwia projektowanie rozwiązań hybrydowych i docelowe przejście na pełną transakcyjność wejście wyjście Przykład - panowanie nad informacją: integracja uczestników procesu

10 Trzy filary projektu: Rozbudowa portalu miejskiego poprzez dodawanie nowych usług interaktywnych dla stworzenia zachęty do korzystania z e- administracji (e-usługi to nie tylko formularze!) Budowa sieci 35 PIAP dla zwiększenia liczby potencjalnych klientów e-usług Stworzenie archiwum elektronicznego jako fundamentu e-administracji Projekt ePoznań jako próba kompleksowego podejścia do problemu

11 Popularyzacja Internetu zwłaszcza wśród osób z różnych względów pozbawionych możliwości korzystania z komputera i usług dostępnych przez Internet Ułatwienie dostępu do usług informacyjnych i administracyjnych świadczonych przez Internet przez administrację miejską i związane z nią instytucje Popularyzacja niekomercyjnego oprogramowania umożliwiającego korzystanie z komputerów i Internetu osobom, których nie stać na rozwiązania komercyjne Uzupełnienie oferty instytucji miejskich, organizacji społecznych itp. Publiczne Punkty Dostępu do Internetu - funkcje Pomysł i realizacja oparte na obserwacji rozwiązań zagranicznych oraz na wnioskach z podróży studyjnej do Francji zorganizowanej przez WOKiSS

12 działające już PIAPy: 20 czynnych lokalizacji www.city.poznan.pl/piap Sieć PIAP w Poznaniu – stan na czerwiec 2006 r.

13 Rejestracja działalności gospodarczej przez Internet Zamawianie odpisów akt stanu cywilnego przez Internet Internetowy system rekrutacji do poznańskich szkół NABÓR Giełda pracy dla pracowników oświaty Internetowa giełda używanych podręczników Wyszukiwarka cmentarna Miejska platforma informacyjno-usługowa (treści dostępne w Internecie, WAP, telewizji cyfrowej) Dobra karta – wprowadzenie przedpłaconej karty bankomatowo-płatniczej zasilanej świadczeniami rodzinnymi oraz zaliczkami alimentacyjnymi. Wybrane przykłady e-usług realizowanych wg zasad przyjętych w Urzędzie Miasta Poznania

14 W przypadku braku wdrożonych standardów wymiany danych i interoperacyjności systemów, należy zacząć od zapewnienia dostępności serwisów informacyjnych Usługi informacyjne dla mieszkańców – propozycja standardu

15 Dziękuję za uwagę www.city.poznan.pl www.poznan.eu


Pobierz ppt "E-ADMINISTRACJA ROLA I ZADANIA DOBRYCH PRAKTYK – DOŚWIADCZENIA URZĘDU MIASTA POZNANIA Wojciech Pelc Urząd Miasta Poznania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google